dinsdag 31 mei 2011

Acturian Group - 30 mei 2011


Arcturian Group, May 30, 2011


Vertaling: Winny

Gegroet lieve mensen. Wij zijn hier opnieuw om jullie te vertellen van het grote licht dat we steeds krachtiger zien worden op jullie aarde. Jullie doen een goed werk om licht in het duister van oude energie te brengen. Het kan misschien lijken alsof er niets veranderd wordt, alsof de wereld in plaats daarvan erger wordt door al die chaos die jullie zien, maar we kunnen je verzekeren dat de chaos deel is van het reinigende en opruimende proces.

Het is tijd voor velen om hun prioriteiten te her-evalueren en om verder te gaan. Iedereen wordt in deze tijd die gelegenheid gegeven om te veranderen; om de starre manieren van zien, zijn en doen te veranderen en om in het proces zichzelf te bevrijden van het oude denken, het oude geloof dat hen vasthield in de slavernij van “dat is wat we altijd gedaan hebben, dus zo moet het gedaan worden.”

Velen van hen die alles verloren hebben ervaren nu een leegte. Ze hebben alles verloren waar ze afhankelijk van waren om zichzelf en hun leven mee te omschrijven en nu merken ze dat ze rondzweven in een ruimte van “nietsheid” – een psychologische leegte. Het menselijke denken heeft een moeilijke tijd om deze leegte in te schatten omdat het denken werkt met wat het weet. Jullie noemen dit schrik, of shock of schok en dat is het ook; de schok om plotseling te ontdekken dat alles wat je vasthield als definitie van wie je bent, plotseling is veranderd of verdwenen. Zij die hun voordeel doen met deze ervaringen om te groeien en te evolueren zullen rijkelijk worden beloond door een sprong in diepere en meer ware staten van bewustzijn. Zij die eenvoudig aan het oude vasthouden en al hun inspanningen zetten op het re-creëren van precies zoals ze altijd geweest zijn, zullen merken dat dit niet zo werkt als ze hoopten. Men kan niet teruggaan, het zijn geen stoffelijke ervaringen, maar spirituele. Jullie klimmen als individuen omhoog en in groepen. Gebeurtenissen kunnen akelig zijn maar dit is de enige manier waarop veel mensen kunnen leren hun denken en wat ze geloven kunnen veranderen. Alles zit op koers. Stuur wit licht naar geliefden die in shock zijn door zo veel te verliezen omdat het Licht alle kleuren en energieën in zich bevat van healing en dat verandert in wat nodig is voor ieder mens.

We gaan door met zeggen dat jullie goed werk doen ondanks hoe het soms schijnt te zijn, en we zeggen erbij dat jullie spoedig zullen zien dat wij verschijnen. Tijd komt dichterbij voor de onthulling van veel Galactische Groepen die klaar staan om de aarde stoffelijk maar ook spiritueel te helpen opstijgen (ascenderen). Velen van jullie zien en kennen ons maar er zijn ook veel mensen die met grote ontkenning en angst hierop zullen reageren. Als jullie diegenen die niet in ons geloven, rustig kunnen helpen om minstens een idee te krijgen van dat er goedwillende wezens kunnen zijn van andere planeten, dan zal dit een zaadje in hen leggen en als er onthulling is, zullen ze niet zo erg angstig worden. De duistere elementen zijn nog steeds aan het werk om vrees bij jullie te veroorzaken wat betreft de aanwezigheid van mensen van andere planeten.

Wij zeggen jullie lieve mensen dat jullie spoedig meer aardeveranderingen zullen zien die een noodzakelijk onderdeel zijn van Gaia’s ascentie proces. Zij probeert om druk vrij te maken in gebieden die makkelijker moeten meestromen met de heilige energieën die zij binnen brengt.

Er zijn veel nieuwe energieën die in deze tijd naar de Aarde stromen; hoog frequente energieën die resoneren met licht en liefde, energieën die zich nog nooit vóór deze tijd op aarde hebben kunnen uitdrukken vanwege de dichtheid van de aarde. Deze nieuwe energieën helpen om zelfs de meest on-ontwikkelde staten van bewustzijn te doen ontwaken krachtens hun hoog resonerende lichtfrequenties. Terwijl om die mens heen energie stroomt, lost die en tilt die deze dichtere energieën op die aanwezig zijn in het energieveld van het individu door de aard van Licht om te verlichten. Nieuwe ideeën en informatie komen nu naar veel mensen toe en zijn niet gewoon vàn die individuen zoals ze denken, maar komen nu uit de hogere rijken mee op deze nieuwe stroming van lichtenergie. Deze nieuwe frequenties konden tot nu toe niet in de zware drie dimensionale energie binnen komen. De meeste mensen kunnen de dingen waarover we spreken niet zien, maar kunnen ze wel voelen, dus wees open en besef dat het Licht nu nieuwe ideeën en nieuwe manieren van leven in de wereld manifesteert. Dit is evolutie lieve mensen, en hoe meer licht er binnenkomt, hoe hogere en betere manieren zich kunnen manifesteren. Hou het pad open, er komt nog meer, want Genade is oneindig. Dat is wat wij zien.

Eer de schijnbaar radicale veranderingen in jullie eigen denken; wees open en wijs ze niet af als niets. Velen zijn zo bang om los te laten wat hen geleerd is en wat ze geloofden vanuit hun jeugd en toch merken ze nu geleid te worden om zich te openen naar een dieper, een ander, totaal nieuw bewustzijn. Dit is evolutie, lieve mensen. Evolutie is niet iets dat eonen geleden gebeurde en uitgewerkt is; jullie beginnen er nog maar net mee. Het heeft de mensheid veel tijd gekost om hier te komen vanwaar ze nu naar hogere frequenties kan opgaan die al beschikbaar zijn voor veel mensen op andere planeten. We kunnen niet genoeg het belang benadrukken om alle oude en starre concepten en geloofjes los te laten die niet langer resoneren met jullie, ondanks wat jullie ook voor vooroordelen of kritiek kunt krijgen van degenen om jullie heen die nog steeds vast zitten in diezelfde starre geloofstelsels (of in wat ze denken) 

Dit is een van de doelstellingen van die dramatische weerspatronen; deze gebeurtenissen dienen om starheid weg te halen en werken om een ingang te forceren naar het nieuwe. Met nieuw bedoelen we niet alles wat anders is dan oude manieren; families, vrienden, huisdieren en de individuele keuzes waar iemand van geniet, maar bedoelen we nieuw in termen van het beleven van die dingen vanuit een niveau van waarheid en besef. Hogere manieren van zien, weten en geloven zijn gebaseerd op de verwerkelijking van de Eenheid van alle leven die zich dan manifesteert als ongeconditioneerde liefde en medeleven. Starheid, doctrine, structuur en de bijbehorende regels zijn geen deel van het Goddelijke; deze zaken zijn interpretaties van waarheid van de mens, gebaseerd op niet ontwikkelde concepten en denken over waarheid. 

Alles dat werkelijk is stroomt met liefdevolle energie en met een rustige gang van vrede, liefde en licht. Alles draagt een frequentie, alles is energie. In de hogere rijken vibreren muziek, kleuren en geluiden met vloeiende, vredige en prachtige energie. Zoveel van wat onder het kopje muziek staat op aarde is ruw en niet opheffend. De energie van alles kan in de hogere frequenties stromen van licht en liefde (wat dichter staat bij de Bron energie), of afzakken naar de lagere, langzamere en zwaardere frequenties, wat het verhaal is van aarde en van de mensheid op hun reis naar verlichting. Jullie als bevolking, gaan nu opnieuw omhoog nadat jullie in zeer zware, dichte energie zijn geweest.

Jullie doen een fijn werk zelfs als dat niet zo lijkt. Als een mens eenmaal kiest om spiritueel te evolueren, dan “verlaat de trein het station”. De hele mensheid voelt het nieuwe, zelfs als sommigen hier makkelijker dan anderen op reageren. Ieder van jullie die dit leest heeft er voor gekozen om in deze machtige tijd op aarde te zijn en zelfs als jullie je dat niet realiseren: jullie gaan op het doel af. Wees nooit bang voor verschijningen want de waarheid is dat niets jullie ooit kan afscheiden van je eigen Goddelijke Zelfzijn of dit nu op Aarde is of niet. Rust daarin. 

We are the Arcturian Group. 5/30/11 
Wij zijn de Arcturische Groep

maandag 23 mei 2011

Kryon, by Lee Caroll - 2 april 2011Een beknopt stuk van KRYON
door Lee Carroll.


Zaterdag 2 april 2011 in Gaithersburg, Maryland (gepost op 10 mei 2011)
“Gegroet lieve mensen, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Er zijn mensen die zeggen dat het langer zal duren voordat het Menselijk Wezens in de stoelen de energie die Spirit is, kunnen verwerken. Ze zeggen da, zodat deze energie hun lichaam kan omvatten, om een vereniging van energie te verkrijgen wat opmerkelijk lijkt op het Hoger Zelf, en dat heeft meer tijd nodig. En wij zeggen tegen jullie, dit is de manier van de nieuwe energie. Jullie kijken ernaar.
Er is een oud paradigma(voorbeeld) van lineairheid dat zegt dat jullie vereren en bidden op bepaalde tijden en dat je speelt op bepaalde tijden. Dit is God in hokjes verdelen, nietwaar? Wat als er altijd het Hoger Zelf zou zijn dat klaar staat om te handelen? Wat als jullie het op zo’n hoog niveau met je meedroeg dat jullie het zelf werden? Ieder woord dat je spreekt komt daar vandaan. Telkens als een Menselijk Wezen naar je keek, had je medeleven in je ogen voor hem… met degene die tegen je argumenteert, degene die je uitscheldt, met een autoriteit waar je niet van houdt. Hoe kon je in staat zijn om naar ze te kijken en om eerst het medeleven te zien, en daarna al het andere ontwapent dat er emotioneel gebeurt? Dus als ik in de stoel zit, gaf ik mijn partner (Lee Carroll) instructie om medelevend te zijn naar iedereen, en dat laat me onmiddellijk binnenkomen. En hier ben ik.
Er is een traditie dat als ik op deze plek zit [in Gaithersburg] ik een summary verzorg van wat er op de planeet gebeurt. Dus ik ga verder met die traditie. Sommige van de dingen die ik jullie ga vertellen en er nu met je over praat, heb ik al eerder gezegd en ook kortgeleden op andere continenten. Sommige dingen heb ik zelfs in deze stoel gezegd. Dit wordt echter een summary van dingen op een manier die we nooit eerder gedaan hebben, dus kun je ze samen horen.
We spreken met liefde. We vertellen jullie dingen die vanuit ons perspectief gebeuren en we herinneren jullie eraan hoe ze zijn. Maar met alles wat ik tegen jullie ga zeggen, benadrukken we dit: Alle dingen die er op de planeet gebeuren, gebeuren langzaam. Je moet gaan denken en observeren in aantallen generaties en niet in seizoenen van jaar tot jaar. Lieve oude ziel, gebruik de wijsheid die je verzamel hebt in de vele keren dat je op de planeet bent geweest, nu, om deze boodschap beter te begrijpen. Begrijp dat er tijd moet verstrijken, om geen andere reden dan voor de kinderen die nog binnen moeten komen en die niet hetzelfde bewustzijn hebben als hun ouders. Dus nu kijken jullie met ogen van generaties, maar het gebeurt wel nu vlak voor je.
Dus opnieuw, alle dingen waar we vandaag over spreken worden in liefde gegeven. Voorspellingen die ik geef zullen gebaseerd zijn op dat wat het meest waarschijnlijke is dat zal gebeuren om dat ze het sterkste potentieel hebben van synchroniciteit van bewustzijn op de planeet. En bewustzijn ontwikkelt zich dagelijks. Ook al hebben we net gesproken over iets dat heel veel tijd nodig heeft, bewustzijn verandert. Het verandert radicaal, daar het een weerspiegeling is van het Menselijke. Het stuwt dingen op in richtingen die soms snel zijn en soms niet. Dus de dingen die ik jullie vandaag geef kunnen morgen al veranderen. Maar terwijl ik in de stoel zit zal ik je de sterkste potentiëlen geven die er nu zijn. Het schip kan snel omkeren en iedereen verrassen, maar ze heeft toch een heel lange tijd nodig om haar bestemming te bereiken.
We spreken over veel onderwerpen. Maar voordat we dat doen, ben ik me ook bewust van de luisteraar, en ik ben me bewust van de lezer, ik ben me bewust van degene die nu in de stoel zit. Zijn jullie niet blij dat je kwam? Kun je de energie voelen die deze ruimte binnendringt en jullie op een boodschap voorbereidt die prachtig is, die jullie gelukwenst voor een van de moeilijkste dingen die je ooit deed? Want bijna iedereen hier is boven de elf. [gelach]. Jullie hadden een keuze. Bij de Wind of Birth (de Geboortewind)[dit is Kryons naam voor als we op het punt staan de planeet binnen te komen] keken we naar jullie en zeiden: “De Armageddon doemt op. Kijk ernaar.” Er was niks dat je enige hoop gaf toen je de planeet binnenkwam en dat jullie in 2011 in een stoel zouden zitten en veilig zouden zijn. Niets. Jullie vaders en vaders’ vaders leden in oorlogen en bij de verovering van dit continent, ook in andere continenten, en de haat van man tot man was net zo groot als het altijd al was geweest. Er waren geen tekenen dat het ooit anders zou worden. Toch kwamen jullie in ieder geval, omdat er het potentieel was van wat er nu werkelijk heeft plaats gevonden.
In 1987 duwde een Harmonische Convergentie (een harmonieuze samenstand) het bewustzijn naar een plek die jullie niet verwachtten… en toen veranderde alles. Zelfs daarvoor, werden dingen voorbereid om te veranderen. Maar niet toen jullie geboren werden. Dus kijk ik niet alleen naar oude zielen in deze ruimte maar ik spreek nu ook tegen velen van hen die dit met hun oren horen, later in de tijd, en die dit lezen, later in jullie tijd. Ik praat tegen moedige oude zielen. Want het idee van een confrontatie een Armageddon, een nucleaire oorlog stond er aan te komen en dat wisten jullie toen je toestemde om te komen. Ik heb dit overzicht zo vaak gegeven. Toen viel de Sovjet Unie om door zichzelf. En toen, en toen… zoveel dingen die jullie niet verwachtten.
Gaia en de Geruchten van Oude Energie
Hier zijn jullie vandaag. Laten we eerst over Gaia praten en als we over Gaia praten, moeten we over samenzweringen praten. Dus praten we nu over die dingen die eigenlijk niet door de oude zielen in deze ruimte geloofd werden, maar wel door sommigen die dit gaan beluisteren of gaan lezen. Er gaat het praatje dat al die veranderingen op de planeet iets klaar staan te stomen, voor iets verschrikkelijks, en dat veel mensen daar al over hebben gesproken en dat sommigen het geprofeteerd en gechanneld hebben: de aarde gaat zijn ronddraaiing drie dagen lang stoppen en begint dan weer opnieuw. Ah, sommigen zeggen dat de aarde zal omslaan, dat het zuiden het noorden wordt en het noorden het zuiden. En dan zijn er weer anderen die zeggen: “Net voordat dit gebeurt, komen er schepen waarvan jullie zeggen dat die uit de ruimte komen om jullie op te halen. Natuurlijk niet voor iedereen, maar alleen voor enkelen van jullie.”
Nou, laten we hier dus even over praten en het voor eens en altijd aan de kant zetten. Het is tijd voor spirituele verantwoordelijkheid. Je kunt deze dingen geloven als je dat wilt, misschien waren ze gechanneld en misschien klonken ze voor jullie in die tijd goed. Maar laten we even over de realiteit van die dingen praten. De eerste voorspelling: ALS de aarde zou omslaan, is iedereen dood. De oceanen vliegen de ruimte in, al het leven stopt te bestaan en de planeet wordt een hete steen. Hoe vinden jullie dit tot zover? Tweede voorspelling: de aarde stopt drie dagen met ronddraaien. Nu bij de evenaar gaan jullie ongeveer zo’n 1500 km per uur. Alles stopt. Opnieuw, als dit plotseling zou stoppen, vliegt alles de ruimte in, inclusief de oceanen en de atmosfeer, en alle leven eindigt. Hoe dan ook, het maakt niet uit wanneer ze weer gaat draaien, iedereen is weg. Dus het na drie dagen weer beginnen is betwistbaar. Hoe klinkt dat tot nu toe?
Als jullie je spirituele onderscheiding beginnen te gebruiken en gaan gebruiken wat jullie door de ouden en door recente channelingen is verteld, klinken die voorspellingen dan als de toekomst van de Aarde? Zitten jullie daarom in die stoelen of luisteren jullie daarom naar dit kanaal? Is dat de liefde van God op zijn best? Denken jullie echt dat je geboren bent om op die manier te sterven? We zeggen jullie dat het tijd is voor je om de liefde van God te voelen.
De doctor weet iets en hij spreekt er zelden over [Kryon sprak over dr. Todd Ovokaitys die in het gehoor zat]. De astronomen weten ook iets en zij praten er ook niet over. Overal waar ze kijken in het Universum is er een samen-stroming van energie die creatief en welwillend is. Astronomen noemen dit attribuut een intelligent ontwerp. Statistisch bekeken, zeggen ze dat er gewoon iemand moet zijn die dit allemaal ontwerpt. Het is TE goed en onmogelijk, het is te opmerkelijk. Het zit buiten de mogelijkheid van toevalligheid. Vraag het ze. Zoek dit uit!
De doctor heeft een quantum uitvinding en overal waar hij het op richt, geneest. Wat zijn de kenmerken ervan? Waarom moet dat zo zijn? Omdat het gewoon een quantum energie is betekent het niet altijd iets goeds, nietwaar? Is de quantum energie in de natuurkunde altijd welwillend? Als dat zo is, dan zegt het jullie dat er iets in de schepperenergie is zit dat quantum is en dat weet wie jullie zijn! Er is een intelligentie in de ingeboren energie van natuurkunde en die is tot leven geneigd. Denk daar eens over na. Dus denk je bij die profetieën even na over dat alle creatie op Aarde tot een oorverdovende stilstand komt?
Oh, en nog wat, laten we even praten over die ruimteschepen die jullie gaan komen halen. Het wordt tijd dat jullie dit allemaal zien als een mythologie, want dat is het. Iedere cultuur, door de eeuwen heen, had een soort van reddingsplan. En of de meesters nu zouden komen en je ophalen en uit je zetels zouden trekken of dat er ruimteschepen zouden komen en jullie allemaal zouden ophalen, dat is allemaal een zelfde scenario. Kijk ernaar voor wat het is. De mythologie die zegt dat jullie niet goed zijn, Aarde dondert in elkaar, en jullie moeten worden gered. Zien jullie dit patroon? Het zit vandaag nog in jullie geloofstelsels en zat ook bij de ouden. Het is een totaal op Mensen gebaseerd attribuut en komt vanuit angst. Dus is het tijd voor jullie om te begrijpen dat dit de mythologie is van een oude energie.
De waarheid is dat jullie jezelf redden, iedere dag meer omdat jullie het bewustzijn veranderen van deze aarde en omdat jullie de zaden van vrede planten op Aarde die jullie kinderen en jullie kindskinderen uiteindelijk zullen zien en daar deel van zullen zijn. Jullie zitten vandaag in de stoelen en weten dat. Het is tijd om de dingen te zien zoals ze zijn. Ieder van jullie die bij in deze samenzweringen is betrokken, we huilen om jullie, omdat sommigen van jullie oude zielen zijn. Oh, kijk wat jullie hadden kunnen doen in plaats van naar verdoemenis uit te kijken! Het is tijd om ermee te stoppen, richt je ogen op je Hoger zelf en gebruik je medeleven voor duizenden die dakloos zijn. Dat helpt de planeet. Richt je ogen op degenen die de vorige maand en verder hun families zijn verloren! Dat helpt de planeet. Vrees helpt nergens bij. Medeleven schept quantum energie. Angst schept duisternis.
De Illuminati Vandaag
Er is nog meer. Laten we praten over de olifant in de kamer. Er zijn veel Lichtwerkers die nog steeds voelen dat er een groep is van financiële centrales, en jullie noemen hen wat je maar wilt – de Illuminati is het meest algemeen – die worden verondersteld alles te controleren. Voor hen die op die manier denken, worden alle financiële markten gecontroleerd. Alle regeringen worden gecontroleerd. Verkiezingen worden gecontroleerd, en alle geld wordt gecontroleerd op aarde. Dus nu vragen we jullie om wat spirituele logica te gebruiken. Als zo’n organisatie heden nog bestaat met die soort macht en die alles controleert, dan doen ze een slecht werk! Omdat de manier waarop ze hun geld maken stabiel is, het is geen chaos.
Dan zijn er mensen die zullen zeggen: “Oh, nee, nee, nee. Zij krijgen geld door wapens te verkopen.” Nee, dat doen ze niet. Normale Mensen doen dat. Weten jullie hoe het meeste van hun geld gemaakt wordt? Geld wisseling! Geld verschepen. Alle dingen die er in een stabiele economie moeten zijn. Als ze dingen controleren, dan falen ze! Weten jullie hoe je kunt zien als er controle is op een effectenmarkt? Omdat die dan niet veel beweging heeft. Het is altijd hetzelfde, met kleine aanpassingen om diegenen te begunstigen die dat controleren. Het gaat een beetje omhoog en een beetje naar beneden, net zoals in de dagen van jullie vader en die zijn vader. Maar als die ineenstort, dan stort die groots ineen. Daarna kruipt het heel, heel langzaam omhoog. Dat is het symbool van een gecontroleerde markt, waar het evenwicht kwijt raakt en de controle niet kan worden onderhouden, dus stort die ineen. Dus als dat gebeurt, is er een stabiele economie, en veel geld wordt gestort en opgenomen met een langzame bedoeling, om de gewenste slingeringen te scheppen. Maar nooit te veel, nooit te weinig – om hem stabiel te houden. Nu, waarom trekken jullie niet een curve van waarin jullie effectenmarkt de laatste tijd heeft gezeten? Kijk dan naar die curves. Lijkt het er echt op dat iemand die controleert? Honderd punten hier, honderd punten daar, en niemand weet hoe het verder zal gaan omdat het niet langer wordt gecontroleerd. Jullie moeten beginnen je spirituele logica te gebruiken voor deze dingen en om de waarheid te gaan zien.
Een van de ergste dingen die ooit voor de Illuminati gebeurden was de Europese Unie, omdat dat idee de geldwisselaars weghaalde! En dat gaan ze binnenkort bij de volgende generatie doen in Zuid Amerika. Kijken jullie maar, omdat ze er nu al over denken, terwijl ik spreek.
De Menselijke Aard is aan het Veranderen.
Er is een nieuw concept aan de gang, een verandering in de Menselijke aard. Wij spraken daar al eerder over. Hoe velen van jullie studeerden Europese geschiedenis? En wat deed je op school, vulde je je hersenen met alle data die je moest onthouden? Wie er wie overwon en wanneer? Telkens maar weer, ieder land had zijn beurt om een ander land te overwinnen. Grenzen veranderden voortdurend. Hoe ver je ook achteruit gaat, dat deden Mensen. Ze scheidden, verzamelden zich en overwonnen. Maar zo ongeveer 50 jaren geleden stopte dat allemaal.
We zeiden dit al eerder. Vijftig jaren geleden werd er een zaadje, een idee geplant aan het einde van W.O. II . Ze zeiden: “Laten we die Europese landen samenbrengen.” “Laten we zelfs die grenzen weghalen en ze uiteindelijk een soort munteenheid geven.” Als je dat doet, maken ze nooit meer oorlog, voorspelden ze, want landen met algemene economiebronnen voeren geen oorlog! En dat is er precies gebeurd, Werkte dat? Het is nog behoorlijk kortgeleden, maar hun geld (Europa) bedreigt jullie geld (Amerika) over te nemen, merkte je dat al? Het is meer waard van dat van jullie. Ze worstelen nog om het te laten werken en om het in balans te brengen. Maar dan opnieuw, zo doen jullie het in de Verenigde Staten, en jullie stemmen je steeds fijner op eenheid af.
Zuid Amerika kijkt naar hetzelfde nu. De zaden worden in Brazilië geplant. In een generatie zouden ze graag de grenzen verwijderd zien en dat ze een valuta hebben. Kunnen ze dat doen? Misschien. Misschien zal het meer tijd kosten. Waarom zouden ze dat doen? Omdat ze de Europese Unie zien met de sterkste munteenheid op Aarde. We zeiden het al eerder. Hier is een voorspelling: Misschien niet in jullie tijd, maar er zal een dag komen dat er maar vijf munteenheden in de wereld zullen zijn, omdat continenten onderling gaan begrijpen dat vereniging welzijn schept. Afscheiding schept chaos. Wat een concept.
Het Weer.
Laten we over het weer praten. We keren terug naar wat we jullie eerder in deze stoel vertelden. De water cyclus is een koelende cyclus, geen verwarmende cyclus. Jullie gaan meer ernstige winters en stormen krijgen. Het gaat kouder worden. Maar het zal eerst warmer worden voordat het kouder wordt. Dat is de cyclus, en dat is altijd de cyclus geweest. Jullie kunnen dat in de boomringen zien en in de kernen van het ijs. Laat jullie wetenschappers geen politiek zand in jullie ogen strooien voor hun eigen doelstellingen. Begin naar deze dingen te kijken voor wat ze zijn. Het is een terugkerende cyclus gebaseerd op vier verbindingsattributen van de Aarde, inclusief de wiebel (de precessie). Jullie zitten in die cyclus. Bereid je er op voor.
Het begin ervan zal bij jullie zijn vanaf nu tot tenminste aan het eind van het 36 jarig raam van 2012, en je kunt er naar kijken dat het werkt. Het eerste wat gebeurt is dat het ijs gaat smelten bij de polen, maar niet in zijn geheel. Zo is het eerder gebeurd. Als de herverdeling van het gewicht vanuit de polen naar de oceanen van de aarde plaats vindt, wordt het gewicht herverdeeld naar de korst, en dat schept aardbevingen. En die aardbevingen zullen het meest sterk zijn die het dichtst bij de polen liggen. We vertelden jullie dit al enige tijd geleden. Dus is het geen mysterie dat jullie opeens enkele van de meest krachtige aardbevingen hebben die jullie ooit hebben gehad. Niet alleen dat, maar een koelende oceaan schept grotere stormen.
Wat doen die samenzweringen met dit alles? “Zie je nu? We zijn verdoemd. Daar komt het aan,”zeggen ze. “Daar is het einde”. Twee en twintig jaren geleden gaven we jullie de informatie van wat er vandaag gebeurt. We vertelden jullie over het weer. We zeiden jullie om er klaar voor te zijn, maar we hebben jullie nog niet verteld waarom de watercyclus nodig is. We hebben hier al tips voor gegeven, daar het zeer controversieel is, en we verliezen hier en nu veel lezers door. Hier is de voorspelling: Wetenschappers gaan lachen en biologen gaan op hun hoofd krabben en met hun ogen rollen.
De Verversing van de Cyclus van het Leven.
Als je de temperatuur van de wateren van de planeet verandert, verandert dat de levenscyclus van de oceaan en uiteindelijk vernieuwt het zichzelf. De levenscyclus van de planeet heeft na een tijd een beperking voor levensvatbaarheid. Er moet een verversing zijn voor de cyclus van leven, en daarom is dat wat het water doet. Zijn er plaatsen waar jullie de laatste tijd zo veel vis hebben gezien? Ja. Miljoenen zalmen in het noorden. Bijzonder dat het in Alaska was, niet? Alaska zit heel dichtbij de pool waar de watertemperatuur het eerst wordt gevoeld. Oh, opnieuw zullen de experts zeggen dat dit niet de reden is. Het gaat om broedplaatsen en rivieren. Maar niemand heeft dit voorspeld, wel? De wetenschap is snel met jullie redenen te geven, maar langzaam om jullie van te voren een logica te geven. Ze schijnen altijd verrast te zijn.
We zeggen dingen die we eerder niet zeiden. Opnieuw, let erop, een feitelijke verandering in de levenscyclus van de oceanen van de planeet is er omdat de watertemperatuur verandert. Biologen zullen het paradigma opnieuw moeten gaan ontwerpen over hoe alles werkt, inclusief de riffen, oceaanbodems en hoe plankton overleeft en reproduceert. Luister, dit is niet de eerste keer dat de levenscyclus is ververst! Maar opnieuw, dit kan generaties in de mensheid kosten om dit te voltooien. In het proces kun je opnieuw rassoorten verliezen. Dit is normaal. Gaia is langzaam, en Mensen zijn ongeduldig. Jullie tekstboeken kunnen jullie op een dag vertellen hoe de naïeve mensheid terug in 2011, was toen ze probeerden de weersveranderingen de schuld te geven van alles behalve een natuurlijk cyclus. Nu weten jullie waarom er een watercyclus is.
Dus wat zegt dat jullie over Gaia? Gaia begint met de cyclus door leven te verversen in overbeviste oceanen. Dat zegt je dat in de scheuren liefde zit en zorg voor Mensen die op aarde leven. Er is een reden dat jullie hier zijn. Er is een plan en een welwillend Universum en quantum energie met een intelligent ontwerp. Alles is hier voor jou, kostbaar, heilig Menselijk Wezen.
Het Nieuwe Bewustzijn.
Kijk naar de planeet in de historie van de laatste 50 jaren en je zult een langzame heling zien van de mensheid – een samengaan, geen losscheuring. Na de val van de Sovjet Unie, begon veel van dit soort bewustzijn te gebeuren, behalve in het Midden Oosten. Twee en twintig jaren geleden vertelde ik aan jullie: “Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de aarde.” Dus weten jullie nietwaar, dat jullie op een bepaald moment in de toekomst een radicale verandering in het Midden Oosten zouden krijgen. Je kunt geen gemeenschappen hebben die hun kinderen leert om een bepaald soort mens te haten als ze worden geboren en dan tolerantie verwachten in hun cultuur. Al duizenden jaren werd het feitelijk geleerd bij de geboorte om elkaar te haten. Maar, opeens is er een nieuw soort kind dat geboren wordt, een veel minder lineair, en veel meer begripsvol kind. Dit is een kind dat dit soort informatie instructies niet ontvangt en er mee kan handelen zoals ze dat deden. In plaats hiervan vragen ze: “Waarom?” En in plaats daarvan kijken ze om zich heen en zien de duisternis die dit schept.
Ik wil dat jullie kijken naar wat er gebeurt in Egypte. Er is een nieuw soort paradigma van socialisatie zich aan het ontwikkelen op de planeet en de jonge mensen weten dat. Het komt meestal van jongeren onder de 35. Veel oudere volwassenen begrijpen dat niet want voor hen lijkt het gewoon een gril. Ze zeggen dat de kinderen veel te veel tijd besteden aan het internet. Wat is dit voor iets als je dat bekijkt? Ga een tiental jaren terug en luister naar wat ik jullie vertelde. Ik zei toen: “Als iedereen met iedereen kan praten, kunnen er geen samenzweringen meer zijn.” Herinner je je dat? Nou hier is dat dus!
Een Nieuw Sociaal Systeem.
Er is een nieuw soort sociaal stelsel, een nieuwe manier van communicatie waar iedereen onmiddellijk tegen iedereen kan praten. Miljoenen kunnen dat doen, zonder grenzen of zonder culturele botsing. Kijk even naar Egypte. Het liet iedereen versteld staan die in hun machtscentra zat, niet ver van hier [Washington D.C.]. Het oude energie denken is bang omdat er een vacuüm is zonder leider die omhoog komt. Zie je, iedereen weet dat er een leider moet zijn, er moet een hiërarchie zijn. Al die dingen moeten er zijn om een revolutie te scheppen. Nou laat me jullie vertellen dat is oud, dat is oud denken. Omdat jullie juist een revolutie van bewustzijn zagen zonder leiderschap, zonder hiërarchie, zonder een mens die anderen tot razernij brachten om ze ergens van te overtuigen. Het gebeurde tegelijk, bijna alsof er een golf van bewustzijn is die zich over de aarde verspreidt. En dat is zo. Als iedereen tegen iedereen kan praten, is dit wat je dan krijgt. Dictators weten dit, dus het eerste dat ze willen sluiten,de nieuwe communicatie apparaten,het nieuwe communicatienet.
Ik wil nog verder dan dat gaan. Laten we wat persoonlijk worden en een Syriër of een Libiër interviewen. Laten we even met een Egyptenaar praten. Laten we de man op de straat zoeken en hem wat vragen stellen. Ik geef je de vraag: “Wat willen jullie?” Hier is wat ze je gaan vertellen: “Wij willen zelf kiezen wat we in ons eigen land willen doen. Wij willen de glorie van onze cultuur terug. Wij willen overvloed in ons huis en in onze steden. We willen scholen. We willen dingen hebben die de rest van de wereld heeft. Wij willen sommige van de dingen die ons land in overvloed heeft en dit met de burgers delen. We willen dat onze kleinkinderen veilig zijn. We willen goede ziekenhuizen.” Dat gaan ze jullie vertellen.
Dus, waarom zeg ik dat tegen jullie? Omdat nergens in hun retoriek iets is van: “En we willen de Joden doden!” Omdat ze slimmer dan dat zijn en ze worden ontvankelijk en beginnen dit uitgangspunt te begrijpen: Oorlog is hel. Het voert naar verdriet, dood en verwoesting en naar hartverscheurende dingen. Hij schept armoe en honger – en dat weten ze. Ze kijken naar Europa. Ze kijken om zich heen en ze beginnen te zien dat vereniging een antwoord is op dat wat zij voor hun kinderen willen. Zij willen geen oorlog. Zij willen geen oorlog! Ze houden misschien niet van de Joden, maar ze begrijpen nu dat om werkelijk te krijgen wat ze willen, ze met hen samen moeten werken.
Dus de opstanden die jullie zien, lieve mensen, zijn niet wat jullie denken, of wat jullie is verteld. Maak je geen zorgen terwijl je denkt: ”Dit is het begin van het einde.” Oh, het zal een op-en-neer gaande beweging van energie worden, het zal angst bevatten. Het zal zelfs die terroristenleiders hebben die het willen beheersen. Jullie gaan dit en dat verteld worden maar ten slotte, binnen een tiental jaren, als je daar naar toe kunt gaan en kunt kijken, dan heb je staten die in vrede zijn met Israël. Een van de meest controversiële dingen die we jullie verteld hebben is: Vrede in het Midden Oosten komt niet door iets wat Israël doet. Het komt vanuit de Islamitische staten. De jonge mensen daar willen geen oorlog. Nu, alles wat jullie moeten doen is de Joden daarvan overtuigen zodat ze zelf geen oorlog creëren. Begrijpen jullie wat dit betekent? Hoger bewustzijn en denken in concepten brengt een revolutie voort die niet door een andere dictator wordt vervangen. De dictators zijn aan het vallen. Menselijke Wezens in de derde wereldgebieden willen hun families grootbrengen zoals jullie dat doen – in vrede en veiligheid en in stabiliteit.
Het Bewijs is Overal
Wat is er in de laatste 50 jaren gebeurd? Ga met mij naar Zuid Amerika. Hoeveel dictators waren er toen en hoeveel zijn er nu? Een is er nog over en zijn dagen zijn geteld. Kijk naar hem, want hij wil samengaan met andere dictators maar er zijn er geen meer! Een gecontroleerde economie zal absoluut falen. Die van hem gaat niet werken.
Die dictators vallen omdat zij het voorbeeld presenteren van oude energie, een oude Menselijke Aard. Een nieuw bewustzijn neemt het over. Kijk naar het grotere plaatje. Laat de angst los en begrijp opnieuw dat het langzaam voor jullie gaat en dat deze dingen in generaties gebeuren, niet in seizoenen! Er zal strijd verloren en gewonnen worden voor het hoge bewustzijn. Er zal zelfs een land zijn dat misschien achteruit gaat, een beetje, voordat het vooruit gaat. Zo werkt de tijd en zo werkt het bewustzijn. Hier is de voorspelling die we jullie geven. Jullie beginnen de zaden van vrede te zien in het Midden Oosten. Niet in het nieuws, maar in de nieuwe sociale gebieden met jonge mensen. En als dat zich gaat settelen, zal de grootste zaak nog die van de Palestijnen zijn. Maar, voor de eerste keer misschien zullen de Islamitische broeders in landen om hen heen hen erbij beginnen te betrekken, hen in te sluiten, in plaats van hen erbuiten te laten zoals dat nu gebeurt. Kijk uit naar een medeleven in broederschap – niet voor oorlog, maar voor uiteindelijke vrede en stabiliteit.
En ja, er zijn er die jullie juist het tegenovergestelde zullen vertellen, lieve mens. Dit zien we. Zet je nieuws aan en dan zie je het. Maar jullie zien dat grafisch, aanschouwelijk, nietwaar? Jullie zien het verdriet en de dood, want dat is het meest dramatisch. Denk eens aan hen die naar deze planeet zijn gekomen om hun leven te geven en te offeren voor iets groots – vrede in hun eigen land. Dat juist deden jullie in Amerika om deze Verenigde Staten te creëren. Jullie moesten je er ook doorheen vechten, nietwaar? Het lijkt een oud paradigma te zijn dat jullie soms de brug van zwaarden erbij moesten betrekken tussen het oude en het nieuwe. Maar soms doen jullie dat om door een Menselijke aard te beuken die in duizenden jaren een zekere weg was.
Japan
Laten we even over Japan praten, en dan de dag vol boodschappen afsluiten. Er zijn duizenden zielen aan mijn kant van de sluier en daar gaat het goed mee, heel goed zelfs. We hebben zo vaak gesproken over wat er bij de Wind van Geboorte gebeurde. Ik vertelde jullie, dat voordat ze op de aarde binnen kwamen, dat zij het potentieel zagen. Ik keek in hun ogen. “Het kan zijn dat jullie er niet lang zijn. Jullie weten dat, nietwaar? Jullie komen naar deze planeet en je bent er misschien niet erg lang. En de overgang die je met je familie meemaakt zal niet plezierig zijn, als dat ooit plezierig is op die manier. Waarom zouden jullie toch willen komen?” Ik wil jullie vertellen wat ze zeiden: Als een ziel het denken van God bevat, begrijpt zij volledig wat de planeet nodig heeft en wat de energieverschuiving genereert. Je kunt duidelijk zien dat wat de planeet het meest nodig heeft, genereert als je op het punt staat binnen te komen. Dus zeiden ze: ”We gaan deel uitmaken van een van de grootste compassie gebeurtenissen die de planeet ooit gezien heeft.” Een aardbeving, een tsunami. Iedereen die op die dag weg gaat zal de aarde voor altijd veranderen. En dat is al gebeurd. En dat gebeurde net zo bij de laatste tsunami.
Iedere ziel aan mijn kant van de sluier staat klaar om terug te komen. Veel oude zielen werden er bij betrokken, en gewoon even dit, als ze jullie wat informatie konden geven, als ze nu even tegen jullie konden praten, als ze jullie taal spraken en in jullie ogen konden kijken, dan zouden ze jullie bedanken voor jullie medeleven voor hen en voor degenen die zijn vertrokken. En zouden ze zeggen: “Sta de familieleden bij die nog in leven zijn. Ga elke dag hun hart binnen en geef ze vrede en laat ze stoppen met huilen, want wij zijn OK.”
Nucleaire Energie Onthuld
Nou, laat me nu vertellen wat ze nog meer deden. Ze lieten jullie net zien wat er verkeerd is met nucleaire energie. “Veilig tot op het maximum”, zeiden ze. “Onze apparaten zijn sterk en kunnen niet mislukken.” Maar dat deden ze wel. Ze zijn niet opgewassen tegen Gaia.
Het schijnt dat al meer dan 20 jaren, telkens als we in deze stoel zitten en praten over elektrische energie, we jullie vertellen dat honderden van duizenden tonnen energie is te verkrijgen die op een regelmatige basis beschikbaar is voor jullie. Dit wordt door de maan aangedreven, voor altijd. Dit kan alle elektriciteit brengen voor alle steden van jullie planeet, en het maakt niet uit hoeveel jullie ervan gebruiken. Er zit hier helemaal geen milieu aanslag bij. Gebruik de kracht van de getijden, de oceanen, de golven op slimme wijze. Gebruik dit op een grootsere manier dan een ontwerper dit ooit heeft samengesteld, om jullie steden elektriciteit te geven. De grootste steden op jullie planeet liggen aan de kusten, en daar zit de krachtbron. Hydro is het antwoord. Het is niet gevaarlijk. Jullie hebben dit ontkend omdat het moeilijker schijnt te bewerkstelligen en het zit niet in een gecontroleerde omgeving. Toch hebben jullie gekozen om een van de meest complexe en gevaarlijke stoommachines op Aarde te bouwen – nucleaire energie.
We hebben er ook op gewezen dat alles wat jullie moeten doen is om diep genoeg te graven en dan zal de planeet jullie hitte geven. Het zit vlak onder de oppervlakte, niet zo ver weg meestal. En zo hebben jullie ook een Gaia stoommachine. Er zit helemaal geen gevaar bij en je hoeft daar ook niet zo diep voor te graven. Alles wat jullie moeten doen is om vloeistof te verhitten en er zijn sommige vloeistoffen die sneller zullen koken dan water. Dus zeggen we het iedere keer weer opnieuw. Misschien laat dit jullie zien wat er verkeerd was met wat jullie hebben gedaan en dit zal de houding van de wetenschap doen keren om iets prachtigs en zo krachtigs te creëren voor jullie kleinkinderen. Waarom denk je, werd jullie de maan gegeven? Nu weten jullie het.
Dit welwillende Universum gaf jullie een astraal lichaam waardoor de wateren in jullie oceaan omhoogkomen en wegtrekken op een meest regelmatig schema wat jullie ook maar kennen. Toch zitten jullie erbij te genieten en kijken er alleen maar naar in plaats van het te gebruiken. Het zou de meest grote, vrije energie voor altijd kunnen zijn, klaar om het om te zetten als jullie de methodes ontwerpen om het in te vangen. Het is tijd.
Dus nu, bij het afsluiten, begrijpen jullie wat je ziet? Jullie zien een intelligent ontwerp, quantum energie en hoog bewustzijn. Jullie zien de veranderingen in de Menselijke natuur. Jullie zien landen die dingen samenvatten in plaats van ze te scheiden. Jullie zien hen die geen oorlog willen en in plaats daarvan vrede, goede scholen voor hun kinderen, veiligheid in hun straten en zeggenschap in hun regering. We vertelden jullie dat het op die manier ging gebeuren. Ik wil dat mijn partner (Lee Carroll) deze dingen leert die ik een tijdje in deze 3D lezing heb gezegd. Velen zullen anders niet in staat zijn om die dingen op een andere manier te horen.
Geef energie aan degene die worstelen. Help hen om makkelijker door deze dingen te komen. Dat is wat oude zielen doen. Gebruik je machine van Menselijk medeleven! Verander dat oude paradigma van strijd, en versnel in plaats hiervan de verschillen die gaan plaatsvinden, zonder twist, zonder dood. Ben op de juist plek op de juiste tijd en begrijp je medelevende plek op deze aarde. Jullie zijn een oude ziel die op deze planeet staat om medeleven te geven waar je maar kunt. Dat is de kern. Dat is de brandstof van God en dat zal op Aarde de zaden planten van vrede. Jullie zijn nog nooit zo dichtbij geweest.
Ten slotte, probeer dat wat tot een negatief kan veranderen te negeren. We zeiden het. Sommige dingen kunnen niet zo makkelijk gaan als jullie denken, omdat die dingen tijd nodig hebben en omdat fouten worden gemaakt zodat jullie leren.
De Recessie
De recessie is het resultaat van het besluit van jullie om je banksysteem te veranderen. De Iluminati vertelden velen dat dit niet kon gebeuren. Waarom? Omdat groot geld niet kan worden geraakt. Dat is gewoon te groot voor elke cultuur om dat te veranderen en ze rekenden daarop. Nou, het werd net veranderd. Begrijpen jullie wat jullie in dit land(Amerika) doen? Dit raakt de hele planeet. Jullie proberen de integriteit van de wijze waarop geld wordt gebruikt, gedrukt, en geleend opnieuw in lijn te brengen. Het gaat niet over een partij of een regeringsidee. Beiden hadden ze een hand in het creëren van deze verschuiving. Misschien geeft het ook een draai aan dat wat jullie over economie werd verteld? Als je een boomgaard snoeit dan lijkt die een tijdje gewond en lelijk. Maar na een tijd, bloeit hij in iets veel mooiers dan hij was.
China
Ik ben Kryon. Ik gaf jullie de potentiëlen. “Ah, zeggen jullie, “maar Kryon vlak voordat je weggaat, liet je de grootste weg. Niemand praat hier over China.” In orde. Ik zal jullie nog een voorspelling geven. China is zeer interessant, nietwaar? Plotseling zit dat erg oude land op een vreemde plaats. Ze bewaren de schuld van de Verenigde Staten! Sommigen van jullie zeggen: “Dit is niet goed. Dit gaat niet werken.” Dus laat me jullie vertellen waar dit over gaat. Synchroniciteit heeft toegeslagen, omdat China nu begrijpt dat als zij ooit terug betaald moeten worden, dan zullen ze zichzelf dichter aan de waarden van het westen moeten verbinden en moeten helpen om overvloed te creëren. Hier is de voorspelling: China zal spoedig Noord Korea loslaten. Die verbinding zal oplossen, of oudbakken worden. Er zal politieke onrust komen in China. Geen coup en geen revolutie. In de binnenste cirkels van dat wat jullie de Chinese politiek noemen, zal er een her-evaluatie komen van doelen en geldpolitiek. Uiteindelijk zullen jullie die breuk zien met Noord Korea, die weer een volgende dictator laat vallen en er een vereniging gaat komen met het zuiden. Hoe vinden jullie het tot nu?
Ik kijk naar oude zielen die moedig naar deze aarde kwamen, die in stoelen voor mij zitten. Er was een tijd waarop jullie dachten dat je het nooit, en helemaal niet tot in 2011, zouden gaan maken. Maar door wat jullie op deze planeet bewerkstelligd hebben, zijn jullie niet alleen hier maar gaan jullie ook door de verschuiving heen. Er komen moeilijke tijden aan. Maar dit is allemaal deel van het planten van zaden van vrede. Dat gaat niet makkelijk. Dit gaat langzaam, langzaam in een richting die positief is. Jullie kleinkinderen zullen naar jullie kijken, zij die nog niet eens zijn geboren, die nog aan mijn kant van de sluier zitten, die nu naar jullie kijken. Zij zeggen: “Ga door! Omdat als wij komen, het werkelijk een vredige plek zal zijn.”
En zo is het.
Kryon
Deze informatie is gratis en beschikbaar voor je om te printen, te kopiëren en rond te delen zoals je wilt. Het is wel met copyright, en die verbiedt de verkoop in elke vorm behalve door de uitgever.
Lee Carroll

Vertaling: Winny
 


dinsdag 17 mei 2011

Steve Rother - 15 mei 2011


Groeten van Thuis 
door Steve Rother en the Group


15 mei 2011
Vertaling: Winny
De toekomst veranderen.
Weet dat veel van je eigen structuur veranderd is. Vandaag willen we met jullie meer ideeën uitwisselen over wat er in het menselijk lichaam aan het gebeuren is, want de reuzensprongen die jullie nu maken veranderen jullie trillingsgraad zeer radicaal. Het pad van evolutie gaat typisch genoeg zeer, zeer langzaam en terwijl dat ten einde loopt, neemt het soms nogal drastische keerpunten. Zij die in het licht werken zitten op een speciaal pad.
Een tijdje geleden liepen we met jullie door de diverse fasen tot aan 12/12/12, maar de gebeurtenissen zijn zo erg versneld zodat we er al voorbij aan het werken zijn. We beginnen aan jullie mee te delen wat nodig zal zijn om in deze nieuwe energie te wandelen en die te scheppen op de manier dat je dat hoopte te doen. Om energie te creëren zodat het niet alleen jullie huidig stoffelijke wezen kan ondersteunen maar jullie nieuw energetica. De nieuwe vermogens gaan al behoorlijk verder dan jullie stoffelijk wezen en energiestructuur. Jullie hebben erg hard gewerkt om, om te beginnen het menselijk sjabloon dat je gehad hebt, los te laten. Velen hebben dat bewust gedaan, enkelen hebben dat onbewust gedaan en weer anderen kleven nog vast aan hun sjablonen. Het is geen race, want dit gaat niet om wie dit het snelste kan doen. Laten we jullie nu vertellen wat er vervolgens gebeurt, omdat we een beetje vaag geweest zijn over dat deel.
Laat de beheersing los
We hebben jullie gezegd dat het heel belangrijk is om te beginnen om de energiestructuur los te laten die je energie in het stoffelijk lichaam heeft gehuisvest. Ook al maak je het sjabloon niet vrij, je bent je er nu wel bewust van. Ieder van jullie heeft een heel specifiek lichaam gekozen, bijna net als je eigen huis, je kleedde het aan zoals jij dat wilde en je liet het werken zoals jij dat wilde. Jullie maakten dit lichaam van jezelf. Het lichaam draagt ook dit energetisch sjabloon met zich mee dat de energie in een bepaald framewerk houdt en uitwisselt op manieren waarbij jullie, als mensen, zich erg prettig voelen. Terwijl je dit sjabloon loslaat, heb je heel wat bekommernis omdat het vat jullie eigenlijk vorm geeft, of dat denk je. Met andere woorden, als je een glas water had en plotseling verdween het glas, dan zou al het water over de vloer vallen en daar neemt het zijn eigen vorm aan, in plaats van dat het de vorm van het glas vasthoudt. Net zo’n situatie vindt er nu bij ieder van jullie plaats. Nu draaien je hersenen terwijl je je voorstelt dat je hersenen op de vloer uitlopen. Dit is zo grappig…. we denken dat het heel apart is hoe jullie denken. Wat er gebeurt is dat jullie de grenzen weghalen van je verwachtingen. Jullie beginnen de verwachtingen los te laten van wat je lichaam verondersteld werd te doen, want nu zijn er mogelijkheden om veel verder te reiken dan wat je ooit gedroomd had. Het zal gewoon een nieuwe gedachte of idee zijn van de puzzel die zich door de hele mensheid heen gaat verspreiden, en die laat zien waar het op lijkt en hoe jullie iets bewust kunnen creëren.
De eerste stap is de buitenste schil laten vallen; het idee loslaten dat je zelfs een buitenste schil nodig hebt. De tweede stap is gewend te gaan raken aan de nieuwe contacten die je met mensen hebt. Jullie hebben allemaal deze intense verbindingen willen hebben, dit onmiddellijke contact waar je plotseling heel snel een niveau van communicatie met iemand kunt bereiken. Dat is nu mogelijk omdat je die sjablonen los laat. In het eerste begin is er angst, omdat dingen anders zijn. Je zult meer gaan voelen omdat al jullie filters in het sjabloon zitten; dat zijn de plekken waar je leerde om jezelf te beschermen tegen de binnenkomende energie. Plotseling voel je die binnenkomende energie en denk je: “Oh, ik moet dat sjabloon weer terug hebben. Ik moet mezelf beschermen!” Je realiseert je opeens dat het energie is – goede energie – omdat alle energie goed is, er is niet zoiets als slechte energie.
Dus nu beginnen we de energie binnen te laten, door te voeren en te voelen, je begint die te acclimatiseren en je begint te begrijpen dat dit de manier is waar wij eigenlijk voor bedoeld zijn. Is het een verandering? Ja, dat is een verandering. Is er een aanpassingsperiode? Ja, dat is zo. Wat gebeurt er en wat betekent dit? Wat is hier de bedoeling van en wat belangrijker is, wat is er vervolgens? En dat willen we vandaag met jullie delen. We weigeren dit een nieuw sjabloon te noemen, omdat jullie concept van wat je eerder gebruikt hebt in het lichaamssjabloon jullie een vorm heeft gegeven. Dat heeft jullie een manier gegeven om je energie mee uit te drukken als spirit door een menselijk lichaam heen en dat heeft goed gewerkt. Dat zal zelfs doorgaan te werken zelfs als je de sjablonen weghaalt, maar wat er zal gebeuren is dat je geen beperkingen meer zult hebben die je eerder had.
Perceptie lus/bocht
De sjablonen hield jullie grenzen op hun plek en jullie wisten waar je verondersteld werd te zijn. Dus, iets ervan zal in het eerste begin problematisch zijn voor je, als je de eerste stap zet buiten je sjabloon. Je begint om de dingen heel intens te voelen. Dan is het eerste dat er gebeurt als je begint te voelen dat je denkt dat je niet zoveel zou moeten voelen. Je zegt tegen jezelf: “Dit heb ik nog nooit eerder gevoeld dus moet er iets verkeerd zijn.” En nu vragen we jullie om je besef en je gedachteproces te gebruiken. Word je bewust maar probeer dat niet te beheersen omdat wij weten dat dit niet zal werken. We vragen jullie om je gewoon bewust te worden van wat er door je hoofd heen gaat. Let elk moment op je reacties en gedachten over iets. Bij dit specifieke gebeuren scheppen je gedachten over je menselijk lichaam de nieuwe energie structuren die je sjabloon vervangen. Als je heel sterk energie voelt binnenkomen, denk je dat er iets fout is, maar dat is niet juist. Je schept precies waar je bang voor bent, dus maak je het probleem om dit sjabloon los te laten nog moeilijker en langer dan dit hoeft te zijn. Wat we jullie vragen is om je te ontspannen. Weet dat het geen race is. Niemand moet een sjabloon loslaten. Jullie zijn geen wezens met een lage vibratie als je nog je sjabloon hebt; het betekent alleen dat je dat niveau van onbehagen nog niet bereikt hebt waar je dat zult loslaten. Er is hier geen race en geen noodzaak om met je zelf te wedijveren. Neem je tijd en ontspan je.
Afstemmen op de Pijnappelklier.
Laten we jullie iets meer vertellen over iets dat heel opwindend is en wat plaats vindt. We spraken al over de pijnappelklier en spraken over het feit dat tussen de 80 – 90 % van de mensen kristallen hebben die gevormd werden rond hun pijnappelklier. We spraken over die kristallisatie, ook al is dat een tijdelijk proces, dat de mensheid feitelijk voert naar een kristallijnen structuur. Terwijl jullie deze sjablonen loslaten beginnen zij de nieuwe kristallijnen structuur te vormen door het lichaam heen. De pijnappelklier, waar je over kunt denken als jullie antenne, heeft al de weg gewezen, met veel redenen. Jullie krijgen daar nu informatie doorheen waar je nog niet van op de hoogte bent, omdat je nog niet geleerd hebt om je radio af te stemmen. Jullie krijgen al die dingen in een keer en het lijkt veel op witte ruis, maar heel spoedig zullen jullie leren om je op een specifieke trillingsreeks af te stemmen. Al deze dingen zijn mogelijk vanwege het feit dat jullie die buitenste schillen loslaten. Jullie laten de filters los die je in de eerste plaats afhielden van het voelen.
Wat gebeurt er als jullie je vorm verwijderen? Val je op de grond zoals het waterglas doet, zonder dit vat dus? Nee, jullie vormen je ware natuur. Wat er nu zal plaats vinden is dat de liefde in jullie wezen een nieuwe energetische structuur zal scheppen die zal helpen om je lichaam te beheersen, en de nieuwe energetische structuur zal helpen om een nieuwe lichaam te huisvesten. Dit gebeurt allemaal heel snel voor de mensheid in de volgende 50 tot 100 jaren. Dit gebeurt ook voor hen die kozen om dit vroeg te doen, zij die deze stap wilden nemen en verder wilden gaan. Opnieuw, er is hier geen race; er is geen noodzaak om je menselijke sjabloon los te laten. Het gaat gewoon over een van de vele dingen waar jullie als Lichtwerkers zijn ingesprongen om dat te doen. Jullie zijn hier aan het wachten op die volgende stap. Jullie zijn hier om veel van deze dingen te ervaren en zelfs als wij jullie zeggen dat je dat niet hoeft te doen, zullen velen van jullie er direct inspringen en het sowieso doen. Waarom? Omdat jullie degenen zijn die erin hebben toegestemd om dit als eerste te proberen, om de deur open te doen en om die open te houden voor iedereen na jullie. Als je denkt aan diegenen die zijn weggegaan, zij die aan de kant zijn gegaan zodat jullie op die plek kunnen zitten waar je nu in zit, weet dat zij jullie toejuichen. Zij zijn zo trots op jullie voor het werk en de energie die jullie nu hier op Aarde hebben. Ze zijn bij jullie. Zij zijn jullie supporters en zullen je helpen om veel van deze energie te scheppen waar jullie nu in stappen.
Scheppers in het verborgene.
Wat we jullie nu vragen is dat je in deze nieuwe energieën gaat, schrijf je ervaringen ermee op. Ontdek wat er gebeurt zelfs als je denkt dat het vreemd is, want wat er met alle mensen gebeurt lijkt op elkaar. Jullie zullen iets nieuws vinden, zoiets als wat in je lichaam gebeurt en het eerste dat je doet is om te zoeken naar iets daar buiten dat het zelfde is als jij beleefde. Wat we jullie vertellen is dat er misschien helemaal nog geen zelfde belevenissen zijn daar buiten voor veel waar jullie doorheen gaan. Om hen te helpen die na jullie komen, documenteer dus wat er gebeurt. Praat erover, schrijf het op, en deel het mede. Door dat te doen, beginnen jullie een collectieve bewuste uitwisseling die laat zien dat er een manier is, het is mogelijk dat verandering door de hele mensheid heen rimpelt en die begint met een enkele gedachte. Als eenmaal die gedachte geplant is en daarna groeit, dan verzamelen jullie je er omheen en scheppen precies wat die gedachte is. Interessant proces. Wij dachten niet op die manier, maar jullie deden dat beslist wel. Veel van wat jullie overkomt werd door jezelf verborgen en dat is dat jullie god zijn – verborgen ook dat jullie feitelijk scheppen wat je voor je ziet. Waarom? Dat is de grootste vraag. Waarom zou god een spel spelen op die manier? Waarom zou god verstoppertje spelen met zichzelf?
De groeiende god.
De simpele reden is dat ook god evolueert. Jullie denken aan jezelf of je stelt jezelf een plaatje als god of het hoger wezen voor, als een stationair voorwerp, en wij zeggen jullie dat dit niet zo is. Jullie laten juist nu god groeien, in deze ruimte. Daarom kwamen jullie vroeg binnen om de grenzen weg te duwen, dat is een deel van de reden dat jullie hier zijn. Alle informatie die jullie verzamelen op je prachtige reis in dit stoffelijke lichaam is gebruikt om god te evolueren, om god te laten groeien, zoals je wilt. De collectieve vibratie van jullie allemaal is die energie waarnaar jullie verwijzen wat god is, als dat anker. Jullie hebben veel meer effect dan je ooit zult weten, omdat dit deels altijd voor jullie zal zijn verborgen. Het is de manier waarop jullie de energetische structuur hebben ontworpen voor deze reis. Jullie kunnen deze ideeën horen en je kunt bekrachtigd worden door veel gedachten of energie om je heen, maar om dat naar buiten te brengen en dat te gebruiken dat is een evolutionair proces. Dit wordt iedere dag gedaan en het wordt op individuele basis gedaan, dus vragen we jullie om je veranderingen te documenteren. Deel zaken die met je gebeuren. Velen hebben een verhaal te vertellen waar je op dit moment nog niet eens bewust van bent, maar het zal heel spoedig duidelijk worden.
Eerder bij deze uitzending… vroeg iemand over de mensen die voor jullie achter bleven om naar Aarde te komen. We zijn zo trots op jullie! Jullie hebben geen idee van hoe trots jullie hen maken zelfs met je fouten, zelfs als je je alleen voelt, verloren voelt of pijn hebt, hoe jullie dan ook denken dat het je fout is. Lieve mensen, jullie zijn hier deels om pijn te voelen, want pijn is waar veel van jullie schoonheid vandaan komt. Beoordeel dit niet als goed of slecht. Ga gewoon door die ervaring heen als een fiere spirit die een stoffelijk, menselijk lichaam draagt. Maar weet dat iedere keer als je glimlacht, dat die spirit er een beetje uitlekt. Jullie veranderen de mens waar je tegen lacht, de mens die jullie licht ontvangt, omdat je hen herinnert aan Thuis en aan een deel van zichzelf. Daarvoor zijn jullie hier om dat te doen. Daarom wendt god voor om afgescheiden te zijn van zichzelf, daar gaat deze explosie over. God groeit en jullie zijn de tuinmannen. Jullie doen een geweldig werk. Ga door met je buitengewone werk.
Weet dat wij altijd met jullie zijn. Denk en wij zitten op je schouders. Vraag en je krijgt antwoord. Je moet nog wel beslissen of dat antwoord bij je past, maar we zeggen je dat jullie allemaal een directe verbinding hebben met iedereen. Wij zitten in jullie hart en jullie in het onze. We danken jullie hiervoor.
Het is met de grootste eer dat we jullie achterlaten met drie kleine aandenkens.
Behandel elkaar met de grootste eerbied
Koester elkaar bij elke kans die je krijgt.
Speel goed samen.
The group

maandag 16 mei 2011

Ashtar: Tijd om te vieren! 15 mei 2011Ashtar: Tijd om te vieren!

Doorgegeven via Susan Leland

15 mei 2011. 

Vertaling: Winny

“Gegroet, geliefde familie, en een Gelukkige Wesak voor jullie! Dit is een tijd voor iedereen om te vieren. En het is nog gunstiger als we samenkomen op de dag van de volle maan! Nu is er een overvloed van informatie die makkelijk is te verkrijgen met de betekenis van dit alles – astrologisch en meer. Dus zeggen we alleen: “Welkom, geliefde Boeddha en allen die hem vergezellen.” En zullen we verdergaan met de specifieke betekenis van die gebeurtenissen in deze specifieke tijd in dit specifieke jaar. 

Nou, er zijn zeer veel delen en onderdeeltjes die samenkomen! Tijdslijnen komen en vallen samen en de gebeurtenissen van deze voorbije maan maand resulteren in een gigantische sprong voor onze planeet Aarde!!! Moeder Gaia, zij verheugt zich specifiek bij het prachtige Liefdeslicht dat jullie haar sturen en zij straalt Licht terug naar jullie vanuit haar kristallen! En omdat jullie ons opriepen zijn we in staat om haar te helpen bij de reiniging met een buitengewone toename, zodat ze zichzelf veel geleidelijker kan voorbereiden op de grote Ascentie.

Ja, we zijn wereldwijd werkzaam, geliefde familie en alle stukken en deeltjes komen heel harmonieus tezamen. Toch kun je zeggen: “Ashtar, de wereld om mij heen zit in chaos en ik voel me niet zo in evenwicht in mijn eigen wezen – waar praat je over?” 
 
Het antwoord is dat je jezelf in je eigen vibratie omhoog moet brengen, zodat je de ‘magie’ kunt zien die zelfs nu de planeet overdekt. Het schittert en schijnt zijn stralend Licht en werkelijk de Aarde is nog nooit zo schitterend geweest sedert het begin! Wat is dit prachtige Licht? Jullie zijn het, geliefde mensen – het zijn de stralende lichten die jullie zijn! Jullie zijn het die deze prachtige gebeurtenissen mogelijk maken, jullie zijn het die alle deeltjes op hun plek zetten en jullie liefde is het die de ‘lijm’ is die deze hogere dimensionale werkelijkheid samenhoudt voor de planeet!

Dus zullen we samenkomen in een vreugdevolle viering en met alles dat jullie scheppen. We zullen opnieuw een oefening houden die ons zal omhoog tillen in een hogere dimensie, waarbij jullie weer een volgende upgrade krijgen, waardoor je in staat bent om nog meer hogere energieën en visies vast te houden in jezelf. Salut!”


Given through Susan Leland, May 15, 2011.  www.AshtarontheRoad.com  

© Ashtar on the Road Publications 2011.  All Rights Reserved.

Mira van de Plejadische Hoge Raad ( Valerie Donner) 14 mei 2011


Mira van de Plejadische Hoge Raad  
Valerie Donner


14 mei ‘11
Gegroet, ik ben Mira van de Plejadische Hoge Raad. Ik kom heden naar jullie toe met liefde en healing omdat we zien dat jullie er midden in zitten. De duistere krachten zijn meedogenloos geweest in hoe ze de mensheid behandelen. Ze weten dat hun dagen op Aarde geteld zijn. Ze proberen zoveel mogelijk als ze kunnen te pakken van jullie voordat ze al hun kracht verliezen. Het is een zich ontknopend proces. Terwijl ze bijna verzengd worden door Licht proberen ze nog steeds jullie zo veel mogelijk uit te knijpen.

Of het nu door angst te verspreiden, hebzucht, waar jullie gebrek aan hebben, geweld of giftige gedachten en boodschappen zijn die aan de mensheid worden gestuurd, de strijd tussen Licht en duister is in volle kracht bezig. Jullie zijn zuilen van Licht die de planeet en haar bevolking helpen te stabiliseren. Daarbij assisteren wij jullie. We monitoren de planeet in de ruimte, op de oppervlakte maar ook binnenin de Aarde. We werken allemaal samen met andere leden van de ruimtefamilie en de Lichtrijken. Wij zijn er net zo druk mee bezig als jullie en zijn hierbij ook zo toegewijd.

Op dit moment willen we jullie moed geven. We willen dat jullie weten dat de gehele Kracht van de Schepping bij je is om jullie en de Aarde binnen te leiden in een nieuwe manier van zijn. Jullie worden geliefd en beschermd, geleid en geheeld. Wij hebben jullie net zoveel nodig als jullie ons nodig hebben.
Vanaf ons voordelige punt zijn er verraderlijke gebieden om de planeet heen die extra aandacht nodig hebben van het Licht. Velen van jullie worden geleid waar je jullie gebeden en Licht naar toe moeten sturen. Volg deze leiding altijd op. We vragen jullie ook om Licht te zenden naar Japan; de nucleaire reactoren zijn nog steeds in gevaar. De waarheid wordt in de media niet verteld. Stuur dus zulke energieën naar alle plekken van nucleaire energie rondom de planeet om ze te versterken en de vele breuklijnen waarop ze gebouwd zijn. 
 
De gebieden van Australië, New Zealand, de Golf van Mexico, alle kustgebieden rond de planeet, de bodem van de oceaan, China, de West en Oostkust van de Verenigde Staten, en van Mexico kunnen door jullie liefde en Licht versterkt worden. Wij werken met jullie mee om situaties te stabiliseren maar jullie zijn de onmisbare punten van Licht transcendentie. 
 
Klimaat en weersveranderingen zorgen ook voor onveiligheid en onbekende onrust bij de bevolking. Toch kunnen we jullie vertellen dat de natuur voor zichzelf zorgt en zich overeenkomstig aanpast en bijstelt. Jullie vinden het misschien niet leuk maar jullie zullen dat ook doen. Elke plek op Aarde gaat door dit aanpassingsproces. Het is iets dat nodig is om de reiniging van de Aarde makkelijker te maken. Aan het eind zal de mensheid een groter respect voor de Aarde en de natuur hebben.

Als het Licht doorgaat te schijnen zal de waarheid groter worden. Op een bepaald breekpunt zullen alle geheimen worden onthuld. Jullie zullen sommige rijken ineen zien storten en fouten zullen worden gecorrigeerd ten goede voor de mensheid. Dit zal een tijd worden van verzoening op veel niveaus. Wij letten scherp op dit proces dat nu in volle gang is. Onze zicht op de corruptie is meer dan jullie hersens kunnen bevatten. Jullie zullen weten wat we zeggen als de tijd rijp is voor onthullingen die naar buiten komen.
Jullie zitten en leven nu in de versnelde energieën van ascentie. Die energieën zijn als draden dooreen geweven naar een nieuwe beschaving op planeet Aarde. Vanaf nu is er veel dat in dolle vaart zal gebeuren. Jullie moeten gegrond en in het Licht blijven. 
 
Wij zijn met jullie. Jullie worden gezegend en er wordt van jullie gehouden.
Ik ben Mira.
Tot slot
Vertaling: Winny

zondag 15 mei 2011

Een Planetaire Update - Sandy Stevenson( 27 maart 2011)


A Planetary Update

Chaldron via Sandy Stevenson

 


27 maart 2011

Er is allang een wens op de planeet geweest dat het licht al zijn glorie brengt en ons met zijn overvloed en genade, van de sokken veegt . We hebben daar op vertrouwd, op veel manieren. Het is nu tijd om werkelijkheden en het proces van meesterlijke en gerealiseerde evolutie te begrijpen.
Het is tijd om een begrip naar je bewustzijn te brengen van innerlijke kwaliteiten welke we allemaal hebben die ons tot het punt kunnen brengen om waardevol te zijn, om een beter woord te willen, om het geschenk van een transcendente levensruimte te ontvangen.
Met vreugde kan ik de dag aankondigen dat die tijd is gekomen voor dit niveau en voor de planeet Aarde. Zij is nu klaar om in de bekende en de progressieve variaties te springen van het rijk dat gekend wordt als de 5de dimensie. Die komt spoedig en het uiteindelijke resultaat zal mogelijk binnen de twee jaren gebeuren. Deel van de overgang van deze belevenis is voor haar om haar subtiele lichamen langzaam in de hogere vibraties van licht te brengen. Dit gebeurt nu.
Terwijl ze verder gaat met deze beweging, begint ze alle vormen op Aarde die een zelfde vibratie hebben bereikt, te omarmen. Niet alleen de mineralen, niet alleen de elementale wereld, de rivieren en bomen, maar ook de dieren en insecten, en diegenen van de mensheid met de LichtKracht die verder gegaan zijn in de toepasselijke trilling. Dit is nu aan het gebeuren. Velen van jullie kunnen dat kortgeleden hebben gemerkt dat je in twee werelden hebt gewerkt of dat het niet voelt alsof je helemaal in dit ene bent. Dit is het gevolg van de overgang van de derde naar de vijfde. Bij het grootste deel gebeurt dit niet in een ogenblik. Het is veel meer een geleidelijk programma van aanpassing zodat terwijl elke dag en elke week voorbijgaat men meer bekend raakt met de hogere rijken van bestaan in de 5de dimensie en dat men begint om die werkelijkheid als hun leven te adopteren. Dit zorgt ervoor dat angsten van het onbekende geleidelijk worden getransmuteerd als een nieuw begrip plaats vindt in de mens. Velen, zoals ik zei, ondergaan dit proces nu. Je kunt merken dat je slaaptijd variabel is.
Terwijl de tijd verder gaat in de volgende 12 maanden en terwijl meer mensen hun eigen vibratie voldoende laten toenemen, zullen ze ook in de liefdevolle armen van de Aarde Moeder getrokken worden en opgenomen worden om zich aan hun nieuwe plek van bestaan aan te passen in de 5de dimensie. Er zijn enkelen die niet in deze 5-dimensionale wereld willen blijven en die terug zullen keren naar huis. Dit gebeurt juist bij velen van de LichtKracht op Aarde.
De tijd die er nu is heeft enkele veranderingen, vergeleken met wat lang geleden oorspronkelijk werd gepland. De Aarde zelf gaat zachtjes over naar haar nieuwe rol in de hogere lagen van bestaan, terwijl zij, in deze fase, het stoffelijke frame wil achterlaten dat ze gebruikt heeft om mee te werken en dat ondersteuning bevatte voor haar levensvormen.
Dit betekent dat er enkelen zullen zijn die in de tijd die voor je ligt in dat frame willen blijven. Dit zullen hoofdzakelijk degenen zijn die een bestaan kiezen om te leren en daar kan in de 5de dimensie niet in worden voorzien. Deze paden van voortgezet begrijpen op de niveaus van het 3-dimensionale bestaan, nogal zullen verschillen in de toekomst op dit niveau, en die zullen er voor zorgen dat deze wezens een groter begrip en evolutie in dit universum gaan verkrijgen. Daarbij komt dat sommigen een andere ervaring zoeken dan die waar hierin wordt voorzien en zij zullen gaan transcenderen om andere planetaire 3-dimensionale systemen te bezoeken.
De vraag van nu is er één. Die is - wat kies je als jouw toekomst? Als je voelt dat je innerlijke wens is om harmonie te zoeken die geboden wordt in het 5-dimensionele niveau, dan moet je ten eerste al dit erkennen dat alhoewel er altijd bijstand komt om zo’n besluit te ondersteunen, jij zelf alleen jouw bestemming bent. Wat nodig is, is dat je nu begint en met beide handen de toekomst grijpt die je uitkiest. Om binnen te gaan in de dimensie waar de Aarde nu binnengaat heeft een voortdurende inspanning nodig van jou zelf om in die vereiste vibratie te blijven – vanaf dit moment. De wijze waarop je dit bereikt is door vereniging te zoeken met het Licht. Reik uit naar de Hogere Rijken van bestaan; reik uit naar de engelen, Opgestegen rijken en gidsen; en vraag dat je iedere bijstand kunt krijgen die is toegestaan om jou dit doel te helpen bereiken. Er wordt verwacht dat je jezelf onder controle hebt. Onder controle betekent overgeven aan de Hoogste Goddelijkheid in jou. Dat betekent het loslaten en je onthouden van activiteiten die je in een dichter patroon van energie brengt. Er wordt door de Hogere rijken van Licht gezegd dat voor hen die dit pad zoeken, je uiteindelijk vol vreugde zult zijn door de inspanning die je hebt geleverd aan dit ondernemen.
Het betekent dat je nu met God samengaat. Je moet erkennen dat je werkelijk God bent. En met die acceptatie komt het weten dat je moet handelen op de manier van God – en laat je jezelf meedrijven met de schoonheid van schepping via de snelle stroom die het pad vormt naar een hogere wereld van bestaan die vol harmonie, rust en vreugde is.

Als je nu kiest om op het platform te blijven van het 3-dimensionaal bestaan is de instructie een beetje anders. Het moet ook de inherente stuwing hebben die je van binnen voelt die de uitingsmogelijkheid zoekt voor het begrip van alles dat je omgeeft. Het universum is oneindig en tijd bestaat niet in de rijken van de hoogste waarheid. Daarom hoef je geen tijd in beschouwing te nemen. Alleen maar dat je je gekozen bestemming volgt, welke je voor jezelf koos.
Breng vrede in al je gedachten, het maakt niet uit welke wereld je koos die voor je ligt. Uiteindelijk leiden alle paden in een richting. Jullie worden opnieuw verenigd met geliefde personen en zult de dromen dromen die je in de eeuwigheid voor jezelf hebt uitkozen.
Zo zij het.
Ik ben Chaldron
Chaldron is van de groep van Hoogste Kosmische Wezens die het Originele Plan voor Atlantis neerlegde.
© Channelled by Sandy Stevenson 27th March 2011

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )