maandag 28 november 2011

Aartsengel Michaël: Een interview met Casey.

 

Aartsengel Michaël:

Een interview met Casey.

 

Bron:  Archangel Michael’s Interview with Casey: Transcript

Medium: Linda Dillon

(Steve Beckow: In deze transcriptie kijkt Aartsengel Michaël naar het voor-NESARA programma, het Brug Programma en Onthulling. Dank aan Jay voor zijn uitschrijven en Ellen die ook aan een versie werkte.) 

Linda:  Dit is een reading met Linda Dillon en de Raad van Liefde op 19 nov. 2011  

Aartsengel Michaël: Gegroet. IK BEN Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Waarheid, Houder van… [onverstaanbaar].
Welkom mijn geliefde vriend.   Casey zegt: Dit is een eer.
AEM: De eer is wederzijds, beste hart. Want wij hebben vaak samen gereisd. In diverse werkelijkheden en tijden. Jij bent van de koninklijke blauwe straal. En ik ben er trots op jou als mijn vriend te noemen. Jij bent een Halyon ingenieur, bouwer van het buitenste bereik van de galaxies, een die met energie kan werken en om die in diverse vormen te brengen. Jij hebt in je hele leven geweten hoe je dit moet doen.
Waar wil je beginnen? Ja, we begrijpen dat dit een tweedelige sessie is. Dus we zullen niet te diep in jouw persoonlijke informatie treden. Dus hoe wil je beginnen, mijn vriend.
Casey: Nou om zo onegoïstisch mogelijk te zijn, denk ik dat dit deel openbaar wordt. Ik wil Steve Beckow de kans geven om vragen te stellen en dus denk ik dat het eerste dat ik vraag een algemene update vragen voor Steve Beckow en zijn lezers waar hij dit mee wil delen.
AEM: Ja, dat doen we. Maar eerst wil ik dat je weet hoe goed jullie het doen. Dit lijkt een alledaagsheid te zijn. Maar laat me jullie vertellen dat als de Moeder of Vader naar me kijkt en naar me glimlacht en me zegt hoe goed ik het doe, dan vult me dit met een licht en een liefde en een vreugde die ik nog niet eens kan beginnen te beschrijven.
En dus als ik jullie als collectief vertel, mijn medevrienden, lichtwerkers, lichthouders, en degenen die niet eens weten hoe goed jullie het doen, neem dit zoals het bedoeld is om jullie te vullen met het blauwe en gouden licht van vreugde, met het zilveren sterrenstof van wonder en met de verankering van de robijn in het hart van Gaia.
Nu ja, de portalen zijn aan het open gaan en gaan door met zich te openen en velen vliegen erdoor heen en anderen houden zich terug en wachten. Het maakt niet uit.
Het punt is dat jullie je bewust zijn. Het punt is dat je hart, je ziel, je reis al een lange tijd daaraan is verbonden.  Jullie zijn niet achterwaarts uit een overeenkomst weggegaan. Als je om te beginnen niet bent weggevlogen, neem dan ter harte dat er nog meer werk is om te doen waarvoor jullie vrijwillig hebben gekozen om daaraan mee te helpen.
En ik wil dat jullie ook allemaal weten dat heel weinig mensen die naar deze boodschap luisteren of deze vandaag lezen, volledig zijn verankerd in wat jullie denken dat de Derde Dimensie of 3de werkelijkheid is. Jullie lopen wijdbeens door de werkelijkheden heen, jullie gaan transdimensionaal. Dus is dit een zaak van graad, stapsgewijs.
Dit is geen schot in de ruimte, weet je, dat er een traject is of je er komt of niet komt. Lang geleden spraken we tegen dit kanaal over degenen die de autosnelweg op of de slagboom door gingen en degenen die de landweg namen, beiden kwamen op dezelfde plek aan.
Het is gewoon een zaak van persoonlijke voorkeur. Wat jullie ook verkozen te doen in deze tijd van verandering. Maar wat jullie allemaal gedaan hebben en aan het doen zijn en wat ons hart, van onze wezens en van veel wezens door het hele universum, en de multiversums en de omniversums heen blij maakt is, dàt jullie gekozen hebben om aan verandering deel te nemen.
Jullie hebben gekozen om met alle rijken en met Gaia samen te komen om naar een werkelijkheid te ascenderen die een werkelijkheid van liefde is, die een werkelijkheid is van samen scheppen, een werkelijkheid van eenheid waar we in balans zijn en waar de eenheid wordt uitgedrukt als een gemeenschap, als een co-creatie.
Want jullie kunnen niet de oude dualiteit van Aarde meer hebben. Jullie kunnen die al zien weg glippen. Dit is geen win of verlies situatie, dit is een win/win/win/win/win. Dus wat we zeggen is dat jullie het goed doen. En als je voelt dat je nog steeds kwetsuren loslaat van die overgekookte spaghetti zoals ik het noem, als je voelt dat je oude emoties loslaat die je hebt opgeslagen in je heupen of je voeten, je benen of  armen, als je dit zou verbergen in de hoeken van je hart of je psyche, het doet er niet toe.
Het punt is dat jullie het loslaten. Jullie laten het in het nieuwe licht los, de nieuwe lucht van de nieuwe dag.
Nu, in deze tijd van verandering, zijn er incidenten van chaos. De chaos wordt niet veroorzaakt door Gaia of door Aardeveranderingen. Hoe meer jullie je bij haar voegen, hoe meer jullie haar ondersteunen, hoe minder noodzaak ze die heeft voor verschuiving in die richting. Dus begrijp dit ook, mijn vrienden. De chaos komt door menselijke wezens.
En dat komt door de menselijke wezens die de kleine huis schoonmaak doen, dit loslaten, deze reiniging. Want of ze er zich nou bewust van zijn of niet, zij worden ook gepenetreerd. Zij zitten op een punt van besluiten. Zij zitten op het moment van het maken van keuzes.
Daarin zit vaak wat verwarring. Stof waaiert omhoog. We vragen jullie, jullie allemaal, om je schild hoog te houden en je zwaarden getrokken. Dit is een universele boodschap waarvan we willen dat iedereen die op dit moment in acht neemt.
Het is niet het schild van afscheiding. Ja, het is wel het schild van bescherming, zodat de chaos gewoon afspringt als een stofvlok. Jullie hoeven het niet te belichamen in/met je nieuwe en stralende zelf. Jullie hoeven niet door te gaan met de schoonmaak in je huis, de huisschoonmaak, de huisschoonmaak.
Dus, jullie schild, ik herinner je er aan, heeft inscripties met veel symbolen, ga terug en kijk ernaar. Herinner je wat die symbolen, die pictogrammen vertegenwoordigen. Omdat ze allemaal het verhaal zijn van jullie. En als je je schild omhoog houdt naar het universum, maak je het opnieuw bekend, je zendt opnieuw de waarheid uit van wie jullie zijn.
Dus houd dat schild trots op en maak jezelf bekend. Houd je zwaard omhoog, je zwaard van de blauwe vlam die ik jullie eonen geleden gaf.
Het is het zwaard van waarheid. Het is de vernietiger van illusie. Het is de vernietiger van wat geen waarheid, rechtvaardigheid en niet van liefde is. Het is er om afscheiding te verwijderen. Het is om de illusie te verwijderen van verlating, de illusie van het gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde. Dus gebruik je machtige zwaard op de wijze dat dit bedoeld is.
Dit is een andere vorm van strijd omdat het een staan in een heldere ruimte is en om daar je vrijheid en je waarheid te verklaren. Het betekent niet en ik wil hier duidelijk over zijn, ik vraag jullie niet om je te verbinden met duistere krachten. Die zijn meest verdwenen.
Het is de chaos. En jullie weten, mijn beste hart, dat de chaos op veel meer manieren manipulatief kan zijn. Die kun je moeilijker kwijt raken. Het is net als een laagje stof over een tafel die je net geveegd hebt. Het is geen groot stof konijn dat onder je bed zit en dat je kunt vastgrijpen.
Dus wees je er gewoon bewust van. Wees wakker. Veranker je in het hart van Gaia, zodat je in eenheid met alles bent en met iedereen op de planeet. Veranker je boven in het hart van Moeder/Vader God, de Ene en laat jezelf gewoon klimmen. Het is tijd.
Dat mijn vriend, is de algemene update.
Casey:  Dank je mijn goede Heer. Steve had nog wat meer specifieke vragen die het meest over NESARA gingen. Hij vroeg zich af of het slechts een wereldwijd welvaartsprogramma is of zijn er voor-NESARA uit overbruggingen ontworpen om lichtwerkers te helpen?
Als dat zo is, kan er dan in deze tijd iets over gezegd worden en wanneer komen die dan
on-line?(gaan ze dan werken?) Zal dat voor januari of februari zijn?
AEM: Wat jullie begrepen hebben van NESARA is in de grond een reorganisatie van financiële stelsels die zorgen voor schuldverzachting en egalisatie, zullen we zeggen, voor de massa’s.  Nu, veel zaken die het Gezelschap van de Hemel, het Gezelschap van Aarde en het Gezelschap van Sterrenwezens gepland hebben zijn zeker langzamer gegaan dan verwacht werd.
Jullie denken dat wij de militairen zijn van de VS in Afghanistan, nietwaar?  Maar ondanks dat, ja er zijn wat jullie pré-NESARA overbruggingen zouden noemen, situaties met mensen of organisaties die voldoende geld, fondsen en genereuze harten hebben.
Dus zullen er programma’s zijn die je privé en quasi-openbaar kunt noemen die op hun plek worden gezet en die nog op hun plek worden gezet. Sommige ervan staan al op hun plek, weet je. Die zijn niet altijd goed bekend.
Dus, er zullen programma’s zijn die op hun plek worden gezet om mensen te helpen en specifiek lichtwerkers, lichthouders die waarvan jullie in de Derde Dimensie denken dat ze ernstige financiële moeilijkheden hebben. De bedoeling van deze gelden of die fondsen is om mensen te helpen te kunnen ademhalen en om hun werk te doen, hun heilige reiswerk, het werk waarvoor ze vrijwillig kwamen om doen met mij (AEM) en anderen in deze tijd van overgang.
Het grotere NESARA, waarvan jullie denken dat NESARA is, de officiële NESARA waar zo velen van jullie op hebben gewacht en al jaren op gehoopt hebben, is ook afhankelijk van, zoals jullie weten, de wereldeconomie.
En ja, jullie weten ook dat jullie wereld economie in een periode zit van dramatisch verval. Nou willen wij geen bang makende tactieken gebruiken die nutteloos zijn, dat zou alleen maar meer bijdragen aan de chaos. Dat is niet de bedoeling van mijn spreken. Het is gewoon dat mensen zich bewust moeten zijn dat dit onderdeel is van de verandering. Dit is deel van de verwijdering van de illusie.
Nu, de illusie heeft gezegd dat er niet genoeg is. Wat NESARA doet, het veegt de lei schoon en zegt dat er voldoende is voor iedereen. Er is veel gepraat over hoe dat er uit ziet en omdat er natuurlijk zoveel gevestigde belangen zijn. Dat heeft veel vertraging veroorzaakt politiek en geopolitiek maar de allermeest grote zaak is dat van de financiële instellingen die heel veel geïnvesteerd hebben in dat dit niet gebeurt. (de val van de economie. w.)
Ondanks dat neigen we er toe te denken dat het zal gebeuren rond de tijd van januari, februari. Nu moeten jullie ook weten dat het niet opeenvolgend is, niet samenhangt. Het heeft betrekking op de aankomst of de acceptatie, want de aankomst is al lang geleden gebeurd, de acceptatie van de aanwezigheid van jullie sterrenbroeders en zusters.
Want als zij komen, verandert dat wat van waarde geschat wordt, wat economisch van waarde is, verandert. De waardes van technologie, zelfs van metalen, omdat zij andere metalen brengen, en een ander gebruik van de huidige metalen. Alles verandert.
En zo is het een volmaakt ogenblik om de lei schoon te vegen en om te zeggen: wacht eventjes. We moeten gaan opbouwen. En dit is de uitdaging die ik aan ieder van jullie geef en die ik heel vaak heb uitgesproken namens deze Raad van Liefde. Wàt willen jullie opbouwen.
We hebben gepraat over het afbreken en slopen. Maar wat willen jullie bouwen, mijn vrienden? Dat is waar eenheid en gemeenschap uit voortkomt. Dat is waar ik graag zou willen dat jullie je tijd, je energie en gedachten aan besteden. Niet alleen door er over te spreken via ons, maar ook tegen elkaar. Wat hebben jullie voor visie waar jullie Nova Aarde op zal lijken?
Omdat die niet alleen in de Vijfde of Zevende Dimensie in de vorm komt. Dit is een co-creatie. Deel van deze samenwerking is wat jullie willen? Wat wensen jullie?
Nu is de Occupy Beweging zeer krachtig geweest met de zelf verklaring om een verenigde gelijkheid van bronnen te willen. Maar waar lijkt dat op? Hoe ziet dat er uit?
Begin met construeren. Specifiek jij, beste Casey, jij bent een Halyon ingenieur. Of je nu een merkabah een kubus, een gebouw of een genootschap bouwt, jij bent een bouwer. Je bent een constructeur.
Dus, laat ons weten wat je denkt?
C: Ik wil er graag over nadenken. Ik ga verder er over na te denken.
AEM: Dat is alles wat we vragen. En ja, je kunt doorgaan.
C:  OK. Ik stond Steve’s vragen te overzien. Ik denk dat je de meeste hebt beantwoord.
In het algemeen dit, wat blijft er nog over wat gedaan moet worden voor de Disclosure? En ik denk dat ik wat door elkaar gooide, maar zijn NESARA en onthulling nou gekoppeld? Of lopen die op gescheiden sporen wat betreft de timing?
AEM: Nou, zoals we gezegd hebben, ze zijn niet geheel van elkaar afhankelijk maar een opeenvolging ervan, het is een domino effect waar jij aan denkt. Wat er overblijft vóór disclosure? Heel weinig. Het is al onderweg.
C: Dat is goed nieuws.
Een vraag nog. Het woord NESARA, dit is mijn persoonlijke vraag dat het publiek kan horen. Zullen de overvloed programma’s feitelijk ook NESARA genoemd worden? Het lijkt me dat deze naam is verbonden aan een wet van het congres die de Verenigde Staten misschien zal helpen, maar niet noodzakelijkerwijs de wereld.
AEM: Het is zeer onwaarschijnlijk dat die NESARA zal worden genoemd en de reden daarvan is, zoals je zei, is dat deze term zo politiek geladen is geworden op positieve en niet zo positieve manier, en het heeft ook een betekenis gekregen van bureaucratisch gebroddel.
En het punt is, terwijl jullie naar een nieuw gebied gaan, een ander gebied, dat jullie meer in termen gaan denken van een verenigde wereld gemeenschap, dan eerder een gewone nationale gemeenschap. Je hebt meer dan ooit duidelijk gezien door wat er economisch is gebeurd in de laatste paar jaren, hoe alle economieën dooreen zijn gevlochten. Jullie kunnen niet werkelijk met een ervan omgaan zonder dat met de hele wereld te doen. 
Er is ook nog een punt : dat jullie niet met overvloed willen omgaan in een gebied zonder consideratie voor jullie broeders en zusters in een ander gebied. Dus weet dat dit anders zal genoemd worden.
En het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat het overvloed zal worden genoemd omdat er nog steeds overblijfselen, opinies zullen zijn, laten we het zo zeggen, opinies dat overvloed iets is dat je verdient of niet verdient, of dat je er voor werkt of niet voor werkt.
En daar zit heel veel emotie aan vast. Dus zal het zeer waarschijnlijk een hele vlakke naam krijgen zoals een programma tegen onbillijkheid. Maar jullie zullen het weten als je het hoort, jullie zullen het weten.
C: Goed.
AEM: Wij zullen dit niet een naam geven, de menselijke wezens zullen dat doen.
C: OK. Ik denk dat dit alle openbare vragen waren die ik wilde stellen.

woensdag 23 november 2011

RADIO ANN met de Galactische Federatie van Licht - 22.11.2011


RADIO ANN met de Galactische Federatie van Licht

‘De mensheid wordt voorbereid op onze grootse entree.’Bron: ~Galactische Liefdes Reporter Ann Anderson~

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/radio-ann-gfl112211-humanity-being-prepared-our-grand-entrance


22 November 2011

~Galactische Federatie van Licht Communicatie via Radio Ann: ~


[Hallo. Dit is Ann] Hallo Ann. Dit is de communicatiegroep van de GFL. Wij hebben contact met je op innerlijke niveaus. In feite zijn jullie onze samen werkers. [Werkers?] Ja, jij en je vrienden. Wij richten ons op jullie groep. Velen van jullie zijn bij de GFL (=Galactische Federatie van Licht) op innerlijke niveaus. Jullie roepen om contact. Jullie zijn degenen met wie jullie contact wensen te maken. Jullie zijn degenen waar je op wacht.


Dit is een niet geheel bevredigend antwoord voor jullie die een 3-dimensionaal contact in Aarde tijd en werkelijkheid wensen te hebben. We weten dat. Wat kan er gedaan worden om die dag te verhaasten? Nou, we zijn verrast door de buitengewone toename van het lichtquotiënt van de Aarde. Dus wat je ook doet, ga er mee door. De condities zullen goed zijn voor contact in jullie leven.

Oh, we zien dat je dat antwoord niet leuk vindt, ‘in jullie leven’. Denk er even over na. Hoe veel menselijke generaties zijn gekomen en gegaan denkend dat ze helemaal alleen waren in het Universum? JULLIE generatie zal de meest verbazende verandering zien in de hele menselijke geschiedenis. De komst/advent van diverse avatars, Jezus, Siddharta, Krishna enz. die allemaal buitengewoon belangrijk waren, maar zij beïnvloedden de hele mensheid niet in gelijke proporties. Onze komst zal dat wel doen. Het zal een wereld her-vereniging worden voor ieder aspect van het dagelijkse leven en voor elk apart mens op de planeet. Het wordt ENORM in zijn gevolgtrekkingen en bijna ieder van jullie die dit leest zal er zijn om het te zien. Verbijsterend, jullie leven.


Het kanaal(Ann Anderson) ziet meer en meer toespelingen op de mogelijkheid van ET leven in de media. De mensheid wordt voorbereid op ons grootse entree op jullie toneel. Beetje bij beetje zal de mogelijkheid keren naar een waarschijnlijkheid, en dan naar een zekerheid en dan naar een feit in het leven. Wij weten dat júllie allemaal al ons bestaan als vanzelfsprekend nemen. Denk er ook aan dat er miljarden op de planeet zijn die dat niet doen. Wij werken op hen in, via jullie communicatie en door middel van veel andere toegangen/mogelijkheden.


Het is een groot project en wij zijn blij te rapporteren dat het voor het schema uitgaat. Nee, we zullen geen datums melden. We kunnen geen data garanderen, en te veel specificiteit veroorzaakt alleen maar verwarring en teleurstelling. We herhalen dit: het grootste gedeelte van jullie, zal in jullie leven onze toestellen zien landen op jullie grond. Zijn jullie klaar voor alles dat gaat veranderen? Denk erover na. Alles. Verandering is niet altijd prettig. Denk er alsjeblieft over na. Dank jullie.


De GFL meldt zich af.

Meester El Morya en de Arcturiërs - Susanne LieMeester El Morya en de Arcturiërs.  
Susanne Lie

"JouZelf      JullieZelf "


Bron:  http://suzanneliephd.blogspot.com/

21 november 2011


Dear One, ik had het gevoel dat El Morya bij me kwam vanmorgen om 3:00 uur en toen ik wakker werd kreeg ik de woorden Samensmelten met het Arcturische Groepsdenken. Welke boodschap moet ik nu oproepen?

Onze beste,
Wij de Arcturiërs willen graag dat je eerst de boodschap van El Morya ontvangt, want de downloading en samensmelting met het Arcturisch Groepsdenken is een lang proces, die een serie gaat worden.

Dear El Morya, ik hoorde je in mijn bewustzijn vanmorgen. Je zei iets over verantwoordelijkheid. Kun je doorgaan met jouw boodschap? Ik ben klaar om het te dicteren.

Suzille, ik ben een deel van het Groepsdenken waar je hierboven over sprak. In feite gingen alle Opgestegen Meesters in de frequentie van het GroepsDenken over op het moment van hun ascentie. We spraken als individu om het voor onze gegronde mensen comfortabel te maken maar nu keren we terug naar onze meervoudige uitdrukking als we met jou/jullie communiceren.

We willen zeggen dat je reeds je Arcturisch GroepsDenken hebt geïntegreerd. Met andere woorden, jouw multidimensionaal werkend systeem is nu geheel online, en dat is waarom je zo vergeetachtig bent geworden voor concepten die gebaseerd zijn op beperking en afscheiding. Net als jullie ooit in je bewustzijn geen concepten konden vasthouden van eenheid en ongeconditioneerde liefde, nu zitten jullie in het proces van loslaten van concepten van beperking en afscheiding.

Wij willen jullie, onze gegronde mensen, laten weten dat jullie volledig bij ons zijn, toch verlieten  jullie Gaia niet. Jullie zijn ge-bilocated (op twee plaatsen tegelijk) wat een eenvoudig concept is voor multidimensionale kennis, maar een moeilijk concept voor het drie dimensionale denken. Terwijl jullie eerder moesten worstelen om je bewustzijn te laten begrijpen en trouw te laten blijven  aan een multidimensionale werkelijkheid, moeten jullie nu worstelen om verbonden te blijven aan een werkelijkheid die nog resoneert in de drie/vierde dimensie. Velen van onze gegronde mensen hebben dit gevoel maar zij kunnen zich wel of niet bewust zijn van de reden voor hun problemen in het wereldlijke leven.

Deze ochtend hoorde je ons zeggen dat je een groot stuk verantwoordelijkheid moest dragen. Toen wij ‘you’ zeiden, bedoelden wij de meervoudige jou/jullie die al onze gegronde mensen inhouden die in het proces zitten om zich bij hun multidimensionale/groepsbewustzijn te voegen. Wij zeggen “multidimensionale/groeps” bewustzijn omdat groep en multidimensionaal de zelfde betekenis hebben voor ons. Maar, in jullie drie dimensionale denken betekent een groep wezens ‘veel verschillende dimensies van werkelijkheid’

Bijvoorbeeld, zoals we nu spreken, via de visie van jullie driedimensionale denken, schijn je alleen te zijn in jouw kamer. Maar, via jouw multidimensionale denken delen het groepsdenken van Opgestegen Meesters, het groepsdenken van de Arcturiërs en het groepsdenken van Gaia deze kamer met jou. In feite delen ze jouw leven met jou, want jullie bewustzijn is verbreed geworden om het groepsdenken van de vijfde dimensie en verder te omvatten. Natuurlijk zijn jullie je niet bewust van deze verbreding als je raam van waarneming alleen open staat naar de derde dimensie, en dat is iets dat je vaak moet doen omdat je je aardse voertuig moet vasthouden. Daar de derde dimensie afgescheiden is en opeenvolgend, moeten jullie dingen doen op een ordelijke manier. Bijvoorbeeld, je moet je sokken eerst aan doen en daarna je schoenen. In de vijfde dimensie stel je je voor dat je schoenen en sokken aan hebt en… dat doe je dan! (dat is dan zo!)

Maar ook, omdat het leven gebaseerd is op afscheiding, als je plotseling zou samensmelten met iets of iemand, zoals een samensmelten met een boom terwijl je rijdt, dan zullen jij en dat waarmee je samensmelt gewond raken. Omgekeerd, als je in een vijf dimensionaal voertuig zit en samensmelt, zeg maar met een vijf dimensionale boom, dan zullen het voertuig en de boom een samensmelting ervaren van moleculen om een boom/voertuig te worden. En geen object zal beschadigd worden. Ze zullen gewoon een ervaring hebben van een moment van complete eenheid. De boom, die levend is, zal de werkelijkheid van het voertuig ervaren. Maar ook zal het voertuig, dat levend is – want de gehele vijfde dimensie is levend – zal een moment van eenheid beleven met de boom.

De grote verantwoordelijkheid waar wij over spraken is de verantwoordelijkheid om constant de derde/vierde dimensie te onderscheiden van de vijfde dimensie en meer. Deze onderscheiding is een verantwoordelijkheid omdat jullie in twee zeer uiteenlopende werkelijkheden leven die compleet andere mentale constructies en frequenties van uitdrukking hebben. Jullie horen allemaal van bi-locatie, de kunst van leven in meer dan een werkelijkheid binnen hetzelfde NU. Jullie hebben nog de gewoonte om het meest van je aandacht in de derde dimensie te brengen, maar als je dat doet voelen jullie je hol, uitgeput en eenzaam. Deze gevoelens zijn wat je er aan laat denken dat JULLIE een multidimensionaal wezen zijn en NIET je perceptie moet beperken tot die frequentie van de werkelijkheid.

Bijvoorbeeld, zelfs in jullie gegronde leven, kijk je niet altijd naar beneden naar de een-dimensionale stenen, of kijk je altijd naar de twee-dimensionale planten? Kijken jullie altijd naar de grond of omhoog in de lucht? Nee, dat doen jullie niet. Dus, kun je dan zien hoe sommigen mensen zich anders voelen dan anderen? Sommige mensen onttrekken energie aan je, terwijl anderen met je samen lijken te smelten en je kracht geven. De eerste groep is nog in slaap, maar onbewust willen ze iets van het GEVOEL hebben dat ze onbewust in jullie herkennen. Omdat deze mensen nog niet hun kracht beseffen, hebben ze geen herkenning dat ze uit jullie energieveld staan te trekken. Ze willen jullie geen nadeel berokkenen; ze zijn het zich gewoon niet bewust.

Aan de andere kant, de tweede groep mensen is ontwaakt, en zij voeden jullie met hun prachtige energieveld. In feite beleven jullie beide een stroom van hernieuwde energie als je samen bent omdat jullie elkaar tot Eenheid brengen. Dit zijn de mensen die je uitzoekt als je wilt ontspannen en jezelf regenereren. Degenen van jullie die ontwaakt zijn naar jullie multidimensionaal bewustzijn leren te onderscheiden tussen deze twee soorten mensen. In die onderscheiding zullen jullie leren minder “tijd” door te brengen  met degenen die jullie uitputten en meer tijd met hen die waarderen dat jullie je ZELF zijn.

Jullie zijn de schepper van je leven. Jullie hebben de volledige mogelijkheid om dàt los te laten dat aan je trekt en niet in staat is om jullie wederkerig licht en/of liefde te geven op hun beurt. Als je voelt dat je deze mens, plaats, situatie of ding niet kunt verlaten, dan moet je naar binnen gaan en de reden vinden waarom je deze energie trekker in je dagelijkse leven schept. Er zit hierin een grote verleiding om je ZELF te vergeten en in het gewonde-ego te vallen van het slachtoffer zijn. Als dit het geval is, dan hebben jullie een prachtige gelegenheid om je percepties naar een hogere frequentie van jullie ZELF te brengen om beter het doel te begrijpen van deze uitdaging in je leven.

Vanuit dat perspectief zullen jullie in staat zijn om te begrijpen waarom je denkt dat je deze behandeling verdient zodat je naar de bron kunt gaan van die wonde en heb die lief om hem te bevrijden/los te laten. Jullie zijn te belangrijk voor Gaia om verloren te raken in gekibbel en confrontaties die gebaseerd zijn op de lagere frequenties van waarnemingen in het leven. Jullie zijn prachtige, multidimensionale wezens die bezig zijn met het proces van het ascenderen van jullie zelf en je planeet. ELKE mens, plaats, situatie of ding dat tussenbeide komt in die missie daar moeten jullie je op richten, die helen en of loslaten.

Voel de ongeconditoneerde liefde van jullie Multidimensionale ZELF om je heen en de ongeconditioneerde liefde voor het embryo van jullie Nieuwe ZELF in je. Herinner je om er aan te denken wie jullie zijn en waarom jullie momenteel een stoffelijk aardevoertuig vasthouden.

Wij, jullie hogere dimensionale uitdrukkingen van het ZELF, zijn altijd met jullie om je te helpen en je te gidsen.

El Morya

dinsdag 22 november 2011

Hilarion 20-27 nov. 2011


Hilarion’s Wekelijkse Boodschap
via Marlene SwetlishoffNovember 20-27, 2011 
http://www.therainbowscribe.com/hilarion2011.htmGeliefde mensen,

Deze week zal zien dat jullie alle downloads integreren en opnemen die je gekregen hebt en die je nog steeds krijgt. Het is een tijd voor rustige reflectie en contemplatie en het is een tijd om goed voor jezelf te zijn op simpele wijze. Mediteer over de schoonheid om jullie heen en de glorie van elke nieuwe dag.

Jullie zijn een levend, ervarend wezen in een prachtig menselijk lichaam wat een wonder is van biologische functionaliteit. Door dit wonderbaarlijke voertuig kunnen jullie je zintuigen gebruiken – de adem via de neus, de aanraking door de tastbare gevoel van jullie vingers, het zicht door de meest magische lenzen van je ogen, de smaak van voedsel dat je gebruikt en het geluid van de stem van je geliefde horen of van de vogels in de bomen.

Jullie komen nu in een tijd om je meer gewaar te worden van andere zintuigen die vroeger niet zo duidelijk voor jullie waren. Alhoewel het grootste deel van jullie met veel van deze andere zintuigen heeft geëxperimenteerd zoals met voorkennis, telepathie, helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid, zijn deze nog sporadisch en zitten ze voor de meesten van jullie in het gebied van een wonderbaarlijke gebeurtenis wat als een flits kwam en daarna was verdwenen.

Deze hebben gediend als een innerlijk waarschuwingssysteem om jullie veilig te houden terwijl je op deze wereld liep. Die zintuigen en nog vele meer zullen nu meer gewone gebeurtenissen worden dan ooit eerder in ieder mens en als dit begint plaats te vinden in de mensheid als geheel, zal het een totaal nieuwe manier van doen en van zijn creëren in jullie wereld.

Als een mens makkelijk kan onderscheiden en het aura kan zien bijvoorbeeld, van zijn buurman, is er geen ruimte bij de uitwisselingen tussen hen voor oneerlijke motivaties, gedachten of bedoelingen. Alles wordt dan voor hen die dit vermogen hebben, transparant en duidelijk, dus zullen relaties tussen mensen noodzakelijk eerlijker en waarheidlievender worden en gebaseerd worden op de integriteit van het Wezen.

Terwijl deze zintuigen naar voren komen bij jullie, zullen ze problematisch worden voor jullie als je nog niet meester bent geworden van de kunst van onthechting, want als mensen neigen jullie ernaar om dingen persoonlijk te nemen en dus kunnen er enkele amusante gevallen zijn van iemands reacties om opeens de innerlijke gedachten te kennen die een ander mens in zich voelt. Er zal een aanpassingsperiode komen die ontstaat als deze vermogens duidelijker worden bij ieder mens op Aarde.

Deze pas her-ontdekte talenten zullen een verreikend effect hebben op de gedragspatronen van de mensheid en ieder mens zal gewoon op natuurlijke wijze ermee beginnen om kwaliteiten van Liefde, medeleven en eerlijkheid, genereusheid en behulpzaamheid te cultiveren.

Dit zal op een verrassend natuurlijk manier gaan gebeuren als meer mensen wakker worden voor hun hoger potentieel. Terwijl de nieuwe kristallijnen roosters op volle kracht worden gebracht, zal de mensheid er een verbinding mee hebben die positieve veranderingen zullen brengen door de kracht van gerichte bedoeling en op deze manier wordt er eenheid en samenwerking gecreëerd tussen de mensheid en de Schepper die zal leiden tot grote vrede en harmonie op jullie wereld.

Als we binnengaan naar steeds hogere frequenties, zal het leven gevuld worden met groter gemak en expressies van vreugde, dankbaarheid, gelach, humor en enthousiasme zullen zich manifesteren in de uitwisselingen van de mensheid met elkaar en het leven op Aarde zal dan geleefd worden met vreugde, vrede en harmonie bij voortduring in het dagelijkse bestaan. Deze tijd komt eraan, lieve mensen, en een nieuwe wijze wordt gecreëerd door iedere keuze die gemaakt wordt op dit moment van het Nu.

Tot de volgende week…

IK BEN Hilarion.Vertaling: Winny

zondag 20 november 2011

Tijds Nuances Ontvangen door Gillian MacBeth-Louthan


Tijds Nuances

Ontvangen door Gillian MacBeth-LouthanWij zijn de essentie van tijd die aan jullie bekend en onbekend is. Wij zijn de essentie van alles dat voorbij is en alles dat zal zijn. Wij zijn de energieën die zichzelf schrijven op jullie lichaam, jullie geest en jullie gedachten als tijd die komt, als tijd die is. Wij zijn ALLE tijd die bestaat. In de uitbreiding van tijd zit een samentrekking van tijd. In het naar voren gaan is een tegelijkertijd achteruit gaan. Altijd gaan jullie voorwaartse stappen en houdingen vergezeld van of met parallelle achterwaartse bewegingen. Altijd naar de bestemming van de toekomst gaan kan alleen worden onderhouden of binnengegaan door de essenties en nuances van het verleden. En dus loopt alle tijd hand in hand. Vooruitgaan is het zelfde als achteruit gaan en achteruit gaan is het zelfde als vooruitgaan. 

In de tijd van de eclipsen is er een volgorde van numerieke coderingen die worden verruild met de gewone standaard van de aarde, wat betekent dat getallen zullen veranderen. De getallen van jullie chronologische leeftijd zullen veranderen. De getallen van jullie biologische leeftijd zullen veranderen. De volgordes van getallen die jullie kennen en in je DNA vasthouden zullen verschuiven en veranderen. De getal volgorde in het aantal minuten en seconden en tijdblokkeringen van een 24-urige periode, zullen veranderen. De breedte en lengte van waar je woont op je thuisplek, zullen veranderen. Die worden getwist, verdraaid. Er zal een galactische beweging zijn en de tijd zal diverse seconden achteruit gaan. De achteruit beweging is nodig om de nabije toekomst te herkrijgen en te her-calibreren. 

Dit is gelijk aan jullie tijd in de geschiedenis toen dagen op je kalender werden verwijderd en toegevoegd in overeenstemming met de wensen en behoeftes van hen aan de macht. Als jullie die zelfde gedachte koesterden om een galactische vergelijking te hebben, dan zullen er verwijderingen en correcties zijn in de vergelijking van tijd/ruimte.  Jullie Tijd is geweest als een man die op een paardenrug racet, en langs een locomotief rent. De locomotief vertegenwoordigt het galactische begrip van tijd. De man op het paard vertegenwoordigt het menselijke begrip van tijd. Bij dit omhoogkomende snijpunt van Tijd, zullen beiden gezet worden in een verbindingssnijpunt, in plaats van parallel met elkaar te lopen om jullie de curve van de galactie te laten begrijpen Niets in jullie galactie loopt in een rechte lijn. Alles is gecurved/gekromd om stuwkracht te verkrijgen. In krommingen verschuift de zwaartekracht trekking en de trekking van energieverschuivingen – soms is er een opwaartse lift ervan, en soms is er een aflopende essentie.  In deze tijd zijn jullie energieën in een opwaartse mode, maar in de tijd van de eclips zullen jullie stuwkracht krijgen en zullen jullie uiteindelijk die galactische energiegolf en de tijdsverbinding beleven en begrijpen. In dat portaal zullen jullie je meer uitbreiden(verbreden) dan je op dit moment van het niveau van denken kunt begrijpen, maar jullie moeten geopend zijn. Houd je hart open, houd je handen open, en houd het denken open om deze ervaring te grijpen/snappen als die jullie voorwaarts laat lopen. 

De energieën van jullie aarde zijn bedoeld beperkend. De 24 urige dag, de 60 minuten, 60 seconden en 12 maandelijkse jaren, werden geschapen om jullie te verwarren en te beperken. De tijdsnuance die jullie binnen gaan zal je helpen begrijpen dat Tijd, zoals je dat van binnen geweten hebt plooibaar, verbuigbaar is, uit te strekken en samen te trekken is. Jullie zullen door je dag gaan en die in overeenstemming met je behoeftes beeldhouwen. Iedere persoon zal Tijd scheppen in overeenstemming met hun persoonlijke wensen en behoeftes. Sommigen zullen hun dagen korter willen, anderen willen hun dagen langer laten zijn, sommigen zullen meer daglicht hebben, anderen zullen meer avond of nacht willen en enkelen zullen meer schemering en ochtendgloren willen hebben en minder licht van overdag.

Als Mede-Scheppers worden jullie nu Meesters van de Tijd. De energie die jullie wereld schiep is holografisch van aard, wat betekent dat het is te bedenken, te verbeelden. Jullie verbeelding en je beeldspraak beeldhouwt het resultaat van jullie leven. Ieder van jullie werkt met een andere hardheid van steen en met een andere vorm van beeldhouw instrument. De eclipsen escorteren jullie naar meer van je meesterschap en laat andere energieën – die buiten de frequenties van de aarde zijn gehouden – binnenkomen in haar energieën. 

Terwijl deze Tijd Nuances op dit moment zijn gestopt en worden begeleid terwijl ze teruglopen, wordt er een poort van ingang verkregen rond de vroeger verzegelde energieën van de aarde. Die energieën die van een hogere frequentie licht zijn, zullen dan moleculair en politiek verbonden worden met de volgende stap van aarde’s evolutionaire proces. We verzekeren jullie dat de poort van de tijd alleen binnenlaat wat van geChristende frequentie is. Die energieën zullen zich met ieder van jullie verbinden om jullie meer te begeleiden in jullie geChristende energie en meer met jullie begrip van wat de God in jullie wil dat je voltooit, wenst dat je begrijpt, en wenst dat je lief hebt. Dus wees open voor een nieuw begrijpen van hoe jullie wereld, je perceptie, je begrip van alle dingen aan het verschuiven is.

Het ‘portaal’ dat jullie allemaal buiten jezelf zoeken is waar je altijd geweest bent. De sleutel die de poort ontsluit om ingangen te verkrijgen naar de hemelse sfeer ben jij, zijn jullie. Jullie zijn de sleutel in menselijke vorm. Jullie zijn de poort in menselijke vorm. Jullie zijn het licht van het goddelijke dat jullie zoeken. Beveel op deze avond als je sluimert dat je toestemming geeft om bevrijd te worden van alles dat niet van de hoogste vibratie van licht is. Want ‘Voorwaar’  --  Ziedaar… het Licht Komt. Sommigen van jullie denken, “Is dit de tweede komst? Of is dit de eerste?”  We laten jullie nu achter met deze gedachte. Wij zijn de essenties van de Tijd Heren. (Time Lords)

donderdag 17 november 2011

St. Germain - Ute - 16 november 2011

  
St. Germain 
gechanneled door Ute

16 nov. 2011


IK BEN St. Germain!

Beste mensen,
Na het hoogtepunt van 11.11.11 schijnt iedereen zich te hebben teruggetrokken in een ruimte van desillusie. Velen hoopten om voor altijd ontsnapt te zijn aan het 2 dimensionale rijk.

Velen hoopten dat van nu af aan en plotseling jullie Aarde en de fundering van de menselijke gemeenschap zou zijn veranderd, zodat jullie allemaal zouden ontwaken in een nieuwe wereld.

Er zijn gechannelde boodschappen, en ook andere die dit verkondigden!

Nu, lieve mensen, vraag jezelf nu op dit moment af wat de visie in je hart is! Is het vrede en onthechting van de 3 dimensionale wereld wat daar overblijft? Is het dat je ziet en voelt dat er een mensheid is die van Liefde is en handelt als een enkel lichaam? Voelen jullie de zon van ontwaakt Goddelijk bewustzijn oprijzen die in jullie hart en in dat van jullie naasten opkomt?

Als je hierop kunt antwoorden met een helder “ja”, dan IS jullie persoonlijke wereld al veranderd in jullie ervaring en ben je wakker geworden voor het wezen van Goddelijke aard.
Als je niet bent ontwaakt naar een nieuwe wereld en bestaan, laat dit zien dat je nog op het pad loopt van een verder ontwaken. Er zijn zoveel illusies die je nog moet herkennen/erkennen en transcenderen om te stoppen met dromen op het verkeerde pad. Ontsnappen is niet mogelijk, alleen de transcendentie van het zelf is mogelijk.

Ascentie heeft van jullie nodig wat je werd geleerd door oude meesters en leringen en dit is niet veranderd alleen omdat het universum aan het evolueren is. De spirituele leraren uit het verleden hebben niets anders gedaan maar helpen hun studenten om het pad van evolutie op te gaan in een tijd waarin anderen er zelfs nog niet van droomden.

Het verschil nu is dat deze gelegenheid niet alleen wordt aangeboden aan enkelen maar aan de héle mensheid, omdat het duister op jullie planeet aan het verdwijnen is. Maar alleen werkelijk als jullie er actief  aan deelnemen. Het licht dat door de Meesters uit jullie verleden werd gerealiseerd en gedemonstreerd door dit te laten zien en door te geven aan hun leerlingen, dit licht stroomt nu, buitengewoon in licht toenemend naar jullie Aarde. Het is dit licht dat werkt als jullie meester, omdat het bewust is, maar het moet jullie deel zijn in dit proces om het jullie bewust te laten transformeren.


Het pad van de leerling is niet veranderd, het is het pad van overgave, wat overgave naar het licht betekent en de boodschap ervan wat ten slotte Zuiver God Bewustzijn is. Het Licht ontsteekt jullie oude erfenis en herinnering van wie jullie zijn en wat licht zelf is, Licht ontmoeten en de vereniging met Licht.
En dit doet je hoger bewustzijn ontwaken.

Dichtheden en hun niveaus zijn gelijkwaardig aan niveaus van bewustzijn. Als je het Goddelijke Hart binnengaat, boven dichtheid, zelfs de hoogste en meest subtiele(dichtheid), ben je voor altijd vrij.
Er zijn dan – zoals is gezegd “vele woningen in Mijn Huis” en ascentie is niet alleen een niveau van bewustzijn, alle mensheid delen die vanaf het begin. Er zijn niveaus van ontwaken, maar het voelen van het hart, het centrum van je wezen, dit is de alles verenigende verblijfplaats die het Geschenk van God aan jullie is om jullie Eenheid te ervaren.

Geliefde mensen, het is niet aan jullie om te oordelen en te weten waar anderen in dit proces zijn. Ieder volgt zijn eigen pad maar wat belangrijk is, dat is dat jullie begrijpen dat het ontwaken van de mensheid niet in een oogwenk gebeurt terwijl jullie nog steeds diep slapen in je dromen van/in een wereld van louter illusies.
Zonder jullie eigen verantwoordelijkheid om te ontwaken in het volgende niveau van bewust besef van jezelf, die je boven het alleen denken verheft naar je ware gevoel van hart en ruimte van bewustzijn, is er geen kwestie van ascentie.

Zelfs als jullie planeet verschuift, kunnen alleen zij zich daar bewust van zijn, die zelf zijn opgetild naar hoger bewustzijn. Zonder dit is er geen ascentie en geen Nieuwe Wereld. Zonder dit ga je door met de wereld die je kent.

Jullie is nu tijd gegeven, na veel voorbereiding en leringen van meesters en meer geëvolueerde vrienden uit de universums, om voordeel te hebben van al deze gegeven middelen, om te veranderen en je zelf te laten verheffen naar wat jullie oorspronkelijk zijn of geweest zijn. Zonder werk zal dit niet gebeuren, echter.
Het bewijs is aan jullie gegeven dat louter hopen en dromen niet langer je bewustzijn en de plek van je niveau van evolutie verandert.

Dit is de les van het laatste gebeuren van 11.11.11. Neem dit ter harte, lieve mensen en leer eruit!
Wij staan altijd tot jullie beschikking, wij zijn altijd hier om te helpen! Waar er een ware discipel is, verschijnt de Meester.

Liefde aan jullie, lieve mensen, en wees Gezegend op jullie pad! 

Ik Ben St. Germain.


zondag 13 november 2011

Steve Beckow met AEMichaël

 

 

Steve Beckow met AEMichaël

 

Bron: Archangel Michael to Ascenders and Starseeds on 11-11-11  

Ik heb een gesprek met Aartsengel Michaël gehad over 11/11/11, op 10 november, dankzij Linda Dillon. Ellen heeft de tape in recordtijd uitgeschreven en ze krijgt mijn grootste dank daarvoor.
Hier is dan de audio en het interview zelf, wat de mensen helpt te weten hoe het beste gebruik te maken van de prachtige energieën van deze 11/11/11, of ze nu willen vertrekken en terugkeren als Poort Bewakers of hier blijven als Lichtwerkers. Wat Aartsengel Michaël (verder AEM genoemd) hier zegt geldt duidelijk niet alleen voor 11/11/11 maar voor de overblijvende tijd die zich opbouwt voor onze collectieve Ascentie.
Hier is het interview van Aartsengel Michaël via Linda Dillon:
Linda Dillon: Dit is een ‘reading’ met Steve Beckow op 10 november 2011.
AEM: Gegroet, ik ben Michaël.
St.B: Gegroet Lord. Dank u dat u gekomen bent.
AEM: Welkom mijn vriend.
SB: Dank u.
AEM: Nou het is een opwindende tijd boven en beneden. En ik zeg ook innerlijk en uiterlijk! Ja, we hebben heel verschillende vormen, nietwaar? Maar toch, het lijkt dat het menselijk collectief op lichtsnelheid vooruit gaat, in feite, ze gaan vooruit met de snelheid van liefde. En in alle rijken en werkelijkheden is dat zeer opwindend/verblijdend.
Ja, er zijn sommigen die racen naar de deur, en terwijl ze naar de deur racen maken ze een heel snel u-bochtje, en slippen en glibberen wat. Dus we zien het ook humoristisch. Want er is geen noodzaak om er op een bepaalde tijd doorheen te gaan, op een bepaalde dag, op een bepaald moment. Ja, er is een neiging en een vroegere overeenkomst in termen van het zielencontract van iemand. Maar er is geen noodzaak aan onze kant. Wij hebben niet zo’n soort regeling.
We weten dat er veel is waarover je wilde praten vandaag.
SB: Ik ben blij dat u dat vóór die tijd weet, Lord! Ja. Hoe moeten we er mee om gaan? Misschien is het beste om met uw boodschap te beginnen aan de mensen die naar deze reading luisteren of hem lezen. Wat kunnen we verwachten op 11 november, welke veranderingen kunnen ons gebeuren, hoe kun je je het best op deze dag oriënteren?
AEM: Er zijn instructies, ja, specifiek voor 11 november 2011, maar het zijn ook instructies die je verder mee kunt nemen tijdens het hele proces. Dus zeg ik tegen jullie, welkom, mijn geliefde vrienden. Welkom vrienden en hybriden van de Aarde! Engelen en ET’s, menselijke wezens, poortbewakers – jullie die allemaal zijn bijeengekomen voor deze belangrijke gelegenheid!
Zoals jullie weten is dit portaal van 11/11/11 belangrijk – ja, het is natuurlijk een energetisch portaal, het is een opening door het Universum heen – maar het is ook een heel belangrijk portaal voor het menselijk collectief. Nu, we hebben tegen jullie gezegd dat Gaia al heel goed onderweg is met haar proces. Zij draait, sneller en sneller de nieuwe dimensionale werkelijkheid in waarin zij wil wonen. En de koninkrijken, zoals jullie over koninkrijken denken – de deva’s, de dieren, de bomen, de rotsen/stenen – die zijn allemaal ook heel goed verbonden en die zijn ook met Gaia verankerd.
Boodschap aan de vroege Ascentie makers die als PoortBewakers zullen terugkeren.
Dus wat brengt het ons? Het brengt ons deze stralende zielen, het menselijke ras. En dit is specifiek een opening om het menselijk collectief te ontvangen, om erin te gaan, om een anker van waarheid te worden van wat ze altijd geweest is – en dat is liefde. Dat is het weefsel, het is de essentie, het is de microkosmos van hun wezen.
Zij gaan een werkelijkheid hierboven binnen, van veel verder. Je kunt niet denken over een dimensionale verschuiving als het gewoon door een poort naar het volgende te gaan. Wat jullie doen is dat je de werkelijkheid verschuift die je verkoos te bewonen, naar wat beschikbaar en open voor jullie is. En dus is deze poort opening voor degenen die er voor kozen om er doorheen te gaan in liefde, en in een weten van – geen denken, maar een weten – van hun heelheid. Dit is de tijd van de voltooiing van dit hele systeem.
En het is een systeem dat de behoefte aan evenwicht, innerlijk en uiterlijk, nodig heeft, om dit te laten plaats vinden. En daarom plagen we en zeggen dat er enkelen zijn die racen naar de deur en die een snelle u-bocht maken, gewoon omdat zij zich hebben gerealiseerd dat ze innerlijk en uiterlijk nog geen balans hebben bereikt. Ze kunnen dat werk innerlijk misschien al wel hebben gedaan, en als we zeggen innerlijk bedoelen we alle lichamen – het spirituele zelf, het geïntegreerde zelf waarover we met jullie eerder hebben gesproken. Maar er is ook de noodzaak om een balans te vinden en om de uiterlijke werkelijkheid van de Derde Dimensie los te laten.
Nu, er zijn velen - en ja, ik spreek over jullie die de schaduw van twijfel voelen in je hart. Twijfel niet aan jezelf. Oordeel jezelf niet. Laat mijn blauwe vlam van waarheid sterker branden. Omdat zij er zijn die twijfel hebben over het loslaten van wat jullie denken dat de Derde Dimensie of werkelijkheid is. Jullie laten de schoonheid van Gaia niet los. Jullie laten niet de schoonheid van een zonsopgang los, ofschoon dit anders kan lijken. Jullie laten los waarvoor je geschopt en geschreeuwd hebt, de dualiteit en de polariteit, de ouderwetse geloofstelsels/denkstelsels. Dus jullie laten de oude Aarde achter.
Mijn geliefde vrienden, laten we even zeer duidelijk zijn. Jullie laten niets in de steek. Jullie laten Gaia niet in de steek. Jullie laten je gemeenschap niet in de steek, je familie en je vrienden niet. Zelfs het tegendeel: jullie helpen om de vibratie omhoog te brengen. Terwijl jullie door dit portaal gaan, door deze poort, deze verschuiving, verlichten jullie letterlijk de lading/last. En ja, jullie kunnen handelen als een poort bewaker. Van sommigen van jullie zal dit jullie rol zijn. Of je kunt energie terugzenden naar degenen die er behoefte aan hebben, in deze periode van overgang. Maar het is belangrijk voor jullie om je te realiseren dat jullie de Wegwijzers zijn, en dat jullie de last verlichten. Jullie ondersteunen Gaia op deze reis. Jullie vergezellen haar.
Dus, terwijl jullie dat doen is het heel belangrijk dat jullie in je meditaties – en we begrijpen dat sommigen van jullie solitair zullen zijn, maar velen van jullie zullen dat in groepen doen. Dat maakt niet uit. Er zijn enkele essentiële ingrediënten waarvan we willen dat je even de aandacht legt. En dat is, voor alles uit, het verankeren in je hart, dieper dan je dacht dat mogelijk was. Voel alle koorden. (1) Ik zal bij jullie zijn om ze zeer snel door te snijden. En wat je moet doen is gewoon zeggen ja. “Ja, ja, ja”. Alle koorden naar de oude Aarde, inclusief jouw idee, enkele geloof/denkstelsels die je misschien gehad hebt over het oude zelf – laat dit allemaal los. Het zal voelen alsof je door een douche heen gaat, een lichtdouche.
Veranker je stevig. Laat je koord diep vallen in het hart van Gaia. Nadat wij die koorden hebben doorgesneden, veranker je, grond je. Jullie zullen dit Ascentie proces niet willen doen zonder dat je aan haar verankerd bent, anders ga je draaiend de ruimte in. Dat is niet de bedoeling van dit proces. Als je je volledig verbonden voelt, gekoesterd door Gaia, laat jezelf dan omhoog gaan de heilige spiraal op naar de plaats van vereniging, van Een, naar het hart van allen.
Vraag je niet af of je in staat bent om dit te doen. Dit is geen mentaal proces. En als je op een bepaald moment denkt dat je struikelt, keer je dan tot ons, omdat wij allemaal aanwezig zijn. Ja, wij allemaal. Dus veranker je dan in het hart van Een, en voel jezelf dan alsof je mee stroomt naar de heilige spiraal, er binnenin blijft, naar de Vijfde. Dus veranker je, stijg op en stroom verder. Kom niet terug naar de Derde. (2) Het is voorbij daar, en over.
Wat zal er anders zijn? We hebben jullie voorgesteld dat je een gevoel van afsnijden, van uitschakelen krijgt (en wij willen jullie – wat is jullie uitdrukking daarvoor? – een high five! geven – dat jullie zijn aangekomen); dat jullie zullen voelen dat er een andere sensatie is in wat jullie denken dat je vijf zintuigen zijn, dat jullie anders horen, zien, merken. Probeer niet om direct in je nieuwe werkelijkheid te navigeren. Laat jezelf even verankeren terwijl je weet dat Gaia jullie aan het gronden is en er voor koos om jullie dit geschenk te geven zoals jullie het aan haar geven.
Laat jezelf verankeren om te voelen – nou, we zouden zeggen een zin van vastigheid onder je voeten te voelen, ook al sta je jezelf toe om te kijken, je zult de dingen anders zien. Jullie kunnen het een vaste vorm geven als je dat wilt, maar je zult ook de moleculaire, subatomische patronen zien van wat het ook is waar je naar kijkt. En wat nog meer is, zullen jullie heel helder beginnen te zien – niet in overweldigende zin, omdat we heel voorzichtig zullen zijn met deze afstemming, maar – jullie zullen beginnen om velen van ons te zien.
Nee, dat is niet jullie fantasie, lieve vrienden. We zijn hier altijd al geweest. En we hebben jullie al een lange tijd geleden verteld dat zelfs in de Derde Werkelijkheid de sluier al was verwijderd, maar in de Vijfde is die nooit uitgevonden. Daar was die nooit geconstrueerd. Dus zal er een grotere visie zijn. Jullie zullen naar dingen kijken – of het nu de natuur is, vogels, dieren, tafels – en je zult ze gewoon anders gaan zien. En jullie zullen de levenskracht gaan zien, de heiligheid, niet alleen in jullie naaste menselijke wezens, ja, die met jullie aankomen. Jullie zijn niet op een solitaire reis gestuurd. Dus zal er een verschil zijn in waarneming. Het grootste geschenk is helderheid, en het is de helderheid die niet alleen van het geïntegreerde hart is, maar van het geïntegreerde wezen, de verdieping van de verbinding met iedereen.
Dus als jullie naar dingen kijken, zullen ze anders lijken. Je zult zeggen, ik heb nooit die boom, die berg op die manier gezien. Maar de grootste verschuiving, mijn lieve harten, is hoe jullie je zullen voelen. Jullie zullen voelen dat je genoeg energie hebt om de Olympus te beklimmen. Je zult merken dat veel van je pijnen en kwalen die je in de Derde hebt meegedragen gewoon aan het verdwijnen zijn. Je zult ze vergeten.
Nu, jullie vergeten niet wat je achter je hebt gelaten. En jullie die de Wegwijzers zijn, bij de eersten, is het belangrijk, want zelfs als je niet een Poort Bewaker bent, bewaar je de energie voor zo velen. Jullie nemen niet langer deel aan de energie van de Derde Dimensie. Dat is voorbij en gedaan. Maar dat betekent niet dat je niet merkt wat er gebeurt. Maar je zin van betrokkenheid, en zeker je emotionele betrokkenheid, die zal er gewoon niet meer zijn. En dat is ook niet de bedoeling dat die er is. Het is niet wat jullie – het is geen deel van die dimensie of van die belevenis. Dat kan niet zo zijn.
Dus is het een loslaten, maar het is ook een herinnering, of een visie, en een vasthouden van de hogere waarheid van wat er wordt bewerkstelligd. En als je die energie vasthoudt, energetisch, ben je een baken of wenk je naar miljoenen. Ja, ieder van jullie. Is dit een grote taak? Ja. Is het een avontuur? Ja. Is het doenlijk? Zonder enige schaduw van twijfel.
Dus geef die twijfel aan mij. Als je vanavond gaat slapen, laten we dan dit proces van koorden doorsnijden en loslaten beginnen. (3) Blijf in liefde. Blijf in de waarheid van wie je bent. Niet alleen mijn legioenen, maar alle legioenen van licht zullen bij je zijn. Door alle Universums heen heeft dit impact en invloed, en effect – wat jullie denken dat effect is. Want jullie zijn heel bewust van deze “oorzaak en gevolg.”(4)
Laat jezelf niet in paniek raken. Er is een aanpassing die enkele dagen kan duren, maar het is niet onprettig, het is gewoon het naar een nieuwe plaats gaan. Dus laat dit gebeuren, wetend dat alle hulp beschikbaar is voor je.
Het is reeds begonnen. En het begon al lang geleden. Het zou heel ongelukkig zijn als jullie je hadden voorbereid en voorbereid en voorbereid op deze reis, dit feestje, en dan op het laatste moment zeiden: “Oh, ik wil niet gaan. Ik kan niet gaan.” Natuurlijk kunnen jullie dat! En ik houd de deur voor jullie open, net zo als Yeshua dat zal doen, en Maitreya, Kuthumi en Shiva. We zullen er allemaal zijn. Kom en voeg je bij ons.
Boodschap aan Sterrenzaden en Lichtwerkers voor wie het dienstcontract vereist dat jullie blijven.
SB: Lord, dit is voor zover u zich richt aan mensen die zullen ascenderen. Wat zegt u tegen de mensen die gewoon alleen van de energie kunnen genieten? Kunt u hen zeggen wat ze morgen misschien kunnen verwachten?
AEM: Het is absoluut een energieopening voor het vermogen van jullie in menselijke vorm, zelfs als je heel stevig in de Derde – of de Vierde voor sommigen - bent verankerd – om je naar een groter, een grootser, een wijder, meer uitgebreid gevoel te begeven, niet alleen van liefde, maar specifiek is de opening voor co-creatie. Dus denk erover als een triade van liefde, co-creatie en evenwicht. En natuurlijk zijn ze allemaal gelijk en zijn ze van elkaar afhankelijk.
Dus als jullie op je plaats blijven, als het ware, zul je toch een verandering in jezelf voelen, energetisch, en ja, een lichtheid van wezen, een ongelooflijke lichtheid van wezen. Vergeet het niet – we hebben met dit kanaal hier heel veel over gesproken maar we zullen het herhalen – jullie begonnen 11-11 jaren geleden. En toen kwamen jullie in de periode waar je over gedacht hebt als de 12-12. Wat jullie vergaten is dat je nog steeds in die fase van 12-12 zit en dat jullie nu aan het eind ervan komen.
En het is een periode geweest van uitbreiding en van het verankeren van evenwicht en hogere frequenties. En wij weten dat er tijden geweest zijn waarop de frequenties zo’n sterke aard hadden dat het soms moeilijk is geweest om evenwicht te bewaren. En toch hebben jullie sterrenwerk gedaan, en hebben jullie volgehouden bij enkele, heel, heel ruwe zeeën.
Als jullie blijven, is wat jullie gaan beginnen te zien en daar getuige van zijn – want, vergeet het niet, dit is Gaia die transcendeert – jullie gaan dus grotere openingen beginnen te zien, grotere vrijheid, ja, een vernietiging en verwijdering van veel oude stelsels – maar dat is al onderweg. Dus in die zin zal het niet een afbraak zijn, een element van verwoesting, maar veel meer een opheffing, en een schepping en mede-schepping van het nieuwe.
En wij stellen jullie voor dat het sneller en sneller gaat gebeuren. Ook velen van jullie die in de Derde Dimensie blijven, hebben me gevraagd – velen van jullie hebben me dat gevraagd – naar Aarde veranderingen. En wij willen jullie verzekeren dat als Gaia transcendeert, dat dan de noodzaak voor Aarde veranderingen vermindert, niet toeneemt. Dus hoe meer zij zich ondersteund en vergezeld voelt – en dat is vitaal belangrijk voor hen die blijven om ook stevig verankerd in haar hart te zijn, en in het hart van de Ene, zodat jullie niet heen en weer geslingerd worden door wat jullie zien als verandering, hele snelle verandering.
Jullie visie begint ook te veranderen, dus zal het niet zijn als een flits in de ogen – maar jullie zullen merken dat je dingen anders gaat zien, dat je dingen al anders aan het zien bent. Maar sta klaar, mijn lieve harten, het is sneller aan het veranderen, voor degenen van jullie die kiezen om te blijven en om het collectief te vergezellen op deze reis.
Degenen van jullie die blijven, doen dit uit liefde, niet alleen voor Gaia, maar voor de mensheid. Jullie doen dit om te helpen, om het collectief opnieuw te wekken zodat zoveel mogelijk als er kunnen komen, gaan opstijgen, gaan veranderen. Want de deur is open en de welkom-mat ligt klaar. Ja, het spijt me, mijn vriend, ik onderbrak jou.
SB: Oh, nee, dat is goed. U bent de bron van informatie. De mensen die er voor kozen om te blijven, Lichtwerkers en Sterrenzaden die weer anderen zullen helpen, wat zal hun ervaring zijn na morgen? Wat zullen ze in zichzelf gaan merken en hoe moeten ze daarop antwoorden?
AEM: Het zal voelen – dat is zeer mogelijk, en we willen niets programmeren – maar we vragen en moedigen alle Sterrenzaden, alle Lichthouders, alle Lichtwerkers aan, feitelijk alle wezens, om tijd te nemen voor gebed en meditatie morgen, zodat het portaal voor hen ook open is. Ze kunnen best een lichte druk voelen, bij de bredere resultaten van wat er bezig is, in je hart en in je solar plexus, een licht gevoel van ongerustheid, dat de mensen soms hebben als ze voelen dat er iets gaande is, of ..”dat ik bijna wat moet doen, maar ik weet nog niet wat dit is.” Het is een soort voorkennis.
Denk dus niet dat je collectief hartaanvallen krijgt, of indigestie of iets anders. Het is gewoon een stoffelijke reactie op de verbreding die je voelt. Maar er zal ook een grotere zin van ruimtelijkheid in je stoffelijk lichaam zijn. Je neigt over jezelf te denken op een bepaalde manier: “Oh, ik ben 1 m. 60 en ik weeg een en zeventig kilo en ik heb die maat.” En dan stel je dat vast en dan ben je dat letterlijk. De zin die je hebt is dat je meer bent geworden en dat je meer ruimte hebt, dat je wat groeide. En natuurlijk is het gewoon een veranderend besef van de grootheid van je veld. Maar dat is een zeer duidelijk verandering voor de meesten van jullie.
Verhoogde gevoeligheid en sommigen van jullie zullen zeggen : “Oh, ik voel nu al dat ik gebombardeerd wordt. Alsjeblieft Lord, doe ons dit niet aan.” Het spijt me, dit zal ook deel zijn van het geschenk. Het is verhoogde gevoeligheid, in termen van stoffelijke zintuigen, maar ook in termen van je ultieme zintuig, je zintuig van verbinding, je zintuig van besef, je zintuig van onderlinge verbondenheid.
Dus zullen jullie je zelf meer bewust vinden, niet alleen voor wat je denkt, voelt, aanvoelt, maar wat anderen denken, voelen, beleven. En het zal juist een weten zijn, een zeer diep weten. En vanuit deze uitgebreide soort van verbinding is het dat de grootheid van veranderingen, de snelheid van veranderingen, werkelijk plaats beginnen te vinden.
Als dat grotere zintuig/gevoel er is – en dat zal doorgaan zich uit te breiden in het komende jaar – in dat gevoel van verbinding, praktisch en wat je als etherisch kan zien of spiritueel, dat gevoel van gemeenschap wat samenkomt in een verenigde gedachte of begrijpen, het zal gaan groeien. Dus het gevoel van “wij en hen” of “hij of ik” zal verwijderd worden. En dat neemt helemaal niets weg van jullie unieke, prachtige zelf.. Maar als jullie je ogen opendoen en je heilige praktijken volgt dan zul je die zin van ruimtelijke verbinding voelen.
SB: En wanneer kunnen we beginnen in onze heilige praktijk binnen te gaan? zullen die veranderingen te middernacht beginnen?
AEM: Dat is allang begonnen. Maar ja, we zullen echt beginnen – dat zal rond elf uur vannacht zijn, waar je woont.
SB: All right. Okay.
AEM: Het is een goede nacht om te slapen. Laat los. Laat ons de koorden weghalen. Het is niet alleen van degenen die vertrekken waarvan de koorden moeten verwijderd worden. Het is van iedereen. Dus nodigen we iedereen uit om hieraan deel te nemen.
SB: All right, Lord. Is er een manier die u ons kunt geven over hoeveel mensen verwacht worden om in die 11-11-11 periode gaan opstijgen?
AEM: Dat zal niet enorm zijn. Dat zal ongeveer een miljoen zijn.
SB: All right. Een miljoen. En de meesten van hen, denk ik, hebben hun relaties voltooid, dus hoe weten we dat iemand is opgestegen? Ik bedoel niet dat we hen persoonlijk kennen, maar als we hen niet persoonlijk kennen is er dan een manier waarop we kunnen ontdekken dat ze opgestegen zijn, of moeten we tevreden zijn met het niet weten?
AEM: Ja, jullie moeten daar meest mee tevreden zijn [met het niet te weten] . Alhoewel er veel verslagen zullen zijn van: “Herinner jij je die en die? Hij schijnt er niet meer te zijn. Weet jij waar hij naar toe ging?” Maar wij willen niet zoiets scheppen waar je van kan denken als een publiek tumult. We willen geen verhalen van ontvoering –
SB: Right.
AEM: die door de media heen zweven.
SB: Um-hmm. All right, dus moeten we –
AEM: Jullie zullen weten –
SB: - behoedzaam…..
AEM: Ja. En in veel gevallen zullen je vrienden die verschoven/veranderd zijn via mensen zoals Linda of gewoon zelf in een droomstaat gaan zeggen: “Hallo. Ik heb het gedaan.”
SB: Um-hmm. [gniffelt]
AEM: Omdat het belangrijk is. Dit gaat niet over sterven. Dit gaat niet over dood – zelfs tegengesteld daaraan. Dit gaat over leven en verder doorleven. Ja, in een andere vorm. Maar desondanks, doorgaan met leven.
Weet je, lang geleden, toen St. Germain naar Amerika reisde (5) – of neerder van die reizigers voor die zaak, maar ik heb gewoon een heel nauwe relatie met deze lieve vriend – waren er velen die dachten, nou, dat ze gewoon waren gestorven of van de rand van de Aarde waren afgevallen, want ze kwamen nooit meer terug. (6) En natuurlijk dachten ze jaren lang dat zij dood waren. En dus waren ze dood. Maar ze waren helemaal niet dood. Ze hadden een ander avontuur. Dus denk erover alsof je naar een ander continent gaat. (winny: zoals bekende mensen als Steve Fossett, of Antoine de Saint Exupéry)
SB: Dus, veel zal nieuw gaan worden.
AEM: En het grootste deel daarvan is om geen regels, ideeën, geloofstelsels van de Derde Dimensie mee te nemen en op een of andere manier uit te proberen, ze te vormen of ergens anders toe te passen. Dat zal niet werken.
SB: Um-hmm. Dat is heel duidelijk. Nou, Lord, ik denk dat ik het publieke deel van de tape hier ga eindigen.
[de goodbyes werden later gezegd]
EINDE
Voetnoten:
(1) Met koorden bedoelt AEM iets dat ons bindt aan de Derde-Dimensionale werkelijkheid – de hechtingen die we ermee hebben en de onafgemaakte zaken die weerstand kunnen oproepen voor Ascentie.
(2). Dat betekent, verlaat niet direct de Vijfde dimensie voor de Derde omdat de Derde je startpunt is. De Vijfde is niet je startpunt, alhoewel velen kunnen kiezen om terug te keren naar de Derde om als Poortwachter te dienen.
(3) Dit zou kunnen lijken te wijzen op dat Ascentie zal beginnen of gebeurt nadat mensen naar bed gaan voor de nacht.
(4) Van de Wet van Karma wordt gezegd de Wet van Oorzaak en Gevolg en Effect te zijn.
(5) Een mogelijk referentie naar St. Germaine’s verblijf in het Continental Congress waar hij bekend was als “de Professor”. Bekijk “St. Germaine’s Addresses the Continental Congress.” Op 22 oktobber 2011, op http://stevebeckow.com/2011/10/st-germain-addresses-the-continental-congress/
(6) Als ik het me goed herinner was St. Germaine tot aan die tijd aan het Hof geweest Lodewijk XVI van Frankrijk.