woensdag 17 augustus 2011

Pep St. Wolf met Paua’Alowa - 16 augustus 2011

Pep St. Wolf met Paua’Alowa
16 augustus 2011

Vertaling: Winny


En spoedig zal duidelijkheid op jullie vallen anders dan iets dat jullie eerder hebben gezien of ervaren in dit drie-dimensionale plan. Jullie houding naar het goddelijke, wat jullie je laat  verbinden met de diepste delen van Aarde, de vreugde en erkenning van de natuur en de hele schepping, en het terugkeren naar je innerlijke licht door meditatie, dromen en een bewuste verbinding met het centrum van je hart stroom, dragen werkelijk bij aan alles waar je op kon hopen en je kon voorstellen in dit rijk van de Aarde.


Jullie toewijding en verbintenis aan je spirituele groei en je losmaken van dat wat illusie is wat niet langer je zielendoel dient, bezorgt je gelegenheden van wijsheid en kennis die je verbinding brengen met de samenvallende vijf dimensionale energieën die heden de Aarde  veranderen. Ik daag jullie verder uit om de rest van ALLES los te laten dat jullie niet langer dient en om de bewuste poort te scheppen die zal zien dat je vooruit stapt in je nieuwe bewustzijn en om nooit terug te lopen.


Velen van jullie zitten al naast ons als lichtwezens, ze kijken naar het deel van jullie zelf dat jullie op het Aarderijk gezet hebben op een pad van leren. Jullie zijn verbaasd en geïnspireerd door dat deel van jezelf dat het klaarspeelt met de dichtheid en zwaarte van het Aarderijk . Weet dat de lessen en kennis die jullie verkrijgen terwijl je als Aardse mensen bent geïncarneerd, jullie oneindig zullen dienen terwijl je verder gaat te ascenderen en om te werken als een wezen  van licht in het universum.

Een wijs wezen zei eens: ‘het AL is in het AL’;  doe geen afbreuk aan alles of breng je verbinding met alles niet in discredit.  De ervaring van wat je doet, voor wat je nodig hebt, om ergens over te oordelen, is deel van je menselijke proces, maar weet dat je deze lessen al had neergezet voor je huidige incarnatie vóórdat je de eerste ademhaling deed in dit leven. Velen van jullie hebben deze lessen al gedaan telkens weer, iedere keer weer de energie van leren en transformeren verbeterend. Door deze kennis zo intens te leren op deze Aarde school, zijn jullie in staat om anderen te onderwijzen in je diverse incarnaties in het universum.

Velen van jullie voelen zich alsof je veel bestanen tegelijkertijd leeft en dat is waar. Als licht wezens werken jullie in het hele universum in rollen die verwant zijn aan jullie Aardse rol en soms ‘voel’ je alsof je ergens anders ‘daarbuiten’ bent. Anderen kunnen zich voelen alsof dit bestaan in tegenstelling is met wie zij werkelijk zijn en smachten ernaar om ‘terug naar huis’ te gaan, ergens.. Het is belangrijk dat jullie je allereerst en voorop verankeren als lichtwezen van het oneindig goddelijke. Weet dat jullie thuis zijn waar je je ook bevindt omdat jullie verbinding met ‘alles dat is’ je verzekert dat dit zo is.

maandag 15 augustus 2011

Draken Rijken - Karen Doonan, 9 augustus 2011

Draken Rijken
door Karen Doonan
9 augustus 2011

Wij zijn om jullie heen, we staan naast jullie, we staan schouder aan schouder met ieder van jullie. Wij zijn de Draken Rijken en eens te meer komen we om IEDER van jullie over de hele planeet te gidsen en te ondersteunen. Illusie heeft veel mensen over de planeet vast gehouden terwijl illusie zijn lessen van vrees en paniek opvoert. Veel rijken kwamen al naar voren om te waarschuwen voor de gebeurtenissen die nu begonnen zijn te gebeuren en veel mensen hebben de informatie die gegeven werd, niet geabsorbeerd.De Draken rijken zijn hier om degenen te helpen die willen worden beschermd en veilig willen zijn in deze tijd, dit is geen veiligheid en bescherming van wat illusie leert, wat betekent het buitensluiten van alles om je heen en om je alleen op jezelf te concentreren, dit is bescherming van ALLES. De drama’s die zich in jullie media ontvouwen zijn ontworpen om de menselijke vibratie te verlagen, ze zijn ontworpen om de angst te laten toenemen die in ieder mens geplant werd en wij zijn hier om IEDEREEN zich te helpen er zich van los te maken. Gebruik de kracht van de Draken rijken om de niveaus van illusie te ontsluieren die jullie in zijn valkuil hebben gevangen.Veel mensen zijn afgedaald in de illusie, velen hebben zichzelf afgescheiden van hen die deel nemen aan de gebeurtenissen en zien zichzelf enigszins boven hen staan. Kijk naar deze manier van ZIJN en realiseer je dat dit illusie is. Afscheiding is altijd betrokken bij de leringen van illusie. ALLEN ZIJN EEN. Veel mensen over de planeet zijn diep in slaap en lopen een ander pad in een andere wereld dan degenen die wakker zijn of wakker staan te worden. Ze KUNNEN NIET zien wat jullie zien, ze kunnen niet VOELEN wat jullie voelen want illusie is zo stevig om hen heen gewikkeld  dat ze nauwelijks kunnen ademhalen.Wij zijn hier om IEDEREEN  te helpen, we vragen dat jullie in je hart stappen en uit je denken gaan. Logica zal jullie niet helpen om je door de komende dagen en weken te werken  als illusie op verzoek alle stoppen eruit trekt om de lagere menselijke vibratie over de planeet te verlagen. Alleen door de ruimte voor die mensen die in slaap zijn vast te houden, zullen jullie in staat zijn om vooruit te gaan en om hen te helpen en daarmee jezelf te helpen. Het is niet “hen” en “wij”, het is ALLES. Niemand is afgescheiden van wat er gebeurt. Zij die slapen spelen hun rol goed en zijn er om degenen die wakker zijn te helpen om door de lagen van illusie te gaan. Want zonder hen zouden ze niet in staat zijn om duidelijk illusie en haar trucs te herkennen.De media spelen hun spel ook goed en velen trappen in de val door dit te lezen en met de media mee te reageren. We vragen dat jullie kijken naar het deel dat jullie in dit spel spelen. Houd je het licht vast dat helder schijnt? Straal je LIEFDE naar buiten dat door jullie WEZEN heen schijnt om de ruimte vast te houden voor degenen die in slaap zijn? Of reageer je zoals de illusie verwacht zodat je vrees en illusie verspreidt naar de rest van de mensen in je omgeving? Velen zijn begonnen om hen te bekritiseren die deel nemen aan deze gebeurtenissen en we vragen jullie om je af te vragen  waarom je iemand zou bekritiseren waar je niets van weet.

Jullie lopen niet het levenspad van hen die erbij zijn betrokken en hebben er geen idee van wat er in hun gedachten speelt. Velen die zijn ontwaakt hebben geen idee van de diepte van de illusie waar degenen die slapen doorheen moeten worstelen bij elk wakker moment.Velen die wakker zijn klagen over diverse symptomen en realiseren zich dat dit deel is van het proces om hun vibratie op te heffen. Zij hebben het zicht verloren op de nachtmerrie die diep in de illusie slaapt. Jullie broeders en zusters over de planeet zitten in een sterke illusie, zij (be)leven een wakkere nachtmerrie zonder eind in zicht, ze hebben er geen idee van dat alle werelden naast hen staan, ze hebben geen idee van de kracht die ze diep in hun WEZEN hebben, ze slaapwandelen door hun levenservaring heen. DAAROM staan alle rijken(werelden) naast de lichtwerkers en bij degenen die wakker zijn, samen houden we de ruimte vast voor hen die slapen om de nachtmerrie te verminderen, om diegenen proberen wakker te maken die het besluit hebben genomen om wakker te worden en om degenen te helpen die nooit zullen ontwaken. De Draken rijken kijken ernaar als mensen met mensen onbewust strijden, omdat er in werkelijkheid geen strijd is. Illusie stuurt dit drama aan en we vragen dat jullie je daar van bewust zijn en je er volledig aan onttrekken.Meer angst verspreiden uitgedost als hulp of informatie is het instrument dat door de illusie gebruikt wordt om zijn lessen te verspreiden. Jullie zullen jullie medemensen niet helpen door te buigen voor die illusie. Stort de LIEFDE die IS door het hele drama heen dat zich ontvouwt over je planeet. Roep de rijken op die het dichtst bij jullie zijn om jullie in deze tijd te helpen de ruimte vast te houden. Dit is illusie, dit is niet het einde, het is louter een driftbui van illusie om te bewijzen dat hij de macht heeft die hij verlangt maar hem niet bezit. Want er is alleen maar EEN macht en dat is LIEFDE.Wij zijn hier om jullie persoonlijk door de sluiers te brengen van illusie. Als het drama jullie aanzet (triggert) dan is er vrees in jullie WEZEN. Laat ons jullie die vrees helpen verwijderen en laat jezelf de WAARHEID zien. Sta sterk in de macht van LIEFDE die IS en reik uit naar jullie medemensen die nu in de illusie ploeteren. Wakker worden en ascentie is niet alleen voor de paar gekozenen want ieder speelt een deel in dit proces. Velen die wakker zijn geworden keren hun rug naar degenen die nog slapen en geloven dat zij afgescheiden zijn, apart staan, dit is Illusie. Er is geen afscheiding, want ALLEN ZIJN EEN.Wij zijn de Draken rijken en we staan schouder aan schouder met jullie. Terwijl de drama’s zich ontvouwen en illusie naar buiten brengt wat illusie het beste kan, MAAK JE LOS van dit alles. Houd je licht vast dat in je zit en straal dit helder over de planeet. Houd ieder van je medemensen in liefde en medeleven vast en realiseer je dat velen de WAARHEID niet begrijpen op de manier dat JULLIE dat doen. Velen zullen nooit ontwaken en dit brengt nog meer behoefte mee aan liefde en medeleven en dat is hun geboorterecht. IEDER van jullie maakt een verschil, kies ervoor om dat verschil in LICHT te maken en niet in illusie.


Wij trekken ons nu terug om de absorptie van onze woorden mogelijk te maken. ALLE RIJKEN staan klaar om ALLE mensen te helpen door deze drama’s heen. Of het nu de engelrijken zijn, de
drakenrijken, de elvenrijken, VRAAG om hulp en het zal jullie worden gegeven. Alles is illusie, wees je daar bewust van en houd de ruimte vast in deze tijd  voor alle veranderingen. Zeer grote energie vloeden overstromen de planeet, dit beïnvloedt hen die in slaap zijn en aldus voeden ze de illusie omdat degenen die in slaap dit helemaal niet begrijpen en die energieën op zichzelf absorberen. Gebruik deze energie om LIEFDE die helder IS verder te schijnen over de planeet, schijn licht in de duisternis en laat allen verlicht worden. Jullie zijn hier als LICHTwerkers, dat houdt in om de hele tijd je licht te schijnen. Wij zijn de Drakenrijken. ALLEN ZIJN EEN.

 
Bron: Dragon Realms - message for 9th August
Vertaling: Winny

Karen Doonan - Draken Rijken, 8 augustus 2011

Draken Rijken
door Karen Doonan
8 augustus 2011


Wij komen om te spreken over de Draken rijken en wij willen verder nog zeggen dat wij voor iedereen op de planeet klaar staan om te helpen en jullie bij te staan. Onze communicatie en gebruik van de menselijke taal kan beperkt worden en we zijn erkentelijk voor ons kanaal met het schrijven van onze woorden. Onze energie is sterk en we erkennen dus ook dat dit vrees kan inhouden voor het menselijke ras als ze onze energie kunnen ervaren en onmiddellijk in paniek beginnen te raken. Daarom willen we communiceren en herverzekeren dat alles in orde is.

Veel mensen over de hele planeet zijn in illusie gevallen met betrekking tot Draken energie en wij zijn hier om met jullie te communiceren om je daar doorheen te helpen en om uit de illusie te gaan. Wij hebben nooit tegen de mensheid in gewerkt, en er is veel illusie over onze rol in de geschiedenis van jullie planeet en wij communiceren nu naar jullie dat veel ervan met opzet gebeurde om jullie af te houden van de macht van de Draken rijken. In jullie menselijk leven hebben jullie soms een energie nodig die sterk is en beschermend en het is onze Draken energie die jullie dit kan bezorgen. Velen associëren ons met andere culturen en wij vragen dat jullie je losmaken uit deze illusie. De Draken rijken zijn hier in deze tijd bij alle mensen om mensen te helpen de WAARHEID bloot te leggen en om de sluiers van illusie op te tillen.

Velen van jullie ras hebben nog nooit van ons gehoord en naar hen willen we onszelf en onze energieën introduceren. Draken energie kan zeer intens zijn, wij zijn ons daar bewust van en als mensen nadat ze onze energieën ervaren hebben, ze dan te intens vinden, communiceer dan met ons en dan kunnen we werken om de energieën voor jullie in balans te brengen. Communicatie is een instrument twee richtingen uit en we vragen dat jullie ons dan vertellen, als je dat niet prettig vindt, wij hebben geen wensen naar nog meer illusie en de vrees die het brengt. Veel mensen hebben er geen idee van hoe ze zich met ons moeten verbinden en wij communiceren naar die mensen dat er geen regels zijn, en als je Draken energie wilt ervaren, houd dan gewoon die gedachte in je denken vast en wij zullen antwoorden. Er is niets te vrezen van onze rijken, wij staan in het licht en dienen in deze tijd de hele mensheid.

De illusie in delen van de planeet is sterk en veel mensen voeren oorlog met anderen voor de energieën die wij hebben en het gebruik ervan. We willen onze dank communiceren en onze liefde en waardering voor die mensen die ons hielpen om ons te bevrijden uit het bestaan ‘tussen de rijken in’ zodat we opnieuw schouder aan schouder kunnen staan met het menselijke ras. Wij hebben een kracht die door illusie heen kan snijden, en als jullie in een situatie zitten waar bescherming en WAARHEID nodig is die moet worden ontsluierd, roep dan de Draken rijken aan. De juiste Draak zal jullie oproep beantwoorden. Als je met menselijke emotie om moet gaan, kan het behulpzaam zijn om Water Draken op te roepen. Hun krachtige energieën zullen helpen om vastgezette emotie te veranderen en het hart te bevrijden zodat het WAARHEID kan tonen.

Er zijn veel manieren om met onze energieën te werken en we vragen dat jullie je in die tijd aan ons verbinden. Draken zijn niet de schepselen die je moet vrezen wat de illusie jullie doet geloven, we vragen dat jullie deze informatie in je hart bewaren en WAARHEID voortbrengen. Draken zijn lange tijd onbegrepen geweest en dit is met opzet gebeurd om jullie van de WAARHEID afgescheiden te houden en afgescheiden van de energieën die wij dragen. Veel Draken vinden het moeilijk om met mensen in menselijke taal te communiceren en dit moet in het denken geboren worden als er communicatie is met onze rijken, als er allermeest een noodzaak is voor taal , houdt dit dan in je gedachten vast als je communiceert en de juiste draak zal naar voren komen. Wij hebben veel Draken die bedreven zijn in het communiceren met mensen.

Draken hebben eonenlang gevochten om het menselijke ras te helpen bevrijden, en om deze reden werden we tussen rijken in gehouden om de illusie te prolongeren die over de planeet werd gelegd, nu staan alle rijken schouder aan schouder in WAARHEID en licht om het menselijke ras te helpen bevrijden. Die vrijheid wordt via het hart gevonden en wij wensen zeer sterk te communiceren dat de WAARHEID van jullie levenservaring niet ergens anders wordt gevonden. Veel mensen verwijzen nog steeds naar boeken en vertellingen en wij vragen waarom? Illusie komt heel veel voor in deze verhaaltjes en geschiedenisboeken, allemaal illusie, alles werd gedaan om die energieën afgescheiden te houden. De enige WAARHEID over Draken wordt gevonden in jullie hart, wij communiceren dat het hart de enige manier voor mensen is om WAARHEID te onderscheiden terwijl illusie zwakker begint te worden en over de planeet begint te verbrokkelen.

Veel verwarring zal in jullie opkomen als je niet je hart volgt want het denken is niet in staat om emotie te verwerken. Onze energieën werken met emoties, de intensiteit van onze energie moet GEVOELD worden om je er mee te verbinden, velen die nog steeds vanuit hun denken leven proberen contact te maken en falen, ze vallen aldus in de illusie van afscheiding.
WE ZIJN ALLEMAAL EEN, we kunnen dit niet sterk genoeg overbrengen. Alle rijken communiceren nu met het menselijke ras om hun EENHEID, hun liefde en ondersteuning te tonen, wij Draken zijn niet anders. Wij hebben het nadeel als het ware om onszelf te moeten verbergen om meer vrees die de mens binnenkomt, te voorkomen..

Werken met Draken energie zal jullie tonen dat er niets is te vrezen, veel vrees wordt verspreid door degenen die slapen en die niet met ons hebben gecommuniceerd. Wij lijken misschien vreeswekkend te zijn maar met mensen werken we op een andere manier. We hebben geen taal nodig omdat taal afscheidend is zoals veel mensen ontdekt hebben. Mensen zijn geladen met de illusie van “schoonheid” en zijn geleid naar het denken dat ‘looks’(hoe je eruit ziet) een manier van WAARHEID dragen is, en wat dit betreft kunnen Draken als ze in verbinding komen met mensen, vermijden dat mensen hen zien. wij hebben geen bedoeling om meer vrees teweeg te brengen door ons buitenste zelf te onthullen bij een eerste contact. Wij zullen ons langzaamaan onthullen aan mensen zodat zij aan ons gewend kunnen raken. Er moet worden opgemerkt dat veel mensen op de planeet contact met onze energieën opnemen en ons aanvaarden voor wie we zijn zonder enige gedachte aan vrees. Wij merken ons kanaal op en haar geloof en vertrouwen in ons en wij erkennen haar deel in deze boodschap.

Aan degenen die angst hebben voor onze energieën en voor ons deel in de menselijke geschiedenis, stellen we de vraag om alles te betwijfelen wat voor je neer is gelegd als WAARHEID. Waarom zouden we niet met jullie werken? Waarom zien mensen zoveel vijanden voor zich staan als er in WAARHEID alleen maar één is? Die vijand is de illusie, hij komt in veel vermommingen en veel mensen zijn in illusie als ze zeggen dat iedereen apart is, afgescheiden is. ALLEN ZIJN EEN, onze energieën zijn EEN, wij zijn deel van jullie en jullie zijn deel van ons. Het kan niet anders. EENHEID is een moeilijk concept om te begrijpen en als ras dat zo lang de illusie van afscheiding heeft beleefd, zal het enige tijd duren voordat deze WAARHEID is verwerkt/opgenomen. En die zal niet worden opgenomen als je in angst en illusie bent. De weg om WAARHEID te verwerken is om in je hart te zijn en wij communiceren dat het hart altijd de drager van WAARHEID is.

Wij kunnen jullie door de illusie heen helpen, we kunnen veel lagen van de sluiers in een keer opheffen en misschien is dat wel wat angst schept in jullie ras. Dat optillen van sluiers kan te sterk zijn voor veel mensen om er mee te werken. Als jullie willen dat wij ons met jullie verbinden en om jullie te helpen dan moeten jullie geloof en vertrouwen hebben in JEZELF. Want het is deze vonk van WAARHEID die in JOU is die je leidt naar jouw WAARHEID. Alle rijken staan naast jullie, wij zijn ons bewust dat de makkelijkste route voor veel mensen loopt waar zij het minst door geïntimideerd zijn.. Dat wordt verwacht, wij willen onze aanwezigheid aankondigen en om te laten zien dat mensen geen reden hebben om door ons te worden geïntimideerd. We beschermen jullie de hele tijd of jullie je nu bewust zijn van ons of niet.

Eens te meer communiceren we dat er niets is te vrezen en die vraag van angst moet worden onderzocht. Illusie wil afscheiden wat wij willen verenigen. ALLEN ZIJN EEN. Wij komen uit de Draken rijken en we vragen mensen die direct met ons wil communiceren.


Bron: Dragon Realms - message for 8th August
Vertaling: Winny

zondag 14 augustus 2011

Matthew Ward, 11 augustus 2011

Effecten markten; Murdoch’s media imperium; toestand van Somaliërs; oproer in Engeland; Congress van VS; laatste snik van de dualiteit; president van VS Obama; gereedheid en missies van lichtwerkers; komende veranderingen; aspecten van de Gouden Periode; uitleg van dichtheden; onzichtbare helpers


1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Enkele tientallen jaren geleden was er zo weinig bewijs dat Aarde’s leven werd gered dat niemand er een idee van had dat er iets belangrijks en weergaloos’ onderweg was. Het eerste tiental jaren van dit millennium was echter gevuld met gebeurtenissen die denkende mensen motiveerden om de puntjes te gaan verbinden, zogezegd, en nu zijn er tekenen dat belangrijke veranderingen onmiskenbaar aan de gang zijn.

2. Dat effectenmarkten al twee weken gek zijn komt omdat Illuminati ze niet langer meer kunnen beheersen, een middel waarmee zij onvoorstelbare fortuinen hebben vergaard. Hun manipulaties hebben nog wat impact op transacties terwijl de prijzen in een of ander land terug stuiten voordat ze naar beneden duiken, dan opnieuw omhoog gaan, maar het zal niet lang duren voordat hun vroegere wurggreep totaal verwijderd wordt en er een nieuwe basis voor banking wezen en handel kan beginnen te werken.

3. De blootlegging van de invloed van Rupert Murdoch’s media imperium op regeringskringen en heimelijke methodes om informatie te verkrijgen, zal leiden tot het breken van de rug van dit soort massa mind programmering. Door leugens, vervormingen en strategisch weglaten uit grote media rapportages, hebben de Iluminati alleen die informatie gepubliceerd of geventileerd die zij willen dat jullie weten en daarover denken – zij kennen, net als jullie, de kracht van de gedachte.

4. De toestand van miljoenen Somaliërs die op de rand van hongerdood staan, werd krachtig onder de aandacht van de wereld gebracht door met licht gevulde individuen. Andere lichtwerkers helpen de vluchtelingenpopulatie, maar regeringen die deze gewetenloze, ernstige situatie konden verlichten, verzanden in bureaucratie en corruptie en plechtige beloftes worden niet nagekomen.

5. Oproer en verwoesting op grote schaal in Londen en in andere steden in Engeland worden waarschijnlijk verspreid door diep gezeten boosheid en moedeloosheid over condities die de arme mensen armer maken zodat de rijke mensen rijker kunnen worden. Daar plundering en branden de wortel van het probleem niet aantast, zonder de middelen om de nodige corrigerende maatregelen te nemen, gebruiken de deelnemers beschikbare methoden om hun wanhopige gevoelens uit te drukken over hun leven en toekomst.

6. Het is diezelfde wanhoop in landen waar dynastieke of despotische regimes de bevolkingen lang hebben onderdrukt die geleid heeft tot meedogenloze gevechten. Het verschil is, dat de vrijheidsstrijders een zelfde soort van organisatie, wapens en officiële erkenning hebben van andere landen en zij willen hun leven geven om de onduldbare condities waar ze zich niet langer aan kunnen onderwerpen, te veranderen.

7. Kortgeleden hield de Verenigde Staten de aandacht van de wereld gevangen tot op het laatste uur toen de leden van het Congres kibbelden over het omhoog gaan van het schulden plafond, en nu zijn ze in reces in plaats van om de kritieke problemen van het land op te lossen. Deze regering heeft te kampen met halsstarrige partijgebonden politici die zich schijnen te focussen op ideologische verschillen in plaats van te werken voor de beste belangen van het land; dat doen ze ook, maar velen handelen ook uit zelfbelang en egoïsme.

8. Zo ongelijk deze situaties ook kunnen lijken te zijn, ze zijn nauw verbonden – het zijn de voornaamste voorbeelden van dualiteit in de mensheid. De ene kant wil alle stelsels en gedragslijnen die hun machtsbasis zijn, handhaven, de andere kant wil veranderingen om hun leven op te krikken en om een betere toekomst voor hun kinderen te bieden. Dualiteit verhindert mensen om een situatie te zien vanuit een ander perspectief, dus in plaats van redelijke, rationele gesprekken die resulteren in een verstandige conclusie om iedereen voordeel te brengen, overheerst een blinde halsstarrigheid.

9. Nog een ander aspect van dualiteit is het de schuld geven aan anderen voor onbevredigende omstandigheden in plaats van verantwoordelijkheid te accepteren dat ze daar aan bijdragen en om vastberaden stappen te nemen naar beleidsvolle positieve veranderingen. Mensen in de Verenigde Staten en in andere landen die president Barack Obama de schuld geven van de economische onrust in zijn land die ook andere landen beïnvloedt, erkennen niet dat zijn essentie niet van dualiteit is, maar van eenheid. Terwijl de meeste leiders die spreken over het verenigen van oppositie blokken in hun landen, bedoelen dat iedereen moet accepteren wat de leiders zelf willen, is president Obama’s visie en leiderschap zo om harten en denken te verenigen om een harmonieuze samenwerking te verkrijgen voor het beste voor iedereen.

10. Het is veel makkelijker om in voor-de-geboorte overeenkomsten een missie van grote belangrijkheid te kiezen of te accepteren dan het is om dit uit te voeren in de derde dichtheid, waar duisternis overvloedig aanwezig is. President Obama is tegen de duisterheid van de duisteren geweest sedert hij in dienst trad, en ook al is zijn licht niet voor een jota verminderd, de stress van meedogenloze oppositie tegen wat hij wil bewerkstelligen voor Aarde en voor alle volkeren heeft merkbaar zijn tol geëist.

11. Alhoewel sommige leden in zijn regering en regerende lichamen van andere landen ook hun licht hebben vastgehouden, ook zij zwemmen in tegen het formidabele getij van de Illuminati en van hen die heersen door omkoperij, chantage of doodsbedreigingen. De stuwkracht van licht zal dat kwaadaardige getij omkeren, en het duistere verzet en de vele zielen die nog steeds niet bewust zijn van Aarde’s ascentie veroorzaken verwarring en ontreddering.

12. Als de bevolking niet kan begrijpen wat er aan het gebeuren is, vertrouwen ze op politieke en financiële analisten om het begrijpelijk te maken en die “experts” voegen, zonder het te weten, toe aan de verwarring omdat ook zij niet weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ze kunnen zich alleen baseren op hun diverse diagnoses van en projecties op het verleden maar de geschiedenis zal zichzelf niet herhalen – de lange tijd van dualiteit heeft zijn karmische doel gediend in jullie wereld en komt aan zijn eind. Wat jullie zien is hun laatste snik, met “goed” dat tot best gaat en “slecht” dat tot het ergste gaat, en als Aarde met haar reis verdergaat in hogere niveaus van vibraties, dan zullen die extremen worden verzoend door het licht waarin evenwicht is.

13. Wij hebben jullie gewaarschuwd dat er hobbels in de weg zouden zijn in deze laatste fases van wereldtransformatie omdat alles wat op duisternis is gebaseerd in het licht wordt gebracht, omdat systemen die ondergedompeld zijn in corruptie en bedrog onherstelbaar zullen vallen en nieuwe stelsels die door individuen met wijsheid en spirituele en morele integriteit worden bedacht, worden ingesteld. Ook hebben we jullie verteld dat de Illuminati geregeld hebben om waarheden verborgen te houden en dat liet hen zo machtig worden, en dit heeft het openbaren van die waarheden en het langzaam op gang brengen van hervormingen verhinderd en nu kunnen mensen deze gemakkelijker assimileren. De grote hoeveelheid onthullingen en intense veranderingen die zullen opduiken voordat Aarde de vierde dichtheid binnengaat, aan het eind van jullie jaar 2012, betekent dat hobbels en botsingen sneller zullen gaan komen dan veel mensen deze gemakkelijk kunnen hanteren.

14. Maar jullie kunnen het! You can! Samen met de ervaring om obstakels te overstijgen in dit leven, hebben jullie ingeboren wijsheid en jullie spirituele, emotionele en stoffelijke gereedheid van collectieve levens, jullie voorbereid om succesvol welke omwentelingen je ook kunt tegenkomen, te hanteren. De velen die nog steeds niet zijn ontwaakt weten niet dat zij deze fortificatie(sterkte) ook hebben, misschien in mindere mate dan jullie, maar ze zouden niet op Aarde zijn als ze niet waren toegerust om met tegenspoed om te gaan – het helpen om over tegenspoed te triomferen is juist waarom zij er voor kozen om hier te zijn! Maar in hun sluimerende status laten ze hun intuïtie ook slapen en ze zullen niet begrijpen dat onthullingen en hervormingen die snel zullen komen de laatste stappen zijn die leiden naar de Gouden Periode van Aarde, en ze zullen in angst zitten. Vrees is wat hun weg hobbelig maakt, maar ze zullen dat ook niet begrijpen.

15. Toen de hoogste universele raad de Gouden Periode plande, werd er verwacht dat sommige zielen die luid schreeuwden om in die overgangsperiode te incarneren zouden bezwijken voor de beperkingen van de derde dichtheid en hun verlangen zouden vergeten om er deel van te zijn. In de eerste plaats zijn de vergetende zielen degenen die hun derde dichtheidskarma wilden voltooien zodat ze met de planeet naar de vierde dichtheid konden evolueren, en als het niet stoffelijk kon, dan in het Nirvana, dat jullie spiritwereld is die samen met Aarde ascendeert. Die mogelijkheid kennend sloot de raad wijselijk bij het plan veel vrijwilligers in uit spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen om een voorhoede te zijn en om de vergeetachtige zielen te helpen in de mate dat zij ontvankelijk zijn.

16. Jullie meest belangrijke hulp als lichtwerker is om de angst te verminderen, dus stop je licht niet onder de korenmaat, zogezegd, maar laat het schitterend naar buiten schijnen. De energie van jullie rust en vertrouwen zal uitstralen naar degenen om je heen en hen wat dit betreft helpen. Je kennis meedelen aan wie er wil luisteren is ook belangrijk. Sommigen zullen er over nadenken, degenen op de rand van ontwaken zullen het omarmen en weer anderen zullen er negatief op reageren, dat is wat nauw-denkende mensen eerder doen dan bekijken of nieuwe informatie misschien toch geldig is.

17. Mensen wier starre geloof gefundeerd is op valse religieuze dogma’s en gebrekkige wetenschap zullen de meeste weerstand hebben – wat zij geloven is de fundering van hun leven of hun bestaan. En als de feiten over “9/11” (11 september) en de redenen voor oorlogen in Afghanistan en Iran – ALLE oorlogen! – worden onthuld, kunnen familie en vrienden van iedereen die gestorven is niet-gelovers zijn omdat het weten waarom hun geliefde mensen gestorven zijn, heel overweldigend kan zijn. Al deze mensen hebben medeleven en begrip nodig – ze zullen de waarheid na hun overgang naar het Nirvana wel kunnen accepteren.

18. Voel je niet verdrietig als mensen waar je het meest van houdt, bij die niet-ontvankelijke mensen zitten. Spirituele ontwikkeling komt op een tempo dat net zo uniek is als de ziel zelf is – als de juiste tijd daar is voor jullie geliefde mensen om een bewust besef te hebben van universele kennis en spirituele groei, dan zullen ze die hebben.

19. Hoe meer geëvolueerd een ziel is, hoe meer zij geïnspireerd is om anderen te helpen evolueren, en door dit te doen, blijft zij ook groeien. Het verenigde doel van sommige beschavingen uit hogere dichtheden is om hun intense licht naar bevolkingen van lagere-dichtheden te sturen om hen te helpen vooruit te gaan en sommigen van jullie kwamen specifiek uit die beschavingen om jullie licht uit te zenden om minder ontwikkelde zielen op Aarde voordeel te brengen.

20. Terwijl lichtwerkers die veel levens met ervaringen in vitale velden hebben gehad, op invloedrijke posities zitten, vervullen de meeste van jullie hun missie door gewoon het licht te ZIJN dat je BENT. Laat jullie leven een voorbeeld zijn van de vrede die inherent is aan het vertrouwen van de verzekering van je innerlijke stem dat de Gouden Periode aan de nabije horizon staat, en in het continuüm, dat Aarde snel aan het naderen is, leven jullie al een leven vol vreugde in die met liefde gevulde wereld. Wat een opwindende tijd om op Aarde te zijn!

21. Nu zullen we praten over andere zaken waarover vragen zijn en voor de vele nieuwkomers van deze boodschappen, zijn we blij om een kort commentaar te geven op onderwerpen waar we eerder over gesproken hebben [Voor meer uitgebreide informatie over onderwerpen van belang voor je, gebruik de index of typ sleutelwoorden in het zoekdeel bovenaan “Matthew Messages” op www.matthewbooks.com, of scroll naar beneden op die pagina naar de vele hoofd onderwerpen onder iedere datum van een boodschap.]

22. Ernstige onrust in de wereld zal afnemen als de planeet doorgaat met haar koers naar de hogere energielagen, waar het licht zo intens is dat mensen met duistere neigingen niet meer stoffelijk kunnen overleven – degenen die verantwoordelijk zijn voor massaal lijden zullen niet langer meer op aarde zijn.

23. Niet alleen de nationale economieën maar ook de wereld economie gaat naar een totale ineenstorting toe; rechtschapen mensen zullen het roer overnemen en ontwrichting tot een minimum houden.

24. Regeringen gaan het goud van mensen niet in beslag nemen – het zijn de multi-triljoenen dollars in goud die illegaal werden verzameld door de Illuminati, die van hand zullen veranderen.

25. Het zit niet in onze competentie om financieel advies te geven, wat velen gevraagd hebben, maar we kunnen wel zeggen dat het verstandig is om wat cash in huis te hebben maar ook wat voorzieningen die je nodig zult hebben als er een uitval van elektriciteit is.

26. In de komende maanden zullen alle ongerechte wetten worden geschrapt en voorgestelde wetten met duistere bedoelingen zullen niet worden uitgevoerd.

27. Geen mysterieuze Planeet X of een ander hemels lichaam gaat met de Aarde botsen of komt dicht genoeg nabij om enig effect te hebben, en de foton gordel is zo ver van jullie planeet af dat zijn krommingen onbelangrijk zijn.

28. De bom en het bloedbad in Noorwegen had geen “valse vlag”. De bedrijver is een voorbeeld van wat wij zeggen over het “slechte” in de mensheid die het ergst wordt.

29. De onderdrukking van de Illuminati voor ontwikkelingen van vrije energie zal binnen enkele maanden eindigen en dus zal dat ook zo zijn voor hun gebruik van HAARP tot schade van de mensheid en de planeet.

30. De huidige instrumenten voor draadloze communicatie die schadelijk zijn voor hersenen zullen niet werken in de hogere vibratielagen, en onschadelijke instrumenten met dezelfde mogelijkheden zullen beschikbaar worden.

31. Verwijdering van vervuiling in jullie grond, water en atmosfeer zal ook verarmd uranium en radioactief nucleair afval behelzen. Nucleaire voorzieningen zullen worden ontmanteld.

32. Alle oorlogsvoering zal periodiek eindigen en troepen in het buitenland, of ze nu strijden, bezettingsleger zijn of gewoon als militaire basis bestaan, zullen naar hun eigen landen terugkeren.

33. Werkloosheid en armoe zullen stoppen een zorg te zijn als geld en de natuurlijke bronnen van de planeet eerlijk worden gedistribueerd; dit doen is het opperste doel van de lichtwezens die de weg leiden naar de Gouden Periode van de Aarde.

34. Dieren in de voedselketen stemden hierin toe op zielenniveau, en de wreedheid waar zij nu aan onderworpen zijn in leven en in dood zal veranderen in een vriendelijke behandeling en dankbaarheid voor hun dienst aan mensen. Alle dieren zullen worden geëerd en gerespecteerd als de zielen die zij zijn.

35. Noch licht absorptie noch leven in de Gouden Periode heeft een veganistisch/vegetarisch dieet nodig; maar als jullie naar de lichtere dichtheidniveaus gaan, zullen jullie lichamen overeenkomstig lichter worden en veel mensen zullen niet langer vinden dat dierlijk vlees aangenaam is.

36. Als wij wisten wanneer onze universele familie en masse zou landen, zou het een groot genoegen zijn om jullie dat te vertellen! We kunnen jullie daarvoor niet een specifieke datum geven of voor een ander groot evenement vanwege alle variabelen die erbij betrokken zijn, in het bijzonder de keuzes van de vrije wil, die kunnen een projectie in de tijd in een oogwenk veranderen.

37 . De vierde dichtheid is niet een enkele “conditie”of een station van zielenontwikkeling dat afgescheiden is van de derde dichtheid door een onveranderlijke grens – geen dichtheid heeft een grens. Alles in dit universum is energie die afneemt en toestroomt, of meer wetenschappelijk, die zich uitbreidt en samentrekt, en energie heeft geen begrensde afdelingen. Dichtheden zijn alleen maar genummerd voor jullie begrip omdat als zielen verder gaan, ze naar trillingsniveaus gaan die nieuwe gelegenheden geven om te leren en te evolueren, en elke dichtheid heeft veel van zulke niveaus. Verder, een ziel van de vierde dichtheid kan achteruit gaan naar de derde of nog lager niveau, afhankelijk van de levens van zijn personages. [“The Cumulative Soul” hoofdstuk uit Revelations for a New Era legt veelomvattend de vele personages van een persoon uit.]

38. De derde dichtheid is specifiek moeilijk te beleven omdat het zoveel niveaus omvat, en het verschil tussen de laagste en het eerste niveau van de vierde dichtheid heeft net zo’n dramatisch verschil als er is tussen nacht en dag. Het evolutionaire proces van de derde naar de vierde kan vergeleken worden met talloze zelfde voorwerpen – laten we zeggen domino’s zodat je er een plaatje van hebt – met sommigen aan de voet van een berg en anderen die er op klimmen. Als je er nauwkeuriger naar kijkt kun je zien dat er niet alleen dominostenen zijn die met verschillende snelheden gaan, maar sommigen gaan recht omhoog, anderen gaan een beetje naar links en dan naar rechts terwijl ze klimmen, en sommigen vallen achter de domino’s naar beneden waar ze eerst bij voorop liepen.

39. Als je die analogie gebruikt, toen een zeventig jaren geleden deze era van spirituele vernieuwing en wereld transformatie begon, stond de grootste hoeveelheid van Aarde’s bewoners opeengepakt aan de voet van de berg. Sedert die tijd hebben er zo velen stappen zijwaarts gemaakt dat ze nauwelijks nog halverwege zijn, sommigen zijn zover naar achteren gevallen dat ze de berg nog maar van afstand kunnen zien en veel anderen zijn zo snel en standvastig doorgeklommen dat ze bijna de top van de berg hebben bereikt – en tegen deze laatste groep zeggen we: “Hoera voor jullie!”

40 . Jullie zullen in de Gouden Periode telepathisch communiceren, maar hardop spreken zal nog steeds belangrijk en prettig zijn. Als telepathische conversaties weer allerdaags worden dan zullen jullie in staat zijn om telepathisch te communiceren met mensen wier talen anders zijn omdat een vertaal proces een inherent aspect is van telepathie.

41. Karma is niet noodzakelijkerwijs anders in ieder leven. Op het niveau van ontwikkeling waar karma bestaat, is reïncarnatie meestal het nog eens proberen om nu succesvol dezelfde les te voltooien waarvoor de personages van de ziel in andere levens kozen, maar waarvoor ze faalden.

42. Alle zielen hebben een vrije wil zonder te letten op de status van hun ontwikkeling, of ze nu in een spirit wereld wonen of in stoffelijke beschavingen, of op een locatie in het universum. De keuzes van de vrije wil van iedereen die leeft in Aarde’s Gouden Periode zullen in het licht zijn omdat er geen duisternis kan bestaan in die hoge vibraties.

43. De Gouden Periode (Golden Age) is zo genoemd omdat het leven in die wereld zo’n fenomenaal contrast is met de vele millennia met leven op Aarde uit het verleden. Niet alle glories van die Periode zullen al op de drempel verschijnen. Alles wat op duisternis is gebaseerd zal verdwenen zijn maar terwijl jullie en je planeet doorgaan met reizen, zullen jullie doorgaan om wonderbaarlijke “nieuwe” kennis en mogelijkheden te ontdekken. “Nieuw” staat tussen haakjes omdat jullie ziel al alle kennis en mogelijkheden heeft, jullie hoeven er alleen maar bewust mee in aanraking te komen – en dat zullen jullie!

44. Bij het licht gevoegd dat standvastig naar jullie wordt toe gestraald vanuit lichtende zielen in spiritwerelden en vanuit stoffelijke beschavingen, is er technologische hulp van bemanningen in duizenden schepen aan jullie hemelen en de gunstige invloed van jullie universele familieleden die tussen jullie in leven, en worden jullie omringd door helpers die onzichtbaar zijn: jullie bewaarengelen of poortbewakers en de engelen die hun inspanningen versterken als dat nodig is; engelen in lagere rijken die kort incarneren om te gidsen en te beschermen; spirit gidsen wier gespecialiseerde ervaringen vaak het verschil aangeven van jullie versteld staan over iets en het latere plotselinge “snappen” ervan; en de natuur volken – de diverse soorten zielen die jullie het Devische koninkrijk noemen – die jullie kunnen helpen om verkeerd weggelegde autosleutels of oorbellen te vinden – dat zij ondeugend dingen verstoppen is een misvatting! – of je even aanduwen als een herinnering over iets dat je wilde doen, maar dat vergat. Deze myriaden zielen, allemaal gezanten van God, zijn altijd aanwezige helpers.

45. Ga verheugd door met jullie reis en weet dat jullie Eenheid zijn in het geChristende licht, de oneindige, eeuwige ongeconditioneerde liefdes essentie van de Schepper waarin alle zielen hun Aanvang hebben.

________________________

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

[Berichtje van Suzy: Heel hartelijk bedankt voor iedereen die waardering heeft uitgesproken voor de boeken en deze boodschappen en/of wensen gestuurd hebben voor mijn welzijn. Het gaat mij goed en zo is ook mijn pels-familie (drie heel oude honden, net als ik, en een enthousiaste jonge driepotige Duitse herder). Ik ben dankbaar voor jullie begrip dat er geen tijd is om de meeste emails te beantwoorden en waarom mijn antwoorden soms vreselijk verlaat worden.]

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny


vrijdag 5 augustus 2011

Reading voor Steve Beckow door Aartsengel Michaël met Linda Dillon, 2 augustus 2011


Reading voor Steve Beckow door Aartsengel Michaël
Channeler: Linda Dillon
2 augustus 2011


Steve Beckow: Dit is een reading met Aartsengel Michaël door Linda Dillon van de Raad van Liefde. De hoogtepunten ervan zijn: AE M. geeft de reden waarom de galactische mensen zich terugtrokken voor de onthulling op 21 juni; hij praat over de einddatum van 2012, waar Ascentie op lijkt,(of wat voor iets ascentie is), over. “de dag van duisternis”, de bestemming van de Aarde en over degenen die er voor kozen om niet te ascenderen (opstijgen).

Heel veel dank voor Ellen die deze reading op schrift stelde.

_________________________
Aartsengel Michaël: Gegroet, Ik BEN Michaël.


Steve: Gegroet, Lord (Heer). Dank u dat u gekomen bent.


AEM: Waar zou ik anders heen gaan?


[Gelach]


AEM: Welkom, mijn broeder van vrede.


Steve: Dank u, Heer.


AEM: En mijn broeder van liefde.


Steve: Dank u.


AEM: Zo vaak al zijn mensen in het menselijke rijk en op planeet Aarde vergeten dat deze termen dooreen gevlochten en weerkaatsend zijn, heen en weer, dat ze niet apart staan. En dus breng ik jullie vandaag liefde maar ook vrede. En dit is een heilige liefde, en dit is een liefde waaraan ik, waar velen en allen aan deelnemen en samen aan bijdragen.


Word niet ontmoedigd, mijn vriend, door het menselijk avontuur. Want, ja er is veel getwist en gedraai, en zelfs vanuit onze zijde lijkt het soms wat geknoei. Maar begrijp dit, het is allemaal in orde. En het gaat om het ontplooien van de Ene.


En het gaat om de ontvouwing van het universele plan, het plan van de Moeder/Vader Ene, (1.)Zie onderaan)) en het herstel van liefde, de stijgende vibratie op deze wonderbaarlijke planeet. En om nog zoveel meer. Natuurlijk moet dit begrepen worden en op vooruit gelopen worden omdat voor zo velen, als zij met de veranderingen die nu om zich heen gaan grijpen, omgaan, hun zorg is voor de Aarde en over hun reizen(geestelijke) en over hun – in sommige situaties – overleving, in de meest basische zin. (letterlijke zin van het woord)


Maar dit gaat niet gewoon over de ontplooiing van het menselijk collectief, voor hen die gekozen hebben om in deze tijd op Aarde in de vorm te zijn. Staan zij in het voorste gelid? Ja. Maar het is zoveel groter dan dat. Ja, ik weet, mijn geliefde broeder, dat ik tegen iemand spreek die dit begrijpt, maar niettemin heeft het herhaling nodig te zeggen dat het effect en de rimpeling vér reist, door wat er nu gebeurt, door het omhoog gaan van de frequentievibraties, door het openen van hart en denken zelfs, dit reist vér, niet alleen door dit universum heen, maar door vele universums.


En er zijn er zoveel die niet alleen staan en in observatie uitkijken, maar die helpen, sommigen op een heel preventieve manier en sommigen op manieren die heel gepast zijn. Ja, natuurlijk ik spreek over jullie broeders en zusters van de sterren. Jullie hebben een uitdrukking op Aarde: “chomping at the bit,”(kauwen op een beetje”(?). en ik weet dat jullie zeer verlangend zijn om hierover te praten. [grinnikt] Maar zo zijn ze. Zo zijn ze.


Steve: Umm.. hummh. Ben ik juist, Lord, te denken dat u op al mijn vragen vooruit loopt, dat u mijn vragen kent voordat ik ze stel?


AEM: Nou, laten we zeggen dat we er dichtbij zitten.


[gelach]


En dus delen we telepathisch en energetisch, meer dan iets weten van wat er aan het gebeuren is, een gemeenschappelijkheid van ons hart en denken. Dus, ja, er is een weten, maar er is ook het belang van de menselijke factor. Omdat wij willen dat dit een uitwisseling is, een conversatie. Ik wil niet altijd gewoon dat je komt en hoort wat ik heb te zeggen, omdat het net zo belangrijk is om in onze nabijheid en in onze liefde jullie je verlangen en gevoelens van je hart uitdrukken.


Steve: All right. In orde.


AEM: Dus, waar zullen we beginnen?


Steve: Nou, ik had duidelijk een paar vragen. Kunt u me vertellen wat er rond 21 juni gebeurde omdat dit geen goede datum bleek voor disclosure? (=onthulling)


AEM: Angst. Natuurlijk, laat me dat toelichten.


Het is natuurlijk niet de angst van de gewone man, of zoals wat jullie denken de man in de straat. Want op heel veel manieren zouden die hier juist heel goed mee omgaan. Maar er is een overeenkomst en een belofte van de Intergalactische Raad dat zij niet in een situatie zullen komen die zo’n vrees zal oproepen dat het een andere gebeurtenis aanzet. (trigger event)


Het zijn de leiders van diverse landen, en specifiek zijn dat de Verenigde Staten van Amerika, tot een bepaalde graad ook Frankrijk, enige graad ook in China, en zelfs Israël, die in een discussie – laten we dat op die manier zeggen – de leiding hebben van wat wij voelen en weten dat zij de voornaamste besluiten nemers zijn, de doeners en de opschudders, de machtbrekers, of wat zij denken te zijn, en zij zijn in verbinding geweest en zeker in communicatie met de raden, met de Sterren Broeders en Zusters.


Wat er gebeurd is toen de tijd en timing steeds dichter bij kwamen, is dat ze zeer sterk beïnvloed werden door niet alleen militaire belangen of input, maar ook door economische belangen. Natuurlijk is dit waar en dit is deel van de ontvouwing en dat was heel duidelijk begrepen, dat waar jullie over denken als jullie economieën, of de Sterren Broeders of Zusters nu aanwezig waren of niet, dat die economieën gaan veranderen, omdat ze gebaseerd zijn op oude paradigma’s (voorbeelden) en die zijn van oude dimensies en dienen niet langer meer. Ze zijn gebaseerd op lagere vibraties van hebzucht, controle, lust – jullie kennen die lijst.


Steve: Ja.


AEM: Maar toen de economische raadgevers werkelijk begonnen na te denken over hoe dit de werkelijkheid zou doen verschuiven van, niet alleen wat jullie denken de nationale economieën, maar ook van de wereldlijke economieën, hoe de waarde van dingen, niet alleen die nodig zijn maar zelfs het gezonde verstand zou gaan veranderen, toen kregen ze zorgen over het verliezen ervan of over het niet in staat zijn om die verschuiving te managen op een manier die kon handhaven of machtsbases kan handhaven.


Hierbij gevoegd, er is een militaire input geweest over bescherming, controle over de bevolking, controle over hen die de energie of de situatie politiek wederrechtelijk zouden gaan toe eigenen als jullie Sterren Broeders en Zusters aanwezig zijn.


Wat zij niet zien, en waar de visionairs, de kerngroep nogal duidelijk over was geweest, was de visie van die verschuiving, was de opening naar een dergelijk potentieel. Ja, economieën verschuiven, maar de geschenken en de verzorging, op heel praktische manieren, van jullie bevolking, zijn verzekerd. Niettemin is er een enorme piek omhoog geweest in het – wat wij angst quotiënt, noemen.


Dus was er een terugtrekken, maar geen afstel. Laat me daar even heel duidelijk over zijn. En natuurlijk is dat altijd waarom wij zo terughoudend zijn over datums. Maar dit was heel duidelijk een tijd die gunstig was en die gunstig had kunnen zijn, ondanks alles. Maar we willen niet de vrije wil met voeten treden, of ons op geen enkel niveau daarmee bemoeien.


Nou zeg jij tegen me, ‘maar Lord, als je dat zegt dan kunnen we wachten tot aan het eind van de tijd’. (tot sint juttemis) En ik verzeker je opnieuw, mijn broeder, dat dit niet zo is. Omdat ook al vertellen we jullie over deze situatie, dit houdt die ontvouwing NIET tegen, en het houdt ook de verschuivingen van energie niet tegen, die reeds onderweg zijn.


AEM: Ik wil je hier een praktisch voorbeeldje geven. Als jij een jonge knaap ziet en hij staat voor het eerst op een duikplank, dan zal hij erg zenuwachtig zijn, en er kunnen misschien diverse valse starten komen, en hij gaat misschien achteruit, hij kan ook even snelheid maken en dan stoppen. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is dàt er een duik komt. Soms is die perfect, soms is die wat stuntelig. Maar het gebeurt. Want het kind zal niet op die duikplank blijven staan totdat het water dichtvriest. Nou, wij wachten ook niet totdat het water dichtvriest.


Steve: U begrijpt dat doordat de disclosure al zovaak is uitgesteld, werkelijk, dat mensen zeggen dat 21 december 2012 geen betekenisvolle datum is en dat wat gezegd werd wat er gepland stond voor die datum ook niet zal gebeuren – sommigen zeggen dat het 2013 wordt, sommigen zeggen 2015, anderen 2030. Weer anderen zeggen dat onthulling zelf niet eerder gebeurt dan 2015, 2030 enz. Is die datum van 21 december 2012 nou geldig of niet?


AEM: Ja, die is geldig. Nu, we willen niet graag dat datum-spelletje spelen. Maar dit is, denk aan een streep in het zand, dit is een streep in het zand. Denk aan het eerste ijskorstje dat zich over het water vormt. Jullie moeten dan op een bepaald moment springen. Iedereen die in dit kader van de geest zit, heeft veel lol over die datums, nietwaar?


Steve: Dat denk ik, ja. En zelfs in de war raken kan lollig zijn.


AAM: Ja, dat is waar. Je ziet het aldoor, in jullie sport en je politieke sport. Maar zij die veronderstellen dat het niet zal gebeuren, zeg vóór 2015 of 2030, die belemmeren hun kansen. Dus als er zich niets voordoet, kunnen ze nog vooruit. Wat hier essentieel is – en we willen op geen enkele manier veroordelend klinken of zijn en zeker niet handelen; maar laten we even hier over spreken, dear hart, want dit is belangrijk – het spreekt over gebrek aan vertrouwen en geloof, ook in hun heilig zelf, in de ontvouwing waar ze ieder uur in hun eigen wezen getuige van zijn, en in de wezens van hun buren en hun vrienden. Ja, we weten, het ziet eruit en ruikt en smaakt als chaos en dat is het goede nieuws. Omdat alles staat te koken aan de oppervlakte van het water. Het zit niet diep binnenin begraven. Dus voor degenen die willen of voelen dat zij naar een dag in de toekomst geleid worden, ook dat is in orde. Geef hen medeleven. Verzeker ze opnieuw dat het in orde is, maar het is ook in orde om er op te vertrouwen dat het Universum in één milliseconde kan veranderen.


Het heeft geen eeuwigheid nodig, alhoewel dat wel zo leek. Wij hebben niet de gewoonte of zitten niet in de business om valse verwachtingen wekken. Dit is tegengesteld aan de universele wet, en het is tegengesteld aan liefde. Als er iets is, mijn geliefde vriend – en we blijven jullie dit vertellen – dan is het dat jullie voor op het schema zokm. Maar willen wij jullie aan een datum verbinden? Nee. Zeggen we dat de datums die gegeven werden accuraat en betekenisvol waren? Ja. Als jullie verlamd waren, en laten we even suggereren dat het collectief op veel manieren verlamd werd, als jullie verlamd waren, en jullie zouden bidden en bidden en jullie heilige praktijken doen, en mediteren voor healing, en jullie werd de datum van december 2012 gegeven, zouden jullie dan in de war zijn, lieve vriend, als die in september zou komen? Ik denk het niet.


Dus kijk naar jullie datums, maar tegelijkertijd vragen we intens van jullie om een open mind te hebben voor een vroege komst.


Steve: Dus de verschuiving die we verwachten zou kunnen gebeuren vóór 21 december 2012?


AEM: Dat is juist.


Steve: En dat wordt een verschuiving die in ogenblik gebeurt of wordt dat een geleidelijke verschuiving?


AEM: Hij is al onderweg.


Steve: Ja?


AEM: Maar zoals jullie weten is dat al enige tijd zo.


Maar er is een moment, er is een moment waarop de deur open gaat. Dus is het een – was het al en is het een langzamerhand ontwaken. Jullie hebben de veranderingen mentaal, stoffelijk, emotioneel gezien; onderlinge verbondenheid; de verschuiving in het collectief. Maar er is een moment waarop het klikt. Dus is dat een moment. Eigenlijk is het een periode van ongeveer 20 tot 24, 26 uren.


Steve: Wat beschrijft u nu, lord, een moment? Is dat een opening in een portaal of een verandering van vibratie, of…? Wat – is het mogelijk om dat in woorden te zetten?


AEM: Het is een verandering in de gehele collectieve vibratie waarin Aarde, Gaia en alles erop bijeenkomt. Waarin Aarde, en alles er op bijeenkomt. Het komt samen – In een andere vibratie. Dus is het niet zoals door een portaal gaan.


Steve: Niet. Okay.


AEM: Jullie zijn dus al door veel portalen gegaan en dat is deel geweest van wat jullie denken dat mini-verschuivingen zijn die jullie ondergaan hebben.


St; Right.


AEM: En sommige mensen zijn daar heel gretig doorheen gegaan. En zeker is de planeet er doorheen gegaan. Veel van de elementale koninkrijken hebben hun werk ook gedaan. Maar er is een moment, waar wij van denken dat het een moment is, wat voor jullie voelt als meer dan een dag of zo. Er is een moment waarop het allemaal wordt geharmoniseerd.


Steve: En wij zitten dan aan een kant in 3D of 4D en aan de andere kant zijn we in 5D?


AEM: Of hoger.


Steve: Of hoger. En ik kom daar later op terug., over Sterrenzaad. Maar mensen, denk ik, hongeren naar een beschrijving van wat er werkelijk –


AEM: Ja, een van de dingen die wij vaak horen is, heb ik dan een lichaam? Is er een belevenis van een lichaam? Verdwijnt de Aarde? Verdwijnen mijn vrienden? Verdwijnt mijn hond?


[gelach]


Waarschijnlijk wil de hond achterblijven.


[gelach]


Steve: De hond zal een goeie tijd erbij hebben!


En er zijn vragen zoals, zijn er drie dagen duisternis, en… Mensen willen weten wat de verschuiving zal meebrengen. Sta ik stoffelijk op en ga ik naar een andere locatie? Ga ik – verdwijnt de Aarde achter me in 3D en de Aarde opent zich dan in 5D? Ze weten niet wat ze er van kunnen verwachten.


AAM: Nee, dat doen jullie ook niet. Denk er aan als in een oogwenk. Heb je ooit geknipperd en de kamer scheen dan opeens helderder? Dit gebeurt steeds bij jullie meditatie. Het is als bij een knippering. De Aarde heeft al bijna het meeste van haar transitie(overgang) gemaakt.


En veel van de Aarde veranderingen waar jullie getuige van zijn, helpen feitelijk de collectieve zielen, de mensen, om zich ook aan te passen. Zo is het meer als een oogwenk. Jullie kunnen de ervaring hebben van stoffelijkheid – want dat is deel van de vreugde om op deze Aarde te zijn – als je dat wilt. Het is een verandering in potentie van hoe je werkt en hoe alles…. Dus is het alsof er opeens een reinigingsploeg is. En wat weggeveegd wordt, wat weggeveegd wordt, mijn geliefde mens, zijn de overblijfselen van angst, van haat, van duisternis.


Op dat moment, wat wij een moment noemen, is er een keuze. Wil je, willen jullie – en dat kan onmiddellijk gebeuren, omdat zo velen van jullie de fundering al gelegd hebben – willen jullie in het hart zitten van iemand in liefde? Willen jullie in de hogere frequentie zijn? Op het laatste moment, is alles wat ze moeten zeggen, yes, een ja zijn en om jezelf te laten overstromen met wat je kunt denken dat een vloedgolf van energie is die de planeet schoonveegt. Daarom zeggen we dat iedereen is uitgenodigd.


Nou, als je hier niet voor kiest, dan is dat in orde. Het is droevig. Maar zij hoeven dat niet, er is geen vereiste voor hen om door te gaan in een andere frequentie van de planeet. Maar laten we helder zijn, en dit is waar angst omhoog komt bij de mensen, ze kunnen niet blijven. Dus zullen er degenen zijn die kiezen om te vertrekken.


Steve: Wat zal er met deze Aarde gebeuren, de 3D Aarde, waarom ze niet kunnen blijven? Is dat wat u bedoelde, Lord?


AEM: Ja, dat is wat ik bedoel. Begrijp, 3D Aarde, die bestaat niet.


Steve: Niet langer, na dat moment?


AEM: [beschrijving 5D:] Je kunt de ervaring hebben in 3D te zijn. Van – denk erover als ergens wonen en dan projecteren en dan een soort op-het-toneel zijn ervaring hebben. Dus, jullie kunnen die 3D ervaring hebben, maar de 3D ervaring houdt niet alle oude paradigma’s in, zoals dualiteit.


Steve: Wat houdt die wel in?


AEM: Deze houdt de stoffelijke werkelijkheid van liefde in, de stoffelijke incarnering van vreugde, blijheid, van de ongelooflijke ervaring van diversiteit, van onderlinge verbondenheid, van liefde, van gemeenschap. Het is het herstel van wat altijd werd bedoeld.


Steve: Nu, het klinkt alsof u over de 5D Aarde praat.


AEM: Dat is correct.


Steve: En wat is er dan met – de mensen die nee zeggen? Zullen zij blijven op deze 3D Aarde, of zullen die zichzelf ergens anders terugvinden?


AEM: Die zullen zichzelf ergens anders terugvinden.


Steve: En zullen zij zichzelf elders als babies terugvinden, of zoals ze nu zijn?


AEM: Zij zullen naar huis terugkeren. Ze zullen uit hun lichaam terugkeren.


Steve: Naar de astrale niveaus?


AEM: Ja. En ze zullen advies krijgen en dan een nieuwe opdracht krijgen, zoals zij die kiezen.


Steve: En er zal geen een meer op deze Aarde zijn? Of zal deze Aarde nog bestaan?


AEM: Oh, nee, die zal bestaan [in 5D] Zij zal bestaan. Omdat er nog steeds de mogelijkheid is om de ervaring te hebben om in stoffelijkheid je te tonen.


Steve: All right. Zal hij bestaan zoals hij nu bestaat, of zal hij een uitgebrande schil zijn?


AEM: Nee. Zij zal bestaan zoals ze nu bestaat [maar in 5D] in haar goddelijke volmaaktheid. Net zoals jullie zullen bestaan zoals jullie doen, als je deze vorm wilt houden, alhoewel je er wat veranderingen in kunt aanbrengen.


[gelach]


Steve: Ik kan wel aan wat veranderingen denken!


AEM: Velen zullen veranderingen aanbrengen, mijn vriend.


Steve: Ik ben blij wat veranderingen te kunnen maken.


AEM: En dat is het verschil. Het is het vermogen om te scheppen en mede te scheppen (co-creëren) met liefde. Het is het actief gebruiken van de scheppingsenergie om voort te brengen wat je wilt beleven.


Steve: All right. Laat me nu even zien of ik de dingen nu begrijp. De mensen die ja zeggen gaan naar 5D, de mensen die nee zeggen, gaan naar het astrale plan. Zal er enig leven op Aarde achterblijven [Steve bedoelt hiermee 3D]?


AEM: Ja [Michaël bedoelt hiermee in 5D]


Steve: En wie zal dat zijn, of hoe zou dat zijn?


AEM: Dat zal zijn met hen die in de vijfde dimensie zijn en dat bewustzijn willen hebben, maar ook wonen in een stoffelijke ervaring.


Steve: Oh, misschien begrijp ik u niet. Hebben we geen stoffelijke ervaring in 5D?


AEM: Ja, en die is op Aarde.


Steve: Oh, nu ben ik een beetje in de war. Ik praat over twee verschillende dingen. Een is de 3D Aarde, een is de 5 D Aarde. De 5D –


AEM: De 3D Aarde heeft haar cosmetische verandering gemaakt. Zij is er niet.


Steve: Zij is er niet.


AEM: Net als jij, mijn lieve hart – omdat de incarnatie van een enkel drie-dimensionaal wezen – niet langer aanwezig is.[omdat ik in 5D zal zijn en niet in 3D]. Op dat moment, hebben jullie beide(Steve en het kanaal Linda Dillon) en is alles, gesprongen.


Steve: All right. Dus is er iets achtergebleven in 3D?


AEM: Nee, dat is allemaal getransmuteerd, getransformeerd, opgeheven.


Steve: Ahhh. Okay.


AEM: Het spijt me, ik ben niet duidelijk geweest naar je.


Steve: Dus er is geen 3D Aarde meer, na die datum?


AEM: Dat is correct.


Steve: Oh, dat begreep ik niet.


AEM: Zij wil zichzelf niet verdubbelen en niet doorgaan met het verder dragen van die energie.


Steve: Ah-huh. Anders dan, zeg maar, Venus? (2)


AEM: Ja, daar is daar een afdeling geweest, maar dat is niet zoals de Aarde verkiest dat te doen.


Steve: Ja, verdraaid! Ik heb dat niet eerder gehoord en ik ben dit gewoon aan het verwerken. Er zal dus geen 3D Aarde meer zijn. De mensen die nee zeggen gaan naar de astrale niveaus, de mensen die ja zeggen gaan door met de Aarde.


AEM: Dat is correct.


Steve: Dat is heel zeker een eye opener voor mij. Dank u.


AEM: Jullie gaan allemaal samen. Het is een package deal (een gezamenlijk pakket), mijn vriend.


Steve: Ja, inderdaad [lacht] dat zie ik nu. Zullen er drie dagen duisternis zijn, of is dat helemaal verkeerd begrepen?


AEM: Er zal een periode duisternis zijn. Het is heel onwaarschijnlijk dat het zal zijn zoals jullie denken hoe drie dagen zijn. Het lijkt meer op een periode van ongeveer oh, 20 uur, een cyclus, van ongeveer een dag.


Steve: En wat doen we dan in die 20 uren?


AEM: Nou, sommigen van jullie zullen slapen. Sommigen van jullie zullen gewoon zijn – en wij zullen jullie heel sterk gidsen – nog. Ben in je hart. Wees in vrede. Ben met ons. Ben met degenen waar je van houd en heb lief. Maar ga niet in paniek.


Steve: Right. Okay. Nou, dat is heel nuttig. Ik denk dat ik voor het eerst begin te waarderen wat er in die tijd gaat gebeuren. Nou, okay, dus laat me u nog een paar vragen stellen. Goddelijke ‘deadlines’ (tijdslimiet, of streep in het zand) – komt uit een verklaring die SaLuSa gemaakt heeft waarin hij zei dat er deadlines zijn die goddelijk zijn bepaald.


Ik begrijp het concept van goddelijke deadlines niet, alhoewel, want vroeger dacht ik dat als er eenmaal een goddelijke deadline gehaald was, dat de galactische mensen de boerderij zouden overnemen en doen zouden wat zij wilden. Maar ik denk dat wij de goddelijke deadline voor disclosure al zijn gepasseerd, is dat niet zo? En toch gebeurde dat niet.


AEM: Ja, je bent correct. En een van die dingen is dat het ook een taal kwestie is, want als jij die term “deadlines” gebruikt, houdt dat die lijn in het zand in. En wij willen benadrukken dat dit een heel unieke onderneming is, op zijn zachts gezegd.


En velen van – mmm – wij hebben niet zo veel regels als jullie denken voor een protocol. Een heel menselijk woord, nietwaar? In ieder geval. Wij werken met het menselijk collectief als nooit te voren. En de deadlines zijn gepasseerd. En wij hebben een collectieve ademhaling gedaan en zeiden, all right. Maar er is hier wat speling. En die geven we hun.


Een van de dingen die je gemerkt moet hebben, mijn geliefde vriend, is de intensiteit van wat jullie planeet en ieder menselijk wezen overstroomt, ook zij die niet bewust zijn, in deze tijd. Iedereen voelt dit, aangezien er velen zijn die in een, wat wij een groeiende waanzin noemen, zitten. Zij rennen hun staart achterna. Zij voelen de intensiteit van de frequenties die hen gegeven worden om erdoor heen te breken, omdat, ja, er zal dat moment zijn, maar ook hoe meer het collectief samen komt, hoe hecht de fundering, hoe zoeter, hoe gesmeerder het allemaal gaat. Dus wij geven er toevoegingen bij die normaal niet beschikbaar zijn geweest.


Steve: Okay. Dus dan is het misschien meer accuraat te zeggen dat het initiatief aan de galactische mensen en aan de spirit hiërarchie is gegeven, na de goddelijke deadline, maar zij gebruiken ingetogenheid en –


AEM: Discretie.


Steve: -- discretie over wat ze vervolgens doen. Is dat correct?


AEM: Dat is correct. Het Gezelschap van de Hemel en nog velen meer. Wij willen helpen, dus geven we, staan we toe, geven wat extra flexibiliteit. Maar van onze kant, zit alles op zijn plek. Alles staat op ‘go’. Ik ben de aartsengel van vrede. Ik ben de strijder van vrede, dat ben jij ook. Het is onze wens dat dit zo vredig en liefdevol gaat als het resultaat zal zijn.


Steve: Okay, dat is heel duidelijk. Ik wil u nog een hele snelle vraag stellen. Ik denk dat het een beetje een schok was voor veel mensen dat ze misschien hun pleziertjes en tijdverdrijf moeten opgeven – nou, inclusief mezelf. Sommige mensen maken zich zorgen dat ze niet kunnen ascenderen als ze hun dingen zoals roken, marihuana niet opgaven - dat waren de grootste dingen die omhoog kwamen. Ik vertelde ze dat ik dacht dat dit meer het geval was van een hotsbotsend ritje, dan het niet bereiken van ascentie. Kunt u commentaar geven op die hele kwestie?


AEM: Je hebt volkomen gelijk. Wat ze doen, en wat ze onder ogen zien, zijn de angsten van hun eigen ego. Wat zij doen is dat ze hun eigen zelfliefde onder ogen zien en hun zelfwaarde. Dus wat zij denken is dat: “Als ik X niet doe, dan word ik niet toegestaan om deel te nemen aan liefde.” Daar gaat het niet om.


Nou, waar we vandaag voor jullie de nadruk op probeerden te leggen, is: er is een moment van beslissing. Maar het is, zoals jullie zeggen, als je het pad hebt voorbereid, niet alleen op de planeet maar in jullie heilige zelf, als je voertuig helder is, dit gaat over de helderheid van het hart. Dus is het niet de zaak van deze substantie of die substantie. Het gaat om: Is deelnemen aan die substantie(winny: drank, drugs, roken) een daad van liefde voor jullie heilige zelf, of helpt die je gewoon alleen om de zelf-walging die je voelt, te maskeren?


Nu, dat is een vraag die ieder wezen zich ter harte moet nemen, en niet voelen dat wij hoe dan ook ooit oordelen. Maar als zij zich naar ons toe zouden wenden om te vragen om helderheid, om te vragen om bijstand, daar gaat deze periode van discretie en flexibiliteit over. Wij willen helpen.


Dus, moeten zij dan opgeven waar ze van houden. Nee, maar is het liefde? Is het een eren van de heilige aard van wie ze zijn? Dat is de vraag die wij hier neerleggen.


Steve: Dank u. Dat is heel duidelijk.


Ik merk dat ik een vraag gemist heb en daar ga ik snel naar terug. Ik heb tegen mijn lezers gezegd dat mijn gevoel (hunch) is dat de meeste Sterrenzaden (Starseed mensen) al geascendeerd zijn. En ik heb erbij gezegd waarom Sterrenzaden gevraagd wordt om naar de Aarde te komen als ze niet zijn geascendeerd? Het lijkt dat dit eerder deel van het probleem zal zijn dan deel van een oplossing, als dat het geval was. Ben ik correct met mijn hunch (gevoel)?


AEM: Ja, Starseeds zijn hier om te helpen.


Steve: Ik zie dat. En zij zijn meestal al opgestegen. Zij zijn daar al doorheen gegaan?


AEM: Dat is correct. En dat is waarom die verschuiving inter-dimensionaal zo intens wordt en helderder en helderder. Dus soms weten ze dat niet, en het is verwarrend voor ze, of zij hun voeten nu in de derde, de vijfde, de zevende of de negende hebben. Maar dat maakt niet uit, ze zijn hier om te helpen.


Steve: Okay. En wat bepaalt dan de tijd – de tijd waarin de blinddoek af gaat?


AEM: Dat is een combinatie, maar 90 procent van de factor is het individu.


Steve: En in wat voor opzicht, Lord? Het individuele –


AEM: De individuele beslissing – [gelach]


- dat ze er genoeg van hebben.


Steve: Ik heb er genoeg van gehad! {lacht]


AEM: En jouw blinddoek is zo dun als gaas.


Steve: [lachend] Uh –hunh!


AEM: Je onderschat jezelf Wat jij hunches (gevoelens) noemt zijn visies, mijn vriend.


Steve: Nou, dat is goed dat ik dat weet. Ik voel me zeker wel meer overtuigd van wat ik zeg.


AEM: Dat komt uit een plek van begrijpen en weten. Nu is de volgende stap, mijn beste broeder, om dit te accepteren.


Steve: Dat is prachtig. Nou, ik waardeer het heel erg wat u me vandaag hebt verteld. Het is zo waardevol. En het zal iedereen daar buiten helpen die deze vragen in zijn hoofd had.


AEM: Dierbaar hart. Ik ben altijd met jullie. Ga met mijn liefde. En ga met mijn zegening.


Steve: Dank u.


AEM: Het ga je goed.


Steve: Dank u, Lord.


Voetnoten:
(1) een verwijzing naar de Drieëenheid van de Vader (transcendent, stil), de Moeder (fenomenaal, actief, sonisch (van geluidsgolven)) en [begrepen] het Kind (de Transcendentie in de Fenomenale, de vlam in het hart, de Christus, Atman, Zelf).
(2). “Ik kom van de planeet Venus, bekend bij jullie door associatie met de energie van liefde. Een ongastvrije planeet zoals jullie dat zien, toch op een hogere dimensie een planeet van schoonheid met zijn kristallen steden. Jullie kijken naar andere planeten en zien er geen mogelijkheid van leven, toch hebben allen gelijkaardige dimensies als die van ons en sommigen zijn zelfs nog hoger.”(dit zegt Ker-On van Venus op 22 okt. 2008.)


Website: Steve Beckow
Vertaling: Winny