vrijdag 20 april 2012

AE Michael - Ron Head - 17 april 2012


Ron Head met AE Michaël17 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/17/allow-your-imaginations-to-run-free-and-play-michael-channeled-by-ron-head /

(vertaling winny)

Onze boodschap vandaag is van hoop en vreugde. Harten die gevuld zijn met liefde, licht en blijdschap tillen alles om hen heen hoog op. Laat jullie glimlach en je glinsterende ogen je zware artillerie zijn bij deze laatste stoot.

Velen van jullie genieten er nog van je honger te voeden met nieuwe feiten, met nieuws van allerlei informatie en dat is in orde maar vergeet niet dat jullie werkelijke vooruitgang zit in je hart. Velen zijn bijna verslaafd aan het nieuwe dat zij zien en zien niet de onderliggende waarheid of de waarheid. Het punt van alles dat er gebeurt is de evolutie van de mensheid naar een geheel nieuw soort wezen, een mens die nooit eerder op deze planeet werd gezien. Alles van jou, inclusief je lichaam, zal weerspiegelen wie je bent geworden en werkelijk bent.

Een groot deel van wat jullie verteld werd lijkt nu op een fantasie of op science fiction. We verzekeren jullie dat dit niet zo is. Er is gezegd dat als jullie je het kunnen voorstellen dan is het mogelijk. Wij wijzigen dit. Als jij je het hebt voorgesteld dan heb je het al gecreëerd. In deze tijd, hebben jullie jezelf een tijd toegestaan op je aardeschool, om je scheppingen aan te passen of ze allemaal te veranderen. Maar een van de effecten van jullie binnengaan in de eenheid is de verdwijning van de vertraging in tijd. Jullie beginnen meer en meer te zien dat wat jullie denken en geloven je werkelijkheid wordt met steeds toenemende snelheid. Dit zal vreugde en genoegen brengen in sommige gevallen en in andere verslagenheid, maar het is alleen maar het laatste examen in jullie lange, lange series lessen. Heb beheersing/controle over jullie voorstellingsvermogen en jullie zullen de resultaten beheersen. Dit is de hoofdreden voor ons voortdurend aandringen op dat jullie je focussen op je dromen en aspiraties.

Dit focus is jullie controle. We bieden je twee beelden aan waar je bekend mee zult zijn. Bij het ene is jullie focus intens en vermoeiend. Jullie studeren tot laat in de nacht en hopen dat je klaar zult zijn voor een examen over een onderwerp waar je je niet op voorbereid voor voelt. Bij het andere beeld, dagdroom je over de vakantie die je zo spoedig zult nemen als je kunt. Beide zijn gericht, gefocust. Beide zullen resulteren in een graad van schepping. Zie je, het hoeft helemaal niet veel te vergen. Vind waar je van houdt in je leven en geniet terwijl je dit creëert met je hele hart. Daar ga je nu naar toe. De overlevingsbehoeften die het vroeger soort focus veroorzaakt zal verwijderd zijn. Het focus op het scheppen van je hoogste waarden is alles dat je nodig hebt van af deze tijd naar voren. Ontspan in dit nieuwe weten en laat jullie ware zelf naar voren komen en met volle zeilen varen na zijn lange slaap. Laat jullie verbeelding vrij lopen en speel. Het is tijd om uitbundig te creëren. Stel je dat voor!

Goedendag mijn lieve vrienden. Tot morgen.

Vertaling: Winny


Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

woensdag 18 april 2012

Tom Kenyon - 1 april 2012


Tom Kenyon met de Hathors: 

Het binnengaan(komen) van de ZonneStormenEen Hathor Planetaire boodschap door Tom Kenyo.

(Met een latere correctie van Tom bij de Micro Wormgaten)


1 april 2012


Bericht : Deze boodschap heeft te maken met het KA lichaam (een term uit de oude Egyptische Alchemie) en spreekt over hoe je dit unieke energie-lichaam kunt gebruiken om ascentie energieën uit de toegenomen zonne activiteit naar je toe te trekken. Voor degene die niet bekend is met de KA : je KA lichaam is een “onzichtbaar” tweede lichaam dat dezelfde maat en vorm heeft als je stoffelijke lichaam. Dit energielichaam omvat het stoffelijke lichaam en is er ook doorheen gedrongen. Naar dit lichaam wordt soms verwezen als het etherisch dubbel of de spirituele tweeling. De KA is eveneens hetzelfde als het Chi lichaam in sommige tradities (Taoïsme) en het prana lichaam of het etherisch lichaam bij bepaalde yoga tradities. Door zijn aard kan de KA zeer gunstige energieën naar zich toe trekken en dan in het stoffelijke lichaam trekken en dit versnelt iemands spirituele evolutie.


Hathors: Zoals we in een vroegere boodschap hebben gezegd, die van 3 januari 2011, zijn jullie al enige tijd een periode ingegaan van toegenomen zonneactiviteit. We dringen er sterk bij je op aan dat je die boodschap leest: Partaking From the Solar Winds, (Nederlands: ‘HathorsTomKenyon11jan03’ dat gaat over de deelname aan de zonnewinden) om de diepere niveaus te begrijpen van waar we over zullen praten.


Jullie gaan nu een meer verhoogde periode binnen van zonne- en galactische activiteit waarin de magnetosfeer van jullie Aarde wordt geraakt door grillige en toenemend sterke stromen van zonne-energie.


Jullie zullen een toenemend aantal van zonnevlammen en fluctuaties zien die zeer ongewoon zijn. Die fluctuaties van de zon worden aangedreven door krachten van binnen uit maar ook door stromen van energie uit de centrale zon van jullie galaxy. Bij deze complexiteit gevoegd zijn er nog interacties van energiestromen uit de diepe ruimte met zeer hoge intensheid. Het magnetisch veld van jullie zon wordt beïnvloed en eigenlijk ook gedraaid, verdraaid en dit allemaal heeft een effect op het magnetisch veld van jullie Aarde en de magnetische velden van jullie lichamen. Met de toegenomen zonneactiviteit van dit soort zullen jullie een steeds toenemende intensheid zien van weersonregelmatigheden maar ook van toegenomen aardbevings- en vulkanische activiteit.


Het focus van onze boodschap hier ligt niet op die stoffelijke aspecten maar op de emotionele en spirituele aspecten van die zonneactiviteit. Zoals we in onze boodschap Partaking From the Solar Winds, zeiden versterken deze soorten zonnefluctuaties emotionele vluchtigheid en irrationeel gedrag. Velen van jullie merken zonder twijfel dat je geïrriteerd raakt zonder bepaalde reden. Slaap verstoringen zijn ook een algemeen aspect van deze verandering in zonneactiviteit.


Terwijl jullie deze verhoogde zonnestorm fase binnengaan hebben wij twee suggesties die je door deze toegenomen niveaus van energie heen laten navigeren. De eerste is de eenvoudigste en werd intens besproken in onze boodschap: Partaking From Solar Winds, dus daar spreken we nu niet over. Een tweede methode laat jullie stoffelijke lichaam kalmeren door het waterelement. We doelen hier op een andere vorige boodschap, die genoemd werd Medicijnen van Licht. (Nederlands: ‘HathorsTomkeny11mrt16’) Bij deze methode laad je water op met een intentie uit je BA of Hemelse Ziel. De oorspronkelijk boodschap gaat over het jezelf beschermen tegen virussen, bacteriën en radioactiviteit. We wijzen je op die boodschap zodat je die methode duidelijk begrijpt.


Bij dit gebruik van de Medicijnen van Licht zul je het water opladen met de bedoeling om je stoffelijk lichaam rustig te maken zodat het in staat is om zich meer efficiënt en met grotere gratie aan te passen aan de grillige aard van de zonne-energieën. Een ideale tijd om dit soort Medicijn van Licht te scheppen is vlak voor je gaat slapen. Dan zal het Medicijn van Licht via het waterelement, communiceren met de intracellulaire en intercellulaire stromingen van je lichaam, die dan een kalm en evenwichtbrengend effect brengen.


Het introduceren van dit Medicijn van Licht voordat je gaat rusten zal een zeer gunstig effect hebben op je terwijl je rust voor de volgende cyclus van activiteit. We zeggen liever “rust cyclus” in plaats van slaapcyclus want voor de meesten van jullie is slaap een zeer twijfelachtige activiteit, omdat de verstoring en ontwrichting hierin steeds groter worden. We stellen voor dat jullie in die rustcycli je hechting aan slaap zoals jullie die gekend hebben, loslaten. Als jullie meer in vrede komen met de situatie zullen jullie merken dat je jezelf kunt regenereren in kortere periodes van diepe ontspanning.


Als jullie ‘s nachts wakker worden of als jullie rusten, stellen we voor dat je de methode gebruikt die we voorstelden in Partaking from the Solar Winds, om je KA lichaam op te laden. Daar je wakker bent kun je net zo goed die gelegenheid gebruiken om je KA op te laden.


Terwijl jullie hiermee werken zul je merken dat je jezelf kunt regenereren en opnieuw met energie opladen in korte tijdsperioden dan je in het verleden kon.


Er is nog een derde methode die ik wil aanbieden aan degenen van jullie die een ontwikkeld begrip hebben van jullie KA.


Micro Wormgaten


Jullie KA lichaam dringt ook geheel door in je stoffelijke lichaam en heeft dezelfde vorm en maat als je stoffelijke vorm. Er is geen stukje stoffelijk lichaam dat buiten je KA zit en door zijn aard komt het dat als je je KA oplaadt met energie, de overstroom van de overdaad aan energie naar de organen van je stoffelijke lichaam gaat, en daardoor neemt je gezondheid en vitaliteit toe.


Jullie KA lichaam is samengesteld uit talloze deeltjes etherisch licht, en in het lichtlichaam zitten er schakel of verbindingspunten (Nexus). Deze nexuspunten in je KA zijn verbonden met de mitochondria van je cellen. Mitochondria zijn energie producenten, de elektrische centrales van je cellen. Er zijn diverse aantallen mitochondria afhankelijk van het soort cel, welke horen bij de organen en komen voor in het cytoplasma buiten de kern van de cel. De enige cellen die geen nucleus (kern) hebben zijn jullie rode bloedcellen. (dit laatste gedeelte werd door Tom verbeterd)


Het is mogelijk om je bewustzijn naar dit niveau van je lichaam te brengen zodat je bewust bent van jullie mitochondria en je de wormgaten kunt merken in je KA. Deze wormgaten zijn intracellulaire portalen van de hogere trillingsaard en werkelijkheid van jullie KA. Door deze portalen te openen door intentie kun je enorm aangeraakt worden door de flow van uitstromende energie uit je KA in het stoffelijke lichaam.


Dit laat je stoffelijke lichaam zich makkelijker afstemmen op de snellere trillingswerkelijkheid van je KA. Het komt door de KA dat je ascendeert naar de hogere trillingswerkelijkheden. Door de portalen van jullie mitochondria kun je je stoffelijke lichaam helpen om zich makkelijker aan te passen aan deze rappe versnelling.


Wij willen nu je aandacht verleggen naar het emotionele dilemma van jullie situatie. Door zijn aard zuivert je versnelling van tijd en de toename van de trillingswerkelijkheden jullie onbewuste denken.


Zoals we eerder zeiden, zullen jullie een algemene toename merken in de emotionele vluchtigheid en je impulsieve irrationele gedrag. Als je zelf deze effecten niet beleeft, heb je, zonder twijfel die bij je naaste mensen wel gemerkt.


Jullie leven in een paradoxale dualiteit. Terwijl de oude energetische werkelijkheden uiteen vallen, worden er nieuwe energetische werkelijkheden geboren. Maar het gaat om de menselijke aard van mensen omdat ze vast zitten aan de manier zoals ze gewend waren, de manieren die zij verwachten. Toch veel van de dingen komen aan zijn eind. De wereld zoals jullie die gekend hebben is aan het eindigen en een nieuwe wereld wordt geboren.


Het Dilemma van het Menselijke Hart.


Een van de grootste ongevallen in dit proces is het menselijke hart. We erkennen en voelen een diepe droefheid en wanhoop in het menselijke hart. Deel ervan komt door de desintegratie van werkelijkheden en jullie hechtingen eraan. Want uiteindelijk, waar bouw je je dromen op als de funderingen van je wereld ineenstorten?


Nog een aspect van dit probleem in het hart heeft te maken met de giftige aard van de emotionele atmosfeer van jullie planeet. Terwijl de zonne-energieën toenemen wordt de druk tussen de polariteiten steeds meer duidelijk. De polarisatie van het menselijk bewustzijn tussen degenen die de menselijke spirit wil vastzetten en die deze wil bevrijden worden duidelijker en duidelijker.


We geven twee suggesties als middelen om met deze uitdagingen in jullie hart om te gaan.


Het is door jullie hart dat nieuwe werkelijkheden worden geboren – hierdoor, bedoelen we werkelijkheden die het waard zijn om te leven. Onze eerste suggestie kan misschien al te simplistisch zijn, en zoals vaak het geval is, de eenvoudigste dingen zijn frequent de meest krachtige. Maar hoe je dit nou doet is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je een emotionele antidood creëert in jezelf tegen de toxische vergiftiging van de emotionele atmosfeer van jullie planeet.


Als haat en intolerantie toenemen moeten jullie een doorgang vinden door deze duisternis. De eenvoudigste en meest efficiënte manier die we kennen voor jullie is om de kleinste dingen in jullie leven te vinden die jullie waarderen en om enige momenten overdag te nemen om in die gevoelens van waardering te wonen. Het maakt niet uit hoe klein deze gevoelens van waardering misschien zijn. Uit de kleinste zaadjes van waardering kunnen grote dingen oprijzen. De trillingsstaat van waardering, of dankbaarheid, is een buitengewone antidood tegen emotionele vergiftiging. We stellen sterk voor dat jullie deze bondgenoot cultiveren terwijl je door de volgende cyclus gaan van de zonne stormen.


Tenslotte bieden we jullie een geluidsmeditatie aan gebaseerd op het hartchakra. Dit komt uit een vorige Hathor Intensief. De eerste fase van deze geluidsmeditatie draait rond/rouleert en activeert energieën in het hartchakra met de bedoeling om op te ruimen. De tweede fase van de meditatie is rustig makend en koesterend. We denken dat jullie deze geluidsmeditatie weer een nuttige bondgenoot vinden.


Terwijl jullie deze nieuwe fase van zonnestormen ingaan begrijp dan dat dit buitengewone gelegenheden zijn voor evolutionaire ontwikkeling. Ze zijn ook, paradoxaal genoeg, bezwangerd met gevaar voor devolutie (het omgekeerde van ontwikkeling) vanwege hun intense aard. Als je je tegen de energieën van versnelling verzet zul je grote problemen ervaren bij deze passage. Als je die energieën omhelst en er meester van wordt – een manier vindt om erdoor heen te navigeren met waardering en een goeie dosis humor – zul je grotere vrijheid ontdekken. Deze vrijheid waarover we spreken is een vrijheid van de menselijke geest, denken en hart. Deze woont in een niveau van bewustzijn die onaangeraakt is door de dualiteiten van jullie aardse bestaan.


The Hathors

April 1, 2012
Tom’s Gedachten en Observaties


Ten eerste wil ik graag zeggen dat er een tijdje zat tussen de twee laatste Hathor boodschappen . Toen ik naar hen toeging en vroeg naar dit gebrek van een nieuwe boodschap zeiden ze dat ze alles al hadden gecommuniceerd dat moest gezegd worden tot aan dat moment. En als het daar zou zijn – bedoeld werd dat er weer een volgende verschuiving klaar stond – zouden ze een nieuwe boodschap geven.


Het feit dat ze nu een nieuwe boodschap geven in deze tijd betekent voor me dat het opnieuw gaat beginnen. (Hij zegt, ‘dat de spreekwoordelijke stront de ventilator opnieuw gaat raken’)
Medicijnen van Licht


Ik vond hun methode om Medicijnen van Licht te scheppen om het stoffelijke lichaam tijdens de slaap te kalmeren en in evenwicht te brengen, of zoals zij het noemen: slaap cycli, best nuttig was. En hoe meer ik deze Medicijnen voor mezelf creëer, hoe beter ik dat kan. Ik veronderstel dat het net zo is voor velen van ons. Deze methode is zeker de inspanning waard en als ik de toon van de Hathor’s juist lees, zal dit Medicijn van Licht enorm belangrijk worden terwijl we dieper in de volgende fase van de zonnestormen gaan..


Micro Wormgaten


Ik was nogal geïntrigeerd door hun commentaar over het bestaan van micro-wormgaten tussen de microchondria van onze cellen en de nexus punten van licht in onze Ka. Ik vroeg hen er naar, na de channeling sessie en ze zeiden dat dit een zeer complex en rijk veld van informatie was die zij in toekomstige boodschappen verder willen bespreken.


Ik wilde echter meer informatie, eerder vroeger dan later en verwachtte dat veel lezers dat ook wilden. Toen ik aandrong, zeiden mijn mentors dat deze micro-wormgaten bruggen zijn tussen dimensies van vibratie, wat betekent tussen de dichtheid van stof (onze lichamen) en de minder dichte rijken van onze Ka’s.


De Hathors ervaren alle dimensies als een continuüm. Met andere woorden, de lagere trillingswerkelijkheden van onze stoffelijke lichamen zijn grondig verbonden met de hogere trillingswerkelijkheden van ons bewustzijn. De grenzen tussen stof en bewustzijn zijn grotendeels een zelfbeperkend concept volgens hen. Door te werken met onze eigen mitrochondriale micro-wormgaten, kunnen we bewuster de dimensies overbruggen zoals die zich uitdrukken in ons lichaam.


Ten slotte, volgens de Hathors door het vasthouden van het bewustzijn van die mitrochondriale wormgaten terwijl je in een staat van waardering of dankbaarheid bent, zal enorm hun energetische effecten vermenigvuldigen.


Het Dilemma van het Hart


Ik ontdek dat ik vaak midden tussen conflicterende emotionele staten zit in de loop van de dag, of zelfs na verloop van een uur…. Soms binnen minuten, om eerlijk te zijn.


Op de ene minuut kan ik surfen op de golven van een kosmische energie met ongehecht plezier en soms, zelfs gelukzaligheid. Het volgende moment kan ik over de kop slaan in de “golven” van zelf geschapen emotionele opwinding.


Ik heb gemerkt dat mijn emotionele “uitschakelingen” gebeuren als ik mijn centrum ben verloren en het is me kristalhelder geworden dat het niet komt door wat er om me heen gebeurt, als dat het mijn reactie is op wat “ik denk” dat er gebeurt, wat mijn emotionele staat bepaalt.


Het punt dat de Hathors maken betreffende de toenemende toxische aard van onze planetaire emotionele atmosfeer voelt als waarheid, in mijn opinie. Hun simpele raad om een emotionele antidood te cultiveren tegen deze collectieve giftigheid door de tijd te nemen om kleine dingen te waarderen in het leven, is ontwapenend effectief. Ik heb deze suggestie bij talloze gelegenheden beproefd en ik kan eerlijk zeggen dat het buitengewoon goed werkt.De Geluids Meditatie van het Hart Chakra


De hartchakra geluidsmeditatie waar zij naar verwijzen is gepost in het Sound Gifts deel van de website. (www.tomkenyon.com)

Als je klikt op een van de soundlinks beneden, zul je naar de Listening Agreement worden meegenomen in de Sound Gifts sectie van de website (www.tomkenyon.com)

Nadat je dat hebt gelezen en klikt op het Agreement zul je toegang hebben tot alle vrije audio files in de Sound Gifts sectie. Oh, ja, ik heb drie nieuwe uittreksels van verhandelingen toegevoegd aan de Sound Gifts sectie inclusief een die is getiteld: Mijn Eerste Ervaring Met de Hathors.


De meditatie waar de Hathors op wijzen in deze boodschap is getiteld Heart Chakra Sound Meditatie: Een Sjamaanse Hathor Geluids Exploratie (A Shamanic Hathor Sound Exploration) Er zijn soms luister suggesties in het voornaamste stuk van de tekst, en aan het eind van die kopie is een link naar de audio file, waar je naar kunt luisteren en of hem downloaden.


Voor degenen van jullie die de Hathor Planetaire boodschappen al enig tijd hebben gevolgd, is deze sound meditatie energetisch heel anders dan de Heart Dimensional Attunement die zij in een vorige boodschap gaven (zie de Sound Gifts). Die hart afstemming (Attunement) werd gecreëerd om het Hart “af te stemmen” op toekomstige mogelijkheden en tijdslijnen.


Maar, deze specifieke Heart Chakra Sound Meditatie werd geschapen om bewustzijnspatronen van emotionele respons in het bewustzijn te brengen die je in je eigen hart bewaart. Vanuit dit perspectief, rijst emotionele vrijheid omhoog vanuit helderheid, en niet vanuit ontkenning. Dus is het eerste deel van deze geluidsmeditatie nogal katalytisch (van katalisator) omdat die gesloten energiepatronen laat vibreren en ronddraaien in je hartchakra. Voor sommige mensen kan deze fase een beetje zijn als het doorbreken van de bewapening terwijl het voor anderen een vrijwel zacht proces van loslaten kan zijn. Die laatste fase van de geluidsmeditatie verleent kalme, helende en herstellende energieën aan het nieuw gereinigd hart. Ik vind persoonlijk deze geluidsmeditatie een nuttige bondgenoot en ik luister er op regelmatige basis naar, speciaal als ik me emotioneel overweldigd of geblokkeerd voel.


Als je tijd hebt en de neiging om je hartchakra meer intens te onderzoeken, kun je experimenteren door twee of drie keer te luisteren naar deze geluidsmeditatie in dezelfde luistersessie. Ik heb persoonlijk ontdekt dat als je er twee of drie keer achter elkaar naar luistert dit diepere niveaus van inzicht onthult en soms ook een dieper niveau van healing.


Volgens mijn Hathor mentors is het in het algemeen geen goed idee om in achtereen volgende sessies naar de twee meditaties te luisteren, (De Hart Chakra geluid meditatie en de Heart Dimensional Attunement) behalve als je voorbereid bent om met grote emotionele en energetische fenomenen om te gaan.


Verbindingen/links naar de vorige Hathor boodschappen die in deze boodschap genoemd worden, worden hieronder ook vermeld. Als je dit online leest hoef je het alleen maar aan te klikken. Als je deze boodschap op papier kreeg kun je de Hathor postings vinden bij de Hathor Archives van de website (www.tomkenyon.com) De audio files staan op de website onder de sectie: Sound Gifts.Vertaling: Winny

________________________________________________Click here for the Heart Chakra Sound Meditation (located in Sound Gifts)

Click here for Partaking From the Solar Winds (located in the Hathor Archives)

Click here for Medicines of Light (located in the Hathor Archives)

Informatie die niet hoort bij deze boodschap : Dit jaar zijn er drie Hathor Workshops gepland. – een Hathor Intensive in München, een een=daags Hathor Intensive in Wenen, en een drie daagse Hathor Intensive in Seattle. Ook doe ik een eendaagse geluid exploratie workshop in Zürich. Als je de organisators wilt bereiken klik dan direct op de gebeurtenissen in Europa, klik hieronder of zet ze in je internet browser.
Zurich: admin@crystalsun.ch or book this event directly online:
For information about the Seattle Hathor event, The Art of Seeding New Realities, go to the Calendar at www.tomkenyon.com or email tomkenyonoffice@yahoo.com


© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.comYou may make copies of this message and distribute it in any format you desire so long as you include the entire message, do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice.If you wish to receive future Hathor Planetary Messages go to the website (www.tomkenyon.com) and click on Contact. Follow the directions to have your name added to our Hathor email list, or to receive updates on Tom’s calendar, or both. We do not share email information with anyone.

vrijdag 13 april 2012

AE Michael - Ron Head - 12 april 2012


AE Michaël: ‘Het resultaat zal de wereld zijn waar je al deze jaren over gedroomd hebt en voor gebeden hebt.’

Ron Head


12 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/12/the-outcome-will-be-the-world-you-have-dreamed-and-prayed-for-all-these-years-michael-channeled-by-ron-head/

Onze boodschap van vandaag gaat over het onderwerp van jullie vermogen om de effecten te verzachten van wat jullie aardeveranderingen noemen. Het gebeuren gisteren van diverse grote aardbevingen (rond Sumatra en in zd Mexico, vertaler) bracht geen massief verlies aan levens noch schade aan gebouwen enz.

Dit kwam niet geheel door de inspanningen van jullie om liefde en licht naar die gebieden te sturen; maar begrijp dat zelfs de inspanningen van jullie sterren broeders en zusters een antwoord waren op jullie vraag. Wij vonden het aangenaam om het grote en onmiddellijke antwoord te zien van zo velen van jullie bij het nieuws van deze gebeurtenissen. Het was exact het beste en meest effectieve antwoord dat jullie gemaakt konden hebben. Jullie zijn je niet bewust van het aantal van jullie dat op deze manier reageerde, maar we zeggen je dat het vele tien duizenden waren. Wees voorbereid om door te gaan met jullie inspanningen op deze manier. Die gebieden zijn ook vandaag nog steeds actief en andere gebieden zullen ook nog meer verschuivingen meemaken.

Houd jullie dierbare planeet in je liefdevolle licht omdat zij de veranderingen maakt die zij moet maken om de druk vrij te laten die nodig is voor haar ascentie. Veel dat negatief is wordt bij dit proces getransformeerd. Vele jaren zijn er miljoenen gebeden, meditaties, ceremonies en bedoelingen geboden voor het soort aarde waar jullie op wilden wonen en het soort gemeenschappen waar jullie in wilden leven. Velen die dit proces begonnen zijn verder gegaan, en vele anderen zijn gekomen om het proces door te zetten. De klim naar de top is lang en zwaar geweest. We zeggen jullie dat jullie nu de race zijn begonnen naar de finish. Het is vanaf hier allemaal heuvelaf. De stuwkracht neemt toe en die heeft het punt bereikt om niet meer te stoppen. De aardemens zal naar beneden vallen en zijn knieën krassen. Hij kan blauwe plekken hebben. Maar hij zal niet wegsterven.

Alles dat er nu gebeurt zal niet door ieder van jullie verwelkomd worden. Maar jullie zullen stevig in je hart de verzekering vasthouden dat het resultaat de wereld zal zijn waar jullie al die jaren van gedroomd en voor gebeden hebben. Als jullie terugkijken naar dit jaar, zal het maar een kleine prijs zijn die je betaald hebt voor wat jullie erbij hebben gewonnen. Alle boodschappen, alle beloftes, zijn nog niet eens begonnen om het leven te beschrijven dat jullie spoedig zullen gaan leven. Wij zullen op deze reis iedere stap bij jullie zijn zoals we dat tot op deze dag geweest zijn. Reik uit naar ons zo vaak als jullie nodig hebben. We verwelkomen de veranderingen om dichter bij jullie te komen.

Tot morgen dan. Vrede, licht en vreugde moge van jullie zijn.

vertaling: Winny

woensdag 11 april 2012

AE Michael - Ron Head


AE Michaël: “Jullie zijn hier werkelijk de verandering makers!”

 Ron Head9 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/09/you-truly-are-the-change-makers-here-michael-channeled-by-ron-head/Wij voelen deze morgen dat jullie het opduiken van de veranderingen meer moeten voelen. Velen vragen: “Ja, maar wanneer dan? Wanneer?”

Jullie hebben je al zo lang verlaten op je vijf stoffelijke zintuigen dat je de veranderingen misschien niet zo sterk merkt als jullie kunnen. En jullie zijn, behalve onze boodschappen, heel weinig gegeven om door te gaan,. De verslagen die jullie zien, komen niet uit bronnen die door de meesten mensen uit de gemeenschap worden ‘geaccepteerd’. Dit betekent echter niet dat ze niet waar zijn. Verscheidene van die bronnen geven informatie die grotendeels juist is en ze doen hun best om waarheidsgetrouw en accuraat te zijn. Daar zij slechts rapporteren wat ze krijgen uit ‘echte’ bronnen, hebben ze ook te maken met een beperkt aanbod van informatie en moeten ze heel veel verkeerde informatie uitzoeken (uitsorteren). Dat is goed. Opnieuw vertellen we jullie dat wij geen nieuwsdienst zijn. Onze boodschappen zijn bedoeld om jullie te inspireren en te bemoedigen. Ze dienen ook om de dynamiek te veranderen van jullie collectieve bewustzijn.

Dit is in overeenstemming met jullie hogere zelf en jullie bedoeling. Wij kunnen en willen het niet anders doen. Maar, we zeggen jullie wel dat er meer en meer tekenen beschikbaar zijn dat er iets groots aan het gebeuren is. We begrijpen dat het woord ‘spoedig’ een van jullie minst favoriete woorden is geworden. Maar ‘spoedig’ is niet langer meer accuraat. Zachtjes, rustig, langzaam en verborgen zijn betere termen die het nu beschrijven. Jullie gaan heel ‘spoedig’ onmiskenbare bevestiging ontvangen. Dáár, we zeiden het. Op dat moment zal de dam van de media censuur worden doorbroken. En spoedig daarna zal de behoefte aan veiligheid veel minder zijn. Als de informatie grens is overwonnen dan zullen jullie wensen dat de stroom weer langzamer gaat.

Ga in de tussentijd door om jullie visies voor een nieuwe wereld in je hart vast te houden. Jullie zijn hier werkelijk de verandering makers, zagen jullie het maar. We zullen doorgaan om jullie bij alles te helpen wat jullie doen. Goeden dag mijn lieve vrienden.

zondag 8 april 2012

AE Michaël “De laatste dagen van de Illusie zijn er.” - Ron Head -


AE Michaël
“De laatste dagen van de Illusie zijn er.”

- Ron Head -
Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/07/illusions-last-days-are-here-michael-channeled-by-ron-head/

7 april 2012

Het is nu tijd om te praten over jullie nieuwe bewustzijn. Jullie merken je vermogen om dingen te voelen/merken die een tijdje geleden veel verder weg waren dan wat je toen kon. Sommigen van jullie hebben kleine veranderingen, sommigen hebben enorm grote, maar ieder van jullie voelt die veranderingen nieuw en verbazend zijn.

Zij die deze dingen niet volgen ontvangen dezelfde opwaarderingen, maar ze voelen vermoedelijk niets anders dan een ongemakkelijk verschil, iets dat ze niet begrijpen. Dit zal voor hen over een tijdje veranderen. Iedereen moet vanaf de plek beginnen waar ze staan. Degenen die dit nu kunnen voelen, jullie hebben jezelf wegwijzers genoemd, die doen er goed aan om je pad te markeren. Er zullen velen zijn die spoedig jullie liefdevolle leiding nodig zullen hebben.

Opnieuw zeggen we, geef alleen waar je om is gevraagd en dat liefdevol, omdat deze dingen compleet nieuw voor die dierbare zielen zullen zijn, en dat ze geneigd zijn om alles te ontkennen wat jullie hen vertellen. Als dit gebeurt, en dat zal soms zo zijn, laat ze dan met je zegen los. Ze zullen terug komen, misschien bij jullie, misschien bij een ander. Maar allen die willen ascenderen, zullen dat doen. Dit is een beweging die door goddelijk bevel een hele lange tijd geleden in jullie telling aan de gang is gebracht, en niet een wat in de laatste paar jaren is bevolen door jullie Schepper. Ieder van deze zielen is ver gereisd, heeft veel verdragen en beloofde terug te keren, net als jullie gedaan hebben.

Geniet ondertussen naar tevredenheid van je hart van jullie nieuw gevonden vermogens en zij zullen doorgaan zich uit te breiden. Besteed iedere dag aan het onderzoeken van je geschenken en als je verbeelding nog andere mogelijkheden ziet, dan probeer die uit. Het is waarschijnlijk jullie Hogere Zelf of je gids die je aanspoort. Dit is, na alles, het meest belangrijke waarom jullie hier zijn, om te ontdekken wie en wat jullie werkelijk zijn. Deze dingen zullen jullie brengen naar het begrijpen van waar je toe gebracht bent om over jezelf te geloven en wat niet waar is en nooit waar was. Jullie worden door iedereen als waardige en verdienstelijke scheppingen gezien van de Eenheid, behalve door jezelf. En degenen die jullie het andere wel hebben verteld deden dat omdat ze wisten dat dit waar was.

Spreid nu jullie vleugels uit en test ze. De dag om uit je nest te vliegen is gekomen. De laatste dagen van de Illusie zijn hier. Als je onze woorden begrijpt, zul je niet verwachten dat iedereen op Aarde morgen tot complete verlichting zal ontwaken. Maar sommigen zijn dat al en meer zullen volgen. De tijd waarop het bewustzijn verandert is nu hier en het vindt plaats. Je kunt dit zien als een sneeuwbal die de heuvel afrolt en die genoeg stuwkracht en grootheid heeft gekregen om niet meer te kunnen stoppen. We kijken naar jullie en helpen je op iedere manier. Jullie zijn nooit alleen. Goeden dag, dierbare harten. 

vertaling: Winny

zaterdag 7 april 2012

Ron Head met AE Michael - 5 april 2012Ron Head met AE Michael

‘Spoedig zal de statische interferentie uitsterven.’


Bron: http://aquariuschannelings.com/2012/04/05/archangel-michael-through-ron-head-soon-the-static-of-interference-will-die-out/ 

http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/05/soon-the-static-of-interference-will-die-out-michael-channeled-by-roen-head/

5 april 2012

Onze belofte aan jullie was om blijere onderwerpen naar jullie te brengen, en dus zullen we dat doen. Laten we spreken over het steeds dichterbij komen van onze dimensies.

Jullie die in de derde dimensie zitten, schetsen dit waarschijnlijk als twee plekken die dichter bijeen komen. Dat is het product van de mentale constructie die jullie geschapen hebben. In feite, omdat alles energie is, is het meer een verschillen in frequentie maar daar zitten geen scherpe lijnen tussenin. Denk aan de oude radio tuners die jullie of je vrienden bouwden toen jullie kinderen waren. Toen je de afstemnaald bewoog, ontving je een andere frequentie, maar er tussen in was een gebied dat interferentie kreeg van beide zenders. Jullie zitten nu in zo’n gebied.

Jullie tuners zijn zich aan het aanpassen naar de hogere maatstaf met een wonderbaarlijke snelheid en spoedig zal het evenwicht (of het statische) van de interferentie uitsterven en alleen een prachtig heldere ontvangst geven. De lagere frequentie zal niet ophouden, jullie zullen je gewoon op een hogere hebben afgestemd. Zoals jullie je kunnen voorstellen, is ieder van de zeven miljard van jullie zich met hun eigen radio aan het afstemmen. Als meer en meer zich afstemmen op de hogere frequenties, zullen degenen om jullie heen ze ook beginnen te zoeken. Jullie bereiken een punt waarop de muziek het statische zal overstemmen. Jullie kunnen zelfs denken aan onze boodschappen en aan ons voortdurend innerlijke aandringen naar jullie als een bekendmaken van het nieuwe radiostation. Op die manier dringen we bij jullie aan op het draaien van jullie afstemnaalden.

Ieder van jullie is afgestemd op een ander station en ieder moet verschillende aanpassingen doen, maar ieder is zich nog aan het afstemmen. Het delen/doorgeven van wat jullie geleerd hebben door het afstemmen van je set, als je dat gevraagd wordt, zal iedereen helpen. Dit meedelen als je dat niet gevraagd wordt, zal meer dan waarschijnlijk niet zo goed als je verwacht, ontvangen worden. Iedereen moet vanuit de unieke plek waarop hij staat dat gaan doen. Maar klaar staan om een helpende hand uit te steken is inderdaad prijzenswaardig.

Misschien is het volgende dat je kunt verwachten het bewegen van de interferentie uitzending buiten het bereik van jullie ontvangers. Met een gniffel zeggen we”Blijf afgestemd hiervoor… goede morgen Aarde!”

Vertaling: Winny

maandag 2 april 2012

James McConnell - Adama


James McConell met Adama: 
“ Verlangen om weer samen te zijn.”


Bron: Adama - Longing To Be Together Again 30 mrt 2012

Dit is Adama, Hogepriester van Telos. Het is prachtig om in deze tijd bij jullie te zijn, mijn broeders en zusters. Het is altijd een plezier dat we in deze tijd met jullie kunnen delen, wetend dat spoedig, heel spoedig de tijden zullen gaan veranderen. Begrijp dat in een lange periode veel is gebeurd, veel op de oppervlakte maar ook onder de oppervlakte. Wij hebben een heel lange tijd gewacht om weer met jullie samen te zijn, mijn broeders en zusters van planeet Gaia. We verlangen zo naar deze tijd waarin we weer kunnen opduiken op de oppervlakte. Maar dit kan niet gebeuren voordat het bewustzijn genoeg is veranderd om dat proces te laten plaatsvinden. Maar begrijp dat het bewustzijn aan het veranderen en evolueren is en dat heel spoedig het bewustzijn op de planeet zelf voldoende zal zijn veranderd dat we opnieuw onze gang naar de oppervlakte kunnen maken.

Lang, lang geleden bevonden jullie, die in deze kamer zijn en zij die deze woorden lezen, zich met ons in het geliefde Lemuria en we deelden een kameraadschap dat nooit door ons of ook door jullie niet kan worden vergeten. Diep in jullie bewustzijn heeft ieder van jullie die verbinding niet verloren, dat nooit kan worden tenietgedaan omdat wij broeders en zusters van de Ene zijn en dat we de Ene samen zijn.
Wij hebben nu enige tijd in de diverse roosters op de planeet gewerkt. Lang geleden waren de roosters, de Bewuste, de Kristallijne en de Christus roosters allemaal werkzaam en door de vele dingen die zijn gebeurd in de vele duizenden jaren, zijn ze geblokkeerd geworden en op veel verschillende manieren uit elkaar gegaan. Deze roosters worden nu opnieuw verbonden en heel spoedig zullen ze weer online zijn en zullen ze verbindingen maken met alle meridianen over de planeet en met alle heilige verbindingspunten. Als dit gebeurt zal dit de sterrenpoorten en portalen openen die interdimensionaal verkeer in het verleden toestond maar ook het reizen van de ene plaats op de planeet naar de andere en in de planeet zelf of zelfs naar schepen en naar andere planeten.

Dit alles komt eraan voor de mensheid in de toekomst, maar nu, weet dat die tijd gaat komen waar jullie voor voorbereid worden en om je plaats in te nemen tussen degenen die de ontwaakten zijn, zij die anderen zullen helpen om te ontwaken, zij die niet zo snel zijn om wakker te worden, niet zo snel zijn om te weten wie zij zijn en waarom ze hier zijn. Velen zijn nog in het duister, zijn niet zeker dat iets aan het veranderen is maar ze hebben toch een flauw vermoeden, een weten diep in hen dat er iets aan het veranderen is, dat er iets gaande is. Terwijl de veranderingen doorgaan zullen ze doorgaan dat weten diep in hen te hebben dat hen zal doen ontwaken en dan zullen ze weer anderen kunnen helpen wakker worden en zo voorts. Zo verspreidt het Licht zich, zo groeit het Bewustzijn en zo is het hoe het gegroeid is en we dit over de hele planeet zien gebeuren. Heel spoedig zullen zij die deze verbindingen  kunnen maken met het Kristallijnen rooster, dat werd voorbereid en dat aan het wachten is op  de laatste verbinding en dan zullen jullie dit rooster kunnen gebruiken om in staat te zijn je te verbinden met dat weten diep in jullie dat al zo lang in slaap werd gehouden en ook omdat DNA her-activatie moet gebeuren.

Al deze dingen gebeuren nu, terwijl we spreken, iets achter de schermen maar spoedig zullen ze op de voorgrond komen en zullen allen weten wat er voor jullie is voorbereid. Ieder van jullie is belangrijk bij je proces van ontwaken om te weten wie je bent en waar je voor bent. Weet dat terwijl deze veranderingen doorgaan en zich ontwikkelen naar een hogere en hogere frequentie van voorvallen die gaan gebeuren, jullie voorbereid zijn om een deel van die frequentieveranderingen  te zijn door te weten wat je moet doen als die tijden komen.

Wij zijn zeer opgewonden over de komende bewegingen van het Bewustzijn om in staat te zijn ons weer bij jullie te voegen, onze broeders op de oppervlakte. Wij verlangen er zo naar omdat velen van ons hier wachten om zich opnieuw te verenigen met jullie allemaal en om je opnieuw te verbinden en om jullie armen om ons heen te voelen en die van ons om jullie heen. Wij zijn zo verlangend naar die tijd en we hopen dat jullie dat ook zijn. Mijn vrede en liefde zijn altijd met jullie terwijl we dichter en dichter bij de tijd komen waarin we samen zullen zijn. Dit is Adama.

Channeled by James McConnellwww.meetup.com/ancient-awakenings

Vertaling: Winny 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated

donderdag 15 maart 2012

Elizabeth Klarer

 
Elizabeth Klarer een contactvrouw met UFO en Ruimte reiziger
Deel I van II
 
(Vertaling winny)

Het volgende verslag en getuigenis komt van het leven van Elizabeth Klarer , 1910-1994), die volgens haar buitenaardsen heeft ontmoet en voor een, Akon, een ruimtekind heeft gebaard op Alpha Centauri. Klarer blijkt een geloofwaardige getuige te zijn maar zoals met alle verslagen moet je altijd onderscheidend blijven.
Zeker is op dit moment het onderwerp om naar andere beschavingen te reizen een onderwerp van belang. Het wordt in twee delen gepubliceerd.

zondag 11 maart 2012

De Betekenis van Bob Dean’s Getuigenis bij Radio Camelot.

De Betekenis van Bob Dean’s Getuigenis bij Radio Camelot.     

9 maart 2012
 
Met Kerry Cassidy en Clifford Stone. Gepost door Steve Beckow

The Significance of Bob Dean’s Project Camelot Testimony

 

Bron: The Significance of Bob Dean’s Project Camelot Testimony

(vertaling winny)

Ellen heeft heel vriendelijk een transcriptie gemaakt van een groot deel van Kerry Cassidy’s interview met Bob Dean en Clifford Stone. Het gaat over de trip van Bob naar het moederschip van de Galactische Federatie (die zie je rond 33 tot 41 minuten op de video) en verder. Ik wil graag over Bob’s trip en de betekenis ervan praten vanaf mijn standpunt.
Er zijn twee kampen lichtwerkers die tegenover de duistere cabal staan. Een krijgt zijn informatie van klokkenluiders en insiders binnen de regering, burger diensten, militairen en black operations. De andere krijgt zijn informatie van gechannelde boodschappen die komen van hemelse wezens, van opgestegen meesters en galactici. 

Het eerste kamp kijkt naar de informatie van de tweede als onbewezen materiaal, vaak onbetrouwbaar, fantastisch, makkelijk te ondergraven enz. Het tweede kamp kijkt naar de informatie van de eerste als nuttig tot bepaalde hoogte maar beperkt van waarde, deels open voor interpretatie, iets gekleurd en misleidend, enz.

Tot op dit punt in tijd hebben die twee vleugels hun eigen lijnen van onderzoek meer of minder gescheiden vervolgd. Sommige commentators kunnen bepaalde elementen hebben gecombineerd maar de twee liggen vaak overhoop. Bij gelegenheid hebben mensen van het eerste kamp gezegd dat mensen uit het tweede hun geloofwaardigheid in gevaar gebracht hebben speciaal rond onderwerpen van UFO/ruimteschepen of gebeurtenissen onder valse vlag. Mensen uit het tweede kamp zullen deelnemen bij gebeurtenissen zoals de Neptune expeditie die zich niet materialiseerde en nogal een pak slaag kregen en door de eerste belachelijk werden gemaakt. En zo ging hun geschiedenis in de afgelopen jaren maar verder.

En nu Bob Dean. Bob, volgens zijn levensloop, bracht 27 jaren in actieve dienst door in het leger van de VS waar hij die verliet als Commandant Sergeant Majoor. Hij diende ook in de Intelligence Field Operations en was gestationeerd op de Supreme Headquaters Allied Powers Europe (SHAPE) , de militaire arm van de NAVO. Zijn KosmischeTop Geheime Publicatie opende de weg voor zijn studies van UFO’s.  Bob is een klokkenluider met geweldige moed en word gerespecteerd door een spectrum aan lichtwerkers.

Volgens hem had hij in oktober 2011 een bijna dood ervaring en in plaats van hem te laten vertrekken naar de astrale lagen, werd Bob meegenomen aan boord van een moederschip en hij ontmoette galactici, die hem toonden wat het leven zou zijn na de verschuiving die er zou gebeuren aan het eind van dit jaar (of eerder).

Dus nu heeft een zeer gerespecteerd lid van het eerste kamp gezien wat wij allemaal van het tweede kamp al jarenlang bestudeerden. We hebben nu de eerste gerespecteerde vertegenwoordiger van het klokkenluiderskamp die geverifieerde elementen heeft van de hoeveelheid die naar voren werd gebracht door het channelingskamp. Dit is een voorbeeld van het tastbare bewijs waar wij om gevraagd hebben, maar ter zake, het is de eerste keer dat een lid van het eerste kamp de informatie heeft geverifieerd van het tweede.
Ik wou dat ik jullie kon vertellen wat ik geleerd heb (ik heb niet veel geheimen gehoord toen ik een maand weg was maar dit was er een van) over een ander persoon die duidelijk aan boord is geweest van de schepen en die besloot dat zijn leven totaal miserabel zou worden als hij dat erkende en dus besloot hij stil te blijven. Maar ik respecteer de keus van deze persoon en zal hem niet noemen.

Niet iedereen die naar de schepen gaat zal voorbereid zijn om er getuigenis van af te leggen. Bob maakte zich meer dan eens op om vrijwillig het gegooi met pijlen te ondergaan van het verschrikkelijk lot door naar voren te komen en de feiten te vertellen van wat er nu aan het gebeuren is.

Dus, beschouw als je wilt dat Bob de muur van stilte heeft doorbroken over de galactici, over Ascentie en de Gouden Periode. Hij heeft bevestigd dat er daar buiten schepen zijn, dat ze bemand worden door menselijke soorten van andere beschavingen die daar zijn om ons te beschermen en ons helpen te ascenderen/op te stijgen. 

Zie nu de positie waar Kerry in zit. Kerry las Arthur Clarke’s Childhood’s End, enkele jaren geleden en zij heeft sedert die tijd gevreesd dat er een slecht willende galactische aanwezigheid daar buiten is die alleen maar wacht om de Aarde over te nemen. Er wàs een slecht willende aanwezigheid dus dat is niet onjuist van haar. Maar die aanwezigheid is weggeduwd van de Aarde door ruimte coalities die het licht dienen zoals de Galactische Federatie en het Ashtar Commando. 

Maar vrees sterft maar langzaam weg in sommige kwartieren. De taak van overtuigde commentatoren zoals Kerry, en ik kan er nog wel een paar meer noemen, kunnen hun deel van persoonlijke ervaringen inschatten of …. nou, we weten dat de galactici vermijden om iets zoals een massale onthulling/decloaking te doen die aardlingen kan bang maken – minstens totdat de cabal is verwijderd. Tot die tijd zullen Bob Dean en misschien anderen zoals degenen die naar de schepen zijn geweest en een status hebben in de klokkenluiders gemeenschap de middelen zijn om de angsten van commentatoren zoals Kerry te kalmeren.

Zeker over een tijd denk ik dat Bob’s onthulling (ons werd verteld dat disclosure/onthulling misschien zal gebeuren door geleidelijke en individuele gebeurtenissen zoals deze) in de geschiedenis zal gaan wegtrekken als in een waterputje. Bob had een unieke positie om een echte impact te hebben in allebei de twee kampen. Ik weet niet zeker dat Kerry, David Wilcock en Ben Fulford en SaLuSa deze week heeft gelezen maar we kunnen een verzachting zien van de oppositie tegen het tweede kamp met volgers van gechannelde boodschappen.

Nadat ik dit allemaal gezegd heb, zijn er delen van Bob’s interview die je misschien met onderscheiding moet lezen. Ik weet niet zeker of ik het eens ben met alle commentaar over de financiële situatie bijvoorbeeld. Maar ik zie dat ook niet als het vlees van het interview waar het om gaat.

Ik hoop dat Graham Dewyea feitelijk nog gaat interviewen in zijn  Onze Galactische Familie radio show en om Bob een aardige platform te geven om wat meer in detail te gaan over zijn trip. Je kunt zien dat Kerry zich afvraagt of de hoger-dimensionale galactici betrouwbaar zullen te zijn, terwijl ze ons juist in de steek laten als ze eenmaal hun werk gedaan hebben, enz. Wat zou Bob misschien meedelen als hij in een ruimte sprak die de toewijding en het werk van onze ruimtefamilie begreep namens en voor ons? (Hij bedoelt daarmee dat Bob zich bij Kerry moest schrap zetten en bij Graham Dewyea zou hij alle ruimte krijgen voor wat hij nog meer wist en had meegemaakt.w.)

HET INTERVIEW
Kerry Cassidy interviewt Robert Dean en Clifford Stone

Kerry: Er zijn regeringen daarbuiten waar ook contact mee gemaakt wordt. Net zoals met individuen werd contact gemaakt, is dat ook met regeringen gebeurd? Is het niet zo?
Clifford Stone: Ja.

KC: Okay. En dit soort dynamiek is het waar we geen politieke situatie voor hebben, die daardoor onstabiel wordt, zeg maar, Iran, of Noord Korea of China of Pakistan, maar het idee erachter is dat er misschien veel overeenkomsten zijn met enkele bezoekers die niet van de wereld zijn, dat degenen waar wij, de VS, overeenkomsten mee sluiten, daar niet in mee  kunnen gaan. En er zijn ook zaken met de VS zelf binnen de krijgsmacht van de VS. Het Leger heeft een groep waarmee zij praten, de Luchtmacht praat met een andere en de Marine praat weer met een andere groep. Is dat niet zo?

CS: Yeah, maar je hebt maar een klein kerngroepje mensen die alle informatie beheersen. En het kan best geen militair personeel zijn dat dit doet. En het kunnen misschien ook niet jullie gekozen ambtenaren zijn. 

KC: Zeker.

CS: En dat is een beangstigende situatie.

KC: Okay en dat is ook waar. Wij hebben nu een krijgsmacht in de VS die heel ontevreden is.. En Bob, jij kunt hier ook over praten. Jij hebt een zoon die werkt voor die mensen die al dit soort dingen moet horen. En er wordt ze verteld om bepaalde dingen te doen waarvan zij weten dat die niet in het best mogelijke belang voor de Verenigde Staten zijn, bijvoorbeeld. Is dat niet zo?

Bob Dean: Laat me je wat vertellen. Het is niet makkelijk om te zeggen dat er goeie en kwade jongens zijn. En dat wij daarbij in het midden staan. Dat is maar waar tot op bepaalde hoogte en het is waar voor de laatste tienduizend jaar, maar het is specifiek niet waar voor vandaag, omdat een derde partij het spel is binnen gekomen. Een ontwikkelde cultuur – en God weet wie ze zijn en wat ze zijn – maar ze zitten hoger in de – hoe noemen ze dat, de hiërarchie? 

Die jongens aan de top van de hiërarchie zijn allereerst spiritueel van aard en ze zijn tussenbeide gekomen. En ze hebben gezegd: “Luister, we hebben genoeg van die bullshit waar jullie mee hebben staan oorlogvoeren, jullie hebben deze clan onenigheid,” en bla bla bla en met die familie verschillen met die familie en die cultuur en die groep, dat gaat nu ophouden.

Maar omdat het menselijke ras al zo verdomd lang daar midden in heeft gezeten, hebben ze nu een kritiek punt bereikt in hun evolutie en in hun ontwikkeling. En wij gaan er voor zorgen dat het menselijke ras overleeft en zijn moeilijke, pijnlijke overgang overleeft naar een nieuw ras, naar een nieuw soort. En dit hogere element, dit hoger spirituele element in de hiërarchie is tussenbeide gekomen. En Kerry, ze hebben letterlijk gezegd: “Gooi weg die bullshit. We willen hier niets meer mee. Er zullen niet meer planetaire oorlogen zijn. We gaan dit zorgvuldig beheersen. We gaan ze bemoedigen, we gaan ze een gelegenheid geven, en we gaan ze helpen om deze moeilijke overgang te maken naar een nieuw ras.”

Nu, de enige reden waarom ik nu hoopvol ben – toen ik hier doorheen ging was ik heel gedeprimeerd en heel cynisch. Omdat ik verdomd veel afbrekend, slepend getier zag niet alleen bij onze mensen maar bij enige van die mensen!

En toen ontdekte ik dat er nu een derde partij bij betrokken is, die het niks uitmaakt dat gedoe over die clans en die familie onenigheden en dat alles, en waar zij voor willen zorgen is dat de menselijke soort zijn moeilijke overgang gaat maken naar een nieuw ras en daar uit gaan komen en onze rechtmatige plek in de ruimte innemen en om naar de sterren te gaan waar wij horen, in Godsnaam. 

KC: Okay, maar dat is hun bedoeling, dat is wat jou is verteld dat zij wilden doen omdat jij van de wereld werd meegenomen door hen vermoedelijk – 

BD: Ja, dat werd ik. En ze hebben bemoediging gegeven. 

KC: Okay.

BD: En ze hebben me de toekomst laten zien, Kerry en de toekomst is glorieus! We gaan het doen en we gaan terugkijken naar deze moeilijke tijd, deze duisternis waar we doorheen zijn gegaan in de laatste twee eeuwen, en we zullen gaan terugkijken als studenten die geschiedenis studeren en zeggen: “Mijn God, kijk nou eens waar ze doorheen gingen! Kijk wat ze elkaar aandeden!”

We gaan terugkijken van de toekomst uit naar deze specifieke tijd en plek en we zullen zeggen: “Hoe ter wereld hebben ze dat klaargekregen. Hier zijn ze, ze doden honderd miljoenen mensen in oorlogen, slachten elkaar af. Dit moet stoppen!  We kunnen dat ras niet van de planeet laten afgaan voordat ze evolueren en groeien en volwassen worden waar ze veilig kunnen zijn!”

KC: Okay, maar Bob, die – wees redelijk, als je die rassen hebt, die van buiten de planeet, rassen die eonen oorlog hebben gemaakt met elkaar! Dus misschien zit er nu een nieuwe man aan de kop…

BD: Laat me je iets vertellen. 

KC: … misschien dat die nieuwe man hier dingen staat te orkestreren, ik blijf hier zitten en ik blijf achterdochtig over zelfs die nieuwe man.

BD: Nou het is in orde als je achterdochtig bent en ik weet waar jij vandaan komt.

KC: Las je het boek Childhood’s End

BD: Ik sprak niet zo lang geleden met Joe Farrell, bij een andere conferentie. En Joe Farrell heeft geschreven The Cosmic War. En dat boek is een waar verhaal van een oorlog tussen inter planetaire intelligenties. En verdomd ze vernietigden elkaar bijna! Ze verwoesten een planeet achter Mars, in Godsnaam, in ons eigen zonnestelsel!

Maar die onzin moet stoppen! En ik heb de gelegenheid gehad om mensen van een hoger niveau te ontmoeten die zeiden: “Wij zullen dit niet meer laten gebeuren. We gaan jullie een kans geven om het te gaan doen.” En de enige reden waarom ik hoopvol ben is – en ik heb je dit eerder privé verteld – dat ik de toekomst heb gezien, en er is een toekomst voor het menselijke ras, en die is prachtig!

KC: Okay en ik waardeer dat, ja? En ik wil daar met je mee instemmen. En ik denk dat veel mensen die hier naar luisteren, die luisteren willen, het met je eens zullen zijn. Daarom zijn we allemaal hier, dat is waar we voor werken. Maar het werk moet nog gedaan worden. En wat ik wil doen is om nu de ogen op de grond te houden. En ik wil praten over het idee van wat er recht voor de mensen staat. Omdat dit 2012 is, we gaan naar 2013 en enkele van deze jaren zijn heel cruciale jaren Okay? Zoals je zegt dit zijn de jaren waarin de overgang plaats vindt. Dus dit – 

BD: Het is nu aan het gebeuren. 

KC: Precies. Dus waar ik hier over wil gaan praten, ten eerste is, ja we hebben heel veel slechte kinderen in de klas, okay? En dat zijn dan de Illuminati, sommigen ervan die allereerst  worden bewerkt door groepen Reptilianen, zeker een groep van de Annunnaki die misschien niet ons beste belang voor ogen hebben. Die willen de planeet opruimen, ze hebben --  ze hebben hele grote plannen! En ze hebben al een hele lange tijd aan die plannen gewerkt. En jullie allebei – dat moeten jullie geweten hebben – jullie moeten die agenda onder ogen hebben gehad.

BD: Hun agenda bestaat, omdat zij bestaan, en ze hebben al eonen van tijd ook een eigen persoonlijke agenda gehad. Maar hun plannen voor onze toekomst betekenen helemaal geen donder meer! Omdat die hoger ontwikkelde culturen daar buiten zijn die nu tussenbeide zijn gekomen. En die gaan erop toezien dat het menselijke ras permissie krijgt om het te gaan maken!

KC: Okay. En dat heb jij gezegd en daar ben ik mee eens. Maar de zaak is, het idee is hier niet dat iemand erin komt, het schoolplein organiseert voor ons en dan gaan ze weer weg naar hun eigen business en dan worden wij alleen gelaten om er mee af te handelen. Het idee is dat we leren om zelf te lopen.
BD: Wij organiseren het schoolplein zelf! 

KC: Okay. Dus is er heel veel belang voor het menselijke ras om soeverein te worden, om zelf hun rechtmatige plaats in te nemen als leden van de galactische gemeenschap. 

BD: Als ze eenmaal be -- 

KC:  En erkennen wie we zijn, en om …
 
BD: Als ze eenmaal begrijpen wie ze zijn, ja.

KC: … de gaven te herkennen die we hebben. Okay? 

BD: Het menselijke ras is kostbaar, is geweldig. De menselijke soort is zo uniek dat zij me vertelden – toen ik zes weken bij hen was, stelde ik hen de ene vraag na de andere. Ik merkte dat zij net zo geïnteresseerd waren in mij als ik in hen was! En ik vroeg hen waarom. En zij zeiden: “Jullie menselijke wezens snappen niet wie jullie werkelijk zijn! Jullie hebben een uniek genoom dat uniek is in de galaxy. Jullie zijn gemaakt van patronen en delen en onderdelen en genen en wat meer van minstens 12 verschillende rassen in het Universum. En als resultaat daarvan, zien we jullie als uniek. Als resultaat daarvan zien wij jullie kleine planeet als waarschijnlijk een van de rijpste en rijkste zoölogische tuinen in dit quadrant van de galaxy.”

En dat is de eerste keer dat ik me realiseerde dat de galaxy was verdeeld in vier delen! Ik realiseerde me ook niet dat er een quadrant was. En ze zeiden: “Oh, ja, jullie zijn de meest unieke en kostbare zoölogische tuin in dit quadrant van de galaxy.”

KC: Absoluut….

BD: “Wij vereren de planeet intens, we vereren de flora en fauna erop en we zullen gaan zorgen dat zij het overleeft.” Nu, dit krijg ik van een hoger niveau.

KC: Ik hoor je en ik waardeer dat. Dus, Clifford, omdat jullie beiden zijn bedreigd, jullie beiden hebben kinderen die stierven in de meest ongelukkige omstandigheden – is het niet zo? En ik wil niet iets naar voren te brengen dat pijnlijk is. Maar in de grond is het dat jullie klokkenluiders zijn, jullie kwamen allebei naar voren, jullie hebben alle twee je leven in de waagschaal gesteld. Jullie werden beiden bedreigd op myriaden manieren. Okay? En mensen daar buiten, mensen moeten zich realiseren dat dit het geval is. Zo is het. Jullie pontificeren niet gewoon (als een paus spreken), jullie praten niet uit de top van je hoofd.

CS: Zoals waar de Sergeant Majoor over vertelde, zoals mij werd verteld, dat wij een ras zijn, op deze planeet, dat in staat is om zulke prachtige en wondervolle dingen. … 

BD: Oneindige mogelijkheden.

CS: Absoluut. Maar toch hebben we het vermogen om elkaar zulke verschrikkelijke dingen aan te doen. En ik denk dat de Sergeant Majoor hetzelfde zei als ik, toen hij zei dat we spiritueel moeten groeien. Als we dat niet doen zullen we slachtoffer worden van onze technologie. En zij willen niet dat dit gebeurt. 

KC: Okay.

CS: En ten eerste, het aanvankelijke contact was om veilig te stellen dat het niet toevallig gebeurde omdat ze willen dat wij dat weten, weet je. “Die andere kant is niet tegen jullie aan het lanceren. We zijn hier. En jullie zullen, van tijd tot tijd ons op je radar oppikken. We zullen, van tijd tot tijd verschijnen als raketten die op een bedreigende wijze binnen komen. Dus jullie moeten weten voordat jullie je dood en verwoesting lanceren dat jullie zelf werkelijk aan aanval bloot staan. Maar jullie moeten dat niet laten gebeuren.”

En terwijl we uiteindelijk groeiden naar een begrip, was MAD iets dat ze boven ons hoofd hielden – en MAD betekent Wederzijds Verzekerde Verwoesting (Mutually Assured Destruction). Als jullie doorgaan en een verrassingsaanval op de Verenigde Staten doen, dan leven wij lang genoeg om jullie te doden.
BD: Jullie vernietigen ons, we zullen jullie vernietigen.

KC: Absoluut. Maar daar gaan we nog steeds mee verder. In feite, doen we hetzelfde nog met Iran op het ogenblik en Israël, waarbij we weer bij een volgende van die situaties komen. En ik heb een klokkenluider geinterviewd gisteravond die zei dat er een soort van Varkensbaai situatie bezig was met betrekking tot Iran en Venezuela, met raketten die verondersteld werden door, weet je, door Iraniërs in Venezuela gebracht werden, enz enz. En ze zeiden feitelijk dat er bepaalde ET’s waren die zich daar mee bemoeiden.
Nu wat ik begrijp is – en mensen realiseren zich dit niet – maar ik heb ook een klokkenluider gehad die gewoon was om zijn camera op te zetten op zijn dek in LA en hij had die de hele nacht open en hij filmde dat gevecht, de oorlog die ging tussen wij en hen. En dit waren geen Russen, Chinezen. Het waren die van buiten de wereld.

BD: Ik ken Ed, lieverd.

KC: En die man werd gedood.

BD: Ik ken Ed. En dat waren geen oorlogen. Dat waren operaties, dat waren oefeningen, maar het waren geen oorlogen. 

KC: Nou….

BD: Als er oorlogen daarbuiten waren, als er kosmische oorlogen waren rondom onze planeet, dan zou deze planeet in een behoorlijk verdomd vreselijke vorm zitten.

KC: Maar die zit in een vreselijke vorm.

BD: Maar die zit niet in zo’n vreselijke vorm als ze kon zijn!

KC: Oh, nee, dat is niet waar. 

BD: Nou…

KC: En wat denk je dan dat chemtrails aan het doen zijn? Ze verbergen het… tussen andere zaken, behalve het veranderen van de atmosfeer om het beter te maken voor een hybride ras dat de Grijzen nu gecreëerd hebben en die deze planeet nu op een bepaald niveau gaan bewonen…

CS: Ze zullen nooit de planeet gaan bewonen.

KC: Het hybride ras zal dat wel.

CS: Dat zullen ze niet.

KC: Ja wel.

CS: Nee… 

BD: Deze planeet wordt behouden, Kerry.

KC: Ze zijn menselijk. Ze zijn half menselijk.

CS: Ja, maar wij zijn menselijk. Dit is onze planeet. En in het kort, wat wij er mee gaan doen, dat is aan ons
.
BD: Wij zijn de flora op deze planeet. [lacht]  Wij zijn de fauna op deze planeet.

KC: Ben ik mee eens, wij zijn de verzorgers. Sorry wij zijn …. 

CS: E als er een vijandige kracht zou zijn die bij ons zou binnenvallen, zouden we een heldhaftige verdediging opstellen. We konden niet winnen zonder hulp van buiten, maar die hulp van buiten zou komen en helpen om de bedreiging te neutraliseren en dan onmiddellijk vertrekken als die bedreiging zou zijn geneutraliseerd. Ik weet dat dit het geval is. Ja… 

KC: Okay.

CS: …  in vroegere jaren zouden we doorgaan, we zouden we naar boven gaan en proberen om UFO’s af te schieten. Op 26 juli 1952 werd er een feitelijke order gegeven om UFO’s neer te schieten.

BD: Dat herriepen ze verdomd snel, niet waar? 

CS: Dat trokken ze die dag terug om 5:30. 

BD: Je hebt verdomd gelijk dat ze dat deden.

CS: De Sovjet Unie, nog tot op vandaag richt zich nog op UFO”s – laat hun piloten nog op UFO’s schieten.

BD: Dat is een grote fout.

CS: Absoluut. En ze hebben vliegtuigen verloren als resultaat daarvan. De Britten gaven een rapport uit, in 2000, in december 2000 dat sprak over hoe weinig we weten we wat de – of wat de Britten – of wat de Russen deden voor zover het UFO’s betreft die boven hun hoofd waren.
[storinkje.. ] 

In december 2000, gaven de Britten een rapport vrij en natuurlijk zeggen de mensen: “Nou, de Britten liepen weer voorop en zeiden dat er niets tegen UFO’s was. Het rapport zegt dat niet. Het rapport gaat zelfs verder, praat over radar sightings, over vliegtuigen sightings en zelfs over de mogelijkheid van sommige crashes van onze toestellen die gebeuren, hun toestellen die gebeuren, door UFO’s sightings. 

Ze weten en ze zetten dat in het rapport, dat de Sovjets probeerden om UFO’s naar beneden te schieten en dat ze toestellen verloren hebben bij dat proces. En ik heb een kopie van dat hele rapport. 

KC: Okay. Maar als wij werken, je weet dat onze regering allianties heeft met sommige van die groepen, sommigen ervan die niet positief zijn. Met andere woorden, wat er op de planeet gebeurt nu, is deels niet positief omdat we een schurkengroep hebben die de VS leidt, en dat is niet onze regering zoals wij die ooit kenden.

CS: Dat is de hebzucht van mensen.

KC: Okay? Maar dat is ook zo dat die werken met een groep van ET’s.

CS: Ja.

KC: En daarom zijn het niet alleen mensen tegen mensen, het is niet mensen tegen ET, het zijn mensen en ET tegen ET. 

CS: Jij denkt dat de goeie jongens niet over ons waken?

KC: Absoluut wel.

CS: Ik zeg je dit nu. Je hebt mensen op de planeet die niet zijn wat ze schijnen te zijn. 

KC: Dat is zo.

CS: We noemen hen de Watchers (Bewaarders) En de situatie is dat ze niet binnen gaan komen om hun wil op ons te leggen. Het is noodzakelijk dat wat er gebeurt, de wil van de mensen is van deze planeet. Maar je moet misschien opofferingen doen. Maar als de machten die er nu zijn willen luisteren naar de slechte kant, dan laten ze dat een tijdje gebeuren, maar als het eens een bedreiging wordt voor de mensheid als geheel, dan zal, zoals de Sergeant Majoor zei, een kracht van buiten erin stappen. 

BD: Laat me je iets vertellen – als ik er wat mag tussengooien, Cliff – de goeie jongens daar buiten – wie je ook potverdomme denkt dat ze zijn, en wat ook, het maakt niet uit – zij orkestreerden het einde van de koude oorlog. Ze kwamen boven onze raketten silo’s hangen, hier in de Verenigde Staten, ze zweefden over onze raketten silo’s, waar we die intercontinentale ballistieke raketten hadden die 12 onafhankelijke gerichte warheads hadden, ieder ervan met een megaton warhead en we hadden die gericht op de Sovjet Unie. En de Sovjet Unie had die zelfde verdomde dingen op ons gericht! 

Nou, toen Reagan in het ambt zat, en Gorbatchov in het ambt zat, kwamen die goeie jongens naar beneden en zweefden over onze raketten silo’s en ze maakten niet alleen de computers onklaar, ze smolten de warheads in onze raketten! En ze verkruimelden de geleidingssystemen zo erg dat als de raket ooit uit de silo was gekomen, God weet waar die naar toe zou zijn gegaan – Miami of Schenectady, dat zou er niets toe gedaan hebben, omdat het niet meer zou zijn ontploft, het had alleen maar een gat in de grond geboord.

KC: Okay.

BD: Ze deden hetzelfde met Gorbatchov’s  Sovjet Unie, buiten St. Petersburg, buiten Moskou. Ze zweefden over de warheads, smolten de warheads, verkruimelden de geleidingssystemen en maakten zo een eind aan de koude oorlog.

Nou, het gebeurde net als pas geleden in 1980 bij Rendlesham Forest, bij Bentwaters. Ik sprak met Charlie Halt, die de Deputy was van de Post Commander daar en ik zei: “Kolonel. Ik kreeg te horen van een generaal kortgeleden dat ze de warheads verpestten en verkruimelden….”  En toen zei hij: “Verpesten?  Hel nee!  Ze stalen d’r een paar van!”

Nou, dat zijn de goeie jongens. En die goeie jongens zeiden tegen Gorbatchov en tegen Reagan en tegen nog iemand die luisterde – en geloof me, de Chinezen luisterden – ze zeiden: “Jullie kerels gaan niet deze God verdomde planeet verpesten, jullie gaan jezelf niet vernietigen, er zal geen nucleaire oorlog zijn. We zullen er voor zorgen dat jullie dat niet doen.”  En nou zijn dit de jongens die in controle zijn.

KC: Okay, Ze kunnen misschien..—

BD: Laat me dat even afmaken. Er zijn alien groepen die zeiken en klagen bij zichzelf en bij ons en die dingen rond sturen en hier en daar problemen geven, maar er is die derde partij die verder is dan die van hen en die is de baas.

KC: Okay. Als ze de baas zijn, dan doen ze een hel aan slecht werk. 

BD: Nee, nou, dan zeg jij hen dat maar!

KC: Dat zal ik ook! 

BD: En als je hen tegen het lijf loopt en ze van aangezicht tot aangezicht ontmoet zoals ik deed…..

KC: Ik weet zeker dat ik dat ook heb gedaan!

BD: Wees dan maar voorbereid om ze te vertellen wat jij denkt dat het antwoord moet zijn!

KC: Nou, dat is wat we hier staan te doen. Okay? Deze mensen, van buiten de planeet, wij zijn hun nageslacht.

BD: Wij zijn hun familie. 

KC: Dat is juist. En daarom hebben we genen. En daarom net als een kind tot zijn vader, hebben we elk recht om op te staan en tegen hen te spreken en ze te vertellen wat er goed en wat er fout gaat hier, ja? En dat betekent heel veel verschillende rassen. We zijn gerelateerd aan veel rassen daar buiten, en je weet het.

BD: Ik zie dit adolescente kind opstaan en zegt: “Kijk pap ik zeg je wat ik denk dat er gedaan moet worden.” En vader kijkt naar beneden naar de spruit en zegt: “Nou goed. Zeg me wat je denkt.” Maar in de tussentijd zorg ik dat je ‘ass’ uit de problemen blijft. Ik zal er op toezien dat je niet naar de gevangenis gaat en ik zorg er voor dat je jezelf niet opblaast in de tussentijd.” 

KC: Okay. Maar we hebben – laten we hier even serieus zijn – we hebben – we zitten op de rand van de burgeroorlog in de Verenigde Staten, en je weet dat, jullie beiden weten dat, okay? 

BD: Nee, er is geen –

KC: Onze krijgsmacht is buitengewoon ontevreden Onze regering is – nou, de geheime regering werkt heel hard om het meeste geld weg te sluizen in hun zwarte projecten. Eigenlijk hebben we een schavuiten beschaving die leeft – die van de planeet af gaat en technologie gebruikt die ver buiten onze wildste dromen is, en wij zijn hier, in 2012 en we hebben nog niet eens auto’s die vliegen. We gebruiken oude technologie. Ze demonstreren via NASA ze laten astronauten zien die buiten de planeet gaan op onmogelijke manieren in tinnen blikken die ontploffen en hen doden. Ik bedoel, we hebben hier een situatie die feitelijk helemaal niet in goeie doen is.

En we staan op de rand van – die spelletjes die ze spelen met chemtrails, ze ruïneren de gezondheid van mensen over de hele wereld, specifiek in de Verenigde Staten, we hebben ondergrondse bases, we hebben Dulce experimenten op mensen wat door het dak gaat! we hebben biologische wapenlaboratoria over de hele natie, we hebben de planeet met straling besmet, van Fukushima tot nu in het noorden van Chicago en hier in San Onofre hebben we een andere installatie, waarvan sommigen worden aangezet door de krachten die er zijn.

Dus ze spelen spelletjes, en dat gaat helemaal niet over grappige spelletjes, het zijn hele serieuze spelletjes. Ze maken er een knoeiboel van met ons….

CS: Ze kunnen verder gaan met dat spelletjes spelen maar de situatie is dat wij een niks wetend en niks verwachtend publiek zijn, we laten het gebeuren. 

BD: Laat mij…

CS: In het kort, ik ben een gepensioneerd lid van de krijgsmacht. Ik houd heel veel van dit land. Als iemand dit land bedreigt zou ik mijn leven geven voor onze manier van leven. Van al die landen in de wereld, heeft dit land hier de geweldigst vorm van regering. Maar wat dit groot maakt zijn de mensen. En we kunnen praten over het slechte van de regering, en het slechte van het industriële complex maar uiteindelijk zijn wij het volk het meest krachtige wapen in de wereld. Zo is het. En als het tijd is om te stemmen, stem je. Als je denkt dat er dingen zijn die fout zijn, dan correspondeer je met leden van je regering.

Nou, ze kunnen niet – in het geval van UFO’s, je kunt beter denken dat ik veel schrijf naar senators, en naar een boel regeringsagentschappen en ik ben er behoorlijk zeker van dat ze dat haten. Maar, zoals ik een majoor eens vertelde, toen hij me er naar vroeg: “Wat voor verschil zou het voor je maken als het Pentagon een 50 stel vliegende schotels had?” Ik ging verder en zei: “Mijnheer, u hebt de luxe om de waarheid niet te kennen. Ongelukkig genoeg heb ik die luxe niet.”

Nou kijk nu eens naar ervaringen van de Sergeant Majoor en ik, we hebben misschien andere ervaringen maar als je ze samenpakt, dan schetsen ze een plaatje. En de situatie is, waarom praten we? Ik garandeer je dat de Sergeant Majoor van zijn land net zoveel houdt als ik dat doe en we kunnen misschien ouwe knakkers zijn maar als je onze manier van leven bedreigt dan nemen we de wapens op…. 

BD: Ik sta mijn leven borg voor dit land en dat houd ik nog steeds vast.

CS: En dat borg staan is nog steeds lief in ons hart.

KC: Okay. Maar jullie begrijpen dat je een regering hebt…-- 

CS: Oh ja, oh ja.

KC: -- die klaar staat om mensen zoals jullie en mij en waarschijnlijk nog een paar anderen in deze kamer in de cel te stoppen omdat ze over de waarheid praten. Omdat die geheimen hebben en vast houden en ze willen op hun manier verder, en dat is in de grond een schurken gemeenschap geworden, okay, achter onze rug. 

CS: Zij willen me er niet in hebben.

KC: Okay.

CS: Laat me het zo zeggen.

KC: Waarom niet?

CS: Ze willen mij er niet in hebben omdat de hele situatie is dat ik niet hou van wat er bezig is en ik zal er niet mee samenwerken. Toen ik eerst een vlak van aanraking had, okay, goed, toen ging ik er mee door. Toen ik zag dat we mensen beschadigden, trok ik daar een streep in het zand. Omdat we het recht niet hadden om door te gaan en om de mensen naar de rand te drijven waar ze zelfmoord pleegden, waar ze hun familie verloren, ze verloren hun baan… Ze werden  belachelijk gemaakt omdat er dingen met hen gebeurden.

Toen ze ergens in betrokken raakten, gaven we een prozaïsch antwoord wetend dat het niet het juiste antwoord was. En ik zei, nee, dit is niet goed. Ik heb een morele verplichting om er mee door te gaan ik werp me op mijn zwaard, en het maakt me niet uit wat mensen van me dachten, het maakt niet uit als ze dachten dat ik gek was, dachten dat ik leugens vertelde – het maakte geen verschil. Wat belangrijk was, was om door te gaan, naar buiten te komen en om te zeggen: kijk hier, dit is wat er werkelijk aan de gang is. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat het verder gaat – hopelijk, en ik had een ervaring daarmee, sedert mijn boek uitkwam. En het geeft mensen de moed om te zeggen: dit is wat er gebeurd is, minstens tegen hun families. En zij zijn dat verplicht aan hun families.

Op een bepaald moment zullen ze verder gaan en beginnen te denken, we moeten naar buiten komen en ook gaan praten.

KC: Dat is zo.

CS: Weet je, het moet ergens beginnen.

KC:  Okay. Dus zij lieten je niet in hun ouwe jongens netwerk, en toch was je een intuïtieve mens. Je moet intuïtieve kennis hebben gehad. Niet – ik bedoel, je werd gebruikt voor contact om met overlevers om te gaan, is dat niet zo - -

CS: Correct.

KC: -- in het toestel? En dus had je een unieke mogelijkheid. Dus met die mogelijkheid had je de gave om achter de façade te kijken met de ouwe jongens. Dus alhoewel je niet op het pad kwam, kwam hij erbinnen, je weet nog wat hij weet. Is dat niet zo?
CS: Stem ik mee in.

KC: Okay. Bob, ze lieten jou erin. Waarom denk je - -

BD: Ik ben binnenin geweest, vele, vele jaren, liefje. En ik ben een eenling geweest.

KC: Ja.

BD: Ik ging eruit…

KC: Dank God.

BD: … rustig, hield mijn mond dicht. Het ging goed. Toen werd ik pissed. En daarna boos. Dat heeft niks te maken met moed, het is boosheid. Ik werd zo kwaad als hel! en ik ben een gepensioneerd bevelvoerend sergeant majoor en je zet me niet aan de kant en duwt me niet tot aan de rand! Want dan begin ik terug te duwen! Dus eindigde ik er mee dat ik een bedreiging werd, en toen werd ik een lastpost en ik heb sedert die tijd geleerd dat ik nu een voordeeltje ben! De reden dat ik in leven ben - -

KC: Maar je speelde hun spel tot op bepaalde hoogte mee.

BD: Nou ik speelde het tot op een bepaald punt mee. En toen bereikte ik hetzelfde punt dat Cliff bereikte. Ik zei:”Hier ga ik niet meer verder mee.”Ik zag teveel levens geruïneerd worden. Ik zag carrières geruïneerd, families verwoest, mensen die zelfmoord pleegden. Ik zag dingen liefje, die je haren laten krullen! En ik zei, ik heb genoeg van die shit! Ik ga de god-damned waarheid zeggen of ze dat nu leuk vinden of niet!

En toen was het dat ze mijn kont bedreigden. Ze probeerden mijn pensioen weg te halen. Ze pesten me met zwarte helikopters en SUV’s, met telefoon gebel om drie uur in de morgen. Ik ging daar negen jaren lang doorheen! Totdat ik terugvocht. Ik zeg: “Ik draag een geweer, ik ben een scherpschutter, duw me niet te ver, ik ga beginnen mensen dood te schieten!” En weet je, ze gingen weg en trokken zich van me terug, en lieten me alleen? 

En hier ben ik, 2012, 83 jaar oud, chagrijnig als altijd en ik spreek eerlijk met je en vanuit mijn hart.

KC: Okay. Maar je hebt vrienden op hoge plaatsen…

BD: Ja, die heb ik, een paar ervan zijn er nog. De meesten zijn dood.

KC:  En ik denk Clifford heeft die ook, en ik ook.


BD: Kijk, ik heb enkele gekend van de jongens in MJ-12, lieverd, persoonlijk!

KC: Ik weet zeker dat je - -

BD: En de meesten zijn nu dood. Ik weet niet wie de nieuwe groep is omdat we er een tijdje geen aanraking mee hadden.

KC: Okay.

BD: Maar ze bestaan nog, en ze zijn er. Jullie noemen ze de zwarte regering, jullie noemen ze de geheime regering – het maakt niet uit hoe je ze noemt, ze zijn er.

KC: Maar ze knoeien nog steeds met mensen.

BD: Oh, ze knoeien met mensen. Kijk, je hebt de Trilaterale Commissie, je hebt de Raad voor Foreign Relations, je hebt de Bilderbergers, je hebt al die mensen nog, je noemt ze de Illuminati. Dat maakt niet uit – het betekent geen shit, weet je. Je kunt ze noemen wat je maar wilt, maar ze bestaan. Maar er zijn nog krachten die achter hen zitten.

KC: Geweldig.

BD: En die houden er niet van.

KC: Ik begrijp het.

BD: En zij realiseren zich niet – ze zijn nog niet klaar met het feit dat ze het menselijke ras kunnen poesjen, het Amerikaanse volk, wie ook, net zo ver, en dat dan de derde partij op een enorme manier gaat tussenbeide komen. 

KC: Okay, maar wat wij doen is het zelfde net zo belangrijk als dat.

BD: Natuurlijk is dat zo!

KC: Okay. Wat voor de mensen daar buiten geldt die hier naar luisteren en de reden waarom we deze conversatie hebben is om juist die mensen te bereiken. Okay? Om die mensen erbij te betrekken. Om ze zich te laten realiseren dat er een oorlog is. 

BD: Ik wil – ik wil dat mensen wakker worden. Kerry, ik praat niet meer in het publiek, ik kan niet meer zo goed reizen – ik kom tot een punt, god damn it, ik ga opstaan en me omhoog tillen, holy hell. Ik ga weer een bevelvoerend sergeant majoor worden. Ik ga namen noemen en ze uitkafferen!

KC: Okay.

BD: En ik ga dat doen tot aan de dag dat ik doodga!

KC: Dat hoop ik.

BD: En ik stierf verdomme bijna in oktober! Maar ik heb goede vrienden op hoge plaatsen, ik bedoel geen woordspeling hier, die me terug brachten en me vertelden dat ik terug moest komen omdat ik nog niet klaar was, en een deel van wat ik moest doen is bij jou zitten in een interview en je vanuit mijn hart vertellen wat ik gezien heb, wat ik geleerd heb  en wat ik de mensen achterlaat op jouw film en wat ik wil, is ze achterlaten met hoop.

KC: Ik begrijp het.

BD: Met al die duisternis, en al die donkerte en al die bullshit die daar buiten bestaat, er is hoop.

KC: Absoluut.

BD: Er is een toekomst voor je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen, en dit menselijke ras gaat deze overgang maken, en we gaan die transcendente transformatie naar een nieuw soort overleven, en we gaan naar de sterren, Kerry, waar we horen! We gaan naar buiten om onze natuurlijk plaats in te nemen in die oneindige gemeenschap van leven! 

KC: Absoluut.

BD: En dat is het enige dat me laat voelen dat het leven waardevol is. Omdat ik weet, en de toekomst gezien heb – en ze hebben me dat laten zien – en die is glorieus!
En ik zou hier niet zitten praten met je behalve als ik dat geloofde in de diepten van mijn hart. En ik wil dat bij jouw kijkers achterlaten.

KC: Dat heb je nu gedaan.

BD: Dat er een toekomst is, en die is glorieus en er gaat een morgen komen! En ik wil die bullshit weghalen over doomsday, omdat iedere keer als er een arm menselijk wezen doodgaat op deze planeet, is het de dag des oordeels voor hem! Maar het is niet het einde van het leven!

KC: Dat is waar. Maar we moeten met een situatie omgaan die nu bezig is op de planeet die menselijke wezens nodig hebben om niet alleen maar –

BD: We moeten er aan deelnemen. We moeten deelnemen aan onze eigen redding.

KC: Ze moeten deelnemen door bewustzijn…

BD: Ja.

KC: Okay? En ze hebben het vermogen, opnieuw, omdat wij hun nageslacht zijn. We hebben die krachten. We kunnen vliegen, we kunnen alles doen wat we willen doen. We kunnen een werkelijkheid scheppen, we kunnen een werkelijkheid vernietigen. 

BD: Lieverd, de menselijke geest is oneindig. We hebben macht waar we tot nu toe nog niet van gedroomd hebben.

KC: Dat is juist.

BD: En als we ons eenmaal realiseren wie we zijn en wat we zijn, en we beginnen die macht uit te drukken, dan is er geen einde aan! We kunnen alles veranderen!

KC: Okay. Dus wat wij willen dat mensen doen is, we willen hen onderwijzen, we willen hen doen ontwaken en we willen hen de instrumenten geven waarmee ze hun werkelijkheid kunnen veranderen…
BD: En dat is wat jullie met deze films doen.


KC: Dat is precies zo. Nu, Clifford - - 
 
CS: Nou ik ondersteun de Sergeant Majoor in dat we genoeg naar buiten brengen waarover gepraat wordt, weet je, zoals: UFO’s zijn er, ze zijn vijandig, we zitten aan het eind van onze voedsel keten, ze gaan ons overnemen, er is niets wat we daar aan kunnen doen, maar we dachten dat jullie dit moesten weten. Als dat mijn boodschap was, dan zei ik niks. Maar net zoals de Sergeant Majoor, wil ik dat mijn boodschap een boodschap van hoop is en voor ons iets is om naar uit te kijken en om te bouwen naar een stralender toekomst. En door onze   spirituele groei gaan we in die richting.

Maar dit heeft tijd nodig. We zullen niet weggaan. We gaan hier blijven. We zullen interstellair reizen gaan bereiken, waarbij we andere sterrenstelsel bezoeken, maar om dat te doen moeten we eerst spiritueel groeien. Nu is de situatie dat we een wereld in quarantaine zijn. En de – hebben we de technologie om naar buiten te gaan – Oh, zeker hebben we dat. Ik kan jullie NASA plannen laten zien om permanente bases op te zetten op de Maan, op Mars. De technologie is hier al.

In 2007 planden ze om helemaal naar Mars te gaan. Deden ze dat? Of deden ze dat niet? Is er  iets aan de gang waar we niets van weten? Yeah, waarschijnlijk is dat zo. Maar we zijn nog een wereld in quarantaine.

KC: Okay. Nou, ik vind niet dat we in quarantaine zijn. Ik denk eigenlijk dat we sedert zondag op elke manier al zijn binnengevallen door diverse rassen. Met andere woorden, de quarantaine is voorbij. De handschoenen zijn uit. En dat is deel van de overgang. Met andere woorden, je gaat niet naar de grote bonden toe zonder te beginnen om in een soort begrijpen te komen dat er positieve en negatieve wezens daar buiten zijn, en om in water te duiken om te leren hoe je zelf moet zwemmen. 

Dus dit is wat 00 is, dit is de uitdaging, en dit is waar jullie jongens ons wijsheid kunnen brengen, jullie wereldse wijsheid naar de mensen. En dat is wat we hier doen. Nu, de vraag voor jou Bob Dean is: je hebt altijd gezegd dat de Anunnaki in de hallen van het Pentagon lopen. En mij is gezegd om je dat te vragen. Wat zijn ze daar aan het doen?

BD: Over welke Anunnaki heb je het?

KC: Goed antwoord.

BD: nu, je begrijpt als ik die term gebruik, gebruik ik dat op een genetische wijze. Zij die van boven naar beneden kwamen, zij die van de hemel naar de Aarde kwamen.

KC: Wat dan ook.

BD: Nou, degenen – er zijn allerlei soorten Anunnaki daar.

KC: Okay, maar diegenen die in de hallen van het Pentagon lopen, zijn degenen waar ik in geïnteresseerd ben.

BD: De meesten ervan zijn goede jongens.

KC:  Uh-huhh, en heb jij die ontmoet?

BD: Ik heb sommigen van hen ontmoet, oog in oog.

KC: In het - - ik praat over die in het Pentagon.

BD: Sommigen ervan dragen uniformen!


KC: Okay.

BD: Ja. Sommigen ervan hebben drie sterren op hun kraag.

KC: Fijn.

BD: Admiraals! Vice-Admiraals! Anunnaki! 

KC: Juist. 

BD: Zo helpe mij God!

KC: Ik geloof je.

BD: Nou, ze zijn in ons midden en het zijn in de grond goeie jongens. Omdat ze begrijpen dat er een autoriteit boven ze zit die er voor zorgt dat dit ras overleeft en dat dit ras zijn overgang maakt naar een transcendent nieuw soort.

KC: Okay, dan wat gebeurt er momenteel met onze financiële situatie?

BD: Oh, dat is bullshit, liefje. Pardon, maar dat is bullshit. Ze hebben die spelletjes met geld al de laatste duizend jaar gespeeld. Mijn oude organisatie, de Templars, vestigden het bankstelsel, in Christusnaam, al in de elfde eeuw!

KC: Okay, maar er is ook een zaak met goud, en er is iets naar beneden aan het gaan in Amerika, wat het land verzwakt - - 

BD: Laat me je iets vertellen over goud. Fort Knox is half leeg. Het is zo – drie van de grote ondergrondse opslagplaatsen zijn leeg.

KC: Okay, maar er zijn tonnen goud in de Philipijnen, veronderstel ik.

BD: Oh, er is overal goud! Maar we hebben goud verhandeld naar de Anunnaki…  

KC: En je weet dat het goud niet echt over geld gaat, het is…

BD: Nee, het gaat niet om geld, het gaat om macht.

KC: Maar het gaat ook om bewustzijn.

BD: Nou, goud kan…

KC:  over goud “ORMES” .

BD: Goud is niet alleen maar een prettig metaal waar je mooie juwelen van kunt maken, en het is mooi om te hebben en om mee te spelen en dat allemaal. De waarde van goud kan in ormes veranderd worden. En die ORME’s , dat witte bepoederde monatomische goud is veel meer waard dan zijn gewicht in goud! Omdat de Anunnaki het opnemen. Het genereert hun genome in onsterfelijkheid, om het hardop uit te schreeuwen….
KC: Ja.

BD: En daarom gaven we hen die halve troep in Fort Knox in ruil voor hun technologie!

KC: Precies.

BD: En als de gemiddelde Amerikaan beseft wat – dat fort Knox als ze ooit een inventaris en controle zouden uitvoeren en zouden beseffen dat ze alleen maar de helft hebben van wat ze denken dat ze hebben, dat we de rest ervan geruild hebben met de Anunnaki voor technologie! Dat is de waarde van goud, Kerry, en ik hoop dat dit op film staat! En mensen luisteren, zullen luisteren en zeggen : “Holy hysterische aanval! Je bedoelt dat ik – dat we niet zoveel meer hebben dan we dachten?”
Nou, je hebt nooit zo veel als je gedacht had te hebben. Je bent een speler in dit spel geweest, en je bent gemanipuleerd en al zo verdomd lang dat jullie je niet eens realiseren dat je niet eens een deel van het spel bent. Je bent een speler, je bent gewoon een deel….
KC: Okay, maar we willen dat in dit interview veranderen.

BD: Ik weet dat je dat wilt.

KC:  We willen dat de mensen luisteren om te beseffen dat ze dingen zelf in de hand kunnen nemen, en dat ze zich bewust kunnen worden, en bewustzijn alleen al kan je werkelijkheid veranderen.

BD: Als ze zichzelf kunnen voorlichten Kerry, over wie ze zijn en wat ze zijn, dan zijn ze vrij! Ze zijn vrij. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken over die rotsooi! En ze zullen niet meer gemanipuleerd kunnen worden door die andere assholes daar buiten. Pardon voor mijn slechte taal, sorry. Ik ben een oude bevelvoerende sergeant majoor en ik vergeet me zelf wel eens, en dan gebruik ik oude infanterie terminologie. Maar eens als de gemiddelde kerel daarbuiten zich realiseert wie hij is, dan is hij vrij. En ik hoop dat jouw kijkers dat zien en zich dat herinneren, al die dingen.

CS: En zoals ik zei, ik vertelde je dat al eerder, laat niemand in je geest rentevrij wonen. Wees zeker van jouw feiten. Het grootste probleem dat ik heb? Ik heb documenten. En iedereen zegt me dat ze niks betekenen. Nou, weet je? De Constitution(= de Grondwet) is een document. En als je het niet leest en je rechten begrijpt onder de Constitution dan verliezen we die rechten.

Er is geen recht dat heiliger is dat het recht dat verloren is.
[muziek / eind interview]