woensdag 27 april 2011

Kris Won (Jezus) - 22 april 2011Kris-Won met een channeling van Jezus 
op Goede Vrijdag 

22 april 2011


“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Toen ik dat zei, bedoelde ik niet alleen dat de christenen zich konden redden. Ik bedoelde dat alleen zij die mijn leringen in de praktijk brengen in hun dagelijkse leven, in staat zouden zijn om God te bereiken. Wees die christenen, moslims, boeddhisten of hindoe’s. Omdat alle godsdiensten een algemene basis hebben en een goed mens zal een van degenen zijn die de grondslagen van alle godsdiensten volgt. In feite veranderen alleen maar sommige aspecten van godsdienst tot godsdienst, maar de morele grondslag volgt dezelfde patronen in alle.

Wat de Waarheid betreft, die is Uniek; er is niet een waarheid voor elke godsdienst of elk spiritueel pad. Ontdek dit met het hart van ieder van jullie, dat is de plicht van ieder mens.

En hoe staat het met het leven? Wat zou het leven zijn zonder de Liefde die het laat bloesemen en het prachtig maakt? Kan het leven gekleurd worden met meer geluk en blijdschap door de Liefde met anderen te delen die jullie in je hart voelen?

Alhoewel jullie de wereld op de kop zien, ondanks het feit dat je niet lief hebt wat je hoort of ziet, ga dan zelfs nog door met liefde en deel die Liefde met anderen. Ik leerde jullie dit toen ik met jullie op Aarde was: “Houd van God zoveel je kunt, en houd van je buurman zoals je jezelf lief hebt.”

Wees de motor van verandering; schep geen vijanden op Aarde; breek liever alle banden met dat je wat je tot slaaf maakt van ongewenste mensen of situaties. Hoe minder bagage je draagt, hoe aangenamer en sneller je zult reizen.

Wees ten slotte de instrumenten van God, en handel altijd om Hem te dienen en Hem te bevallen. Doe het op die manier en geen van de daden die je doet zullen eindigen in mislukking (behalve als je die nodig hebt om er doorheen te leven als een transformerende ervaring).

Ga voort zonder vrees, altijd vooruit en met je denken gericht op je doel en ik verplicht mijzelf om jullie aan de hand te leiden totdat je dat lichtende wezen wordt dat op je te wachten staat.

Ik houd van jullie met totale en ongeconditioneerde Liefde. Doe het zelfde aan anderen; niets in deze wereld zal jullie een grotere Vreugde geven.

Jezus van Nazareth


Vertaling: Winny


   

zaterdag 23 april 2011

De Hathors (Tom Kenyon) 22 april 2011

Overgangsstaten van Bewustzijn
 
 Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon.
 
 
20 april 2011
Vertaling: Winny
 
Definities.
 
Chaotische Knooppunten zijn clusters van chaotische gebeurtenissen. Volgens de Hathors, is Aarde een Chaotisch Knooppunt binnen gegaan en als resultaat hiervan kunnen we steeds toenemende niveaus van chaos verwachten – die aardbevingen, vulkanische activiteit, afwijkende weerspatronen, ecologische uitputting, maar ook economische, sociale en politieke beroering inhouden maar daar niet toe zijn beperkt,
 
Overgangs Staten van Bewustzijn zijn wat de Hathors de tussen-in plaatsen noemen waar een groot verlies is geweest en zoals we onszelf tijdelijk voelen balanceren tussen een oude werkelijkheid die voorbij is gegaan en een nieuwe werkelijkheid die zich nog niet echt heeft gevormd.
 
Waarnemings markeringen zijn een term die de Hathors gebruiken om te beschrijven hoe we onze wereld zinnig maken en door onze levens heen navigeren terwijl we onze vijf zintuigen gebruiken.
 
De Boodschap
Door hun aard neigen de Chaotische Knooppunten ernaar om overgangsstaten van bewustzijn te genereren. Overgangsstaten van bewustzijn komen tevoorschijn als er waarnemings markeringen verdwijnen. En als dit gebeurt gaan jullie een nul-zone in waarin jullie oude werkelijkheid niet langer bestaat, of radicaal is veranderd, terwijl je nieuwe realiteit nog niet in bestaan is gekomen.
 
Vanwege het feit dat jullie een nog intensere fase binnen zijn gegaan van het Chaotisch Knooppunt, willen we jullie onze kijk meedelen betreffende overgangsstaten, in de hoop dat jullie in staat zijn om deze kennis ten voordele van jullie zelf aan te wenden.
 
Voor onze doelstellingen kunnen we overgangsstaten in drie voornaamste categorieën indelen: 1) persoonlijke overgangsstaten, 2) collectieve overgangsstaten en 3) stoffelijke dood.
 
Persoonlijke Overgangsstaten
Laten we eerst onze aandacht richten op de persoonlijke overgangsstaat, want jullie persoonlijke waarneming is het centrale punt van waaruit jullie waargenomen werkelijkheid opereert.
 
Jullie waarneming van de werkelijkheid is fundamenteel een persoonlijke schepping. Die wordt beïnvloed door de collectieve waarneming van jullie cultuur, tijd, plaats en omstandigheid, maar fundamenteel is het jullie waarneming van wat werkelijk en niet werkelijk een schepping is – jullie schepping.
 
Jullie waarneming van de werkelijkheid, als je net als andere mensen bent, hangt af van gewoontes van waarneming,. Dan ben je gewoon bepaalde realiteiten in je leven aan het beleven die je zeggen waar je bent, zogezegd. Jullie ontwaken ’s morgens en je kijkt naar de klok en de collectieve waarneming van tijd staat direct voor je neus. Jullie keus om deze illusie wel of niet aan te nemen is een persoonlijke keus. Inderdaad, een van de tekenen van spiritueel meesterschap is het vermogen om succesvol door culturele illusies heen te navigeren terwijl je duidelijk hun aard begrijpt.
 
Als een situatie in jullie persoonlijke leven dramatisch verandert is er de teneur dat waarnemingsmarkeringen verdwijnen of zichzelf her-organiseren.
 
Laten we een mogelijk scenario geven. Als je al vele jaren dezelfde baan hebt gehad, dan heb je je leven rond de eisen van deze positie opgebouwd. Je eet je lunch op een bepaalde tijd. Je gaat op een bepaalde tijd naar huis. Je wisselt met anderen op een specifieke manier uit, wat is afgestemd om bij de eisen van je baan te passen. .
 
Als die baan plotseling weg zou vallen, onverwacht, dan zouden die waarnemingskenmerken verdwijnen. Er zou geen noodzaak meer zijn om op een bepaalde tijd op te staan, om op een bepaalde tijd te eten, naar huis te keren en de mensen waar je mee uitwisselde voor het grootste deel van je wakende uren, zouden er niet langer meer voor je zijn.
 
Deze situatie is echt desoriënterend voor de meeste mensen. En weer, de waarnemingsmarkeringen zijn verdwenen.
 
Het zelfde fenomeen gebeurt als er een radicale verschuiving in je persoonlijke leven plaatsvindt. Als een relatie die belangrijk voor je is, plotseling eindigt dan verdwijnen die waarnemingskenmerken van die relatie, en dan ga je de overgangsstaat van bewustzijn in.
 
Als je een gezondheidscrisis beleeft en je stoffelijke leven aangedaan wordt op radicale manieren dan verdwijnen de waarnemingskenmerken en dit kan heel desoriënterend zijn. Dan ben je de overgangsstaat van bewustzijn binnengegaan.
 
Als het Chaotisch Knooppunt steeds intenser toeneemt, zullen meer mensen de schokgolven beleven van hun oude werkelijkheid die voor hun ogen afbrokkelt. Wat zeker was in hun leven is nu onzeker. Wat eenmaal vaste grond was wordt nu als niet vast gezien. We bedoelen dit figuurlijk en letterlijk.
 
Er komt nog een andere golf van overgangsstaten uit dit Chaotisch Knooppunt tevoorschijn. Die raakt al veel mensen aan, maar die beïnvloedingen zullen net als een tsunami zich door het bewustzijn heen verspreiden.
 
Deze specifieke overgangsstaat heeft te maken met de ineenstorting van de collectieve leugens van jullie cultuur. Er zullen toenemend meer en meer van jullie achter het schaduwspel gaan zien; jullie zullen de puppet meesters gewaar worden en alhoewel hun identiteit jullie kan ontgaan, zul je met toenemende werkelijkheid gaan zien dat aspecten van jullie cultuur een manipulatie, een beperking en in veel gevallen volslagen leugens zijn.
 
De leugen waarover we hier spreken is niet de leugen over de economie, over oorlogen, of de leugen over beperkende godsdiensten, maar de leugen over jullie identiteit – een leugen die jullie gevangenhouding waarborgt. Deze leugen is het denken/geloven en de culturele bewering dat jullie niets meer zijn dan een stoffelijk menselijk wezen en dat er in feite geen andere rijken van zijn bestaan ,buiten jullie aardse ervaring.
 
De erkenning van deze leugen is een voorbode van persoonlijke vrijheid, maar in de beginfasen ervan kan die nogal desoriënterend zijn. Dit komt doordat multidimensionele belevenissen zo anders zijn dan jullie dagelijkse aardse ervaringen. Als je ontdekt dat je geïsoleerd zit tussen je aardse en je multidimensionele leven, ben je een overgangsstaat van bewustzijn binnen gegaan.
 
Onze bedoeling om deze informatie te delen is, een praktische koers voor te stellen van actie tijdens zulke overgangsstaten van bewustzijn.
 
Als je persoonlijk een krachtige overgangsstaat binnengaat, kun je, zoals zoveel menselijke wezens, in overweldiging vast blijven zitten. Veel mensen vinden dat de schok waarbij ze zich realiseren dat hun waarnemingskenmerken verdwenen zijn, samen met de werkelijkheid waarvan ze dachten dat die echt was, nogal zeer verwarrend.
 
Vanwege het feit dat de tijd aan het versnellen is – en hiermee bedoelen we dat er meer gebeurtenissen plaats vinden in minder tijd – is het blijven zitten in een geschokte staat of overweldigd zijn, een psychologische toegeeflijkheid die jullie je niet kunnen veroorloven. Wat we eigenlijk willen overbrengen is dat er ondanks de aard van de overgangsstaat, of die nu persoonlijk van aard is en te maken heeft met veranderingen in je persoonlijke leven, of door het erkennen van je culturele manipulatie – jij zelf het bent die de schepper is van je werkelijkheid.
 
Je kunt verhaaltjes hebben om uit te leggen waarom je plotseling van je leven bent beroofd maar dat zijn maar verhaaltjes. Je kunt de schuld geven voor je problemen aan andere mensen, situaties of aan mensen om wie alles draait, maar dit is misplaatste verantwoordelijkheid. Je verhaaltjes kunnen wel waar zijn en er kunnen andere mensen, situaties of instituten ook schuld hebben, maar als je de overgangsstaat van bewustzijn bent binnengegaan dan zit je in een centrale vortex (spiraal) van een machtig creatief proces. Er is geen reden om te klagen over ‘verspilde melk’ zoals een van jullie gezegdes luidt. Wat verloren is, is verloren. Wat weggegaan is, is weg.
 
Nu wordt de centrale vraag: “Wat ga je doen?”

Blijf je bedwelmd, geschokt, overweldigd, in boosheid of verdriet? Of zul je in je identiteit stappen als schepper van je leven?
 
Voor degenen van jullie die er voor kozen om in lagere staten van bewustzijn te blijven, hebben we geen commentaar.
 
Ons commentaar is voor degenen van jullie die moedig en stoutmoedig genoeg zijn om in jullie identiteit te stappen als schepper. Als jij een van hen bent, dan is hier wat wij voorstellen.
 
Als alles verdwijnt, we bedoelen de waarnemingsmarkeringen van je vroegere werkelijkheid, begrijp dan dat je een leegte punt bent ingegaan.
 
Een leegte punt is een kritieke overgang tussen de ouden en een nieuwe werkelijkheid. Dat wat er was is geëindigd. In plaats van dat het verlies je spijt, accepteer je de leegte. Dit is, voor veel mensen, een problematische onderneming, omdat er niets is in het leegtepunt dat je kunt doen. Je moet er alleen maar een getuige van zijn, en van jezelf, want in dit land van niemand, zijn geen waarnemingskenmerken.
 
Wees voorzichtig over het plaatsen van nieuwe markeringen want die ideeën en dat wat je denkt zullen de sterren zijn van de nieuwe hemel van je denken en je zult je weg in deze nieuwe tijd gaan navigeren langs die sterren (gedachten en wat je denkt/gelooft) Wees dus wijs als je nieuwe sterren gaat creëren. Onze broeder navigators van het Mysterie.
 
Collectieve Overgangs Staten van Bewustzijn
Het menselijk collectief, vanuit ons gezichtspunt gezien, is heden een immens kosmische slang die zijn oude huid afwerpt, krimpend en draaiend om die oude hindernissen af te schrapen. Sommige ervan hebben de vorm van economische beroering. Sommige ervan zijn politiek van aard. Sommige ervan zijn de ineenstorting en transformatie van culturele instituten. En sommige van die krimpingen en draaiingen hebben betrekking op aardbevingen en vulkanische activiteit, maar ook op afwijkende weerspatronen.
 
Terwijl natuurlijke en door mensen gemaakte rampen toenemen, zullen meer en meer van jullie je in de overgangsstaten van bewustzijn terugvinden. Zij die duidelijk een aardbeving, een vulkaan uitbarsting of verwoestend weer meemaken zijn natuurlijk het meest vatbaar om overgangsstaten binnen te gaan, maar zij die empatisch van aard zijn beleven het ergst van een natuurlijke of door mensen gemaakte ramp alsof jullie er stoffelijk bij aanwezig waren.
 
Inderdaad, als de sluier die het menselijk bewustzijn afscheidt van het volgende bewustzijn oplost, zullen meer en meer van jullie de veranderingen beleven die op een instinctief niveau gebeuren in de wereld.
 
We zullen nu spreken over de vraag voor een nieuwe schepping voor degenen die zich bevinden in de nasleep van een natuurlijke of door mensen gemaakte ramp, zoals een aardbeving, een vulkanische uitbarsting of verwoestende weerspatronen.
 
Als de verwoestende kracht sterk genoeg is, kunnen de waarnemingsmarkeringen van een eerdere werkelijkheid niet langer meer bestaan. Je huis of plek of zaak kan er niet langer meer zijn. Je kunt met tekorten van voedsel en water moeten omgaan en er zijn een aantal variabelen die samen kunnen komen die een geschokte staat en overweldiging kunnen scheppen.
 
We zullen heel duidelijk zijn met wat we gaan zeggen. Schok en overweldiging bij rampen zijn een natuurlijk antwoord als zoogdier, maar als jullie moeten transcenderen en het moment moeten transformeren, moeten jullie omhoog reiken naar hogere dimensies van je eigen bestaan, je eigen zijn, naar de rijken van bewustzijn die voorbij tijd en ruimte liggen.
 
In de mate dat jullie in staat zijn om de transcendente aspecten van je wezen op te nemen als deel van de vereffening/gelijkmaking voor jullie overleving, zullen jullie in staat moeten zijn om de schok en de overweldiging te matigen.
 
Het centrale kenmerk dat midden in chaos, elke vorm van chaos, geïdentificeerd moet worden, is het portaal van gelegenheid.
 
Deze gelegenheid om te overleven of voor een nieuw leven, kan zichzelf presenteren op manieren die je niet verwacht. Dit komt omdat de waarnemingsmarkeringen niet langer op hun plek zitten en dat jullie bewustzijn misschien de gelegenheid niet herkent als die zichzelf presenteert.
 
Er is een diepgewortelde menselijke gewoonte, of neiging, die nieuwe werkelijkheden in overeenstemming wil brengen met die uit het verleden. Dit zal een ongelukkige gewoonte zijn bij deze situaties.
 
Er is veel dat we kunnen zeggen over de hyper-dimensionele werkelijkheden die betrokken zijn bij de keus die je moet maken tijdens chaotische gebeurtenissen, maar wij willen dit couperen en dat aanreiken wat het meest praktisch zal zijn. Misschien kunnen we op een andere tijd onze filosofische mijmeringen met jullie delen over jullie oneindige aard en de oneindige mogelijkheden die in jullie wonen. Maar nu, laten we wat eenvoudig zijn en jullie een formule geven om gelegenheden te herkennen en te scheppen voor het nieuwe leven en een nieuwe bestemming als die zich aan jullie voordoen.
 
Aannemend dat jullie een overgangsstaat van bewustzijn zijn binnengegaan en dat jullie als vriend in het leegtepunt staan en meer of minder comfortabel zijn met de grote onzekerheid van je situatie, is dit wat wij voorstellen.
 
Wees nieuwsgierig en verwacht wonderen.
 
Door de staat van nieuwsgierigheid in te gaan raak je betrokken bij een aspect van je denken dat vrij is om verder te gaan, vrij van verwachting. Dat wordt net zoiets als het denken van een kind, en dat is onschuldig – en dat is niet hetzelfde als kinderachtigheid – het laat je een trillingsstaat van bewustzijn binnengaan, die enorm gunstig voor jullie is.
 
Door de verwachting van wonderen vast te houden laat je de kracht van schepping in je vrij en in de mate dat je dat kunt, zul je toenemende voorvallen van serendipity krijgen(vertaling: serendipity: iets zoeken, iets anders vinden en je realiseren dat wat je gevonden hebt, meer past bij wat je wilt dan wat je gedacht had dat je zou vinden….), voorvallen die gunstig zijn en met onverwachte schatten, of ze nu stoffelijk van aard zijn of mentaal of emotioneel.
 
Deze combinatie van nieuwsgierigheid over wat er vervolgens zal gebeuren, samen met de verwachting van wonderen zal je snel uit het leegtepunt naar een nieuw leven laten gaan, ondanks wat er misschien gebeurt bij degenen om je heen.
 
In collectieve overgangsstaten van bewustzijn is het nuttig om je te herinneren dat ieder mens de schepper is van zijn of haar eigen werkelijkheid en midden in de chaos zullen mensen andere keuzes gaan maken en andere persoonlijke werkelijkheden binnengaan.
 
Slinger niet heen en weer door hen die lagere trillingsrijken binnengaan. Jullie kunnen hen niet redden van zichzelf. Kijk naar boven en leef opwaarts met nieuwsgierigheid en in verwachting van wonderen, en zelfs in de ernstigste situaties kunnen wonderen, en zúllen wonderen voor jullie gebeuren.
 
Stoffelijke Dood
Een van de grootste problemen voor geïncarneerde wezens is de overgangsstaat van bewustzijn die jullie dood noemen. Dit komt door het feit dat alle waarnemingsmarkeringen, inclusief de vijf zintuigen, verdwijnen. Als een persoon zich alleen identificeert met zijn/haar stoffelijk bestaan, dan zal hij of zij deze overgangsstaat het allermoeilijkste vinden. Dat komt omdat waar hij of zij zich mee identificeert niet langer meer bestaat.
 
Alhoewel de stoffelijke wereld verder gaat, is er geen input meer in het bewustzijn vanuit de vijf zintuigen. Het is alsof de wereld is verdwenen, samen met de wereld. De grote IK BEN, het centrale kenmerk van transcendent bewustzijn, ontvangt niet langer meer informatie vanuit het lichaam, de vijf zintuigen, of vanuit de buitenste wereld. Dit kan intens verwarrend en disoriënterend zijn voor iemand die niet direct de andere rijken heeft ervaren van zijn of haar wezen.
 
Metaforisch gesproken zijn jullie als een grote boom, een Tree of Life, een Levensboom, met veel takken en veel, veel bladeren en bloesems, en jullie huidig stoffelijke bestaan is gewoon een van die bladeren en een van die bloesems.
 
Als een mens door de overgangsstaat van bewustzijn gaat die jullie de dood noemen zijn er diverse opties. Als je in een spirituele traditie zit waar de centrale figuur een goeroe, een avatar of een redder is, kun je het pad volgen van dit wezen naar het rijk van trillingen van zijn of haar bewustzijn. In sommige godsdiensten wordt dit de hemel genoemd.
 
Als je het pad volgt van een goeroe, avatar of redder, begrijp dan dat je in zijn/haar hemel, in zijn/haar trilingsverworvenheid binnengaat, en noodzakelijkerwijs ga je ook zijn/haar beperkingen van bewustzijn binnen.
 
Vanuit ons perspectief is het universum oneindig van ‘aard’, en hiermee bedoelen we niet de buitenste ruimte, maar de interdimensionele werkelijkheden van jullie universum, en er is geen enkel wezen in leven, gezien vanuit onze belevenis, die ‘alles dat is’ begrijpt en omhelst.
 
Als je je echter bij je goeroe/avatar/redder wilt voegen in de rijken van de dood, hebben we enkele suggesties. Een is om mentaal zijn/haar naam te roepen. Dit is een oud begrijp dat kort samengevat met een Egyptische term: Ren, heet wat naam betekent. Als je een naam roept van een spiritueel wezen dan is een aspect van hem/haar verplicht om naar je toe te gaan.
 
Als op het moment van de ontmoeting van je goeroe/avatar,redder, hij of zij je waardig acht, zul je door hem/haar meegenomen worden naar zijn/haar hemelse rijk.
 
Voor degenen van jullie in oosterse spirituele tradities zijn er mantra’s verbonden aan specifieke deities/goden. Het mentaal chanten van deze mantra’s tijdens de dood, of in de rijken van de dood, heeft hetzelfde effect.
 
Voor degenen van jullie die geen deel zijn van een spirituele traditie die een goeroe, avatar of redder volgen, biedt de overgangsstaat van bewustzijn die dood wordt genoemd, andere mogelijkheden.
 
Zoals bij de andere twee overgangsstaten van bewustzijn, heeft het rijk van de dood een leegtepunt en de dominante kenmerken ervan zijn stilte en duisternis. Alle mogelijkheden bestaan in de Leegte maar feitelijk is er geen in bestaan. Het is als een eikeltje van een eikenboom. De eik, de reuzenboom zelf, zit potentieel in de eikel, maar die bestaat nog niet.
 
Dus als je jezelf in de Leegte terugvindt, die je zult herkennen door het feit dat je volslagen alleen bent in duisternis en in volslagen stilte, weet dan dat je in de centrale nexus (reeks) zit van je creatieve krachten.
 
Wat je verkiest om vervolgens te scheppen zal de koers bepalen van je bestemming en welke werelden je zult bewonen of in welke rijken van bestaan je zult gaan wonen. Dit is een kritiek ogenblik.
 
Veel mensen werden te vroeg bang door de duisternisgang naar het licht. Maar wat zij zich niet realiseren is dat ze licht scheppen door hun smachten. Een portaal gaat voor hen open, als een tunnel en ze kunnen de tunnel van licht binnengaan en degenen ontmoeten die ze gekend hebben, en ze kunnen daarbij terug in het bestaan komen of in andere trillingsrijken van bestaan zonder volledig de consequenties te hebben begrepen. Dit is zeker een optie die open voor jullie is, en een die vaak wordt genomen.
 
Een andere optie echter is om in het leegtepunt te blijven, om in de Leegte zelf te zijn, en om bewust te worden van je Zelf als zuiver bewustzijn – transcendent voor alle fenomenen.
 
Als je lang genoeg zit in deze staat van bewustzijn, zonder de behoefte om iets te scheppen, zul je jouw identiteit ontdekken als de grote IK BEN. En vanuit dit punt van bewustzijn kun je de omstandigheden kiezen van je incarnatie. Je kunt werelden kiezen die je zult gaan bewonen of rijken van bewustzijn kiezen waar je zult gaan wonen.
 
Deze laatste methode geeft jullie de grootste gelegenheden, alhoewel die het moeilijkste is voor de meeste mensen. En de reden voor deze moeilijkheid heeft te maken met het feit dat de meeste mensen het onaangenaam vinden om geen lichaam te hebben. Het smachten naar een lichaam en de ervaring van de materiële wereld trekt een persoon te vroeg uit de Leegte.
 
Samenvattend, vanwege de intensiverende fasen van het Chaotische Knooppunt zullen velen van jullie zich in overgangsstaten van bewustzijn bevinden. Ondanks het niveau waaraan je verbonden bent, of het nu je persoonlijk leven, een collectieve ervaring, of de overgangsstaat is die je dood noemt, weet dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid.
 
The Hathors April 20, 2011
 
Tom’s Gedachten en Observaties
Ik vind deze boodschap verbijsterend welsprekend en een groot warenhuis met informatie. Ik heb deze boodschap verschillende keren gelezen en overgelezen en telkens ontdek ik iets nieuws. Er is inderdaad veel tussen de lijnen in te lezen in deze communicatie.
 
Ikzelf vond de verklaring van de Hathors prachtig:
 
 
Wees voorzichtig over het plaatsen van nieuwe markeringen want die ideeën en dat wat je denkt zullen de sterren zijn van de nieuwe hemel van je denken en je zult je weg in deze nieuwe tijd gaan navigeren langs die sterren (gedachten en wat je denkt/gelooft) Wees dus wijs als je nieuwe sterren gaat creëren. Onze broeder navigators van het Mysterie.”
 
Op het niveau van ons collectieve denken denk ik dat onze mythische werkelijkheden aan het veranderen zijn. De oude sterren, gedachten, geloven wat je denkt en voor-veronderstellingen over de werkelijkheid die ons millenia-lang geleid hebben als cultuur lijken nu te verflauwen, en nog niet eens te noemen dat ze ons in richtingen gevoerd hebben die velen van ons niet meer wensen op te gaan.
 
Het collectieve schip van onze cultuur schijnt door wateren van het Grote Mysterie te varen met weinig bekommernis voor de heiligheid van de planeet of het leven erop. Maar zelfs als ons collectieve schip door het Grote Mysterie vaart, schijnbaar zonder besef, hebben wij en het schip ons bestaan te danken aan het Mysterie zelf. Deze hele vreemde dualiteit schijnt voor mij amusant of tragisch, afhankelijk van in welke stemming ik ben en hoe ik verbonden ben of afgesloten ben geworden van het Mysterie zelf.
 
Een van de ironie’s van onze situatie is dat de bemanning van het schip, zij die het laten zeilen, door een investering van hun levenskracht, creativiteit en in sommige gevallen door bloed, zweet en tranen, niet minder zijn dan jullie en ik, en alle andere bijna zeven miljard mensen die op deze geweldige planeet leven. We zijn - wij allemaal - bemanning van dit schip, ondanks onze persoonlijke situatie, of op welk station we zitten of met dat wat we geloven.
 
Er zijn mensen die in de New Age gemeenschap zitten die zeggen en zeggen dat nu al jaren, dat we dichtbij Eenheid zijn, en dat de Gouden Periode vlak om de hoek ligt. Ik deel deze perceptie niet.
 
We zitten allemaal samen in dezelfde boot, of we dat nou prettig vinden of niet, en het lijkt mij dat onze bemanning gepolariseerd is. Er zijn veel mensen die beweren dat de voorbeelden van hebzucht, arrogantie en het wederrechtelijke toe eigenen de ware referentiepunten zijn van onze sextanten.
 
Weer anderen van ons voelen echter dat we in de verkeerde richting aan het gaan zijn – dat we deze planeet en haar leven niet langer kunnen verwoesten (menselijk en ander dan menselijk leven. Voor ons zijn er nieuwe sterren aan de hemel in onze gedachten. En wij zetten onze sextanten duidelijk op die kosmische bakens.
 
Hoe dit allemaal zal aflopen is ieders gissing. Maar ik ben bemoedigd door de stille muiterij die ik overal om me heen zie gebeuren.
 
Vele van onze bemanningsleden, en ik vermoed dat als je tot nu toe gelezen hebt, en als je daar een van bent, ondernemen stilletjes actie om ons collectieve schip om te keren. (bijvoorbeeld onze culturele gekte) of om het minstens af te remmen.
 
Sommigen van ons trekken onze sextanten eruit en wijzen op nieuwe sterren aan hen om ons heen. Wij doen dit door de verandering zelf te leven, die we zien. We doen dit door de moed te hebben om een nieuwe Aarde-werkelijkheid te leven waarvan wij denken dat die mogelijk is. We doen dit door vriendelijkheid te geven aan elkaar.
 
En als het nodig is doen we dat door standvastig op onze grond te staan. Ik denk aan de grassroots(=achterban) beweging in sommige van de armste landen van de wereld om het gebruik om niet-hybride zaden te bewaren – zaden die nieuwe zaden produceren als de planten geoogst zijn – liever dan zich over te geven aan internationale economische belangen die de armsten der Aarde tot slaaf maken om nieuwe zaden te kopen als zij zichzelf en hun families willen voeden.
 
Terwijl ik dit schrijf, huil ik bijna bij hun moed om op te staan tegen de Titanen die de koers hebben uitgezet voor ons collectieve schip door hebzucht, arrogantie en een volslagen disrespect voor de heiligheid van leven.
 
Zo moeilijk en problematisch als deze tijden zijn voor individuen en voor het collectief, denk ik dat er hoop zit in de onzekerheid die we onder ogen zien. Ik zeg dit omdat de menselijke geest soms tot grote hoogten is gestegen als zij ernstige onzekere tijden onder ogen moesten zien.
 
Als de Hathors juist zijn, zullen we allemaal talloze overgangsstaten van bewustzijn onder ogen moeten zien vóór onze tijd op Aarde is geëindigd. De waarnemingsmarkeringen van onze oude werkelijkheid worden vervangen. Hoe we omgaan met het verlies van onze waargenomen werkelijkheid en van de oude wereld, zal de volgende cyclus van Aards bestaan voor de mensheid bepalen.
 
En voor ons individueel, wat wij kiezen om te scheppen in de overgangsstaten van onze levens dat zullen de rijken van bewustzijn bepalen die voor ons worden geopend.
 
Ik wens jullie, mijn mede bemanningsleden en hen waar jullie van houden, een veilige doorgang door deze woelige tijden. Maar ondanks wat er gebeurt, ondanks waar en in welke situaties we onszelf bevinden op deze hachelijke reis, laten we er aan denken dat wij – boven al het andere – scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid.
 
Er zijn nieuwe sterren aan de hemel en nieuwe werelden om te ontdekken. Wees stoutmoedig en heb een goede reis.
 
 
 
© 2011 Tom Kenyon. All rights reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute in any media you wish as long as you change nothing, credit the author, and include this copyright notice and web address. 
 
If you received this message as a forward and you would like to receive future Hathor Planetary Messages, free of charge, go to the website and opt in to receive these via email. You can also, if you wish, opt in to receive workshop schedules, updates and other information from Tom such as articles and new Sound Gifts postings. We do not share your information with others.

woensdag 20 april 2011

Natalie Glasson - 17 april 2011

De Kracht van de Aanwezigheid van Vlinder Maan (Butterfly Moon)
Gechanneld door Natalie Glasson
 
17 april 2011
Sacred School van Om Na en Wijsheid van het Licht
Wekelijks gechannelde boodschap
www.omna.org
 
Butterfly Moon: Terwijl ik spreek met een stem en trilling van tederheid en liefde, richt ik me op de hele mensheid of mensen er nu naar luisteren of niet. Mijn energie strekt zich naar iedere ziel op Aarde uit wat je ook gelooft of begrijpt van jullie huidige werkelijkheid. Mijn grootste wens voor allen is om samen je te verenigen in blijheid en geluk maar ook met liefde; om deze reden is het dat ik mijn liefdevolle trillingen uitzend zonder uitzondering.
In acceptatie-zijn is een krachtige ervaring die iemands bewustzijn, daden en werkelijkheid kan transformeren op Aarde. Uiteindelijk is de praktijk van aanvaarding de praktijk van spirituele ontwikkeling want vanwege de al-een vereniging met de Schepper is acceptatie van Scheppers energie de enige noodzaak. Als jullie je pad van spiritueel ontwaken zien als een voortdurend proces van aanvaarding van de Schepper dan zullen jullie jezelf, je werkelijkheid en alles dat de Schepper is, meer volledig beginnen te ontdekken. Acceptatie kan op veel manieren worden beoefend maar als we de aandacht gericht houden om het licht, liefde en wijsheid van de Schepper te aanvaarden, dan hebben we een pad geschapen voor onszelf dat meer waar is en dat ons uiteindelijk zal voeren naar complete integratie met de ziel van de Schepper. Aanvaarding is te herkennen, toe te staan, te erkennen, te begrijpen en te geloven. Het kan ook betekenen om ermee overeen te stemmen, aan te nemen, in te stemmen, te ontvangen of ervoor te buigen. Het is belangrijk om dat alles te beoefenen met je aandacht alleen gericht op de Schepper; het is dánt dat je begint om de aanwezigheid van de Schepper te ontdekken en niet alleen in de hemelen of in universums, maar ook in ieder mens, in de natuur werelden, in situaties en in jezelf.
Om alles om je heen en in je in deze tijd te accepteren zonder veranderingen te willen maken maar de volmaaktheid ervan te zien is een erg mooie en krachtige oefening die jullie leven kan veranderen. Het kan vreemd lijken om te bedenken alles te aanvaarden zoals het nu is en om dit als de volmaaktheid te zien want de Schepper kan een verschuiving manifesteren in energieën of een transformatie manifesteren op veel niveaus, maar toch is het waar. Alleen als we werkelijk herkennen, erkennen en ons zelf toestaan gefocust te blijven en om alles lief te hebben, dan kunnen we de zuivere waarheid zien dat we binnenin en in de kracht bestaan die we hebben.
Dit is net zo verwant als je een televisieprogramma ziet terwijl je een boek leest, dan verspringt je focus van de werkelijkheid van het tv programma naar de werkelijkheid van het boek maar je focus is dan niet geconcentreerd en je kunt je niet bewust zijn van de verdere omgeving, en die herkennen, erkennen of die accepteren. Als je je alleen op het boek lezen zou richten en je jezelf zou aanzetten om je op ieder woord in het boek te richten, over de betekenis ervan zou mediteren, dan zou je volledig aanwezig zijn en zou je de werkelijkheid die het boek schiep helemaal accepteren bij elk nieuw woord dat je leest. Ieder woord zou je heden worden en je enige focus, in plaats van het verhaal te zien ontwikkelen zou je ieder moment beleven van het verhaal zonder afleiding van verleden of toekomst van het verhaal. Ieder moment zou speciaal en volmaakt voelen, dit is de macht van aanvaarding. Door de macht van aanvaarding/acceptatie zijn jullie in staat om in je heden te zijn en je heden te erkennen.
Om in het heden te leven of om in de praktijk van aanvaarding te bestaan moet je je realiseren dat ieder moment van jullie leven een gelegenheid biedt om je op een dieper niveau met de Schepper te verbinden.
Als jullie in staat zijn om werkelijk deze realisatie aan te pakken dan zijn jullie in staat om ieder aspect of mens in je werkelijkheid te zien als de aanwezigheid van de Schepper. Dit is verwant aan als je in een spel zit waar ieder karakter wordt gespeeld door de aanwezigheid en de ziel van Schepper, elke situatie in het spel heeft de energie van of wordt gemanifesteerd door de Schepper en zelfs jij als de hoofdrol wordt uitgespeeld door de energie van de Schepper.
Het lichaam dat je hebt is gewoon net als een kostuum dat je draagt als je in een spel zit. Jullie ego en persoonlijkheid zijn de kleding en samenstelling die je hebt om de rol te ontwikkelen die je speelt, maar de drijvende kracht van jullie zijn en energie, is de aanwezigheid van de Schepper. Als jullie je konden voorstellen dat de dag die je beleefde, vandaag of gisteren, een dag op het toneel was en dat de Schepper het deel van jou, van je vrienden en alle anderen speelde, kun je dan zien dat je achter de kostuums en vermomming de Schepper kan zien? Hoe anders zou je dan handelen en over anderen denken? Je zou herkennen dat dit de manier is die de Schepper wenst om in deze tijd door anderen heen te handelen en hun aanwezigheid zou accepteren, misschien zelfs blij en gelukkig zou zijn om in hun aanwezigheid te zijn. Met de aanwezigheid van aanvaarding en weten dat alles is zoals het moet zijn, ben je in staat om met grotere helderheid te zien, en zoveel meer te leren over de energieën van de Schepper die in en om jullie heen is. Jullie kunnen dan de kwaliteit van vriendelijkheid zien in een vriend en je kunt vragen om de kwaliteit van vriendelijkheid van de Scheppers in je geactiveerd te laten worden. Je kunt ook een demonstratie zien van boosheid door een ander en kunt de noodzaak erkennen om de Schepper alle aspecten van boosheid in je te laten oplossen.
Alles en iedereen is zo sterk verbonden dus wat anderen je laten zien is vaak een aanwijzing tot veranderingen die je moet maken of energieën die je moet vergroten in jezelf.
De bedoeling van mijn bezoekje vandaag is om de mensheid te helpen bij het accepteren van de aanwezigheid van de spirituele natuurrijken of van de energieën van de natuur. Vaak als jullie in de natuur lopen voel je dat je gevoed, opgetild en gehealed wordt. Ik weet dat dit vaak kan gebeuren in groene gebieden, door de aanwezigheid van kleur die werkt als een visioen en energetische healing. De aanwezigheid van de natuur kan kalmte brengen maar ook vrijheid van het stoffelijke lichaam en denken, het kan ons in het heden trekken en ons helpen om gewoon te wandelen met de bedoeling om te aanvaarden, en om onze energieën te ontwarren of ze los te laten. Als je in staat bent om je natuurlijke vermogen te gebruiken om door je hart of door je derde oog te kijken om de energiepatronen en zielen te zien die bestaan in de natuurgebieden en koninkrijken, dan zou je een regenboog van schoonheid zien. De natuurgebieden op de Aarde zijn verwant aan tempels, de verzamelde energie van de Schepper is zo sterk dat hij constant negatieve energie oplost en degene bekrachtigt die in hun aanwezigheid is om zich te verbinden op een dieper niveau met de Schepper. Er zijn vele verschillende aspecten van de spirituele natuurrijken die bestaan op Aarde en allen houden een geweldige kracht vast door hun zuiverheid en verbinding met de Schepper.
Sta jezelf toe om dit voor jezelf te ontdekken, als je in een natuurgebied kon zitten dat goed voelde en prettig voor je is met het focus en doel van aanvaarding, kun je voor je wezen een healing of voeding beginnen te krijgen.
Er is zoveel pijn en lijden die op Aarde gebeuren maar de mensheid begint zich te realiseren dat ze veranderingen moeten maken en transformaties of healing moeten aanzetten door hun eigen energetische en spirituele krachten. Ik, Vlinder Maan wens naar voren te komen met een boodschap van de natuurrijken dat jullie niet alleen zijn omdat spirits en zielen van de natuurrijken ook op de Aarde zijn om te leren en zich te ontwikkelen net als jullie en zij hebben een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Aarde en al haar prachtige manifestaties.
Zij stellen voor dat jullie beginnen te werken met hun energieën om de kracht van healing en liefde op de Aarde krachtig te maken, maar ook om jullie te helpen de verbinding met de natuurrijken te krijgen en je gevoeligheid te vergroten naar de energieën van de Schepper.
Ten eerste is het hun wens dat je ergens in een natuurgebied gaat, klein of groot, en jezelf even in vrede laat zitten, en om een meditatieve staat op te wekken.
Ze willen dat je de intentie van acceptatie van de Aarde vasthoudt met jullie werkelijkheid zoals die nu is op dit huidige moment. Veroordeel niets maar denk aan alle situaties die in jullie werkelijkheid en op de Aarde gebeuren.
Dan wensen ze jullie om jezelf te herinneren aan alle positieve wonderbaarlijke, prachtige bestaanswerelden en ervaringen van je huidige werkelijkheid en de Aarde als geheel. Jullie kunnen een positieve en liefdevolle energie in je wezen beginnen op te bouwen.
Vraag om de aanwezigheid van healing, liefde, kracht, evenwicht en harmonie in de natuurrijken die om je heen zijn om dicht bij je te zijn. Wees open met het focus van aanvaarding.
Je kunt deze energie voelen als een gekleurde energie die zich om je heen opbouwt en samensmelt met je wezen. Als je voelt dat je een grote bron hebt aanvaard van heilige energie, wil het natuurrijk voor je dat je dit uitdrukt vanuit je hart en dat je het licht voorstelt dat de Aarde omgeeft als een spiralende energie, samensmeltend en in de Aarde sijpelend maar ook in jullie werkelijkheid.
Vraag dat alle natuurgebieden rond de Aarde deze helende energie accepteren en die diep in de Aarde verzamelen, en het dan uitstralen met grootsheid over het land van de Aarde, alsof het een helende mist is waar je uit kunt putten.
Door deze praktijk werk je met de natuurrijken van de Aarde en help je hun kracht- en helende energieën de mensheid te laten ondersteunen in deze fase van de overgang.
Dit is de kracht van aanvaarding en dat is in jullie aanwezig op vele niveaus.
Wij zijn hier om jullie altijd te ondersteunen.
Butterfly Moon (Vlinder Maan bestaat in de feeën koninkrijken en hun trillingen, ze werken aan het opbouwen van banden tussen het feeënrijk en natuurrijken met de mensheid.

zondag 17 april 2011

Steve Rother met de Groep - 15 april 2011


Steve Rother, met ~Her-inneringen van Thuis ~


Steve & RotherPhotos by Sanne
 
Lichtbakens 15 april 2011
Van Steve:
Deze boodschap praat over wat de groep in de volgende maanden verwacht te zien gebeuren. Ze vertelden me het verhaal hoe alles aan deze kant van de sluier vibreert, en net als sneeuwvlokken heeft ieder van ons een unieke kenmerkende vibratie. Ze gingen verder ons te tonen hoe dat kenmerk begint te veranderen in ieder van ons en ook de vaak emotionele consequenties ervan. Ze zeiden dat het echte onmiddellijke probleem is dat dit naar zelf-twijfel voert en als een schepper zelf-twijfel heeft kan dat het pad belemmeren.
Ze gingen ook verder met praten over de recente aardeveranderingen en de tragedies in Japan, New Zealand, Thailand en de Ring van Vuur in het algemeen. Deze gebeurtenissen staan gelijk aan Moeder Aarde die aan het baren is. Ze zeiden dat op dit moment er nog twee meer “groten” te verwachten waren om de verschuiving compleet te maken. Ze wezen er ook op dat de schuine stand van de Aard opnieuw is verschoven, en dat verandert feitelijk de kenmerkende vibratie van de Aarde terwijl Zij een nieuwe dimensie binnen gaat. Net als wij.
Persoonlijk gesproken: Onze harten gaan uit naar alle deelnemers die meespelen in deze reeks gebeurtenissen in hun persoonlijke leven terwijl de Aarde deze bewegingen maakt. We sturen onze gedachten, onze bronnen en onze liefde naar hen die ons dit geschenk gegeven hebben.
Grote omhelzingen,
Steve Rother
De volgende boodschap is opmieuw gechammeld en verbeterd met behulp van de groep voor dit formaat.
De Groeten van Thuis
Synchroniserend Ritme
Op deze dag willen we graag dat je een momentje, ja nu, je hart voelt kloppen. Voel je zinnen terwijl je hart bloed pompt door het hele lichaam heen; voel het ritme en de timing van je lichaam. We zeggen je dat het tempo van je hart niet alleen bepaald wordt door de noodzaak van het lichaam door je systeem. Het zendt ook je eigen unieke kenmerk/signatuur de wereld in. Dat kenmerk, die handtekening, die unieke vibratie die jij compleet bent, gaat het universum in en schept een exact duplicaat, en brengt terug wat je wenst, creëert, mee werkt en waardoor heen uitdrukt. Het moment waarop je iets uitdrukt naar het universum toe, manifesteert het universum dat voor jou en brengt het je terug. Het grootste probleem die de meeste van jullie hadden was dat je er niet bewust van was dat het denken feitelijk een creatie proces is. Jullie waren niet bewust van je gedachten en dat je denken iedere gedachte manifesteerde.
Wat er nu plaats vindt is heel interessant. Ten eerste, de tijd tussen je gedachten en je scheppingen is bijna compleet verdwenen. Dit is nieuw voor mensen, omdat er vroeger altijd een veiligheidsmarge was of een vertraging in tijd. Het was mogelijk voor jullie om negatieve gedachten te hebben zonder ze altijd in jullie wereld te scheppen, maar dat is niet langer meer mogelijk, deels door jullie eigen vorderingen en door het collectieve stijgen van de vibratie van de mensheid. Ten tweede is er nu iets aan het gebeuren dat nog nooit eerder op Aarde is gebeurd of met een van jullie. Dat is dat jullie unieke kenmerk – jullie uniek vibratiepatroon aan het veranderen is. Dat is aan het evolueren om jullie van de ene dimensie in een andere te kunnen laten stappen. Wat er gebeurd is zal in de volgende drie of vijf jaren plaats vinden, en jullie allemaal op deze planeet zullen heel snel gaan verschuiven/veranderen. Natuurlijk, degenen onder jullie die zich Lichtwerker noemen zitten direct vooraan bij de deur en wachten dat die open gaat. Jullie zijn normaal het eerst om binnen te snellen en hier leer je hoe je dit moet doen.
Herpositionering van Planeet Aarde
Elke mens – maar ook persoonlijkheid, een lichaam, een sneeuwvlok – is anders. Ieder apart stukje moet Thuis creëren. Jullie dragen ieder een van de unieke stukjes die zeer cruciaal zijn voor de puzzel van alles die jullie nu samenvoegen op de nieuwe planeet Aarde. Het is zo prachtig om te zien hoe Aarde zich aanpast aan deze beweging van jullie. Laten we dit uitleggen op enkele andere niveaus, zodat je dat misschien begrijpt. Letterlijk verandert de Aarde en evolueert naar het volgende niveau, met de aardbevingen, tsunami’s, vulkaan erupties en seismische activiteit. Niets ervan is nieuw voor jullie, want jullie hebben dat al 80 jaren zien gebeuren. De Aarde verandert nu in een andere positie, deels door haar eigen herpositionering. Zoals we jullie vertelden in de laatste sessie, worden velen van jullie ook ge-her-positioneerd in dit jaar op een bepaalde manier. Sommigen van jullie merken dat je baan stopt, terwijl weer anderen plotseling moesten verhuizen. Misschien merkten sommigen van jullie dat je ergens anders moest zijn, en plotseling zonder planning of er veel over na te denken ben je aan het verhuizen. Die verhuizing is een herpositie om je op je hoogste potentieel te zetten voor wat er in de volgende stap zal gebeuren, in de volgende dimensie. Heel veel mensen weerstaan deze veranderingen, en sommigen van jullie denken zelfs dat je iets verkeerd deed en dat het daarom is dat dit gebeurt. Wij houden van jullie menselijk zijn. Jullie brengen altijd alles in de polariteit, of goed of kwaad zonder een grijs gebied. De werkelijkheid is dat het niet alleen jullie gebeurt maar ook met de Aarde. Daarom zien jullie dat de geboorte weeën van de Moeder groeien en intenser worden. Het geboorteproces is begonnen. Zij baart nu. Daarom zijn jullie getuige van de evolutie van wat jullie de Ring van Vuur noemen. Die Ring van Vuur staat nu eigenlijk in brand; daar is geen twijfel over. Dat zijn de longen van jullie planeet, want zonder de Ring van Vuur en alle energie die uit de Stille Oceaan kwam, zou planeet Aarde geen koolstof dioxide nodig gehad hebben om jullie leven op deze planeet tot een succes te maken. Daar kwam dat vandaan en nu is zij zich aan het aanpassen om energie vrij te laten om portalen te openen om een nieuwe planeet Aarde te creëren voor bekrachtigde mensen.
Jullie eigen fysiologie begint te veranderen, zoals je hebt gezien. Het effect van jullie zelf in de wereld begint te veranderen en we waarschuwen je hiervoor omdat het iedereen zal gaan gebeuren op een bepaald moment. We waarschuwen jullie omdat je soms zult denken dat je iets fout doet. Heel vaak, in zo’n geval, zal er iets zijn dat je altijd al doet, en dan opeens werkt het niet meer en weet je eigenlijk niet waarom niet. Jullie doen alles precies op dezelfde manier maar het heeft niet hetzelfde resultaat of het verbindt zich niet op de zelfde wijze. Er kan een probleem komen als je aan jezelf twijfelt, dus vragen we jullie om je af te houden jezelf te veroordelen in deze tijd van overgang omdat het jullie proces enorm belemmert. Zelf-twijfel zet alle energie aan de kant die hier is voor jullie om van het ene naar het andere niveau te gaan; de energie verdwijnt op het moment dat je aan jezelf twijfelt. Vertrouw niet op de buitenste wereld over hoe je jezelf waarneemt, omdat de buitenste wereld net zo snel aan het veranderen is als jullie dat doen.
Dus wat gebeurt er? Wat zou er gebeuren als je op een morgen wakker wordt en je een boek opendoet, en een hoofdstukje leest dat je hele leven zinnig maakt? Als die woorden jou een sleutel gaven die je plotseling voorzag van kennis om te weten waar je was, en je alles meteen begreep over planeet Aarde in dat ene moment, wat zou er gebeuren als je de straat op liep? Mensen die je kennen en je iedere dag zien zouden onmiddellijk zien dat er iets anders met je was, omdat je je oorspronkelijke vibratie ‘handtekening’ had veranderd door dat ene grote ongelooflijk “aha” moment. Dat veranderde alles aan jou wie je bent. Jullie ervaren typische evolutionaire stappen op die manier maar nu wordt dat ook weerspiegeld in de Aarde. Dat gebeurt hier. Deze verbindingen en aanpassingen van de energetica van planeet Aarde zullen doorgaan. Er zijn minstens twee meer “groten” zoals jullie die noemen die zullen plaatsvinden om deze aanpassing tot een einde te brengen. Makkelijk te zien waar die op Aarde zullen gebeuren, omdat de meeste van jullie activiteit rond dit portaal zit van de ´Pacific Plaat´. Dus wat gebeurt er? Laten we nog een ander perspectief verklaren dan de Ring van Vuur, door met jullie te delen wat er op de Aarde is gebeurd bij deze recentste aardbevingen.
De Nieuwe Schommeling van Aarde
De Aarde heeft weer zijn schuine stand veranderd door een volgende aardbeving en de Aarde wordt opnieuw gepositioneerd net zo als jullie. Nu, wat is het effect dat de Aarde wordt ge-her-positioneerd? Jullie planeet draait in het rond, dat is duidelijk maar jullie moeten nu weten dat je nu feitelijk ongeveer 1500 km per uur reist op de oppervlakte van de Aarde. De oppervlakte draait niet alleen maar zit ook op een ovale rondgang om de Zon heen; hij zit op een schommelende rondgang en die schommeling is nu weer voor de tweede keer veranderd. De eerste keer was dit bij de Chileense aardbeving, en de tweede was Japan. Het zal een acclimatisering proces kosten om dit geschenk te ontvangen en te gaan gebruiken. De Aarde heeft haar signatuur veranderd om ruimte te maken voor de mensheid. Dit is het proces dat precies nu plaats vindt.
Jullie allemaal weten dat het ging gebeuren, omdat jullie al vele jaren over deze gebeurtenissen gesproken hebben. Jullie wisten niet dat het behoorlijk “in je aangezicht” zou zijn, maar hier is het. Moet je je er zorgen over maken? Nee. Het is feitelijk iets om te vieren, alhoewel we begrijpen dat het heel moeilijk is als er een tragedie plaats vindt. We weten dat het moeilijk is zelfs voor degene die niet betrokken is bij het drama om dit te zien gebeuren, omdat jullie zo veel willen doen om te helpen. Vanuit een groter perspectief was het een geschenk dat gegeven werd door de mensen die hun leven, hun huizen, en hun wijze van leven verloren. Het was een geschenk aan de wereld om een nieuw vibratie signatuur te beginnen, een nieuwe schommeling in de rotatie van planeet Aarde. Alles dat aan deze kant van de sluier bestaat, is in beweging. Energie bestaat niet als het stopt met bewegen. Jullie zijn allemaal energie; in feite is alles dat je waarneemt energie en bestaat alleen in jullie wereld omdat die energie beweegt.
Door die beweging, heeft de Aarde een nieuwe trillingssignatuur. Jullie hebben een stukje karpet die een uniek trillingssignatuur heeft, ook voor de rest van het karpet dat maar enkele centimeters verder ligt. Wat er met de mensheid gebeurt is dat jullie allemaal beginnen te veranderen maar ook de planeet. Als de planeet deze nieuwe schommeling uitzendt, verandert ze feitelijk de dimensies omdat die schommeling is wat uitgaat en uitwisselt met de universele energie om de illusie te scheppen van de stoffelijke planeet. Zo begon het hele proces. Het idee was een gedachte van God, geschapen als een hologram die jullie nu beleven als planeet Aarde, en jullie bestaan. Ieder deel hiervan zet nu een stap voorwaarts. Hoe gebeurt dat, waar lijkt het op, en hoe kunnen we dat pad makkelijker voor jullie maken? Die vragen moeten nog worden beantwoord want jullie hebben die nog niet gesteld.
Het Harmoniseren van de Trilling Signaturen
We vragen jullie om naar manieren te zoeken om het voor ieder persoon om je heen makkelijker te maken om hun trillingskenmerk te veranderen. Als je naar iemand kijkt die je heel bekend is, dan zeg je: “Ik ken jou. Kom mee en laten we plezier maken en doen wat we altijd deden.” Wat we jullie nu vragen is om hier in de plaats van op een nieuwe manier te kijken naar iedereen. Beschouw het potentieel van waar ze naar toe beginnen te evolueren, in plaats van dan gewoon jouw concepten te zien van wie ze vroeger waren. Nu zul je de mensheid net zo snel zien veranderen als de Aarde heeft gedaan. Als je je naar het nieuws keert, kun je de veranderingen zien gebeuren die op Aarde plaats vinden. Alhoewel het niet zo makkelijk is om in de spiegel te kijken en de veranderingen in jezelf te zien, zeggen we je dat die ook gebeuren. Jullie zenden een uniek signatuur uit dat je nooit eerder hebt uitgezonden. Daarom krijg je vaak ongewone antwoorden op je signatuur. Soms bedoel je een signaal uit te zenden en neemt de ontvanger waar dat het iets anders is. Jullie passen je hier bij je eigen magnetica en nieuwe energie aan en de makkelijkste manier om dat te doen is om je mond open te doen en je woorden met hen om je heen te delen. Vertel ze over je angsten, je ongerustheid, of gewoon de problemen die je hebt om je er bij aan te passen. Als je een techniek gevonden hebt die goed werkt, dan deel die. Je zult veel nieuwe healers ontdekken en manieren die opkomen op regelmatige basis vanaf nu. Waarom? Is de Aarde echt zo ziek? Zijn alle mensen zo ziek dat je al deze healers nodig hebt? Nee, daarom ben je niet hier. Jullie zijn hier, lieve mensen, omdat jullie degenen zijn die hebben toegestaan om zo ver te gaan. Tijd na tijd hebben jullie vaak geworsteld omdat je niet gehoord werd of in staat was je boodschap uit te zenden, omdat de vibratie van de mensen niet hoog genoeg was om zelfs daar naar te luisteren en om die nog minder te bevatten. Nu zijn jullie hier en sommigen van jullie zeggen: “Nou ik ben geen healer. Ik doe niks.” We zeggen je om dit opnieuw te bedenken. Denk opnieuw, lieve mensen Kijk naar wat je gedaan hebt, niet alleen in dit leven, maar in diverse andere levens achter je. Velen van jullie zijn hier om gewoon te kijken naar dat dit wonder gaat gebeuren, want jullie hebben al die tijd in het verleden geholpen om dit op te bouwen.
Het Veranderen (Verschuiven) van de Signature
Nou, wat doen jullie en waar gaan jullie naar toe vanaf dit moment? Vier je nieuwe signatuur. De volgende keer dat jullie naar een prachtige zonsondergang kijken, zie dan de nieuwe vibratie. Zie de nieuwe kleuren die doorkomen die er nog nooit eerder geweest zijn. Jullie zullen zoveel informatie krijgen dat die zal beginnen door te komen via je hart, niet via je hoofd. Jullie zullen dit veel schoner kunnen filteren op die manier en jullie zullen je niet hoeven af te vragen of iets goed of fout is. Jullie zullen dit gewoon in je wezen opnemen, wat in harmonie met je is assimileren en vrijlaten wat dat niet is. Het is gewoon geen kwestie van goed/slecht, of juist/fout; het is een kwestie van de stukken ontdekken uit het hele universum die jullie zullen voeden. Liefde is het enige stuk.
Alle energie moet bewegen om te bestaan. We zeggen je dat er universele energie is die de basis is van alle energie in alle vormen die jullie energie noemen, en dit wordt in het menselijk lichaam gevoeld als liefde. Dat vragen we jullie te doen: Beoefen die liefde. Houdt van alles. Als je in angst bent, houd ervan. Als je iemands huis ziet de straat afstromen, houd ervan. Stuur liefde en laat je hart zich uitbreiden en samentrekken, als je zo werkt kan de hele mensheid die verbinding voelen. Dit is het enige stuk dat de nieuwe trilling signatuur kan verankeren in ieder mens. Het moment waarop je een nieuwe uitdrukking ontdekt van liefde, zul je begrijpen waar dit over gaat. We zeggen je niet dat je alle oude ideeën of verbindingen gaat loslaten, maar wat we je vertellen is dat je er naar zult kijken op een nieuwe manier. Alles zal een beetje nieuw voor je worden.
Vrees dit niet. Loop er trots naar binnen en boven alles, vrees niet wat jullie fouten noemen. Er zijn er geen en er zijn geen verkeerde draaiingen. Dit is niet eerder beschreven. We zijn gewoon hier om naar jullie te kijken, om van jullie te houden, je te bemoedigen telkens als je een nieuw pad neemt. De nieuwe Aarde komt eraan, lieve mensen. Jullie hebben die geschapen en jullie zullen die naar het nieuwe niveau brengen, terwijl je je eigen signatuur uitdrukt binnen de nieuwe signatuur van planeet Aarde. Geniet van deze rit en geniet van elk deel van wat jullie gaan beleven, want het is nooit ergens anders gebeurd. Espavo, lieve mensen. Goed gedaan. Geniet van deze reis.
Met de grootste eer verlaten we jullie met drie kleine herinneringen. Behandel elkaar met het diepste respect want jullie kijken in de ogen van god. Voed elkander en help ze langs het pad, telkens als je de kans krijgt, want jullie helpen jezelf als je dat doet. Her-inner je dat het een prachtig spel is en speel wel samen.
The group 

Vertaling: Winny