dinsdag 18 januari 2011

15 januari 2011, ‘de Groep’ met Steve Rother.

Lichtbakens
~ Re-minders from Home ~
~ Her-Inneringen van Thuis ~


  ‘De Groep’ met Steve Rother.

 

15 januari 2011

Steve (of ‘de Keeper’, zegt de Groep) vertelt eerst het volgende :
Ik ging deze channeling in zonder veel aanwijzing voor wat dit zou worden. Ik wist dat we waarschijnlijk over de veranderingen in het lichaam zouden spreken en veel ervan was de laatste tijd al aan de gang voor mij. Ik heb rare problemen gehad zoals batterijen die leeg waren in afstandbedieningen; veel menselijke raakvlakken schijnen voor mij niet te werken, speciaal de elektrische. Voor iemand in de Audio Video wereld is dit heel problematisch. Soms werkt de computer en soms niet, en vergeet de touchpad of de muis niet!


Toen de groep met deze channeling begon had ik geen idee dat die zoveel voor mij persoonlijk zou betekenen. Ze voeren je door enkele dagen van mijn leven heen die heel verwarrend voor me waren. Deze channeling draagt diverse, belangrijkere boodschappen van de groep uit en naast elkaar neer voor ons allemaal en voor mij persoonlijk legden ze uit wat ik in mijn eigen wereld beleefde. 

Er waren twee verschillende punten in die channeling die ze gebruikten om me rustig te maken omdat ik zo opgewonden raakte door de onthullingen die ik zag. Ik zal daar later meer in detail over praten bij de volgende Virtuele Licht Uitzending, maar deze vreemde elektrische gebeurtenissen in mijn leven leken per slot van rekening zonder enige logica.
Ik denk dat de details die in deze boodschap zitten hoekstenen van informatie zullen zijn die voor ons allemaal belangrijk zullen gaan worden in de nabije toekomst. 
We hopen dat jullie allemaal een prachtige kerstvakantie hebben gehad! We zien jullie als familie en waarderen de gelegenheid om jullie op deze manier te begroeten.
Grote omhelzingen,  Steve Rother
Opmerkingen: De volgende boodschap is opnieuw gechanneld en bijgesteld onder leiding van de groep om duidelijk te zijn met het geschrevene.
“De Groeten van Thuis
Deze dag wordt aan de top geplaatst want velen van jullie hebben je energie geheel veranderd. Jullie zijn gestopt met het drukke jachten in je eigen leven om even in het verleden te pierewaaien en om je alle schoonheid te herinneren die je ervaren hebt, en om je dan om te keren en je verwachtingen op te heffen voor de toekomst. Dit zijn verwachtingen die nu je toekomst scheppen. Ze bepalen je pad overal waar je gaat; ze zetten gelegenheden voor je aan de kant om alles te beleven wat je in deze stoffelijke bel van biologie wilde beleven. 

Licht Gronden

Jezelf gewoon laten zijn lijkt op diep ademhalen, een Aarde ademhaling in een stoffelijk lichaam, maar even en gewoon jezelf nu hier in dit moment laten zijn. Met alle voorgevoelens van wat er zal komen, is het heel makkelijk voor mensen om in hun verleden te vallen of om zichzelf in de toekomst te projecteren. Slechts een van die drie – verleden, heden en toekomst -  is werkelijk. Dat is nu. Jullie herinneringen van het verleden zijn echt, maar jullie kunnen er niet in leven. Jullie verwachtingen van de toekomst zijn ook heel echt en belangrijk, maar jullie kunnen daar ook niet in leven. Je kunt hier, precies nu leven en dan die drie samensmelten. We vragen je om te proberen om niet alleen in het heden te leven, want dat zal zeer problematisch worden. De meesten van jullie creëren eigenlijk het pad vóór je, als je plannen maakt, verwacht of iets schept. Als je druk bezig bent om van dit moment te genieten gebeurt dat ook niet, dus vragen we je te begrijpen dat het een samensmelting hiervan is:  van verleden, heden en toekomst. Het is geen zwart/wit, dus je kunt niet alleen een stuk kiezen; het is een vereniging van die drie. We zullen hier meer over spreken terwijl we doorgaan. We gaan eerst wat ‘backuppen’  en jullie vertellen waarom het aan het veranderen is, en waarom jullie perceptie van tijd als mens heel spoedig zal gaan veranderen. 
Wij willen diverse verschillende stukken bijeenbrengen waar we eerder over spraken. Nu zal het makkelijker te begrijpen zijn, want met veel ervan zijn jullie al bekend. Ook al weten jullie misschien niet precies hoe dit in je dagelijkse leven past, jullie hebben, waarover wij spraken, daar veel van geaccepteerd als waarheid in jullie leven. wat een fundering heeft geschapen voor de nieuwe mens om zich te ontwikkelen. Het gebeurt over de hele planeet omdat het nu de tijd is waarin mensen meer van hun eigen spirit kunnen dragen in hun stoffelijke lichaam dan dat ze ooit eerder gedaan hebben.

Stoffelijke Evolutie

Er zijn ook diverse stoffelijke veranderingen aan het gebeuren om deze energieverschuiving een plek te geven, en het gebeurt bij ieder menselijk wezen op de planeet. Jullie stoffelijke lichaam is nu aan het veranderen, toch zal het een paar jaren duren voordat jullie medische gemeenschap deze veranderingen kan meten/bepalen; medische gemeenschappen gaan, kenmerkend, met opzet zeer langzaam. Veel wat jullie verwachtten, ‘wat jullie ascentie’  noemen, is mogelijk zodat je dit licht in een stoffelijk lichaam kunnen brengen terwijl je in een stoffelijk lichaam op Aarde wandelt.

Herverdeling van Water

Ja, jullie zullen altijd beperkingen hebben. Jullie zijn aan die kant van de sluier, dus jullie moeten in die tijdslijn zijn. Alhoewel die tijdslijn zoals jullie weten heel goed kan veranderd worden, want jullie hebben juist de tijdslijn veranderd van de Aarde, welke rond het jaar 2012 zou eindigen. Jullie hebben die al veranderd, maar ja, jullie beleven nog steeds veel dingen die het eind zouden gaan brengen. Dus veel van de verschuivingen en veranderingen die jullie op de planeet zien die specifiek te maken hebben met de her-verdeling van water en het opnieuw in balans brengen van de planeet, vinden nu plaats op dagelijkse wijze. Jullie leggen ook veel verbindingen met de energie die we water noemen, toch rubriceren jullie dit niet als energie, ook al past het bij alle rubrieken van wat jullie als energie kennen. Water bestaat aan beide zijden van de sluier en zo is het ook met alle energie. Jullie zijn in staat geweest om de spirit van je hoger zelf in je stoffelijke lichaam te dragen, en dat komt grotendeels door de hoeveelheid water die je in je lichaam draagt. En dat begint te veranderen, want het is een van de stoffelijke attributen die heel makkelijk kunnen worden gemeten en bepaald terwijl de tijd voor de mensen verder gaat. Jullie hebben je prettig gevoeld met een bepaalde hoeveelheid water in je lichaam maar dit water brengt ook de gronding/aarding van de stoffelijke Aarde. Jullie emotionele niveaus zijn feitelijk verbonden aan het stoffelijke water. Zo zijn jullie bezig geweest met je emoties door je lichaam, en hoe jullie emoties van andere mensen door je lichaam ontvingen. Zijn jullie ook in een theater geweest waar je heel goed weet dat er andere mensen achter je zitten maar waar je geen aandacht legde? Dan opeens voel je dat iemand zich omdraait en recht in de ogen kijkt van iemand die aan de achterkant van je hoofd staart, bijna alsof je hen zag? Dat gebeurt door water. Wat er nu plaats vindt is dat het stoffelijke lichaam zal beginnen te werken met een kleinere hoeveelheid water. Je kunt letterlijk de hoeveelheid water veranderen zoveel als 20% in de volgende 50 jaar. Dat is een enorme verandering in de mensheid en dat zal leiden naar heel veel verschillende attributen, en over  sommige willen we vandaag praten.

De hoeveelheid water in je stoffelijke lichaam zal verminderen en daarom, zal de over-‘uitstalling’ van emotie ook verminderen. In het begin, als mensen op energie niveau gaan veranderen, is er weerstand om te veranderen; typisch is dat je je vastgrijpt en probeert aan elk  deel van jezelf te hangen. Velen van jullie voelen nu dat jullie emoties buiten controle zijn. Veel hiervan heeft te maken met die veranderingen die zich in de mensheid opbouwen. Velen van jullie kunnen voelen dat je alles goed doet: je leven is in orde en je spirit is comfortabel, toch ben je boos, ongerust of de hele tijd gekwetst. Misschien voel je dingen die je eerder nooit voelde. Dit is waar, want het is deel van de verschuivingen die gebeuren. Laten we nog iets uitleggen. We zeiden al een hele tijd dat mensen op deze planeet kristallijn van aard worden. We hebben ook pas gezegd dat de feitelijke atomische structuur van het element dat jullie koolstof noemen, begint te veranderen. Dit is allemaal deel van dezelfde verandering die jullie in je stoffelijke lichaam zien, want jullie zijn schepselen die op koolstof zijn gebaseerd. Dat koolstof en water op dezelfde tijd veranderen laat jullie snel naar nieuwe niveaus evolueren, heel snel. Het veroorzaakt ook problemen, duidelijk. Het voelt ook zo aan dat als jullie je stabiliteit hebt gevonden, opeens het vloerkleed onder je beweegt. Helaas, als jullie eenmaal de regels van het spel leren, worden de regels veranderd. Dit is typisch voor hoe je groeit. Jullie wachten, wachten, wachten… je houdt je aan alles vast en dan spring je naar voren. Die sprong naar voren is al voor velen van jullie begonnen. Laten we eerst praten over hoe het leven zal zijn, als je minder water in je stoffelijk lichaam hebt. 

Kristallisatie van het Lichaam

Jullie worden kristallijn van aard. Op een bepaald moment zal dit feitelijk worden ontdekt op wetenschappelijk niveau in de celwand structuur van je stoffelijke wezen. Het is al in de botanische wereld verschenen en in de insectenwereld; het zal in de dierenwereld gezien worden en spoedig in de menselijke wereld. Dit zal worden geverifieerd, maar wat is er met kristallen? Wat zijn enkele eigenschappen van kristallen die jullie tot op dit moment niet hebben? Kristal heeft de hoogste vibratie van het minerale koninkrijk en het is deel van jullie op dezelfde manier dat de Aarde deel van jullie is. Daar menselijke wezens de hoogste vibratie zijn van het dierenrijk, resoneren jullie nogal vaak met de kristallijnen structuur - kristallen beschouwen jullie als mineralen omdat ook zij de hoogste vibratie hebben van de minerale of Aarde substantie. Dit heeft een verbinding geschapen en heeft jullie leven veel verder uitgebreid dan jullie weten. Als je een kamer binnenloopt kunnen daar allerlei soorten kleinoden, favoriete trofeeën op de plank voor foto’s aan de muur staan,  voor jou om naar te kijken. Naar welke dingen wordt je getrokken? In het algemeen word je eerst naar kristallen toe getrokken. Als er een kristal staat zul je waarschijnlijk daar naar toe lopen, het vastpakken en of er enkele seconden naar staren om de lichtflitsen te zien die er zijn. Op dat moment betekent dat iets voor je en het verandert je structuur; het helpt jullie jezelf te veranderen. 
 
Op deze planeet leven vrouwen kenmerkend langer dan mannen. Je kunt dat heel duidelijk zien in de actuariële lijsten. We zeiden je al eerder, velen van jullie hebben geloofd dat dit komt door oorlog op jullie planeet; oorlog nam veel mannenlevens dus mannen leven niet zo lang, maar dat is niet waar. Wat geleid heeft naar de langere levenstijd van vrouwen is dat ze zich prettiger voelen met kristallen dichtbij of op hun lichaam dan mannen dat doen. Typisch is dat een man geen grote diamanten ring draagt terwijl een vrouw het heerlijk zou vinden. Door sommige van die culturele en sociale verschillen zullen vrouwen kenmerkend langer leven dan mannen; ze zullen langer met stress omgaan dan mannen. Wat er nu gebeurt is dat iedereen in hun eigen stoffelijke lichaam, begint kristallijn te worden, dus schept dit veel veranderingen. Punt een, is dit de terugkeer van levensverwachtingen die jullie zagen. Velen van jullie weten dat het menselijke lichaam goed ontworpen is om meer dan 80, 90 of 100 jaren te leven wat voor mensen tot op dit moment kenmerkend is geweest. Niemand kan bedenken waarom sommige mensen die in een bepaald deel van de wereld leven 130 worden. We zeggen je dat zelfs in jullie huidige leven, in het stoffelijke lichaam dat je hebt, het heel mogelijk voor je zal zijn om tot 120 of 130 jaar te leven. Als deze verandering begint  te gebeuren zal het een natuurlijke langere levenstijd brengen die de levensverwachting doet toenemen van een stoffelijk lichaam. Dit is een van de punten die je zoekt die een aanzet is,  door jullie verandering in de feitelijke hoeveelheid water of percentage water dat jullie in je lichaam vasthouden. Ook is er nòg een energie die in het gareel en tam werd gehouden en regelmatig op jullie planeet wordt gebruikt: elektriciteit. Jullie gebruiken die iedere keer als je een telefoon opneemt, iedere keer terwijl je door je dagelijkse leven loopt, telkens weer. Mensen hebben het gemakkelijk gekregen door elektriciteit; ze kennen de grenzen ervan. Ze weten dat ze hun vinger niet in het stopcontact moeten steken omdat dat hen terugbijt, en ze leren om er mee in harmonie te leven. Wat er nu gebeurt met jullie stoffelijk lichaam is, dat als je een minder percentage water vasthoudt, als dat proces begint plaats te vinden met je stoffelijk lichaam, dan zul je een andere reactie krijgen naar elektriciteit en naar elektrische instrumenten om je heen.
Veel mensen zijn al begonnen dit te ontdekken. Specifiek zij die regelmatig met instrumenten of met elektronische instrumenten werken, zullen beginnen om die prachtige fantoom problemen te krijgen zoals de Keeper die noemt. Hij zegt: “Er is niks verkeerd met die machine. Hij is behekst.” In werkelijkheid reageert de machine anders op zijn energie omdat hij degene is die is veranderd. Laten we even een paar dingen uitleggen. De Keeper wordt nu gek omdat we net enkele dingen begrijpelijk gemaakt hebben die hem overkwamen. Hij zal hier een andere keer over praten want wij zijn nu aan het praten. We zullen je er een van vertellen daar het een algemeen iets is. De Keeper kwam net terug van een veertiendaagse reis en zijn huis was 2 weken helemaal afgesloten geweest. Niemand kwam er in of uit, behalve de waakkat. Wat er gebeurde was dat toen hij terugkeerde en de afstandbediening pakte van de tv en die aanzette… niks. Hij riep naar zijn vrouw dat die het op een verkeerde plek had gelegd, of misschien deed zij iets verkeerd; dat is kenmerkend. Hij drukte weer op de knop en weer niks. Hij wisselt de batterijen en dat lijkt te werken. Maar dit keer gaat een deel van de   apparatuur aan maar de andere werkt niet. Hij werkt er nog een tijdje mee en nadat hij er een half uurtje mee had staan knoeien werkt het opeens keurig. Hij gaat naar zijn kantoor, pakt de controle van de plank en daar gebeurt precies hetzelfde. Hij veranderde zelf zoveel, in de twee weken dat hij weg was, dat de relatie die hij al met veel elektrische apparaten had geschapen, niet langer meer werkte. Dit is heel algemeen met wat velen zullen beleven. Er is nog veel meer dan dit; we geven jullie alleen maar een paar stukjes om naar te kijken om dit in je eigen leven te verifiëren.


Reductie(Vermindering EN Herleiding) van Water in het Lichaam 

Een van de stukken waar jullie je dit allemaal gaan afvragen en meer over willen weten gaat over de reductie van water in je stoffelijke lichaam. We waarschuwen je hier omdat het lijkt alsof wij jullie zeggen minder te drinken, maar we zeggen je dat het moment waarop je probeert om de hoeveelheid water in je lichaam te controleren, het je zal overnemen en jullie zal controleren. Het zal je zelfs overstromen om je te verzekeren dat je niet zult uitdrogen; dat moet het vanuit zichzelf doen, en dat zal het doen ook. Dit is niet iets wat we jullie voorstellen zodat jullie proberen dat te laten gebeuren, want dit zal het zelf doen. Wat we je willen vertellen is dat op dit moment jullie allemaal energie om je heen hebt die door je lichaam heen reist. Het zijn microgolven, radiogolven en het is veel van het onzichtbare lichtspectrum dat  door je lichaam heen stroomt zonder enig probleem. Er zit zelfs een radio transmitter aan de gordel van de Keeper die zijn stem doorgeeft voor achterin deze ruimte zodat jullie dat kunnen horen. Tot nu toe hebben jullie die energieën niet gevoeld. Maar, als jullie de hoeveelheid water in je lichaam reduceren zul je merken dat er soms een opbouw is van energie in je lichaam waarvan je niet weet hoe het daar komt. Als jullie kristallijn worden zul je radio frequenties beginnen uit te zenden en te ontvangen. Jullie hebben dat vermogen nu, omdat velen van jullie reeds een kristallijnen pijnappelklier hebben en die kan getraind worden om te zenden en te ontvangen. Dit is deel van wat we diep contact noemen. Vaak wordt diep contact nu via de pijnappelklier van mensen gelegd. Het begint plaats te vinden in andere vormen, en als dit gebeurt zullen mensen een nieuw gebied ontwikkelen om al die omringende energie waar je je bewust van zal worden, te compenseren. Dit stroomt nu ook door je lichaam maar jullie zijn je er niet bewust van. Als dit gebeurt kun je er makkelijk bewust van worden en er door worden overweldigd. Wat kan gebeuren is dat alsof je een griep voelt, maar zonder al die griepsymptomen. De Keeper spring op en neer omdat dit hem de vorige nacht is overkomen. Hij begint te begrijpen wat hier gebeurt en hij moet er veel over zeggen maar opnieuw, wij zullen hem kalmeren want het is belangrijk voor ons om dit te af te maken. Wat we jullie zeggen is dat je dingen anders gaat voelen. Jullie elektrische lading – de energie van Thuis die jullie tot nu toe hebben gedragen tot nu toe, en die het meest van je spirit vasthoudt – is water en dat is aan het veranderen. Dit zal elektrisch van aard worden terwijl jullie verder gaan omdat de energie van Thuis, het maakt niet uit hoe jullie die  noemen, op veel verschillende manieren tot jullie kan komen. 

Nieuwe Lichaam Elektriciteit.

Het probleem komt doordat mensen weten hoe ze zichzelf moeten gronden als ze met water omgaan; ze weten hoe ze hun energie moeten gronden. Ze weten wanneer ze te veel energie of wanneer ze te veel emotionele energie krijgen. Maar wij vertellen jullie dat dit specifiek zal gebeuren voor degenen onder jullie die voor een gehoor staan, die lezingen houden, optreden of werken met mensen. Laten we zeggen dat je iedere week met mensen werkt en zonder problemen in de openbaarheid spreekt. Je leerde om deze kleine grens omhoog te houden en van je af te houden, je moest tegen de muur spreken om al die ongelofelijke energie te vermijden die op het toneel op je afkwam. Je zult de energie nu gaan voelen omdat die grenzen waarmee je eerder werkte niet meer op hun plek zitten. Velen van jullie zullen dingen gaan voelen die je nooit eerder voelde; het zijn triggers of aanzetters om te gaan werken met die energie. Terwijl je meer en meer kristallijn wordt, zal het licht jullie lichamen binnenkomen op andere manieren, naast de vibraties die water kunnen dragen.


Licht Gronden/Aarden
Nu worden jullie overweldigd met licht. We hebben hier eerder over gesproken maar alleen als een lokmiddeltje, maar nu is het tijd om dit naar binnen te brengen. Licht gronden zal een van de sleutels worden die jullie zullen leren. Niet alleen zul je leren hoe je dat met je stoffelijke wezen moet doen maar je zult ook leren hoe je het met elektronische apparatuur moet doen. Jullie zullen leren hoe je het met alles doet dat je gebruikt om jullie elektronica te harmoniseren en je stoffelijke wezen weer met de elektronica.
De Keeper moest vier sets batterijen vervangen voordat hij die dag klaar was. Hij dacht dat iemand door zijn huis was gegaan en alle batterijen had geleegd, maar hij was het feitelijk zelf. Toen ging hij naar zijn kamer en startte zijn favoriete computer op, die hij altijd gebruikt, en dit bootte niet. Hij werkte gewoon niet. Hij probeerde het drie of vier keren meer en eindelijk startte er iets, en toen eindelijk de vijfde of zesde keer kwam alles onbeschadigd en compleet weer terug. Dit komt omdat hij zijn nieuwe vibratie moest aanpassen. Jullie werken al met harmonische zaken en de heilige harmonie is een prachtig iets om te leren. Het is jullie plek op de wereld, waar je in past, maar jullie moeten ook begrijpen dat waar je in past, niet langer je energie meer vasthoudt. Jullie evolueren met een ongelooflijke snelheid en vanuit dat overzicht op de mensheid gebeurt dit in een oogwenk. Jullie zijn degenen die de weg wijzen en jullie zijn degenen die dit naar het volgende energie niveau brengen.
We hebben nog een laatste stukje om te delen. Omdat dit ook het stoffelijke lichaam triggert en opnieuw ankert, moet het lichaam zichzelf altijd verankeren of wat jullie noemen gronden naar de Aarde. De elektrische verbinding zelf in je eigen stoffelijk lichaam moet een plek hebben om naar toe te gaan, om vervolgens door het lichaam te lopen. Jullie noemen dit gronden. Het wordt ook gronden/aarding genoemd in elektrische circuits omdat het een terugkeren is van de stroom naar de grond of naar de laatste rustplaats.

Letterlijk wat er gebeurt, is dat jullie verbinding aan het veranderen is; menselijke trillingspatronen veranderen dagelijks. Jullie aura foto’s gaan drastisch veranderen en veel van je verbinding met al deze dingen die een maatstaf waren van je energieveld, gaan drastisch veranderen. Als zodanig zullen velen van jullie tijden beleven waarop je emoties voelt, of geen emoties voelt terwijl je dacht dat je die zou moeten voelen. 


Seksuele Energie Golf

De uiteindelijke verankering van spirit in het stoffelijke lichaam is wat we seksuele energie noemden. We vertelden jullie enkele jaren geleden dat er een nieuwe golf seksuele energie zou komen op deze planeet, een die jullie 1960-er jaren tam zouden doen lijken als vergelijking. In die tijd was er een enorme golf die heel snel doorkwam en alles activeerde; deze activering is een herleving daarvan. Als jullie nu door dit nieuwe niveau gaan zul je je oude energiemallen (of sjablonen) loslaten. Jullie zullen beginnen je energie te laten terugkeren naar haar normale staat in plaats van die proberen binnen te houden in het stoffelijke wezen. Terwijl je leert om al die dingen te doen, zul je een nieuwe blijdschap vinden om in leven te zijn, en dat is de seksuele energie. Jullie zullen een nieuw licht vinden in je glimlach en we vragen jullie om er alsjeblieft niet bang van te zijn. Omhels dit. Het is een deel van de mensheid die aan het evolueren is op deze planeet met een ongelooflijke snelheid.
We zeggen jullie dat het niet alleen maar seks is waar we over praten en zeker niet alleen de daad van seks, want dat is maar een klein gebruik van die energie. Jullie hebben seksuele energie telkens als iemand je spirit ziet in je stoffelijke lichaam. Telkens als je glimlacht, telkens als jullie dat licht dragen van Thuis. Jullie worden her-bedraad, elk van jullie zodat je stoffelijke lichaam meer licht kan bevatten terwijl je rondloopt op deze planeet. Het is jullie uitvinding, dit is niet voorbeschikt. De bestemming van planeet Aarde staat op te komen en jullie lopen er allemaal langs, vier het, geniet van je leven.

Jullie worden heel snel nieuwe mensen. We zijn zo geëerd om gewoon hier te zijn en dit te zien, want dit is waar jullie je hele leven voor gewerkt hebben. Velen van jullie moeten je  weg feitelijk door dit specifiek leven heen drukken, terwijl je zelfs ouders had die je niet begrepen of terwijl je door allerlei soorten problemen ging terwijl je opgroeide, zodat je nu gewoon hier kon zijn. We hebben het gedaan! 

Espavo. Jullie hebben het gedaan!  Geniet van de volgende stappen. Als je bevreesd wordt, reik naar buiten en houd elkaars hand vast en help ieder ander naar de volgende stap, een hart per keer. Deze planeet draait zich om naar een hemel op aarde.

We laten jullie achter met drie eenvoudige, bekende herinneringen. Behandel elkaar met het grootste respect want er zijn vele goden op deze planeet. Koester elkaar en ruim het pad voor elke ander bij iedere kans die je krijgt. Weet dat het een prachtig spel is en speel goed samen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten