zondag 15 januari 2012

IK BEN Elohim - Gilian MacBeth-Louthan (14.01.2012)


‘IK BEN Elohim’

Gilian MacBeth-Louthan14 januari 2012

Bron: http://aquariuschannelings.com/2012/01/14/gilian-macbeth-louthan-i-am-eloheim-14-january-2012/


Ik Ben Hij die glijdt langs de uitstromingen van het verleden, het heden en de toekomst. Ik Ben Hij die sneller is dan de snelheid van licht, luider dan de snelheid van geluid. Ik Ben HIJ die woont tussen ruimte en tijd. IK BEN ELOHIM, zoals ik jullie ben. Ik kom om jullie in het bewustzijn te voeren van de aspecten van jezelf die jullie door alle tijd en ruimte heen, hebben weggedrukt.

In deze corridor van tijd waar jullie nu binnen gaan, is een ongemerkt in elkaar overgaan van ieder aspect van jullie zelf die niet werd omhelsd. Zoals de dingen die gedaan en niet gedaan werden van deze levenservaring die in de kelder van je geest geduwd werden, ieder aspect hiervan en van alle aarde ervaringen die jullie niet omhelsd hebben. Ze komen allen samen op de topbijeenkomst van jullie menszijn, elkaar ontmoetend bij de ingang en de uitgang, de getijde stroom, vloed en eb van jullie zijn. Naast elkaar liggend en samen verenigd om de slapende sluimerende reus en draak in jullie te wekken.

Het is verder tijd voor jullie om in het cirkel centrum te gaan staan van iedere belevenis die jullie gekend en niet gekend hebben, en om naar voren te komen om ze voor eens en altijd te ontmoeten. Ze vertegenwoordigen alles van wat jullie eens waren. Om door te gaan voor jullie in totaliteit, naar de plek van eer, en de plaats van licht – moeten jullie volledig ieder aspect integreren dat jullie niet hebben erkend, iedere boosheid die jullie hebben bewaard. Iedere giftige gedachte uit het bestaan krijgt vorm en staat nu een wens te wezen.

Alles dat jullie ooit hebben opgeroepen in alle tijd en ruimte komt bijeen – om jullie opnieuw door een handschoen van inwijding uit te nodigen, zonder aan vrees toe te geven, zonder aan verleiding toe te geven, zonder aan boosheid toe te geven. Jullie wordt gevraagd om de elementen lief te hebben welke proberen jullie te stoppen succes te hebben, wat terugbetaald wil krijgen om ze in de eerste plaats te hebben opgeroepen, wat jullie, welke levensvorm ook, wil schenken waarin jullie hen oorspronkelijk een toevluchtsoord hebben toegestaan.

Dit portaal is het waar jullie om geschreeuwd hebben, waar jullie voor gebeden hebben, waar jullie God om gesmeekt hebben. Het is geen makkelijke ingang. Het is als reizen door een zwart gat, met een vrije val om je zelf te vinden. Dan merkt men dat men geland is op een eiland met iedere ervaring die men ooit is tegengekomen. Sommige van die ervaringen zullen in je dromen integreren. Anderen zullen door mensen komen die je ontmoet die dit weerkaatsen. Jullie kunnen zelfs mensen zien die er menselijk eruit zien en dan een glimp opvangen dat ze dat niet zijn - omdat jullie ogen duidelijk onderscheiden als de ogen van een uil door alle duisternis, illusies, mist en spiegels heen. Dit is het Trans-portaal (Overgangsportaal) dat jullie binnengaan. Een portaal dat jullie meeneemt voorbij tijd en ruimte naar andere niveaus van jezelf.

Je gaat dan binnen wat gezien wordt als een energieveld waar hele niveaus van bewustzijn worden getransformeerd en overgebracht worden naar het volgende niveau van hun reis. Er is een voltooiing en een ont-doen. Er is een beweging voorwaarts en er is een beweging achterwaarts. Er is een grote duisternis en er is een groot licht. Want jij staat voor alles dat God verklaart zichzelf te zijn – wat elke essentie is op elk niveau. Iedere schaduw grijs, iedere schaduw wit, en iedere schaduw zwart. Deze ervaring is een voltooiing. Nadat deze ontmoeting voltooid is geacht, zullen jullie niet langer fracturen hebben, gebroken stukken die jullie beperkt laten zijn.

www.thequantumawakening.com /quantum awakening news letter from 13 January 2012.

Vertaling: Winny

Adama door Diana Robbins (11.01.2012)


Adama: Wij gaven eens kracht aan de Hele Planeet.

Diane RobbinsBron: http://aquariuschannelings.com/2012/01/11/adama-we-once-powered-the-whole-planet/

11 jan 2012

http://lovelightwithin.blogspot.com/


“Gegroet, onze liefste zielendochter op Aarde. Wij zijn het Kristallen Koninkrijk [Agartha] we zijn verlangend om door te gaan met ons dialoog met jullie. Weet dat we ons tijden herinneren waarin we boven de grond waren en dat onze bouwwerken boven de oppervlakte uittorenden als reusachtige wolkenkrabbers boven je hoofd uit.


Wij gaven de hele planeet wat die toen aan energie nodig had. Wij deden dat allemaal met maar weinig inspanning aan onze kant en zonder restafval of zij effecten voor het milieu. Onze energie transmissies zijn de schoonste, zuiverste en meest oorspronkelijke manier om de energie voor jullie consumptie bruikbaar te maken.


Wij hebben alle historische registraties opgenomen vanaf deze tijd in het verleden en we bewaren die nog steeds in onze energie matrix alhoewel we nu in onze afzondering onder de grond blijven totdat het veilig voor ons is om opnieuw omhoog te rijzen in al onze majesteit en glorie.


Veiligheid is nog een thema voor ons want wij willen niet dat bij ons wordt binnengedrongen, dat ons nadeel wordt berokkend of beroofd worden. Want de Aarde heeft ons nodig precies waar we zijn – want we gaan door met ons werk ondergronds en werken als grote elektronische zendstations die informatie doorzenden op veel niveaus voor het Galactische Commando en Moeder Aarde.


Wij werken in het geheim, ‘under cover’ of ondergronds in de privacy van ons eigen domein. Ook wij werken voor het Ashtar Commando en de Spirituele Hiërarchie van de planeet, en ons werk legt de diepste informatie bloot dat we beschikbaar maken voor de Krachten van Licht die het van ons krijgen.


Aarde heeft gezorgd voor al haar bewoners, zelfs vrije energie. Er is vrije energie voor alles wat je je maar kunt bedenken of over kunt dromen. Jullie hoeven het maar bij ons, het Kristallen Koninkrijk, te halen en wij zullen jullie laten zien hoe je ons licht kunt aanwenden en dat in energie veranderen.


Het is zo gemakkelijk om te doen als jullie dit eenmaal wensen, en er is geen bemoeienis van boosaardige krachten welke ons geschenk aan jullie alleen maar zouden corrumperen en het tegen jullie en tegen alle leven zouden gebruiken om te pogen de hele mensheid in slavernij te brengen in hun zoektocht naar verovering.


Onze liefde gaat naar jullie uit met golven van kristallijnen lichtstralen en omhelst jullie. Wij danken je voor deze transmissie.”


Ontvangen via Dianne Robbins
January, 2012


Vertaling: Winny

God gechanneld door Suzanne Spooner (10.01.2012)


"De Knop van alle Knoppen wordt omgedraaid"

God gechanneld door Suzanne Spooner 


10 jan. 2012  


Suzanne Spooner


Suzanne:  Hallo God.
God:  Hallo Suzanne, ik ben hier alleen maar om je voor iedereen een boodschap te geven.
Suz: Dat klink geweldig, ik ben er klaar voor.
God: Mijn geliefde mensen,
Jullie lopen op deze planeet als een ware koppeling naar Goddelijke Liefde. Jullie zijn hier met een bedoeling, met reden en met kennis vanuit je vorige incarnaties. Het geschenk dat jullie zijn is de energie die je meebrengt als je incarneert.
Begrijp dat jullie tegelijkertijd op veel niveaus en in vele dimensies werken. Als jullie je ‘wonder’ voelen komt dat, omdat jullie herkennen hoe multi-dimensionaal je werkelijk bent! Het is je hart dat zachtjes je herinnering aanstoot, het laat weten hoe Alle Delen van je met wonder zijn gevuld.
Gegeven je goddelijke plaats in de kosmos, wees dus daarom alleen maar in ontzag. Jij bent Mij en Ik Ben Jullie. Als je dit begrip kent, waarom dan benauwd voor het kleine spul? Waarom benauwd voor iets?
Ja, jullie kwamen in deze derde dimensionale werkelijkheid met een serieus geval van geheugenverlies. Niet langer zijn jullie vergeetachtig van waarom je hier bent. Jullie zijn hier om de grote verschuiving mee te maken van het bewustzijn, die ascentie is geheten. Jullie zijn een grote speler en jullie energetisch signaal wordt geactiveerd. De knop van alle knoppen wordt omgezet!
Stel je dan in jullie rustige momenten het licht voor dat als warmte aanvoelt op een koude dag. Vind je gelukkige plek en Wees gewoon.
Maak je geest rustig, open je hart en weet dat het gordijn omhoog gaat voor de meest prachtige show van het universum. Geef jezelf een plaats vooraan en zet je klok gelijk.
In korte tijd zullen jullie een nieuwe perspectief hebben.
Stel je dat groot voor en stel je dat dan GROTER voor!


Boodschap gechanneld door Suzanne Spooner   of The Art of Universal Knowing


Vertaling: Winny

Aartsengel Michaël - Frank Zepeda (5.01.2012)


Boodschap van Aartsengel Michaël  ~
Verlicht je eigen pad naar de Waarheid. 
 


5 jan. 2012  
 
Channeler :     Fran Zepeda
 
Gegroet, IK BEN Michaël. Ik kom vandaag bij jullie met groot nieuws. Het licht dat jullie wereld heeft gepenetreerd, heeft een niveau van verzadiging bereikt dat tot op dit moment in jullie levens nog nooit zijn gelijke heeft gehad. In al die vele eonen hebben jullie deze hoeveelheid licht niet ervaren. Het heeft jullie inderdaad langzaam opgeheven naar nieuwe niveaus van bewustzijn in een goddelijke voorbereiding voor een glorieuze ascentie. 

Jullie voelen natuurlijk allemaal de energieën op andere manieren.  Jullie worden allemaal verbreed en uitgedaagd om oude patronen van leven te laten vallen. Elke minuut zien jullie besluiten onder ogen om verder te gaan met wat je gewend was te doen, te voelen en te zeggen, of om een fris nieuw pad en perspectief te beeldhouwen. Omdat er geen voorafgaand iets was voor veel van wat nu je bewustzijn binnengaat, zal het echt vreemd voelen en er zullen momenten zijn waarop je er niet toe kunt komen om dit te vertrouwen. We vragen jullie het te vertrouwen en om er in mee te gaan en om je geest te openen voor deze nieuwheid. Jullie hart zal je zeggen of het waar is.

Kijk naar alles op je pad en richt je er met licht op. Schijn het licht van waarheid op alles, lieve vrienden. Het zal niet behouden kunnen worden of worden volgehouden als het niet past in het licht van de waarheid dat jullie in je hart hebben. Kijk van nu af aan naar alles vanuit dit perspectief, smeken we jullie. Doe een belofte om dit nieuw verkregen licht op alles te schijnen wat jullie van nu af aan doen, zeggen of beschouwen, lieve mensen. Let op elk oud geloof of op denkpatronen  die over zijn gebleven van de dagen die zijn verdwenen. Kijk naar alles met een fris perspectief. 

Dit zal een uitdaging worden voor sommigen van jullie omdat de troost van oude manieren jullie zullen verlokken om ze vast te houden. Laat ze los, lieve vrienden, en vertrouw dat jullie de kans is gegeven om je op te heffen en om concepten en ideeën te genieten die nog nooit te voren in jullie bewuste herinneringen werden bedacht. Maar terwijl jullie doorgaan om wakker te worden uit je slaap van eonen, zullen jullie een vage bekendheid voor ze voelen en als je deze nieuwe concepten en ideeën grijpt en ze omhelst, zullen jullie je meer en meer prettig met ze voelen en beginnen jullie je te herinneren dat ze voor jou deel zijn van jullie thuis.
Dus wees er zeker van dat jullie een volgende top van licht hebben bereikt en dat jullie pas beginnen om de wonderen en magie te doorgronden die voor jullie zijn opgeslagen! Wij van het Gezelschap van de Hemel blijven jullie bondgenoten en beschermers op deze belangrijke reis naar de hogere dimensies.

IK BEN Michaël en ik zeg jullie vaarwel voor nu. 


Thank you, Archangel Michael        
Fran Zepeda

Vertaling: Winny

http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
http://www.franheal.wordpress.com

zondag 8 januari 2012

Marlene Swetlishoff met Engel Kracht van Victorie - 4 januari 2012

 

Marlene Swetlishoff met Engel Kracht van Victorie    (no source)


4 januari 2012

Aan de Geliefde Lichtwerkers van de Wereld,

Wij zijn de Engel Krachten van Victorie en we komen naar jullie toe in deze tijd om jullie bekrachtiging te geven, dat jullie mogen weten dat je dagelijkse inspanningen om jullie frequentie niveaus en je liefde quotiënt omhoog te brengen ontmoet worden door de hogere niveaus met een nog sterkere vergroting en dus worden jullie ieder Stralenden, Menselijke Engelen die in het proces zitten van het zich herinneren dat je een Goddelijke erfenis hebt. We lopen naast jullie voor de zege van het Meesterschap van jullie dat boven de menselijke conditie uitgaat, dat jullie het groter Plan mogen vervullen voor je leven en de levens van alle voelende Wezens op jullie planeet.

Weet, geliefden dat Liefde de meest krachtige en fascinerende kracht IS in het bestaan. Er is niets dat haar kracht, haar essentie, haar alles omvattende acceptatie kan weerstaan. Als jullie jezelf verheffen naar hogere aspecten van jezelf, zullen jullie begrijpen dat Liefde het medium is voor uitwisseling tussen alle burgers van alle galaxies en universums door de hele Schepping. Weet dat je door te oefenen in iedere dag het licht te bevestigen en te bevelen dat Je Bent, en dat je in het proces zit om dat Licht te worden. Het Licht dat jullie altijd zijn geweest maar dat je vergeten hebt door al die vele reizen in de ervaring van dualiteit.

En daarom vragen wij jullie dat je in gedachten houdt dat we altijd bij jullie zijn, dat we je ondersteunen, je bemoedigen, langzaam aan inspiratie en vreugde inprenten in jullie hart en in je Ziel als dat nodig is. Wij smeken jullie om verder te gaan, we onthalen je met onze koor zangen, we spelen met je om je Lichtere zijde naar voren te brengen. Lang hebben jullie vastgezeten in een dichtheid die nu opgetild word met grotere snelheid en spoedig zullen jullie het einde zien van de tunnel naar groter Licht. Weet dat vreugde en lachen de manieren zijn naar de Lichtere zijde om je iedere morgen met Licht en Liefde te vullen en die we naar jullie toesturen   Voel dit, geniet ervan, WEES het!

In de komende tijd is het de opgeheven Ziel die met groter gemak en genade ervaart en dit begint allemaal IN jullie zelf. Jullie zijn de Scheppers van alles dat je beleeft in je dagelijkse leven en als je ervaart dat minder is dan Lichtheid en Liefde, dan zijn er nog steeds lessen die je moet leren door je ervaring. En we zeggen jullie dat ook die voorbij gaan, lieve mensen en jullie zullen triomfantelijk opduiken aan de kusten van een prachtige Nieuwe Aarde, die jullie individueel en collectief zelf hebben mee gecreëerd. Realiseer je dat jullie allermeest machtig zijn in de Straling van jullie prachtige Wezens en terwijl jullie op deze Aarde wandelen zegenen jullie alles met je Straling.

Wees in vrede in jezelf, weet dat alles in orde is en dat de cycli van ervaringen in dualiteit tot voltooiing komen. Dat is goed nieuws voor IEDEREEN! Victorie is jullie geboorterecht, victorie leidt jullie naar de juiste plekken en naar de juiste tijd voor je hoogste en grootste goed. Victorie is dichtbij en dat is het hoogste resultaat en het maakt niet uit met welke situaties en problemen jullie hebben moeten omgaan. Houd van iedereen en alles dat binnen je Straling komt en geef je geChristende Zelf grotere toegang tot elke cel en atoom van je Wezen.

Wij zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid om onze boodschap te kunnen meedelen aan jullie en we beloven onze voortdurende bijstand en ondersteuning in alles dat jullie tegenkomen op je individuele reizen op het pad naar Ascentie.

Jullie worden zo zeer geliefd,

de Engel Krachten van Victorie

 
  ©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.  
Copyright©2008-2012 Marlene Swetlishoff Contact: therainbowscribe@gmail.com

Karen Doonan met Lichtwezens - 5 januari 2012


Karen Doonan met Lichtwezens 

5 jan. 2012


Channel:  Karen Doonan

Wij zijn hier om enkele veranderingen te communiceren en naar voren te halen die beginnen te verschijnen in de werkelijkheid die jullie kennen als de derde dimensie. Wij zijn Wezens van Vóór en Voorbij de Tijd en wij hebben al eerder door ons kanaal leiding gegeven. We zijn hier in deze vorm om veel (met opzet)verkeerde informatie en chaos te helpen ontrafelen welke over de planeet vegen. Voor velen heeft de ommekeer naar jullie kalenderjaar bewezen problematisch te zijn, met weerspatronen die nu meer problemen geven voor velen van jullie in bepaalde delen van de planeet.

We zijn hier om jullie te laten zien dat alles perfect is, alles is zoals het moet zijn en om jullie te zeggen om onder datgene te kijken dat gespeeld wordt in jullie volle zicht. Want velen kunnen nu door de sluiers van illusie zien en zich realiseren dat voordat het nieuwe kan worden gevestigd moet ontbinden wat daarvóór was. We merken dat velen nog steeds de complot theorieën vasthouden rond ons bestaan en we zeggen jullie om je hiervan los te maken. Terwijl jullie media kunnen proberen om ons bestaan als vijandig te schetsen, zijn wij vol vertrouwen dat de bewijzen die jullie nodig hebben, voor de onthulling van ons bestaan, zullen laten zien dat dit het rookgordijn is dat de illusie gebruikt. Wij zijn hier niet om het menselijke ras nadeel te berokkenen want als dat ons doel was zouden we dan geen stappen hebben ondernomen om dit te voltooien zonder ons bestaan aan te kondigen?

Te veel energie wordt gebruikt om te proberen in de dualiteit goed en slecht en voor en tegen te laten uitwerken en wij zeggen dat dit nog meer de chaos voor jullie zal laten voortduren.
Want om in het nieuwe te stappen heb je vertrouwen en faith(vertrouwen door innerlijk weten) nodig in het ZELF. Op een zeer hoog niveau maakten jullie zelf de regelingen om in deze incarnatie te zijn, in deze planetaire tijdslijn en in dit menselijk lichaam. Dit was een overeenkomst op zielenniveau, het zou geen zin voor jullie hebben om er mee in te stemmen als je in een wereld werd geboren die ging veranderen als er geen verandering plaats vond. Want er werd overeengekomen door allen dat deze tijdslijn zou leiden naar het reinigen van karma. Velen houden zich er nu van terug en zoals altijd hebben jullie een vrije wil. Niemand zegt dat je het vorig karma moet wegschuiven waar je doorheen werkt of er zelfs alleen naar te kijken maar ook zegt niemand dat het geen effect op je zal hebben. Want de WAARHEID in alles is dat JULLIE altijd in controle zijn (de beheersing hebben) en wij zijn hier om jullie te leiden en om die WAARHEID te ondersteunen, om jullie vertrouwen en ‘vertrouwen op innerlijk weten’ in het zelf te verankeren. Want jullie zijn de beheersers van deze, jullie menselijke levenservaring net zoals jullie alle tijdslijnen en alle dimensionale zelven hebben beheerst én geschapen. Dit is wat jullie zoeken om te helen in de energieën die over de planeet vegen maar velen kijken er niet naar. Velen laten hun multi dimensionale aspect niet geboren worden.

Wij vragen waarom zou je de stap niet zetten om je uit te breiden en te groeien? Waarom zou je vertrouwen op het oordeel van anderen over JOUW ervaring hier op planeet Aarde? Want velen blijven in gebreke door de leringen van illusie die zeggen dat je niet moet vertrouwen en dat je niet moet geloven in het zelf. Opnieuw zeggen we dat het enige menselijke wezen dat de ervaringen heeft die jij hebt in de menselijke vorm, JIJ zelf bent. Niet je buurman, je partner, je zuster, je broeder etc. toch zien we dat zo velen om zich heen kijken om de zaken op te lossen die ze onder ogen zien. ALLES dat jullie nodig hebben, zit in je. Alles dat gezaaid is bij de incarnatie zit in je, het kan wel begraven zijn onder lagen van illusie maar het zit er IN.

De nieuwe energieën zijn zeer verschillend van de oude energieën, de rol van vrouwen in de gemeenschap zullen beginnen te veranderen als de zachtere, vrouwelijker energieën die al eonen op deze planeet werden verbannen, beginnen terug te keren. We zeggen tegen allen om deze energieën toe te staan te helen en om het proces te beginnen. Al veel te lang was de manier om conflicten op deze planeet op te lossen de mannelijke energie, agressie en dat wordt niet meer ondersteund door het nieuwe. We zijn ons bewust dat onze woorden misschien dualiteit kunnen aanzetten want dualiteit staat bovenaan in veel menselijk denken. Dualiteit zal jullie zeggen dat dit net zo “verkeerd” is, dat vrouwen een mannenwereld niet kunnen overnemen en wij vragen jullie om werkelijk even te kijken naar dit concept. ALLEN zijn mannelijk en vrouwelijk(beide dus) want er is balans, de wereld is juist al eonen uit balans geweest, we vragen louter om dit evenwicht te laten beginnen van binnenuit. We bedoelen niet te zeggen dat landen noch continenten geregeerd moeten worden door vrouwen want dat is niet wat we zeggen, we brengen louter het verschil naar voren in de energieën en hoe die nu beginnen om in evenwicht te brengen wat uit evenwicht was.

Wij willen jullie wijzen op de diepe reiniging die over moeder Aarde veegt en eens te meer vragen we jullie om te luisteren naar je moeder. Want zij raast en schreeuwt, en dit beïnvloedt veel delen op de planeet en zal nog enige tijd voortduren. De weerspatronen worden beïnvloed door de nieuwe energieën die over jullie planeet vegen. Veel bloed is vergoten over planeet Aarde en jullie moeder maakt schoon en reinigt het stoffelijke land waar jullie op wonen. Heb geen angst voor deze schoonmaak want na de stormen komen de regenbogen, en terwijl jullie strijden met je eigen stormen diep in je wezen, zullen er ook regenbogen komen.

Wij zijn de Wezens van Verder dan Tijd en Vóór Tijd en we zijn hier om jullie te zeggen uit te kijken naar de tekenen van het nieuwe. Te veel houden vast aan de oude tijdslijnen en zien de kleine wonderen niet die nu ook over de planeet vegen. Verander je focus en laat alles in je zicht komen, want terwijl jullie je focussen op de oude verdwijnende energieën mis je de nieuwe opkomst om je heen. We zijn niet hier om jullie in detail te vertellen over de veranderingen in jullie banksystemen of de wijze waarop jullie regeringen zullen regeren, want dat is onze rol niet en niet de rol van ons kanaal. Want andere kanalen hebben andere rollen in de ontvouwing van het nieuwe. Mensen hebben verschillende rollen in de oplossing van het oude en de verankering van het nieuwe en wij vragen aan jullie om in deze context te gaan kijken. Het kan zijn dat jullie channelingen over verschillende onderwerpen opnemen om een plaatje van het geheel te krijgen. De manier waarop die informatie wordt geopenbaard door diverse kanalen over de planeet zal beginnen te veranderen als ze in hun positie gaan en dat wat zich altijd moest ontvouwen, zal zich ontvouwen.

Want velen van jullie zullen nu in de rol stappen waar je van gedroomd hebt, die wordt volledig ondersteund onder de nieuwe energieën, we kunnen voorwaarts gaan en stoffelijk onze aanwezigheid bekend maken aan veel mensen, dit is afhankelijk van de energiesignatuur van de mens waarvoor dat bedoeld is, want het dient niemand om angst en verwarring te veroorzaken bij een mens die door grote en niet te stoppen verandering gaat. Want velen van jullie kunnen nu de veranderingen VOELEN, de vermoeidheid, de noodzaak om meer te slapen of het tegenovergestelde om meer en meer te bewegen/verhuizen, het gebrek aan slaap, alles zal in evenwicht komen. We zeggen jullie om de symptomen toe te staan om ze te verzachten, om te gaan slapen als je denken aan het gonzen is, daar heeft niemand wat aan, helemaal jezelf niet, dus misschien is het nodig om je routine wat op te schudden. Jullie zijn allemaal menselijke Wezens op deze planeet maar jullie beginnen nu je oorsprong te eren. Velen zullen beginnen te veranderen en hun eigen leven ingaan en hun levens zullen een nieuwe betekenis krijgen en een nieuw focus. Laat de illusie jullie niet vertellen dat verandering iets slechts is. Alles wat er gebeurt is dat jullie je verbinden met je ziel.

Voor velen die zich niet bewust zijn van de beweging van energie en hoe het menselijk energiestelsel werkt, kan het een tijd van grote stress betekenen en we zeggen jullie om hen te laten zien hoe je daarmee samenwerkt. Steek je hand van vriendschap uit naar waar je maar kunt, naar je naaste mensen want ALLEN ZIJN EEN.  Voor degenen die zich bewust zijn van energieën, probeer hen dan te zien voor wat ze zijn, velen van de leringen van illusie verankerden vrees in de menselijke energiesystemen. We zeggen dat je niet hoeft bang te zijn, deze sluiten je in en onderdrukken je en als dat eenmaal ontworteld en vervangen is door vertrouwen en innerlijk weten in het zelf dan wordt de noodzaak om bang te zijn voor het onbekende, verminderd. De natuurlijke status van een menselijk wezen is niet in angst en we zeggen jullie om deze WAARHEID in je hart te verwerken.

Veel zal er over de planeet gaan veranderen en we vertellen je om altijd in vertrouwen en innerlijk weten te zijn. Weet dat alle verandering positief is, velen zijn bevreesd want ze kunnen het resultaat niet zien en wij zeggen dat het resultaat niet nodig is om gezien te worden, om altijd te proberen een stap verder te zijn haalt je uit het huidige moment en verwatert de kracht die JIJ bent. (JULLIE zijn). We vertellen dit om je leringen van illusie los te laten die jullie op het randje lieten staan, en altijd maar alert wezen.  Dit verarmt de natuurlijke energiesignatuur van een menselijk wezen en voert naar zieke gezondheid en naar andere crises die nog meer angst verankeren. Dit zal veranderen en verschuiven als meer en meer mensen binnen in zich WAARHEID beginnen te verankeren.

Dit zijn tijden als geen andere en meer leiding zal komen door andere kanalen en vanuit andere rijken want ieder moet hun eigen rol spelen in de ontvouwing van de nieuwe energieën over de planeet Aarde. Probeer het hele plaatje te zien en focus je niet op een deel want dat laat de verstrooiende leringen van illusie juist wortel schieten. Want voordat het nieuwe volledig verankerd gaat worden, moet dat wat niet langer de planeet meer dient, toegestaan worden zich te ontbinden.

Denk eraan dat dit niet iets is dat jullie overkomt, dit is een grote verandering en verschuiving in de planetaire en menselijke trilling die is ge-CO-CREËERD door het menselijke ras zelf met alle rijken. Illusie zal jullie zeggen dat jij het slachtoffer bent, wij bieden jullie onze hand om je te laten zien dat we familie zijn. Allen werken samen als EEN, allen met net andere rollen zelfs in menselijke termen maar allen zijn EEN.

Wij zijn Wezens van voor en voorbij de tijd en we maken onze aanwezigheid bekend om je onze ondersteuning voor jullie ras te laten zien bij deze ontvouwing van het nieuwe. Omarm de veranderingen want ze zullen wonder na wonder brengen want dit is de geboorte van vrijheid en de omhelzing van die vrijheid. Wandel vrij en in vreugde want ALLEN ZIJN EEN.

Copyright Karen Doonan, all rights reserved.
www.crystalline-sanctuary.
Article may be reproduced in its entirety