zondag 20 november 2011

Tijds Nuances Ontvangen door Gillian MacBeth-Louthan


Tijds Nuances

Ontvangen door Gillian MacBeth-LouthanWij zijn de essentie van tijd die aan jullie bekend en onbekend is. Wij zijn de essentie van alles dat voorbij is en alles dat zal zijn. Wij zijn de energieën die zichzelf schrijven op jullie lichaam, jullie geest en jullie gedachten als tijd die komt, als tijd die is. Wij zijn ALLE tijd die bestaat. In de uitbreiding van tijd zit een samentrekking van tijd. In het naar voren gaan is een tegelijkertijd achteruit gaan. Altijd gaan jullie voorwaartse stappen en houdingen vergezeld van of met parallelle achterwaartse bewegingen. Altijd naar de bestemming van de toekomst gaan kan alleen worden onderhouden of binnengegaan door de essenties en nuances van het verleden. En dus loopt alle tijd hand in hand. Vooruitgaan is het zelfde als achteruit gaan en achteruit gaan is het zelfde als vooruitgaan. 

In de tijd van de eclipsen is er een volgorde van numerieke coderingen die worden verruild met de gewone standaard van de aarde, wat betekent dat getallen zullen veranderen. De getallen van jullie chronologische leeftijd zullen veranderen. De getallen van jullie biologische leeftijd zullen veranderen. De volgordes van getallen die jullie kennen en in je DNA vasthouden zullen verschuiven en veranderen. De getal volgorde in het aantal minuten en seconden en tijdblokkeringen van een 24-urige periode, zullen veranderen. De breedte en lengte van waar je woont op je thuisplek, zullen veranderen. Die worden getwist, verdraaid. Er zal een galactische beweging zijn en de tijd zal diverse seconden achteruit gaan. De achteruit beweging is nodig om de nabije toekomst te herkrijgen en te her-calibreren. 

Dit is gelijk aan jullie tijd in de geschiedenis toen dagen op je kalender werden verwijderd en toegevoegd in overeenstemming met de wensen en behoeftes van hen aan de macht. Als jullie die zelfde gedachte koesterden om een galactische vergelijking te hebben, dan zullen er verwijderingen en correcties zijn in de vergelijking van tijd/ruimte.  Jullie Tijd is geweest als een man die op een paardenrug racet, en langs een locomotief rent. De locomotief vertegenwoordigt het galactische begrip van tijd. De man op het paard vertegenwoordigt het menselijke begrip van tijd. Bij dit omhoogkomende snijpunt van Tijd, zullen beiden gezet worden in een verbindingssnijpunt, in plaats van parallel met elkaar te lopen om jullie de curve van de galactie te laten begrijpen Niets in jullie galactie loopt in een rechte lijn. Alles is gecurved/gekromd om stuwkracht te verkrijgen. In krommingen verschuift de zwaartekracht trekking en de trekking van energieverschuivingen – soms is er een opwaartse lift ervan, en soms is er een aflopende essentie.  In deze tijd zijn jullie energieën in een opwaartse mode, maar in de tijd van de eclips zullen jullie stuwkracht krijgen en zullen jullie uiteindelijk die galactische energiegolf en de tijdsverbinding beleven en begrijpen. In dat portaal zullen jullie je meer uitbreiden(verbreden) dan je op dit moment van het niveau van denken kunt begrijpen, maar jullie moeten geopend zijn. Houd je hart open, houd je handen open, en houd het denken open om deze ervaring te grijpen/snappen als die jullie voorwaarts laat lopen. 

De energieën van jullie aarde zijn bedoeld beperkend. De 24 urige dag, de 60 minuten, 60 seconden en 12 maandelijkse jaren, werden geschapen om jullie te verwarren en te beperken. De tijdsnuance die jullie binnen gaan zal je helpen begrijpen dat Tijd, zoals je dat van binnen geweten hebt plooibaar, verbuigbaar is, uit te strekken en samen te trekken is. Jullie zullen door je dag gaan en die in overeenstemming met je behoeftes beeldhouwen. Iedere persoon zal Tijd scheppen in overeenstemming met hun persoonlijke wensen en behoeftes. Sommigen zullen hun dagen korter willen, anderen willen hun dagen langer laten zijn, sommigen zullen meer daglicht hebben, anderen zullen meer avond of nacht willen en enkelen zullen meer schemering en ochtendgloren willen hebben en minder licht van overdag.

Als Mede-Scheppers worden jullie nu Meesters van de Tijd. De energie die jullie wereld schiep is holografisch van aard, wat betekent dat het is te bedenken, te verbeelden. Jullie verbeelding en je beeldspraak beeldhouwt het resultaat van jullie leven. Ieder van jullie werkt met een andere hardheid van steen en met een andere vorm van beeldhouw instrument. De eclipsen escorteren jullie naar meer van je meesterschap en laat andere energieën – die buiten de frequenties van de aarde zijn gehouden – binnenkomen in haar energieën. 

Terwijl deze Tijd Nuances op dit moment zijn gestopt en worden begeleid terwijl ze teruglopen, wordt er een poort van ingang verkregen rond de vroeger verzegelde energieën van de aarde. Die energieën die van een hogere frequentie licht zijn, zullen dan moleculair en politiek verbonden worden met de volgende stap van aarde’s evolutionaire proces. We verzekeren jullie dat de poort van de tijd alleen binnenlaat wat van geChristende frequentie is. Die energieën zullen zich met ieder van jullie verbinden om jullie meer te begeleiden in jullie geChristende energie en meer met jullie begrip van wat de God in jullie wil dat je voltooit, wenst dat je begrijpt, en wenst dat je lief hebt. Dus wees open voor een nieuw begrijpen van hoe jullie wereld, je perceptie, je begrip van alle dingen aan het verschuiven is.

Het ‘portaal’ dat jullie allemaal buiten jezelf zoeken is waar je altijd geweest bent. De sleutel die de poort ontsluit om ingangen te verkrijgen naar de hemelse sfeer ben jij, zijn jullie. Jullie zijn de sleutel in menselijke vorm. Jullie zijn de poort in menselijke vorm. Jullie zijn het licht van het goddelijke dat jullie zoeken. Beveel op deze avond als je sluimert dat je toestemming geeft om bevrijd te worden van alles dat niet van de hoogste vibratie van licht is. Want ‘Voorwaar’  --  Ziedaar… het Licht Komt. Sommigen van jullie denken, “Is dit de tweede komst? Of is dit de eerste?”  We laten jullie nu achter met deze gedachte. Wij zijn de essenties van de Tijd Heren. (Time Lords)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten