vrijdag 19 maart 2010

De afscheiding is begonnen. (16 maart 2010)

Translated by Winny DijkstraTranslated by Winny Dijkstra


De afscheiding is begonnen. (16 maart 2010)

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, de afscheiding is begonnen.
Gaia is het 8ste deel van transformatie ingegaan; ze is nu op het punt van geen terugkeer meer.

Verdeling is begonnen op het drie-dimensionale niveau, en de groepen van frequenties die in jullie niveau van bestaan aanwezig zijn, worden gehergroepeerd.

Vanaf nu zullen jullie veel tekenen zien van verdeling/scheiding en van hergroepering die zich in jullie werkelijkheid aan het manifesteren is. Zaken, gezelschappen, maatschappijen (hij zegt companies) zullen uiteen gaan, vrienden zullen ophouden elkaar te ontmoeten, families zullen uiteen gaan, groepen zullen verdeeld worden, enz. En tegelijkertijd zullen jullie getuige zijn van het absolute tegendeel; jullie zullen bij nieuwe groepen gaan, jullie zullen je dichter dan ooit bij je geliefden voelen, familie en vrienden.

Deze verandering is noch positief noch negatief. Het is essentieel.

Dit is een natuurlijke stap in het proces van de massa-ascentie.

Het bestaan bestaat slechts uit trillingen, en als de trillingen veranderen die jullie wereld vormen zal jullie hele werkelijkheid overeenkomstig veranderen.

Op zielenniveau weten jullie dat op het moment dat je je inscheepte op deze reis, je toen bekrachtigd werd door het Oneindige Bewustzijn om de architect te zijn van je bestemming. Gewoon door het tekenen van je blauwdruk zet je krachtige energiestromen door je systeem heen in werking die je zullen leiden naar bewustzijnsuitbreiding.

Als je de frequentie verandert van je bewustzijn naar een hogere graad, verbind je je wezen met hogere vibraties, veranker je ze in je stoffelijke werkelijkheid en dan help je daarmee Gaia op haar reis naar de vijfde dichtheid. Denk eraan, geven en ontvangen gebeuren tegelijkertijd, dus als jullie Gaia helpen, dan worden jullie ook geholpen.

Als zij haar ascentie doet, zal er een monumentale verandering plaatsvinden in het universum, en jullie zullen er deel van zijn. De laatste keer dat er een verandering gebeurde in de derde dichtheid wereld van deze magnitude, was 21 miljard jaren geleden in jullie tijd.

Het goddelijke plan voor het geheel kan niet doorgaan zonder jullie, jullie individualiteit werd aan jullie gegeven ten goede voor het geheel, en jullie rol is uiterst onvervangbaar.

Als jullie dit eenmaal begrijpen, kun je beginnen om anderen te helpen om hun verantwoordelijkheid te zien die ze hebben op dit kritieke punt in de menselijke geschiedenis. Iedereen in jullie wereld heeft goddelijke macht waarvan ze zich niet realiseren dat ze die bezitten. De goddelijke krachten komen van binnenuit aan de oppervlakte als hij/zij zich bewust gaat richten, of de aandacht gaat leggen om die te wekken vanuit de innerlijke kern van zijn/haar bewustzijn.

Help hen en help Gaia door het best van jezelf te maken, til je persoonlijke trillingsfrequentie naar boven naar het Creatieve Principe van Liefde. Dit heeft een transformatie nodig van je wezen, van je zijn, een bewuste houdingsverandering van jouw kant.

Aan het eind van het proces/afscheiding van Gaia’s ascentie, zullen er twee interdimensionale poorten open gaan, de een die naar de vijfde dichtheid voert en de ander die eindigt in de derde dichtheid, jullie bewustzijn zal je verbinden met de poort die het best de frequentie ondersteunt van je meest dominante bewustzijn.

De Reünie is begonnen. Beetje bij beetje zal je zielengroep bijeen komen. In het proces kun je afgescheiden worden van anderen, maar de gedeelde momenten en de lering die gewonnen werd in gezelschap van anderen zal altijd blijven in jullie als een geschenk van de andere kant.

I AM Emmanuel

©2009 Langa http://www.emmanuelmessages.com

Permission is granted to copy and share this information only in its entirety, including this copyright notice and without altering content information.

Source:
http://www.emmanuelmessages.com/?page_id=449

zondag 14 maart 2010

Bericht van Langa: 3 februari 2010( Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Emmanuel nam telepathisch contact met me op om me op het astrale plan te ontmoeten.
We kwamen elkaar tegen op ons normale ontmoetingspunt, een eenvoudige ruimte of kamer zonder deuren of ramen, onzichtbaar voor andere astrale reizigers, verborgen door bewustzijn.


Emmanuel kwam in zijn ‘stoffelijke’ vorm, een vorm die hij adopteert voor een gemakkelijker communicatie, daar ik de ‘bel van licht’-vorm geen lange perioden kan vasthouden.
Na de gewoonlijk begroeting vroeg ik hem waar deze samenkomst over ging, en hij antwoordde dat er iemand was die ik moest ontmoeten. Plotseling kwam er een ‘bel van licht’ door de muur heen, het was voor het eerst dat er een ander wezen dan Emmanuel deze kamer kon binnenkomen.


De energie die van dat wezen kwam was zo vredig en liefdevol, dat ik helemaal niet bang was, op geen enkele manier. Ik vroeg de entiteit of hij/zij een stoffelijke vorm kon projecteren.
Het licht in het centrum van de ‘bel van licht’ vervaagde snel en een prachtig ‘menselijk wezen’ materialiseerde zich en zei:”Ik groet je, ik ben Commander Ashtar Sheran,” ik stond voor een raadsel. Ik keek naar Emmanuel met miljoenen vragen in mijn ogen, maar hij glimlachte slechts.


Ik kon ook Ashtar zien glimlachen. Toen vroeg ik Ashtar permissie om door de vragentest te lopen die Emmanuel mij leerde om de identiteit te verifiëren van elk wezen dat ik misschien op het astrale plan zou ontmoeten.
Geen twijfel mogelijk dat het Ashtar was.


Wat er vervolgens gebeurde is moeilijk te beschrijven. Ashtar spleet mijn bewustzijn in tweeën en ik was toen op twee plaatsen tegelijkertijd.
Aan de ene kant was ik nog in de astrale ruimte met Emmanuel en Ashtar; en aan de andere kant was ik ergens anders alleen met Ashtar, in de buitenste ruimte. Ik voel me geneigd om Commander Ashtar te beschrijven, zijn liefdevolle aanwezigheid, zijn wijsheid, zijn immense kracht, etc, maar Emmanuel adviseerde me om dat niet te doen, en zei dat ik me beter op de boodschap kon richten dan op de boodschapper.

Ashtar zei telepathisch:

“Alle voorbereiding aan onze zijde is voltooid, alle communicatiekanalen met Aarde zijn geopend, en nu om onze hulp te verkrijgen is het noodzakelijk dat jullie de vibraties verhogen zo hoog als je kunt door middel van het stappen in de Universele Kracht (Universal Force). Jullie zijn op dit moment op Aarde omdat je een belangrijke rol hebt te spelen in het lopende verhaal van de Mensheid. En de keuzen die jullie vandaag maken zullen je toekomst gaan vormen. Onze zeer ontwikkelde technologie om bewustzijn op te sporen is voortdurend de trillingsgraad aan het monitoren van het menselijk collectieve bewustzijn, en we zien dat dit op dit moment wel betekenisvol aan het stijgen is maar niet snel genoeg, en dus is er op dit moment hulp van iedere Lichtwerker heel hard nodig.


Toen liet Ashtar me enorme ‘golven van licht’ zien, die in alle richtingen reisden, hij zei: “dit is de energie die ons samenbindt, het is Liefde. Liefde is de enige kracht in het Universum, er is geen andere bron van energie en hoe jullie je tot deze kracht verhouden bepaalt haar effecten op jullie niveau. Jullie zijn de bestuurders van energie en het is tijd voor iedereen om de keuze te maken hoe je deze Liefde/Levens energie-kracht in acties leidt.

Maak je keuze.”

Toen stopte hij met de projectie van zijn stoffelijke vorm en werd een bel van licht, en verdween. Een seconde later was ik weer ‘een’ en was ik terug in de astrale ruimte met Emmanuel..

Vraag: Emmanuel, wil je iets toevoegen aan Ashtar’s boodschap?

Ashtar’s boodschap is wijs en dat gaat verder dan woorden, en het is niet aan mij om er wat aan toe te voegen; ieder mens zal dit overeenkomstig zijn/haar bewustzijnsbreedte begrijpen.
Hij zegt maak vandaag je keuze, morgen zul je moeten vertrekken en de tickets moeten vandaag worden geboekt.


Hij zegt ook dat hulp van hogere wezens die verbonden zijn met het Christus-bewustzijn naar beneden komt via vortexen, deze vortexen openen zich als je een keuze maakt, en zo kun je kiezen welke soort energie je zal helpen op je reis, het is jullie geboorterecht.


Maar ongelukkig genoeg leeft het grootste gedeelte van jullie mensen hun leven alsof ze geen keuzes hebben, ze realiseren zich niet dat als ze niet kiezen, iemand anders voor hen zal kiezen.


Ondanks de plek waarop je bent in de spirituele evolutie, het is tijd om je keuze te maken. Deze keus kan niet met het hoofd worden gemaakt; het is essentieel om je hart te volgen. Als je de keuze maakt, open je een vortex van zeer krachtige energie en hier doorheen zal het Universum voor je zorgen overeenkomstig je keuze.


De Federatie van Licht is in dienst voor Gods Kosmisch Plan, ieder lid van de Federatie werkt voor het Licht dat is verbonden met de Levenskracht van Liefde, zelfs de ruimtetoestellen van de Federatie stralen Liefde uit.


De Federatie van Licht opereert normaal vanuit een hogere dichtheid dan die van jullie, dus om hun hulp effectiever te laten zijn, moeten jullie je trillingsgraad verhogen. De gemakkelijkste manier om dit te bewerkstelligen is om de stroom van Licht vibraties door je systeem te laten gaan. Gewoon door de eenvoudige daad Liefde te kiezen wordt de vortex geschapen en zal het hoogste deel van het trillingsspectrum door je heen stromen, die verhoogt je trillingssnelheid en maakt de transmissie van hulp vanuit hogere niveaus makkelijker naar jullie werkelijkheid.


Als eenmaal deze keuze is gemaakt, is het resultaat van de vortex absoluut en is er geen duistere kracht in het Universum krachtig genoeg om die te sluiten.

———–

Korte vragen en antwoorden met Emmanuel (algemene vragen van lezers)

Vraag: Je zei dat Gaia zichzelf dupliceert, creëert zij nieuwe materie?

A: Materie is niet de substatie waar jullie planeet van is gemaakt, Gaia is gemaakt van bewustzijn.

Vraag: En wie of wat zal besluiten op welke aarde ik verder ga met leven?

A: Je eigen bewustzijn zal je verbinden met de inter-dimensionale poort die het beste je meest dominante bewustzijnsfrequentie ondersteunt.

Vraag: In je laatste contact zei je ‘je besef zal je leiden om een leven te leven dat eervol en betekenisvol is’, wat is een betekenisvol leven?

A: Een betekenisvol leven is een leven met een bedoeling.
Bewustzijnsgroei schept helderheid over je werkelijke bedoeling in het leven. Jullie ziel is op deze planeet met een bedoeling, hoe sneller je ontdekt wat je bedoeling is, hoe sneller je kunt beginnen je leven betekenisvol te maken. En hoe betekenisvoller je leven is, hoe zaliger/goddelijker je zult zijn. (more blissful)

Vraag: Ik las dat in december 2012 diverse poorten op Aarde open gaan, en door deze poorten heen zullen mensen gaan ascenderen. Zullen we van te voren weten waar de locatie is van die portalen?

A. JULLIE zijn het portaal. Het Verenigde Veld van Goddelijkheid is niet buiten je maar in je.

Vraag: Enige tijd geleden zei je dat ‘totale vrijheid’ een paar stappen verder ligt; hoe zetten we deze stappen?

A. Zet een stap per keer, doe het in je eigen tempo, met de stap die voor jou natuurlijk is. Vind je eigen ritme en je zult in staat zijn om veel meer te lopen.

Vrijheid is jullie recht krachtens je bestaan.
Liefde en Vrijheid zijn de dominante vibraties van het Universum, en is het enige wat het Universum kan aanbieden.

Vraag: Je zegt dat er mensen leven op Mars, kun je zeggen sedert wanneer?

A. De eerste groep van aardbewoners kwamen meer dan 20 jaren eerder aan vóór de officiële Maan landing.

Vraag: Ik mediteer een uur per dag, is dit genoeg voorbereiding voor ascentie?

Meditatie helpt bij veel aspecten van spiritualiteit maar heeft niets te maken met ascentie. Dieren mediteren niet en de meeste van hen zullen ascentie doen. Aan de andere kant zullen veel mensen die meditatie beoefenen, niet gaan opstijgen. De sleutel van ascentie zit in je hart, in je bewustzijn, en in je verbinding met Alles Dat Is. Op jullie derde-dichtheids niveau van bestaan, manifesteert Alles Dat Is zich het meest door de natuur, en dus is het je verbinden met de natuur een van de meest effectieve manieren om je te verbinden met de Bron.
Als je alle grote spirituele leraren in herinnering roept die op de oppervlakte van jullie Planeet hebben gelopen, werden ze allemaal verlicht in de natuur, zittend onder bomen, zwemmend in rivieren, slapend in grotten, enz. In de natuur zijn is de makkelijkste manier voor jullie om de eenheid met het leven te ervaren. Het probleem van heden is dat meer dan de helft van de mensheid niet meer is verbonden met de natuur. Mensen denken dat ze superieur zijn aan de natuur en dat ze het recht hebben om haar bronnen te gebruiken zonder er iets voor terug te geven, en dit schept onbalans en het afgesloten zijn van de natuur.

Vraag; Hoe kan ik verlichting ervaren?

Verlichting is niet iets dat je kunt ervaren want ervaring gebeurt in het denken, verlichting is voorbij het denken, en gebeurt alleen als er geen denken (geen ego) is. Verlichting is gewoon een woord dat wordt gebruikt om het resultaat te beschrijven van het proces je individuele bewustzijn te doen opgaan in het bewustzijn van je hoger zelf.

Vraag: Ik zoek altijd naar nieuwe kennis, welk soort kennis moet ik zoeken in deze veranderende tijden?

A. Stop met zoeken buiten jezelf. Zelf kennis zou de enige zoektocht moeten zijn. Het kennen van alles zonder het kennen van jezelf is doelloos.
Alle kennis is niet essentieel en schept alleen de illusie van ‘weten’ en deze illusie is wat je tegenhoudt om je afgestemd te krijgen op je werkelijke-zelf. Als je een ‘kenner’ wordt zul je iets oneindig meer waardevols verliezen, je zult wijsheid verliezen.
Kennis is geen wijsheid en zal niets in je veranderen, alleen wijsheid zal je transformeren. Leer kennis af en je zult verbaasd staan van hoe kennis je afhield van je Goddelijke metamorfose.

Vraag: Zijn Jezus en Sananda dezelfde entiteit?

A. Als de notie van tijd aanwezig is in de vraag/antwoord: Prins Sananda is Jezus Christus’ Hoger Zelf. Als dit gevraagd wordt vanuit een tijdloos perspectief, dan zijn ze dezelfde entiteit.

Vraag: (de originele vraag was te lang, hier staat alleen het laatste stuk) Hoe kan ik vrede in mijn denken krijgen?

A. Dat kun je niet.
Of je hebt het een of het ander. Het denken is wat je afhoudt van vrede hebben. Laat het denken vallen en vrede zal bloeien.

Vraag: Met zoveel ‘waarheid’ en ‘gidsen’ daar buiten, hoe weet je wie je moet volgen?

A. Volg niemand, je bent zelf je beste gids.

Vraag: Veel leraren zeiden dat we naar de derde dichtheid kwamen om Liefde te leren, is dit juist?

A. Dit is niet waar, Liefde hoef je niet te leren.
Je werd geboren om buiten de Liefde te leven, en je BENT Liefde, je hoeft je dit eenvoudig alleen maar te herinneren.
Het belangrijkste voor een wezen van de derde dichtheid is om de dualiteit te transcenderen om je te herinneren Wie je bent en Waar je vandaan komt.

Vraag: Je zei dat onze gedachten onze werkelijkheid creëren; als we onze gedachten vasthouden in een bepaalde frequentie, hoe lang heeft het dan nodig om een nieuwe werkelijkheid te creëren?

Gedachten scheppen emoties en emoties scheppen de werkelijkheid uit het Formatieve Plan. Het Formatieve Plan bestaat buiten ruimte en tijd, vandaar kunnen je gedachten werkelijkheid manifesteren op lichtsnelheid. Elke verandering in je bewustzijn beïnvloedt overeenkomstig onmiddellijk het Universele Bewustzijn.

Vraag: Je zei dat je uit de 6de dichtheid komt, is het leven in de 6de dichtheid alleen spiritueel of gebruiken jullie ‘technologie’? En waarom help je ons? Is dit je ‘baan’?

A. We hebben technologie die je niet eens kunt bevatten.
Het is mijn eigen keuze om met de Mensheid te werken; ik beschouw dit als een grote eer.

Geliefde Broeders en Zusters van Aarde, in de ogen van Creatie zijn jullie het meest belangrijke wezen, het is jullie geboorterecht om je toekomst te kiezen.

Maak je keuze vandaag; je hart zal je naar huis leiden.

I AM Emmanuel

©2009 Langa http://www.emmanuelmessages.com

Er is toestemming om deze informatie te kopiëren en te delen, maar alleen in zijn geheel, inclusief deze copyright opmerking en zonder informatie in de inhoud te veranderen. Permission is granted to copy and share this information only in its entirety, including this copyright notice and without altering content information.

Emmanuel boodschappen door Langa 15 januari 2010

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


Vraag: Ik kreeg veel emails van lezers die vroegen waarom je nog niet over de 2012 zaak gesproken hebt?

Emmanuel: Geliefde Broeders en Zusters van Aarde, wij uit de Hogere Rijken zijn erg blij te zien dat de nieuwe Gaia wordt geboren. Dit is de eerste keer dat een hele planeet poogt zichzelf te dupliceren naar een hoger level van bestaan in jullie zonnestelsel. Verdubbeling is de eerste stap in Gaia’s ascentie proces en alhoewel dit nog niet is voltooid, denken we dat dit spoedig voltooid is.

De tweede stap is de scheiding van de twee planeten; deze stap kan vergeleken worden met cel reproductie. In het geval van cellen, heet het proces Mitosis, en dan deelt de originele cel zichzelf in twee compleet nieuwe cellen die identiek zijn aan de originele. In Gaia’s geval is het proces meer als Meiosis, waarbij cellen die door dit proces worden geschapen niet identiek zijn aan de originele cellen. In jullie dichtheid wordt dit ook toegepast bij vrouwen lichamen.

Het verdubbelingproces van een hele planeet heeft ongeveer 9 van jullie jaren nodig om zich te voltooien, terwijl de scheiding zelf in een split seconde gebeurt. Aan het eind van de Galactische cyclus zal Gaia een heel kleine periode hebben waarin de scheiding moet gebeuren. Als dit proces eenmaal is voltooid, zal de nieuwe Gaia in de 5de dichtheid zijn, terwijl de oude Gaia in de 3de dichtheid zal blijven. Daarom is er zoveel verwarring over wat er in het jaar 2012 staat te gebeuren. Sommige mensen zeggen rampen, anderen zeggen ascentie en weer anderen zeggen dat er niets zal gebeuren. En ze hebben allemaal gelijk.

Het jaar 2012 kan niet worden begrepen als je dat alleen vanuit een driedimensionaal gezichtspunt bekijkt omdat het in feite een multi-dimensionale verbinding is die allemaal op bewuste niveaus gebeuren, van waaruit de verspreiding van een stroom elektronen enz. zal plaats vinden vanwege hun onderlinge elektrostatische repulsie/afstoting. De totale hoeveelheid van flux/stroming die zich verspreid is van een oneindig volume op een punt van het vector veld en de manifestatie of het resultaat ervan wordt bepaald door het netwerk van bewustzijn in een bepaald gebied van het vector veld.

Dit betekent dat er veel verschillende resultaten zullen zijn die uit hetzelfde gebeuren komen. Alles hangt af van de trillingssnelheid van jullie bewustzijn, dat betekent dat ieder mens een ander resultaat ervaart.

Sommigen zullen een ramp beleven, sommigen zullen ascentie ervaren, en anderen zullen helemaal niets beleven. Twee mensen zullen alleen dezelfde manifestatie beleven als hun bewustzijn op de zelfde snelheid vibreert, omdat als twee mensen hun bewustzijn focussen op hetzelfde deel van het bewuste energetische spectrum, ze gelijktijdig worden, dan zijn ze niet langer afgescheiden door de illusie van ruimte en tijd.

Om dit concept te begrijpen, moet je ten eerste begrijpen dat je een multi-dimensioneel wezen bent die simultaan leeft in duizenden super gebruikte (superimposed) parallelle niveaus van bestaan.

Velen van jullie zijn in staat om die aan te voelen, maar velen denken dat zij een “hoofd-zelf” (en dat is degene die dit nu leest) hebben en dat al de “andere-zelven” minder werkelijk zijn terwijl je bewustzijn in feite gelijkelijk is verdeeld over al je-zelven, en die allemaal je “hoofd-zelf” maken.

Met ieder enkelvoudig besluit dat je neemt, herstuur je je bewustzijn in een van je duizenden- zelven. Als dit gebeurt voel je helemaal niks, maar –letterlijk – ben je dan in een andere wereld gegaan. Alles zal er net zo uit zien als het tien minuten geleden was, je zult in hetzelfde huis wonen, getrouwd zijn met dezelfde persoon, op dezelfde plek werken enz, maar vanuit een andere uitzicht trillingspunt, al deze dingen zijn totaal nieuw, daar je nu in een nieuwe wereld leeft.

Het superimposed model van parallelle universums werd door de Schepper ontworpen met de bedoeling om de ervaring van je ziel te verrijken en het is nu aan jullie vrije wil om te besluiten welk van jullie-zelven de 2012 verschuiving met volledig besef bij zal wonen.

Bijvoorbeeld, jij en jouw buur zullen niet dezelfde ervaring hebben. Ieder van jullie zal voortdurend wonen op verschillende Aarde’s. Iedereen die niet dezelfde trillingssnelheid heeft als die van jou zal gewoon uit je werkelijkheid verdwijnen. En daarom gebeuren de meeste van de ‘massa-voorspellingen’ die de laatste tijd gedaan zijn, niet. Omdat een voorspelling gemaakt is vanuit een specifiek punt in het vectorveld, waar het bewustzijn van de voorspeller geïntegreerd is met zijn/haar bewustzijn, maar een seconde later heeft hij/zij, en het allerbelangrijkste, heb jij je bewustzijn verschoven naar een ander-zelf en nu leef je in een volgende parallelle tijdslijn waarin het voorspelde resultaat niet gebeurt.

Jullie bewustzijn is het dat bepaalt in welke tijdslijn je precies nu bestaat, en wat je gelooft is wat het bewustzijn in een bepaald deel van de tijdslijn vastlegt.

Als je gelooft/denkt dat het jaar 2012 het eind van de mensheid markeert, dan zul je een soort van beëindiging ervaren. Aan de andere kant, als je gelooft dat in 2012 de oogst van ascentie begint, dan zul je een soort van begin merken.

Denk eraan, jullie gedachtepatroon schept gevoelens, je gevoelens scheppen emoties, en jullie emoties scheppen je werkelijkheid.

Vraag: Je hebt ons vaak gezegd dat we angst achter ons moesten laten, een lezer uit Australië vroeg: Hoe zet je Liefde in de plaats van Angst?

Liefde is een geschenk van de andere zijde en bestaat buiten de dualiteit. Er is geen manier om de een voor de ander in de plaats te zetten, dit moet heel intens begrepen worden. Vrees en Liefde zijn geen twee verschillende dingen; het zijn andere kwaliteiten van dezelfde energie. Vrees is een negatief aspect van Liefde. Als de hoogste vibraties van de oorspronkelijke energie niet door je energieveld stromen, dan wordt die energie Vrees. Als het hoogste deel van het frequentie spectrum toegestaan is te stromen, dan verdwijnt vrees en blijft Liefde over.

Het idee dat Vrees en Liefde twee verschillende dingen zijn is door de eeuwen heen in het collectieve denken geworteld met maar een bedoeling om de mensheid in slavernij te brengen, omdat een mens niet tot slavernij kan worden terug gebracht als hij/zij begrijpt dat Vrees en Liefde dezelfde energie zijn en alles hangt af van op welk deel hij/zij de aandacht richt. Omdat als twee mensen zich richten op hetzelfde deel van het energetisch spectrum, zijn ze niet langer meer gescheiden, dan zijn ze een. Liefdes trillingen helpen je om met anderen op te lossen/samen te smelten.

Vraag: Je hebt gezegd dat onze DNA geactiveerd wordt door stralen van hoge trillingsenergie die op de Aarde stromen, een lezer uit Frankrijk wil graag weten hoeveel van de 12 DNA strengen geactiveerd kunnen worden in de huidige staat van het menselijk bewustzijn?

Derde-dichtheid menselijke wezens zijn potentieel in staat om talloze DNA strengen te activeren, maar, op het huidige moment in de menselijke evolutie zijn er 144 strengen die actief moeten worden om wakker te worden voor jullie volledig menselijk potentieel. De Grote Goddelijke Bestuurder (Great Divine Director) en de Raad van Lords of Karma hebben het aantal strengen bepaald die nodig zijn op dit specifieke punt in de evolutionaire lijn tot 144. Bovendien is er bij deze 144 strengen op dit moment een upgrade pakket van 144.000 ‘galactische’ DNA strengen beschikbaar.

Vraag: Een lezer uit Rusland vroeg: Hoe meer ik op het spirituele pad zit, hoe onzekerder ik me voel, wat doe ik verkeerd?

Je doet niks verkeerd, je merkt gewoon dat werkelijke zekerheid niet bestaat. Zekerheid betekent niks anders dan voldoening over de omstandigheden van je werkelijkheid. Het is louter een idee dat ingeplant is in je denken om je te bedotten het onbekende te vrezen. Als jullie in het bekende blijven dan is er geen groei. Als je het onbekende binnengaat en de onzekerheid omhelst, dan heb je een quantum sprong genomen door deuren te openen naar je werkelijke zelf en jouw deel in het Goddelijke Plan.

Geliefde Broeders en Zuster van Aarde, jullie leven in een verbazende tijd!

De energieën die naar beneden stromen in de Aarde nemen iedere dag enorm toe, de nieuw geboren babies bevatten DNA met genetische informatie die nog nooit eerder op Aarde is gezien, en jullie wetenschappers kunnen de aanwezigheid bevestigen van een nieuwe actieve DNA streng in veel nieuwgeborenen. Jullie hemelen zijn vol met ‘lichten’ die door duizenden dagelijks worden gezien. Het collectieve bewustzijn schept nieuwe verbindingen tussen

mensen die behoren bij dezelfde “zielengroep”, ondanks de afstand die er tussen hen is. Telepathische gaven zijn bijna voor iedereen beschikbaar. Jullie energetisch lichaam begon zich zijn potentieel te herinneren en activeert zijn zelf-helende capaciteiten.

Meer en meer mensen begrijpen dat ze een levens-contract hebben die ze moeten vervullen en ze veranderen hun houding tegenover het leven, veranderen de wereld waarin ze leven. Velen, velen zijn uit hun conditionering gestapt en kunnen de vrijheid zien die maar een paar stappen verder weg ligt. Het grootste deel van jullie collectief laat alle starre ideeën vallen uit het verleden en een nieuw paradigma is aan het geboren worden.

Het idee van afscheiding tussen individuen van jullie collectief is sneller aan het vervagen dan jullie je kunnen voorstellen, jullie zielen beginnen zich te herinneren dat scheiding alleen maar bestaat op de oppervlakte, en diep van binnen zijn jullie(wij) allemaal een. De cyclus van beperking staat aan zijn eind te komen.

Verbazende tijden voor de Mensheid, werkelijk!

Maar de nieuwe gelegenheden brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Kijk om je heen, wat je gedaan hebt, het schijnt nu niet genoeg te zijn. Het wordt tijd om er iets nieuws in te brengen, een nieuwe start in de reis, een nieuw begin. Jullie hebben je vele levens lang voorbereid op dit moment, mis het niet.

Het is tijd voor een weloverwogen mede-schepping van jullie toekomst. Het geheim van co-creatie (mede-schepping) van een geheel nieuwe werkelijkheid is om gewoon grote doelen af te breken naar een serie kleintjes. Met elk bereik ervan zal het uiteindelijke doel dichter bij komen. Wees een persoon van actie, alleen op actie georiënteerde individuen laten dingen gebeuren. Wacht niet tot morgen. Vandaag is een goede dag om te beginnen.

Begin met vertrouwen in jezelf te hebben, in jouw potentieel, in jouw verbinding met het Alles-Dat-Is en in jouw volslagen onvervangbare deel in het Goddelijke Plan. Als je oprecht op jezelf vertrouwt zal je bewustzijn je leiden om een leven te leiden dat eervol en betekenisvol is!

I AM Emmanuel

(door Langa) www.emmanuelmessages.com