zaterdag 29 oktober 2011

Gebed voor 11/11/11 Maureen Moss


Gebed voor 11/11/11
Maureen Moss

Moeder/Vader God in de tempel van mijn wezen, u, de Alles Wetende Intelligentie van dit Universum, de Liefdevolle Intelligentie die Mij en dit Universum en deze Planeet schiep, ik bied u dit gebed aan.

U bent de Goddelijke Liefde, die deze Aarde heeft voorzien van natuur en dieren, van wateren, van elementen en elementalen, zelfs het Duister en het Licht ten gunste van ons. Dank u.

U hebt de Hemelen en de Aarde gevuld met uw vele dimensies van Liefde, de sterren, de maan, de zon en de oceanen die de ritmische activiteit van de getijden brengen om ons te helpen in balans te komen. Ik erken nu uw Aanwezigheid in alle dingen en in mij en ik dank u.

U opent de Poort naar de 11/11/11 en geeft ons gelegenheid om onze spiraal van evolutie te veranderen en klaar te zijn met dualiteit en ik dank u. Ik zal dit moment in de menselijke geschiedenis niet licht opvatten. Ik weet dat dit een prachtige samenwerking is met u Lieve God en ik zeg er ja tegen, en ik dank u ervoor.

Lieve God, help mij om nog meer bereidwillig mee te werken en u op een nog diepere manier te horen via mijn hart en mijn Eenheid met U en met alles dat U schiep. Help mij om nu nog meer volledig te ontwaken in LIEFDE, Ware Liefde, Heilige Eenheid en als Een Hart, als mijn leiding terwijl ik mijn deel doe om tot nog meer blijdschap aan te zetten voor Eenheid die nooit eerder op de Planeet werd gevoeld. Help mij me te herinneren dat er geen andere manier is.

Dit is de Manier. Ik bid om kracht, moed en wijsheid om meer van mezelf te houden dan van mijn onbegrepen beperkingen.

Lieve God, dank u voor de open deur op 11-11-11 die ons dieper voert in onze ontwaakte Eenheid en in onze kaart naar de Nieuwe Wereld.

Ik raak mijn hart aan en ik weet dat u hier bent en ik weet dat ik hier ben. Als ik mijn hart aanraak weet ik dat Wij hier zijn en niets kan ons scheiden. Dat is Eenheid, en dat is Liefde. Gewoon weten dat u in mijn woont, daardoor weet ik hoe veel u van mij houdt. Dank u.

Ik beloof plechtig me te herinneren dat u altijd, altijd van mij houdt. Daar vind ik mijn vrede en mijn herstel. Ik zeg met vertrouwen: IK WORDT GELIEFD, IK WORDT GELIEFD, IK BEN OM TE BEMINNEN  en IK BEN WAARDIG, omdat IK BEN, omdat u Mij schiep en u mij naar de Aarde bracht om haar geschiedenis te veranderen. Lieve God, Ik dank u opnieuw.
Ik kom nu naar u toe en vraag alleen om uw genade, voor mijzelf en voor alle anderen. Het is een eenvoudig gebed. Ik hoef niets anders dan uw genade.

Laat de vrede die voorbij alle begrip is op mij en de hele mensheid neerdalen op 11-11-11 en elke dag daarna terwijl we ons openen om die vrede en liefde van de hele Schepping te ontvangen, op dit belangrijke moment in de geschiedenis.

Laat op dit moment in de geschiedenis de mensheid de instroom voelen van liefde uit het Engelen Rijk, het Galactische Rijk en uit het hele Kosmische Bewustzijn dat bestaat uit Uw Licht en Uw Liefde. Laat ons Uw Genade voelen. Laat de Christus Blauwdruk NU worden geactiveerd!

Ik zegen mijn broeders en zusters voor hun toestand, hun beproevingen en voor hun moed. Moge vanaf deze dag allen worden herinnerd aan het zo intens  bewust van elkaar te houden dat niets op deze Planeet ooit weer hetzelfde zal zijn. Laat het lijden eindigen, beginnend bij mij.

In stilte en in vertrouwen zal ik mijn vrede en mijn kracht laten zien terwijl ik de levens  van ieder die ik aanraak laat opleven, inclusief dat van mij.

Ik ga nu God, om u te demonstreren als Mij, als Een. En zo is het. En zo zij het.

Haal diep adem en laat God binnen.Copyright Maureen Moss. Please share keeping everything intact with websites included:
http://www.maureenmoss.com
http://www.worldpuja.org

vrijdag 28 oktober 2011

Arcturische Update over Ascentie bij de Sterrenpoort van 11.11.11 (Suzan Caroll)


- Arcturische Update over Ascentie bij de Sterrenpoort van 11.11.11 -

Suzan Caroll 

21 oktober 2011   i


QuantcastDear Arcturiërs,

Is er meer wat ik moet weten over de 11-11-11? Zullen we de 3D Aarde op die tijd verlaten?

Onze Geliefde Opstijgende Mensen,

Jullie merken dat we je niet langer meer “gegronde mensen” noemen. We hebben ie naam veranderd omdat jullie de frequentie van resonantie hebben veranderd. Door deze shift in jullie resonantie frequentie hebben jullie allemaal symptomen van transformatie. Die symptomen zijn specifiek voor ieder persoon, omdat ieder van jullie een “zwakke schakel” heeft wat de functie is van jullie aardevoertuig die op de laagste frequentie resoneert. Deze laagste frequentie gebieden van jullie lichaam zijn plaatsen waarin jullie gewoonlijk je stress en op angst gebaseerde emoties hebben opgeslagen.
Het is nu tijd voor jullie om de “vuilnisbak te legen.” Het is het loslaten van die opgeslagen stress die veel symptomen en stoffelijke sensaties van ongemak veroorzaken. We zullen jullie vertellen dat vanuit ons perspectief, velen van jullie bijna klaar zijn met dit proces. Jullie reis door de Poort van 11-11-11 zal jullie helpen om alles kwijt te raken dat resoneert op een frequentie die lager is dan liefde. In feite, bereiden de meesten van jullie zich in je dagelijkse leven voor om dit los te laten, door je focus te kiezen naar waar je van houdt en je ontdekt dat het buitengewoon vermoeiend is om bepaalde wereldse taken uit te voeren.

Wat er feitelijk gebeurt is dat jullie de werkelijkheid “in je bestelling stoppen” waarmee   je wilt resoneren. Zie je, de Nieuwe Aarde is niet ver weg op een andere plek. De Nieuwe Aarde is een resonantie, een frequentie van de Aarde. Deze frequentie is “op zijn plek gehouden” zogezegd tijdens de “tijd” van de stoffelijke aarde. Nieuwe Aarde is een boekenwijzer die het pad van frequentie vasthoudt dat teruggaat naar jullie Multidimensionale ZELF. Vanwege de buitengewone uitdaging van de Kali Yuga, de Duistere Nacht van Gaia’s ziel, hebben velen van jullie je pad verloren.

Het 11-11-11 Portaal  dat zal worden geopend en ervaren door onze Ascenderende Mensen, zal geopend worden in jullie bewustzijn.

Met jullie Pad naar Huis open naar de Nieuwe Aarde, zullen al onze Openmakers progressief hogere en nog hogere staten van bewustzijn activeren. Laten we de term: “Openmakers” uitleggen.  JULLIE zijn de Openmakers. Jullie allemaal die bewust en onbewust, via dromen en voorstellingen, de eersten zullen zijn om je eigen Innerlijke Portalen te openen. We zeggen:  “Innerlijke Portalen”  want alle wegen naar de hogere dimensies worden vanuit binnen bereisd.
Als jullie eenmaal je Portalen hebben geopend, zul die open houden tot aan het NU van Gaia’s Planetaire Ascentie. Als je denkt dat je nu symptomen hebt, wacht dan totdat je een Poort openhoudt naar de vijfde dimensie. Maar, jullie proces zal met deze immens toegenomen stroom van multidimensionaal licht en ongeconditioneerde liefde, snel voltooid worden.

Met andere woorden, 11-11-11 opent de Deur/Poort.  Sommigen van jullie zullen deze Poort openhouden om Gaia te helpen bij Haar Ascentieproces en sommigen van jullie zullen door de Poort gaan om het pad voor anderen voor te bereiden.  Maar, gewoonlijk, zij die de Poort openen, zullen die Poort zo lang mogelijk open houden. Dit betekent dat “De eersten de laatsten zullen zijn.” Of  “De Kapitein blijft bij het Schip” tot op het laatste moment. Er zal geen gevoel van opoffering zijn, voor de dierbare Openmakers, want ze zullen tegelijkertijd de werkelijkheid ervaren van het sluiten van de 3D Aarde EN de werkelijkheid beleven van de bloesemende 5 D Aarde.

Het proces van bewuste ervaring van die twee werkelijkheden tegelijk, zal volledig jullie Multidimensionaal Operende Systeem activeren en jullie in constant contact brengen met jullie Multidimensionaal ZELF. Zul je altijd bewust zijn van deze constante verbinding? Dat zal je volgende uitdaging zijn.

Voor degenen van jullie die vrijwillig gekozen hebben om de Portalen open te houden, hun krachten van schepping zullen enorm worden uitgebreid. In feite zien we dat velen van jullie deze belevenis al reeds hebben.

Met jullie gedachten en emoties die manifest worden in een enorm toegenomen onmiddellijke snelheid, zullen jullie je moeten focussen op het Meester ZIJN van je Energie. Denk eraan, jullie energie is de staat van bewustzijn die je voor jezelf hebt geschapen om bepaalde gedachten en emoties in je aura vast te houden. En verder, door in de “geopende deuropening” te staan zal jullie energie uitstralen in het aura van de Opstijgende Gaia, meer dan ooit.

We vertellen jullie over je uitdaging, in het complete vertrouwen dat jullie in staat zullen zijn om jullie gekozen Missie te vervullen.

In feite, weten we dat in de werkelijkheid waar jullie naar toe ascenderen, jullie deze Missie reeds hebben vervuld.

Als je luistert naar die laatste zin met een ‘ 3D aan tijd gebonden denken’, zul je erg verward raken. Jullie drie dimensionale denken is een van de eerste dingen die je zult moeten loslaten. De beste manier om dit verouderd denken los te laten is de Stroom van ongeconditioneerde liefde te accepteren die we jullie NU zenden! Ongeconditioneerde liefde is de helingskracht van het Multiversum en de hoogste frequentie van transmutatie.

Aan jullie wordt op je vliegreizen dit verteld:  “In het geval van nood, zet je zuurstofmasker eerst zelf op zodat je die dan op anderen kunt zetten. “ Op dezelfde manier zeggen wij, heb ongeconditioneerd eerst jezelf lief, zodat je beter anderen ongeconditioneerd lief kunt hebben. 


- HET OPENEN VAN HET PORTAAL - Van de Arcturiërs door Susan Caroll-  HET OPENEN VAN HET PORTAAL  -


Van de Arcturiërs door Susan Caroll
www.multidimensions.com
 
16 oktober 2011

Op het moment van de opening zul je je totaal moeten overgeven aan het Portaal.  Je zult  “sterven” aan het oude leven en worden “herboren” in je nieuwe leven. Deze daad van “sterven” is niet sterven met je lichaam want je zult moeten doorgaan je lichaam te gebruiken terwijl je deelneemt aan de grote transmutatie van de drie dimensionale wereld naar de hogere frequentie wereld die je Ziel heeft gekozen voor je Maiden Voyage. (Je Eerste Reis). Met andere woorden: jullie zullen NIET sterven aan/in je lichaam. Jullie zullen STERVEN aan je werkelijkheid. Sterven aan je werkelijkheid betekent dat alles, ieder mens, iedere plek, iedere situatie waaraan je verbonden bent in de werkelijkheid die je aan het verlaten bent, totaal en geheel moet worden losgelaten.
Het belangrijkste is dat terwijl jullie het oude loslaten,  je de exacte replica omhelst van jullie werkelijkheid met zijn uitdrukking van de hogere frequentie. Op deze manier zul je manifest blijven in de vorm, terwijl je de vorm toestaat te transmuteren met je bewustzijn er volledig aan verbonden. Toen jullie “stierven” in voorbije/alternatieve werkelijkheden, lieten jullie je bewustzijn losraken van je vorm, zodat de vorm kon verder gaan met zijn doodsproces zonder dat je hoefde te lijden bij die moeilijke overgang. In sommige van jullie stoffelijke levens kun je bang geweest zijn voor de dood en hing je aan je vorm, zelfs als die niet langer meer bewoonbaar was. Met andere woorden, je had een moeilijke dood. Het is die onbewuste herinnering van deze moeilijke overgangen die je moet loslaten.
Met andere woorden, je moet de herinnering van angst voor de dood loslaten en je vasthouden aan wat niet langer voor jou was om te beleven. Tegelijkertijd moet je je huidige derde dimensionale werkelijkheid loslaten terwijl je tegelijkertijd een mentale inprenting van deze werkelijkheid moet maken, zodat je die met je mee kunt nemen in het Portaal. Dan, terwijl je door het Portaal reist naar en in de uitdrukking gaat van de hogere frequentie van jullie werkelijkheid en vorm, zul je een mentale inprenting met je meenemen van dat wat je aan het transmuteren bent. Het is deze mentale inprenting, die gekopieerd en “gesaved” wordt in je Hoge hart, die in de uitdrukking van zijn hogere frequentie zal transmuteren.
Als jullie terugkeren uit je intrede en reis door het Portaal, wat velen van jullie zullen doen,  zul je het exacte lichaam en werkelijkheid zien dat je achterliet. Behalve, dat het een hogere dimensionale uitdrukking zal zijn van die werkelijkheid. Met andere woorden zul je:
De stoffelijkheid loslaten van je huidige werkelijkheid, terwijl je een mentaal plaatje handhaaft van die werkelijkheid, wat is “gesaved” in je Hoger Hart.
Met dit beeld dat is geschapen en gesaved, zul je ALLE hechtingen vrijlaten aan die werkelijkheid.
Maar je zult in een constant contact blijven met je stoffelijke lichaam, want het markeert het “terugkeerpunt”van je reis.
Het volgende belangrijke component van je reis door het Portaal is dat je je multidimensionale waarneming moet wekken, zodat je in contact kunt blijven en kunt waarnemen met meer dan een frequentie van de werkelijkheid door je hele reis heen. Met andere woorden, je zult je startpunt van die derde dimensie moeten waarnemen met grote helderheid om die te kopiëren en die plakken in je denken en je hart, terwijl je ook je vierde dimensionale aura ziet. Als je het eigen vier dimensionale kunt waarnemen, zul je weten dat je je perceptie hebt uitgebreid voorbij de grenzen van de derde dimensie.
Deze uitbreiding van perceptie is vitaal, want de Portalen zijn niet gegrond in de derde dimensie.  In feite worden de Portalen alleen maar gezien met je vier dimensionale perceptie omdat hun openingen op verschillende octaven zitten van de vierde dimensie. En om deze reden is het dat we jullie allemaal verteld hebben om een tunnel van licht te creëren door het Lager Astrale niveau heen, en dat is de accumulatie van ALLE negatieve energie die de mensheid heeft geschapen rond hun planeet. Als je deze tunnel nog niet hebt gecreëerd, dan doe dit nu.  (dat kan zelf en door Lady Quan Yin aan te roepen en er om te vragen. winny)
De manier waarop je die tunnel van licht creëert door het duister heen van het Lagere Astrale niveau, is natuurlijk, met je grote kracht van ongeconditioneerde liefde. En daarom tussen nu en de opening, bekijk dan je leven en je ongeconditioneerde liefde naar IEDER persoon, IEDERE plek, situatie en ding, die nog steeds herinneringen vasthoudt die op angst zijn gebaseerd, op verdriet, wraak, competitie etc. etc. Met andere woorden, je moet “Hen vergeven, want ze weten niet wat ze deden!”
Deze schoon vegende ongeconditioneerde liefde en ongeconditioneerde vergeving laat jullie ongeconditioneerd het FEIT aanvaarden dat je in deze tijd in incarnatie kwam om deel te nemen aan het proces van Persoonlijke en Planetaire Ascentie.  Als jullie je eenmaal realiseren dat deelname aan ascentie de ‘bedoeling was voor je incarnatie” zul je in staat zijn om ongeconditioneerd te accepteren dat ALLE negatieve ervaringen van je huidige werkelijkheid door je Ziel werd geschapen. Jullie Ziel schiep deze “problemen” zodat je alles kon schoonmaken dat onafgemaakt was in de tijd van je geboorte in deze ascentie werkelijkheid.
Je kunt denken dat deze taak teveel is voor maar een leven. Maar, als je je eenmaal herinnert dat je een groots Multidimensionaal Wezen bent die vrijwillig heeft gekozen om de “scène met veel misdaden” binnen te gaan om de Planetaire Uitdrukking van het ZELF, = Gaia, bij te staan, dan zullen jullie vele problemen bij het multidimensionale licht van je hogere bedoeling, verbleken.
Als je niet ongeconditioneerd kunt liefhebben, ongeconditioneerd kunt vergeven en ongeconditioneerd accepteren dat elk moment van iedere ervaring van je huidig leven verbleekt in het aangezicht van je hogere bedoeling, dan zul je niet in staat zijn om je genoeg los te maken van je huidige werkelijkheid om je totaal over te geven (aan)in en door het Portaal heen. Het niet in staat zijn je verleden los te laten zal je het geschenk ontzeggen om oneindig in het heden te leven.

Daarom, onze geliefde gegronde mensen, bepleiten we met jullie om “hen te vergeven want ze weten niet wat ze deden.” En wat allermeest belangrijk is, vergeef jezelf want je wist ook niet wat je deed. Jullie waren in slaap toen, en ALLES dat je deed of wat er met je plaats vond  werd georchestreerd, zodat je KON Ontwaken. Ja, velen van jullie hadden problemen sedert je wakker worden, maar omdat je wist, werd je wakker, je zag deze situaties als inwijdingen, eerder dan dat je ze als problemen zag. Omdat jullie wakker werden, kon je uiteindelijk ieder van deze op angst gebaseerde situaties recht in de ogen kijken en zeggen: “Ik houd van je om de les die je me geleerd hebt.”
Terwijl je terugkijkt naar je leven, wees er dan zeker van dat je iedere herinnering met ongeconditioneerde liefde en dank verzegeld voor de les die deze je heeft geleerd. Jullie zitten in het proces de werkelijkheid te verlaten, en die lessen waren vaak moeilijk, pijnlijk en gevuld met angst. In feite verlaten jullie de vrees. Wij kunnen door het schitterende licht van onze gegronde mensen zien dat velen van jullie reeds die overgang gemaakt hebben met schoonvegende vergeving.  Denk eraan dat vergeving geen passieve daad is. In feite is vergeving de oproep tot actie, om te corrigeren wat zo buiten de verbinding lag met je Ziel, dat het jullie feitelijk pijn deed.
Jullie Ziel schiep deze situatie in jullie leven zodat jullie je konden realiseren hoe jullie buiten de verbinding zaten met de hogere uitdrukking van het ZELF. Daarom, vergeef en laat ALLE pijn NU los, zodat die niet langer je gevoelens smoort van de hogere werelden. Laat ALLE oordeel los, want oordeel is een mentale conditie die je afscheidt van anderen en van je ZELF. Iedere ervaring van je gehele leven was VOLMAAKT want het heeft je tot de volledig ontwaakte staat van bewustzijn gebracht die je NU geniet.
Neem nu even een moment om volledig dit deel van onze boodschap te omhelzen. We zullen terugkeren met Deel II die jullie Multidimensionale Percepties activeert.

AA Michael - Celia Fenn Oktober 2011De Tweede Drievoudige Sterrenpoort & de Codes van Vernieuwing. 
 
Aartsengel Michaël via Celia Fenn

de Nieuwe Aarde Energieën van oktober 2011 
 
11/11/11
Geliefde familie van Licht, dit is een groot moment in de transformatie van Planeet Aarde en de vestiging van de Nieuwe Aarde en de Gouden Periode van Vrede en Liefde. Jullie hebben op 11 november 2011 het Portaal van de tijd bereikt dat 11/11/11 genoemd wordt. Dit portaal vertegenwoordigt een “Kosmisch Moment” van Wereld Ontwaking en Eenheid en het Moment waarop de “Lichtcodes”of de “Kosmische Codes”van Vernieuwing ontvangen worden in de kristallijnen roosters van de Aarde. De ontvangst van de Codes van Vernieuwing zullen opnieuw de frequenties versneller van het Aarde Hologram, wat de her-verbinding zal laten gebeuren met de Zevende Dimensie van Bewustzijn, terwijl de planeet doorgaat op haar reis in het Goddelijke hart van het Multi Dimensionale Bewustzijn.
Het is werkelijk een moment van Vreugde en Viering. Jullie zijn nu op weg naar “Thuis”… individueel en als een planetaire beschaving. De Grote Ontwaking is onderweg! Degenen van jullie die klaar zijn stappen in de Nieuwe Aarde Bedoeling van je Ziel en worden de Multidimensionale wegwijzers voor de Mensheid. Als de Aarde zich nestelt in de Vijf Dimensionale Holografische Matrix van de Nieuwe Aarde, leert de Mensheid hoe ze Eenheid en Eenheid Bewustzijn van de Onderlinge Verbinding moet uitdrukken wat de Essentie van de Vijfde Dimensie is. Dagelijks zullen jullie beginnen te merken dat jullie werkelijk Planetaire Burgers zijn, een Familie met gewone problemen en zaken. En jullie beginnen te zien dat je deze problemen alleen kunt oplossen door in Vrede en Liefde samen te komen om een Nieuw Pad naar voren te scheppen.
Geliefde Familie van Licht, we vieren met jullie dit Grote Moment van Transformatie. Aan het eind van 2010 waren we óver verheugd toen de Aarde haar Ascentie sprong maakte van de Drie dimensionale Tijdslijn naar de Vijf Dimensionale Tijdslijn. Op dat moment, werden alle scenario’s van de “Eindtijd” waardeloos toen de Aarde en al haar levende wezens zich verbonden met de werkelijkheid van Her-Geboorte en de Nieuwe Aarde. Toen, in augustus 2011, in de tijd van de Leeuwenpoort, namen jullie nog een Grote Stap naar voren toen jullie je verbonden met de Zesde Dimensie en de Stromen van Overvloed en Manifestatie die de Nieuwe Aarde zal ontsluiten. Degenen van jullie die klaar waren, verankerden deze energieën in de “Roze Lijnen” van de Kristallijnen roosters, de energiemeridianen die het Kosmische Christus Bewustzijn uit het Goddelijke Hart naar het Hartsrooster van de Planeet dragen.
Nu op 11/11/11 zullen degenen van jullie die het Multidimensionale Bewustzijn als Wegwijzers binnengaan de Zevende Dimensie verankeren, het Bewustzijn van de Opgestegen Meesters van Licht. Jullie zullen niet alleen Meesters van de AardePlan werkelijkheid worden maar jullie zullen ook Spiritueel Meesterschap en Wijsheid integreren die jullie zal voorbereiden op je Nieuwe Rol als Rentmeesters en Bewaarders van de Nieuwe Aarde en Bewakers van de werkelijkheid van de Nieuwe Aarde. Deze verbinding zal het “eind” van “religie” betekenen als een georganiseerd middel van controle en de erkenning ten slotte van de Individuele Spirituele Verbinding met het Goddelijke Hart. In de Zevende Dimensie van Licht is er een helder begrip van het Goddelijke Licht in alle dingen en de Vreugde om het Goddelijke Licht en Hart te vieren in Ceremonies van Heilige Gemeenschap en Liefde.
Jullie zullen ook Gidsen en Leraren worden voor degenen die nog beginners zijn en aan het begin staan van hun Reis van Ontwaken en die de drie dimensionale matrix aan het verlaten zijn voor het Hoger Bewustzijn van het Vijfdimensionale Planetaire Meesterschap. Net zo als jullie gewerkt hebben om de Vaardigheden de baas te worden van deze Nieuwe Werkelijkheid, zo zullen jullie geroepen worden om anderen te tonen Meester te worden en om zich te Herinneren Wie Zij Zijn en om in Bekrachtiging en Liefde te Gaan.
De Codes van Vernieuwing.
Geliefde Mensen, terwijl jullie 11/11/11 naderen beginnen jullie de Codes van Vernieuwing al te ontvangen. Dit zijn Lichtcodes die processen van Vernieuwing op Aarde zullen activeren en energie geven. De “Codes van Vernieuwing” zijn “pakketten” of downloads van Kosmische Licht Informaties die instructies dragen uit het Goddelijke Hart voor Vernieuwing van de Hele Schepping in deze Nieuwe Cyclus van Kosmische Geboorte. Het “Einde” is voorbij… het is werkelijk de Tijd van Geboorte en Begin.
De “Codes van Vernieuwing” activeren jullie Lichtlichaam en jullie DNA, om die samen te verbinden met de Oorspronkelijke Blauwdruk voor Goddelijke Multi Dimensionale Menselijke Levensvormen en om Nieuwe Informatie te ontvangen om de Menselijke Vorm op nieuwe manieren te ontwikkelen. Dit betekent dat er sterke “elektrische” energieën zullen zijn die elektrische “ladingen” zullen sturen door het Lichtlichaam en in het Stoffelijke Lichaam, waar het stoffelijke DNA ook de informatie zal ontvangen van Vernieuwing en van Regeneratie.
Het effect van deze Nieuwe Energie zal de Frequentie van het Lichtlichaam en het Stoffelijke Lichaam doen versnellen om een Hogere en Fijnere ervaring te maken van de Werkelijkheid in degenen die klaar zijn om de nieuwe frequenties te omhelzen en ze als meesters van de Nieuwe Werkelijkheid op de Nieuwe Aarde te belichamen.
In bredere termen, de Codes van Vernieuwing zullen ieder aspect van Leven op Aarde beïnvloeden als de Nieuwe Vijf Dimensionale matrix vorm aanneemt en begint nieuwe manieren van zijn te manifesteren die de Menselijke Goddelijke capaciteit voor Liefde, Vrede en Overvloed zal uitdrukken. Ieder aspect van Leven zal herbeschouwd en hergestructureerd worden om zich met de Nieuwe Werkelijkheid te verbinden. Dit proces zal zich versnellen als de Codes van vernieuwing verankerd en gegrond worden in de Roosters van de Nieuwe Aarde.
Geliefde familie van Licht, het zal jullie privilege zijn om deze energie te ontvangen en te verankeren zodat Allen op Aarde voordeel hebben van de Overvloed en Zegeningen die naar de Aarde stromen sedert de verankering van de Zesde Dimensie van Bewustzijn. Het is tijd voor Iedereen om er voordeel bij te hebben en dus is het oude economische stelsel dat armoede en ecologische verwoesting creëerde, ineen aan het storten, en zal door een nieuwe manier van leven die omhoog zal komen, worden vervangen die gebaseerd is op duurzame en ethische principes die de meest basische Menselijke Rechten van voedsel, behuizing, kleding en onderwijs zullen garanderen maar ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen en te groeien volgens het Zielenplan van ieder wezen.
Deze veranderingen zullen evolueren uit de ongerustheid en chaos die jullie nu om je heen zien. Degenen van jullie die naar de Aarde kwamen met een Zielenplan dat oproept voor Nieuwe Gemeenschappen en Nieuwe Sociale en Economische stelsels, zullen nu worden opgeroepen om je talenten aan te bieden die op één lijn staan met jullie Hogere Bedoeling. De “Codes van Vernieuwing” zullen hen activeren en doen versnellen wier werk het is om deel te zijn van Vernieuwing en Geboorte van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid.
Geliefde Mensen, terwijl de “Codes van Vernieuwing” naar binnen stromen in de Aarde vanuit het Goddelijke Kosmische Hart, is het een goede tijd om te beschouwen hoe jullie je meer volledig kunnen verbinden met de Bedoeling van je Ziel en met de nieuwe binnenkomende energieën.
De Regenboog Brug en de Rol van de Indigo/Kristallen tussen 11/11/11 en 12/12/12.
Er is een Zielengroep van de Zielenfamilie wier specifieke Zielen Bedoeling nu een grote Verschuiving ondergaan. Dit is de Indigo/Kristallen Zielen Familie. In het begin was hun werk een stuwkracht te zijn voor het Grote Ontwaken en de Transformatie van de Planeet, door systemen uit te dagen en zichzelf te bekrachtigen door hun Goddelijke Erfenis te Herinneren als Menselijke Engel en om de DNA Licht Codes te activeren die nodig zijn voor het Ontwaken en de Transformatie.
Nu echter, komen velen van deze groep naar voren in nieuwe rollen die de vestiging van de Nieuwe Aarde in staat zal stellen. De Indigo-Kristallen Zielen Familie is de “Regenboog Brug” naar de Nieuwe Werkelijkheid. Het zijn de jongere mensen, voornamelijk onder de 40 die voor de creatieve energie zullen zorgen om nieuwe ideeën voort te stuwen naar het voorfront van de technologie, de economie en naar de sociale uitwisseling. Deze nieuwe ideeën zullen de “zaden” zijn die uitkomen en vorm gaan aannemen als een nieuwe manier van leven.
Als deze “Regenboog-Brug” eenmaal nieuwe ideeën en concepten heeft gevestigd, zullen jullie “oversteken” naar een nieuwe Multi-dimensionale manier van leven die de Aarde eert en allen die op haar leven, en dan zullen oorlog en armoede zaken uit het verleden worden.
Er zijn vele Indigo-Kristallen wezens, jongeren en zij die ontwaakt zijn en de verandering hebben gemaakt, die nu klaar zijn om een Nieuwe Zielen Bedoeling voor de Nieuwe Aarde te omhelzen.
Deze Nieuwe Zielen Bedoeling zal volledig op één lijn staan met de Nieuwe Aarde . En op 12/12/12 bij de Thuiskomst Viering in 2012 zal deze Groep van Zielen Leiders de nieuwe structuren en gemeenschappen hebben gezaaid die de Aarde over de Regenboogbrug zal meenemen naar de Laatste Driedelige SterrenPoort van de Tijdspoort. Dit zal de periode zijn van 12/12/12 tot aan 21/12/12, een periode van 9 dagen waarin de laatste integraties en op eén lijn stellingen met het Kosmisch hart zullen gebeuren, en de aarde zal dan “ge-re-set” worden voor haar volgende Grote Cyclus van Evolutie van Vrede, Harmonie en Liefde.
Dus velen van jullie zullen in het volgende jaar ontdekken dat jullie Zielen Bedoeling is veranderd en opnieuw nogal radicaal op één lijn is gebracht terwijl jullie een “nieuwe incarnatie” beginnen in hetzelfde stoffelijke lichaam. Dit zal grote veranderingen betekenen in de levens van velen als jullie je voorbereiden op, wat wij zullen noemen de “Laatste Verandering” in dit proces is in 2012. Maar nu, Geliefde Nieuwe Aarde Familie, jullie zijn gewend aan de Stroom van Verandering en jullie weten hoe je de bestemming van je Ziel kunt aanvaarden en je er aan overgeven met Gratie en Vreugde. Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie naar een plaats gaan van Vreugde en Blijdschap in de Nieuwe Aarde Werkelijkheid.
De Indigo-Roze Sterrenpoort van 11/11/11
Geliefde Nieuwe Aarde Familie, in november 2009, bij de eerste 11/11/11 gebeurtenis hebben we jullie gevoerd naar de opening van de Kosmische Roze Sterrenpoort en de opening van jullie eigen Persoonlijk “Ascentie Sterrenpoorten”. Dit was de activering van het Kruin Chakra, met de Zonne-, Galactische- en Kosmische Centra, welke jullie de volle verbinding lieten beginnen te voelen met de Multidimensionaliteit. Toen, bij de Zonnewende van 2010 activeerden wij het Zielen Ster Chakra en het Aarde Ster Chakra, zodat jullie volledig konden aarden en deze nieuwe energieën konden integreren. Ieder van jullie die deze Transformatie liet gebeuren heeft nu de “verbinding” chakra’s om het bloesemen te laten gebeuren in de Multidimensionale en Kosmische Werkelijkheid.
Bij deze tweede 11/11/11 Sterrenpoort verbindt de Aarde zichzelf met haar Kosmische Bestemming. Net als jullie de Gouden Kelk van Licht bij de eerste 11/11/11 Sterrenpoort werden, zo wordt nu de Aarde een Kelk van Licht en wordt gevuld met de Kosmische Christus Energie!
Geliefde Mensen, dit betekent dat de Opgestegen Aarde Heilig is geworden en gevuld wordt met het Christus Licht en Goddelijke Ongeconditioneerde liefde. Het betekent dat zij die proberen om de Aarde en haar Mensen te exploiteren niet langer meer daarin zullen slagen. Het Goddelijke Plan zal niet langer dit soort gedrag toestaan of dit soort daden ondersteunen. Alleen zij die de Vrije Wil gebruiken om Liefde, Vrede en Harmonie te kiezen zullen bloeien in de Nieuwe Werkelijkheid. Het is werkelijk Tijd voor de Vrede Makers om de Aarde te erven!
Wij Vieren met jullie de 11/11/11 !
..............................................
For those of you who would like to share with Celia Fenn and Archangel Michael at the 11/11/11, we will be in New York City. There will be a free meditation in Central Park, and on the 12th and 13th we will anchor the Light Codes for the Fifth and Sixth dimensions in New York.

zaterdag 22 oktober 2011

AEM Nichaël over waarom verschillende beschouwingen van Ascentie niet overeenkomen.


Steve Beckow met antwoorden van AEM
Michaël  
 
Via Linda Dillon met Susan S.
AEM Nichaël over waarom verschillende beschouwingen van Ascentie niet overeenkomen.
28 oktober 2011 
Steve Beckow: Een tijdje terug hadden we Susan J. die een reading met Aartsengel Michaël met ons deelde. Nu is Susan S. hier die haar reading ook met ons deelt.
In dit gedeelte van haar lezing (het persoonlijke stuk is eruit gelaten) vraagt ze Aartsengel Michaël waarom er verschillende datums gegeven zijn voor Ascentie. AEM stelt dat een van de redenen voor Ascentiedatums die later zijn dan 2012 is, dat deze datums wijzen op Ascenties die naar hogere niveaus gaan of naar een speelruimte van regelingen die gemaakt zijn voor degenen die aanpassingen maken en later bij ons komen. AEM wijst ook op de rol van poortbewaarder waarover we gesproken hebben als een rol van een teruggekeerde meester, die door diegenen op zich zijn genomen die vroeg ascentie maken en terugkeren om de rest van ons te helpen. En hij bespreekt het feit dat er niet alleen maar enkele vroege gelegenheden zijn voor Ascentie “dus in plaats van een die uitvliegt, praten we over miljoenen die uitvliegen, en dat, lieve hart, is goed nieuws.”
Dank voor Susan S. omdat ze die vragen stelde aan de Baas en onze kennis van de situatie verderop daarmee uitbreidt.
Susan S. Nou, ik wil graag een vraag stellen over…. u gaf een commentaar over het om me heen zoeken, waarvan ik denk dat veel van ons doen…
De grote vraag van mij gaat over het buiten kijken/zoeken naar andere bronnen om te bevestigen wat wij denken dat de waarheid is, specifiek over Ascentie. En dit is een pragmatische vraag… in de gemeenschap van lichtwerkers beginnen we te voelen alsof we niet weten wat de waarheid is, dat er diverse boodschappen zijn die gechanneld worden en we proberen de waarheid vast te stellen; gaat Ascentie nu gebeuren in 2012 of gaat die na verloop van tijd gebeuren, zodat het meer een proces is.
Bijvoorbeeld: De Founders (via Sal Rachele.winny) zeggen dat het in 2012, dan in 2017 en in 2030 gebeuren. Ik weet dat het uiteindelijke antwoord zit in je binnenste, maar er is die heftige discussie bij lichtwerkers over wanneer Ascentie nu feitelijk gaat gebeuren, en ik denk dat we een last of een verantwoordelijkheid voelen… specifiek ik voel de verantwoordelijkheid om mijn familie mee te nemen; ik probeer ze te overtuigen, maar het zijn individuele zielen die moeten….. die hun eigen pad hebben en ik begrijp dat. Kunt u me helpen begrijpen waarom er zoveel versies zijn in de lichtwerker gemeenschap betreffende Ascentie?
Aartsengel Michaël: Ja, we zijn blij het daarover te hebben.
S: Dank u.
AEM: Laten we beginnen te zeggen dat deze Ascentie, wat iedereen Ascentie noemt, een proces is. En het is een individueel proces, maar het is ook een collectief proces. Dus het is niet iets dat je alleen gaat doen.
Dus kun je erover denken als aan zielengroepen die voor een hele variëteit van redenen er voor kozen om op verschillende tijden te gaan. Het is gewoon hetzelfde, en dat hoeft ook niet beoordeeld te worden, het is gewoon dat mensen eenvoudig voor verschillende vluchten kiezen. En zo simpel is het. Nu, een van de dingen die deze Raad ([van Liefde] … we gaan nu even je wateren modderig maken…
S: (lacht) OK.
AEM:.. maar het wordt tijd om daarover te praten. Een van de dingen die ook in die mix van verwarring zit, waar die Raad van Liefde altijd over heeft gesproken, is het Ascentie proces naar de 7de dimensie.
Dus jullie zitten in de vierde. Sommigen zitten er half in, of voor de helft erbuiten. Sommigen zitten half in en half buiten de vijfde. Ze hebben inter-dimensionale belevenissen en we willen dat erkennen en op een bepaalde manier zeggen, ja, de frequentie ervan is dramatisch aan het toenemen, maar dat is het geval steeds geweest.
Niet iedereen is altijd helemaal en stevig verankerd in de derde dimensie, anders zouden jullie er niet eens het idee van hebben gehad of deze transcendentie gemerkt hebben.
Er zijn sommigen die bidden en bidden en Ascentie wensen en we zeggen jullie en delen vandaag met jullie wat wij zien, maar zij zijn bang voor: “Wat als het nu niet komt? Wat als het niet in 2012 komt?”
Dus wat wij [het Gezelschap van Licht] doen kunnen is het vooruit schuiven en het tot een toekomstig doel maken omdat de chaos van Aarde en de derde werkelijkheid zo dicht/dense schijnt te zijn zodat het onvoorstelbaar is.
Maar wat er ook gebeurt is dat iets van dat wat onvoorstelbaar is, gebaseerd is op een begrip van wat er mogelijk is in de derde dimensie; het kan niet ergens anders gebruikt worden.
Andere latere datums wijzen ook op gelegenheden om te ascenderen maar zelfs verderop We stellen voor en stellen dat sterk voor, dat het focus op de huidige gebeurtenissen moeten gehouden worden, als het ware {gelach van AEM en Susan). Maar er is die angst van “wat als”.
Laten we hierover nu ook even heel duidelijk worden, Waarheid Zoeker. We willen op geen enkele manier… omdat er ook die amorfe energie is die bij de vele lichtwerkers is begonnen op te duiken, dat op een of andere manier de derde dimensie minder is dan; dat is niet zo. Het is gewoon een vorm van werkelijkheid, van de vreugde van stoffelijkheid… ja, andere dimensies voegen er aan toe, voegen eraan toe.
Maar het was nooit bedoeld dat de functie van de derde dimensie de dichtheid was die het heden schijnt te zijn.. dat zijn valse geloofstelsels van de mensen die dit gebouwd hebben totdat ze vorm en functie hebben aangenomen.
Maar het is niet een zaak om uit de derde dimensie te ontsnappen; dat is het plan niet. Het gaat over het laten oplossen van die oude paradigma’s(voorbeelden), om die zichzelf te laten vernietigen, imploderen, en dat het collectief zegt: “nee, dat is niet meer wat wij nog langer zullen kiezen.”
En het zit in die collectieve werkelijkheid dat het potentieel, het actiepunt, voor de sprong zit dat er iets anders gebeurt. Dus is het niet dat de derde dimensie zo vreselijk is dat we moeten vertrekken en weggaan; nee, het is dat deze ervaringen en lessen in de dichtheid zijn losgelaten en daarom zijn we vrij om te gaan.
En zo kan er geen enkele soort hiërarchie zijn waarin wij hoger zijn omdat we verder gaan of omdat we eerst gaan. Dat is absurd en dat is heel zeker niet van Liefde. Dus zullen zij er zijn die kozen om in een andere werkelijkheid te zijn, om een drie dimensionale staat van zijn te bewonen.
En ook wat in dit focus over het hoofd wordt gezien… omdat nu juist al onze aandacht, al ons werk werkelijk gericht is op het menselijk collectief. Maar om duidelijk te zijn, en dat zijn we, is dat deze Ascentie over Gaia gaat.
Dus deel ervan is “wie gaat met de rit mee, wie helpt er”. Nou, die erbij helpt zijn degenen die gekozen hebben om naar de planeet te gaan, bewust of niet bewust, maakt niet uit, maar jullie hebben gekozen om naar deze Aarde te komen in deze tijd, voor dit proces.
Nu zijn er die op de laatste minuut zullen zeggen: “nee, ik wil niet gaan.” en er zullen nog velen meer zijn die zeggen: “wacht even, ik kom er aan.”
En dat is deel van de reden voor wat wij zeggen een gelaagd (in fasen) proces of gebeuren. Dus zullen er mensen zijn die wij de poortbewaarders zullen noemen, of de “ertussen in zitters” (1) die door een Ascentieproces zullen gaan en worden verankerd in de volle werkelijkheid, geen gedeeltelijke werkelijkheid, geen glimpen ervan, geen ervaring van buiten het lichaam, maar de volle werkelijkheid van de vijfde dimensie. Maar zij zullen zich manifesteren, en als het ware worden geobserveerd in de derde dimensie omdat ze terugkomen om te helpen, dat zijn de poortmensen, zij zullen helpen bij deze aanval van de “last minute shoppers” (de mensen die op het laatst nog boodschappen doen).
S: En ik, welke categorie zal ik zitten?
AEM: Omdat jij wilt werken met je familie, en er is ook nog een deel van je , want de waarheid die je bent, is niet alleen de vibratie die je hebt maar ook de persoonlijkheid die we nooit willen veranderen of verwijderen, die zal zeggen: “Ik ga eerst wachten en kijken, ik wil zien hoe dit werkt, ik wil wat van de Waarheid zien van waar dit over gaat.”
En wat je dan doet is die Waarheid vasthouden en je gaat die communiceren. Er is een heel verschil tussen jou die de Waarheid en die vibratie en vastheeft en dan feitelijk mensen probeert te overtuigen.
Er zijn zoveel mensen die zeggen: “wacht even een minuutje.”- en wij zien dit zelfs in hoge mate bij hen die hebben gesproken, gewerkt, gebeden voor Ascentie – ze zeggen: “oh goed, het is tijd, maar kunnen we nog even wachten?” omdat ze dit of dat nog willen doen, of het meest normale is dan: “Ik wil hen meenemen waar ik van houd en liefheb.” En dat wordt helemaal verwacht omdat niet alleen jullie liefde wordt vooruitgezien, maar (ook) de reden waarom jullie hier zijn.
Er was een tijd toen er geloofd werd, dat als Gaia ging veranderen, de meeste mensen de planeet zouden verlaten, maar zoveel mensen zijn ontwaakt en dat is dus veranderd. Dus in plaats van een vlucht naar buiten, praten we nu over miljoenen vluchten, en dat, lieve hart, is goed nieuws. (2)
Maar het focus… we vragen aan jullie, we smeken jullie… leg je niet vast op een datum, jullie hebben je datums. Ga niet voor een bepaalde dimensie, waar naar toe je gaat – of het 4, of 5 of is het 7?
Ga voor de Liefde, ga voor het hart, daarvoor zijn de lichtwerkers. Ze gaan over het veranderen van de wereld. Jullie zeggen tegen me: “Michaël, ik weet niet of ik dat doe. Ik weet niet of ik dat schommelen beheers zodat de mensen de Waarheid kunnen weten.”
Maar kijk naar de planeet, kijk naar Gaia die plotseling, zo veel jaren geleden tegen iedereen en alles op de planeet heeft gepraat, inclusief tegen de menselijke wezens en zegt: “sta klaar, ik wil dat jullie met me mee gaan.”
En mensen die niet bewust deze boodschap begrijpen die aan hen werd gegeven in de ochtend, avond en nacht, en die zit in de vibraties onder hun voeten, onder hun bed, in de fundering van hun straten, in de lucht die ze inademen, in de wateren waarin ze zwemmen en in het water dat ze drinken zit deze boodschap.
Dus het verschil, heel vaak meer met woorden van wanneer dan en hoe, wordt eenvoudig gebaseerd op de perceptie van het kanaal van wat er mogelijk is.
En de verdere openingen van Ascentie… jullie zien, kuist nu dat het ondenkbaar is als ik tegen jullie zou zeggen: “en oh, nog wat, jullie blijven leven en in 2030 kun je nog een sprong maken.” Je zou dan denken dat ik bespottelijk aan praten was (Susan lacht) dus we voeren dat ook uit.
Maar, ja, er zullen andere openingen komen omdat wat jullie aan het doen zijn is binnengaan in dit heel actieve proces; het partnerschap werd al eonen geleden gesmeed, maar die stage is voorbij en we zitten in de samenwerkende co-creatie. En als jullie op die manier co-creëren, dan werken jullie met de oneindigheid van het Universum.
Dus, is er ruimte voor beweging? Oh, ja, er is een grote speelruimte. Nu zeg ik tegen jullie als je op een planeet van Liefde bent – Gaia in al haar opgestegen schoonheid – het is zo onwaarschijnlijk dat jullie ergens anders heen zouden willen gaan. (AEM en Susan lachen)
Miljoenen en miljoenen sterrenbroeders en zusters hebben van heinde en ver gereisd om hier aan deel te nemen, om er getuige van te zijn, en om er deel van te zijn. Dus het is helemaal niet waarschijnlijk dat menselijke wezens, of hybriden, zoals we jullie vaak noemen, komen en zeggen: “oh, nee, dank je.” Jullie zullen blijven.
S: Ik (met nadruk) zal op de opgestegen Aarde blijven?
AEM: Ja, jij persoonlijk, Susan zult blijven op de opgestegen Aarde en jullie, het collectief, het grootste gedeelte zullen we zeggen, zal blijven. Zij die de overgang maken, oh, ze kunnen kiezen om terug te keren naar hun schepen of hun thuisplaneten, maar het grootste gedeelte zal een tijd willen blijven. Het zou vreselijk veel werk zijn om te doen en dan maar gewoon weg te gaan. (AEM en Susan lachen).
S: Dat is zeker.
AEM: Ja, het zou zijn alsof je een groot feest zou voorbereiden en dan niet zou blijven. Dat zou treurig zijn. En wat het met zich zal dragen voor degenen waar jij van denkt als die welke onwillig/schoorvoetend of recalcitrant (weerspannig) zijn, is Liefde.
S: Ik begrijp dat een serie van gebeurtenissen, zoals Disclosure of Eerste Contact, heel transformerend zal zijn door het hart van mensen te veranderen.
AEM: Dat is absoluut juist.
S: Zijn dit echte (benadrukkend) gebeurtenissen die zullen gebeuren? Zullen ze… en hier is de kwestie waar mensen het niet over eens zijn… sommigen zeggen dat alleen een 5 dimensionale ziel contact zal maken met hun sterren broeders en zusters omdat het een 5 dimensionale werkelijkheid is, en dat een 3D mens geen contact kan maken? Dat is niet juist, wel?
AEM: Dat is gewoon niet zo. Er zijn sommigen mensen die wat we noemen 3 dimensionaal of trans-dimensionaal zijn – ja, zij die een meer open perspectief hebben, die reeds dat contact hebben en als ze die niet verschoven en verankerd hebben in een andere dimensie. Nu is het zo dat als je in de 5de dimensie bent, ja, dan zullen jullie toegang hebben tot je sterrenbroeders en zusters.
Maar de reden is en dat is niet alleen voor Disclosere want dat is meer een politiek gebeuren of manoeuvre, wat wij begrijpen – en de beschikbaarheid van sterrenwezens die aanwezig zijn in de derde dimensie, die helpen, technologie en healing informatie delen, dat is een harten openmaker.
S: En dat is iets dat….
AEM: Dat is stoffelijk, tastbaar.
S: Dat zal gebeuren?
AEM: Ja.
S: Vóór Gaia’s Ascentie?
AEM: Ja.
S: Nou, dan wil ik op de eerste rij zitten hoor (lach). Ik kan niet eens vertellen, op het diepste punt van mijn hart, hoe graag ik wil dat dit gebeurt.
AEM: Toen je zei dat je verlangend en eenzaam bent, is dat niet alleen voor wie wij zijn wat je neerzet als het Gezelschap van de Hemel. Het gaat ook om jullie sterrenbroeders en zusters die je kent en die je al lange tijd hebt gekend. Ze zijn precies hier.
Het enige (benadrukking) dat hen heeft afgehouden om volledig betrokken te zijn is de wens geweest om geen drama van angst te creëren, om de menselijke verslaafdheid aan drama geen voedsel te geven; dus wachten ze daarop, om een beetje tot rust te komen. Maar als je denkt dat jullie verlangend zijn, lief hart, dan denk eens aan hen!
En we zullen benadrukken dat er veel sterrenbroeders en zusters zijn die al ‘geplant’ (‘ge”installeerd” ) zijn, denk erover als het grondteam, dat al op Aarde is en die er werken. Ja, neem aan in een menselijke vorm, vormveranderend, maar je kunt hen herkennen als je ze ziet.
Dus ja, het is iets dat een van de gebeurtenissen is die bedoeld is om het hart verder te openen. Velen hebben gezegd, bijvoorbeeld, als je zo’n verwoesting had in Japan, ja, het is Gaia die aan het veranderen is, maar het is ook een Zielengroep die vrijwillig is gekomen om compassie en hartsopeningen te scheppen. Dus je krijgt die gebeurtenissen waar het menselijk collectief meer verenigd wordt en zich realiseert dat ze Een zijn.
S: Ik heb nog een laatste vraag waar ik me bijna voor geneer om die te stellen, maar ik ga het toch doen omdat ik mezelf hier niet van los kan breken… Ik weet dat we geen vertrouwen moeten stellen in mensen, zogezegd, maar ik wil echt, echt weten of Barack Obama zichzelf zal ‘verlossen’(‘terugwinnen’?) Ik heb zoveel emotionele hoop op hem gezet als president van ons land, en….
AEM: Jij en zo veel anderen….
S: (gefrustreerd) Ik wil het echt loslaten, maar ik kan dat niet…(lacht)
AEM: Geen zorg daarover, hij is een sterrenbroeder. Hij zal uit de as verrijzen.
S: (zuchtend) Ik weet niet waarom ik zoveel van hem hou, maar dat doe ik.
AEM: Je bent niet alleen… Twijfel niet aan je liefde, die zit op een goede plek. Dus laat dit schaakspel uitspelen. Hij weet wat hij doet; op de lange run (tenslotte) zal hij jullie niet in de steek laten.
S: Nou, ik denk dat Amerika en de wereld blij zal zijn met dat resultaat.
AEM: Het is deel van het plan. Hij is ook nog een deel van die harten opening. Hij krijgt veel hulp van boven en ik bedoel ook van jullie sterrenbroeders en zusters. Dus ja, geef hem nog niet op.
S: Omdat dit nog een hartbrekende bron van strijd is in de lichtwerker gemeenschap… er zijn er al zoveel die hem hebben opgegeven.
AEM: Maar wat ze gedaan hebben is niet naar zijn hart kijken en ze zijn heel snel om te oordelen. Als je ziet wat je schept, is het een cirkel, het is een heilige spiraal; dus je kunt niet zeggen: “jij zit erin en jij bent er uit.” En hij zit in jullie cirkel. Jullie zijn in veel cirkels geweest waarin je energie de cirkel rondzendt. Doe dit en zend het naar hem. Bekrachtig hem opnieuw omdat hij net ook zo ontmoedigd is.
S: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank u. Dank u zo heel erg veel.
AEM: Je bent zo welkom. Ga met mijn liefde.
S: Dank u nog een keer. Ik houd van u.
AEM: Vaarwel.

Voetnoten:
(1) Dit zijn degenen die vroeg gaan ascenderen en dan terugkeren als Opgestegen Meesters, een gebeuren dat in het algemeen wordt gekend als “De Terugkeer van de Meesters.”
(2) Hier wordt dus gesproken over vele vroege Ascenties.

woensdag 19 oktober 2011

Aartsengel Michaël aan Susan over hoe je praat over Ascentie met vrienden, relaties en kinderen.

 

Aartsengel Michaël aan Susan over hoe je praat over Ascentie met vrienden, relaties en kinderen.


 

17 oktober 2011  

Door Steve Beckow


Steve:  In haar recente lezing met Aartsengel Michaël, vroeg Susan hem hoe we over Ascentie praten tegen onze ongelovige vrienden en relaties en met onze kinderen. Dank aan Susan om onze kennis wat groter te maken. Iedere toevoeging helpt hier.
En dank weer aan jou Ellen, om die tape uit te schrijven in nauwelijks een halve dag. De audiofile zit hierbij zodat je naar Aartsengel Michaël kunt luisteren via Linda Dillon.
Linda zelf zal nu in Sedona zijn, in het weekend van 28 oktober met haar 15de jaarlijkse Council of Love Sedona Gathering. Details op   http://counciloflove.com


Aartsengel Michaël:  Ik ben Michaël, lieve, Aartsengel van Vrede. Mijn zuster, Aartsengel Gabriël wordt gekend als de Lelie van Liefde, maar ik wil gekend worden als de Aartsengel van Liefde. Lang geleden voor mijn ‘uitstapjes’ – jullie kunnen daar over denken als gevechten – voordat ik de titel Strijder voor de Vrede had verdiend – was ik een artiest, een musicus. Op een dag zullen jullie me Musicus van Liefde noemen. En ik zal de harmonieën van liefde voor jullie zingen en spelen. En je zult het helder horen, niet alleen met je hart maar ook met jullie oren. Dus, ja een beetje achtergrond, maar laten we nu tot onze zaken komen. [lach]

Susan: Eerst stel ik even Steve’s vragen. Zijn eerste is, hoe moeten we ons gedragen bij ongelovige vrienden en relaties om over de feiten te praten die we kennen over ascentie en onze bedoeling om te ascenderen, en hen toch niet willen ergeren?

AEM: Dit is een hele, hele goeie vraag. En omdat we over namen praten, en die term Krijger van de Vrede, die aan mij verbonden is – die ik ook claim voor mezelf – maar jullie, mijn legioenen, mijn geliefde mensen, mijn zachtaardigen, willen niemand ergeren. Ik ga nu twee kanten – zou jullie uitdrukking zijn – uitspreken. Ten eerste, ik wil graag dat jullie over jezelf denken als aan diplomaten, onderhandelaars, en ja, boodschappers. Het is geen punt – zoals ik al tegen jou gezegd heb, Susan, in jullie aandeel in deze heerlijke tijd samen – door zo met iemand te spreken dat ze zich voelen aangevallen, omdat wat er dan gebeurt is dat ze onmiddellijk in een defensieve houding en angst gaan trekken, en als ze daarin zitten, kan geen energiebeweging hen meer penetreren. Dus ben je absoluut juist te zeggen dat dit geen goed doet.

Wij hebben ons altijd afgevraagd waarom mensen argumenteren, zeg in de politiek, en zo heftig, lang nog na de kans om een punt te scoren,  al is verdwenen. Denk er zo even over: Als je iemand uitlegt, van wie je erg houdt, dat je een ander geloof hebt, een andere godsdienst, een andere seksuele oriëntatie, of dat je een terminale ziekte hebt, dan zou je er naast gaan zitten op de bank en lief, zacht zeggen: Dit is wat er met me gebeurt. En omdat ik weet dat je van me houdt, wil ik dat je weet wat ik geloof. En het is belangrijk om dat woord geloof te gebruiken, omdat wat er aan het gebeuren is, de afbraak van het oude voorbeeld van geloofstelsels is; dus als je dit woord “geloof” gebruikt, richt je het nieuwe op, vervang je het en bouwt een nieuwe fundering. Dus zeg je: Ik geloof dat me dit gebeurt. En ik zal door het ascentieproces gaan. Dat is al begonnen. En dat wil je misschien wat verduidelijken – hoe je je voelt, wat je al ervaren hebt – afhankelijk van de openheid van de persoon waar je tegen praat.

Dan kun je zeggen: Ik ga hier niet telkens over praten als we bij elkaar komen omdat ik weet dat het niet met jou resoneert. Maar ik wil je ook laten weten dat als dit ook jouw pad is, ook al weet je het niet, ik tot onze almachtige God en Bron bidt, dat ook jij je pad zult vinden en dat ik in staat zal zijn om je te helpen.

Dus wat je dan doet is geen enkele vorm van confrontatie scheppen. Je zegt alleen, ik geloof dit, en dit is wat er met me aan de hand is. En je doet dit dan precies zo op de zelfde toon van de stem en manier waarop ik vandaag tegen je spreek. Dat is aardig, het is vriendelijk, het is weloverwogen. Het is niet indringend, omdat dit geen eren is van elkaar’s keuzen, besluiten en de heiligheid van hun heilige ruimte.

Als je nu op die manier handelt, komt je energie in zachte golven en penetreert het hart van anderen. Maar je wilt niet binnen dringen, en daarna laat je het los.

En als iemand sarcastisch is of je denkt dat ze sarcastisch zijn en ze zeggen: “Nou, wat is dat ascentie-ding dan voor je?” Dan kunnen ze nog kritisch zijn maar ze kunnen ook de deur wat open houden. Ze kunnen nieuwsgierig zijn. Dus, gebruik je onderscheiding, die heel sterk is, luister naar je hart of je lacht en zegt: “Nou, het gaat zo..” En dan deel je wat meer mee. Omdat als zij misschien onvermurwbaar zijn dat dit niet gebeurt – ze zijn zich niet onbewust van de veranderingen die op de planeet gebeuren – de bevolking, inclusief zij die op dit moment ‘nee’ zeggen, wordt wakker.

Het is verblijdend. Het is wonderbaarlijk. Maar de sleutel tot dat ontwaken is nooit een  wakker schudden. Het is nooit kritisch of onvriendelijk. Het is nooit ‘uit-sluitend’: “Ik ga en jij niet.” Nee, de uitnodiging wordt met open armen en open hart toegestoken.

Laat me je een voorbeeld geven. Er is een tijd waarop verantwoordelijke ouders aan hun kinderen willen uitleggen waar baby’s vandaan komen, wat het voortplantingsproces van mensen is. En heel vaak is het antwoord van een kind gewoon dat het lacht en zegt: “Doe niet zo belachelijk!” En later gaan ze dat begrijpen. Dat is precies hetzelfde.

Dus, wees hier de verantwoordelijke. Deel de informatie en laat het dan los. Laat ze het wonder ontdekken dat ze worden hergeboren. Is dit duidelijk?

Susan: Ja, dank u. en dat voert ons eigenlijk heel goed naar de volgende vraag: Hoe kunnen we tegen onze kinderen praten over ascentie als ze niets weten van ascentie?

AEM: Als je tegen je kinderen praat, zoals je tegen iemand anders spreekt, dan doe je dat in liefde. En begrijp ook dat de grootse hoeveelheid, eigenlijk het groter percentage van deze hele onderneming – die van onze kant en jullie kant, en de kant van jullie sterrebroeders, en van Gaia – dat is energetisch geweest. Dit heeft die energetische penetratie in de kern van het wezen gebracht. Dus, denk niet dat de kinderen het niet binnenkrijgen. Zij, meer dan iemand anders, hebben deze energie ontvangen en verwelkomd. Ja, ook als ze soms van de muren lijken te springen.

Ze kwamen specifiek voor deze tijd en voor de tijd die erop volgt natuurlijk. Ze wilden die niet missen. Ze hadden kunnen kiezen om op een ander punt binnen te komen, maar dat deden ze niet. En we willen alle ouders daar buiten er aan herinneren en de tantes en ooms en de grootouders, dat ze jou kozen en jij koos hen. Maar ze kozen jullie niet alleen om omstandigheden en voor liefde, maar ook omdat zij wisten dat jullie in jullie wijsheid, met jullie zoete tederheid, en in jullie kracht dat je hen door dit proces heen zou helpen.

Wat wij willen voorstellen – en natuurlijk is dat afhankelijk van de leeftijd – de jongeren begrijpen dood. Grootouders, of overgrootouders, of de familiehond sterft  Dus ze begrijpen dat proces… van vertrekken. En voor sommige ervan is dat proces van komen en gaan nog steeds van een kortgeleden herinnering. Dit is een gelegenheid voor ouders om te zeggen – en niet in het licht bij een dood – maar zeg gewoon: Je weet hoe dingen van vorm veranderen, dat op de een of andere manier, iets of iemand sterft? Maar er is ook nog een andere manier daarvoor, waarbij we onze vorm veranderen. Net zoals de engelen, ook zij kunnen een vorm aannemen op Aarde en ons helpen, nou, er is een goede kans, liefje, dat we dat gaan doen, samen als een familie.

Dus dit is iets waar ik aan werk. En ik werk eraan voor de hele familie. En dus als de tijd komt, neem ik je in mijn armen en neem je mee op dat reisje, waar we nog veel gelukkiger zullen worden dan vandaag. Het is niets om bang voor te zijn. Er is niets beangstigends aan. Maar ik wilde alleen dat jij weet dat er veel manieren zijn van leven en we willen ze allemaal uitproberen. Omdat leven over avontuur gaat.

Als het kind ouder is en we denken dan, weet je, dat is afhankelijk van het kind, we zeggen 12 tot 15 jaar, begrijpen ze al van energie en veranderen. Ze leven in een virtuele wereld, ze geloven in superhelden die andere vormen aannemen. Zij staan klaar voor het avontuur.

Dus dan spreek je tegen hen op een andere manier: dat er een mogelijke verschuiving staat te gebeuren waarbij de Aarde, Gaia, zich ontdoet van armoe en ziekte, gebrek en beperking; dat wij onze vibratie gaan verhogen; dat wij worden ge-herkalibreerd(een ander kaliber of andere schaalverdeling krijgen) om nog meer een efficiënt menselijk wezen te worden; en dat gaat over meer gecentreerd in je hart te worden en meer liefdevol te zijn, zodat er geen oorlog meer komt, daar zijn dan geen burgerlijke gevechten; daar is geen belasteren en geroddel meer of verbitterdheid. Want denk niet dat kinderen dat niet iedere dag op hun scholen zien; dat doen ze.

Dus, je spreekt op die manier tegen hen. Maar de sleutel is dat je vanuit je hart praat. Je kent je kinderen. Je kent hun harten. Je kent hun schoonheid. Je kent wat tot hen spreekt dat niet beangstigend is. En daarom praten we over de verwijdering van oorlog, van honger, armoede; dat ze kunnen leven op een planeet met schoon water en schone lucht.

Maar maak het niet – niet voor de jongeren of de ouderen – maakt het niet te serieus, omdat dit weer angst laat binnenkomen. Vergeet niet dat het paspoort het liefdevolle hart is, en je wilt in deze prachtige hartjes van zuiverheid geen angst laten binnenstromen. En voor sommige kinderen, als het thema eenmaal open is, zullen ze er eindeloos over willen praten. En weer anderen zullen zeggen: “Okay, dat is cool. Laat me weten wanneer.” en er helemaal niet over willen praten. En dat is ook goed. Beoordeel dat zelf.

Susan: Dank u Michaël. Ik denk dat onze tijd voorbij is. Maar ik kom terug. Dank opnieuw.

AEM: Lief hart, ga met mijn liefde. Ga met mijn zegeningen. En denk eraan dat we een deal hebben. Ga in vrede, lieve.

S: Dank u

AEM: Vaarwel.