donderdag 14 april 2011

De tijd is nu - 14 april 2011

De tijd is NU!
door Patricia Diane Cota-Robles


Art - Evolution by Adriansalamandre14 april 2011
We hebben allemaal wel eens het Hopi gezegde gehoord: “Wij zijn Degenen waarop we gewacht hebben.” Nooit in de opgetekende geschiedenis heeft die verklaring meer betekent of was meer accuraat dan tijdens dit Kosmische Moment. Dit is een kritieke tijd in de evolutie van de planeet en we zijn getuige van het meest intensieve reinigingsproces dat de Mensheid ooit heeft beleefd. We hebben allemaal ook het gezegde gehoord: “Je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen, omdat de nieuwe wijn zal bezoedeld worden.” Dit is een krachtige metafoor voor wat er op dit moment op Aarde gebeurt. Om onze NIEUWE planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde zich stoffelijk te laten manifesteren op Aarde, moeten we eerst alle menselijke mis-creaties transmuteren die in strijd zijn met de Goddelijke Liefde.
Volgens het Gezelschap van de Hemel is 2011 een veelbelovend jaar dat de Aarde en al het Leven op haar op de spiraal van evolutie omhoog brengt tot in de frequenties van Gods Herscheppende Goddelijke Liefde, verder dan we ooit eerder ervaren hebben. Myriaden activiteiten van Licht zullen dit jaar plaats vinden die Goddelijk Ontworpen zijn om ieder partikeltje van Leven op Aarde voor te bereiden om deze toegenomen frequentie van Goddelijk Liefde te weerstaan op een atomisch, cellulair niveau. Onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel willen déze instroom van Goddelijke Liefde om de Mensheid te helpen op manieren die onze Aardse ervaring zal verheffen, en geen verwoesting aan richten in ons leven. Dit reinigende proces is een kritieke stap in ons Ascentie proces en bereidt de Mensheid voor op een cellulair niveau voor de weergaloze instroom van Licht die zal plaats vinden in het restant van 2011 en in 2012.
2011 is uitgeroepen als “Het Herscheppende Jaar van Her-geboorte en Vernieuwing.” Dit zal in vervulling gaan door de verenigde inspanningen van de Mensheid met het Gezelschap van de Hemel. Dit betekent dat jullie en ik en ieder ander ontwaakt mens op de planeet de verantwoordelijkheid hebben om een Open Deur te zijn voor de instroom van Goddelijke Liefde. We zullen in deze monumentale missie slagen door middel van diverse activiteiten van het Licht dat wij zelf zullen binnen roepen om hieraan deel te nemen, door onze IK BEN Aanwezigheid.
De Mensheid is voorzien van gelegenheden, veel meer dan iets dan we ooit eerder beleefd hebben. Deze Waarheid resoneert in elke HartsVlam, en mensen overal beginnen de grootsheid van het uur te voelen. Mensen in ieder niveau van leven worden wakker en ze beginnen “met nieuwe ogen te zien en te horen met nieuwe oren.” We zijn allemaal al eonen lang voorbereid om ieders unieke facetten van het Goddelijke Plan te vervullen. Nu roept onze IK BEN Aanwezigheid ons op tot onze hoogste dienst ooit.
Als jij netwerkt op het internet of communiceert met mensen van over de wereld, weet je dat er allerlei soorten meldingen zijn over geweldige aardveranderingen die voorspeld worden. Deze meldingen komen uit elke denkbare bron, inclusief sommige antieke, inheemse culturen, maar ook uit sommige wetenschappelijke voorspellingen.
Deze herleefde belangstelling voor dramatische aardeveranderingen gebeurt niet zomaar. In feite werd er een enorme reiniging proces verwacht dat zou gebeuren in het oorspronkelijke Goddelijke Plan na de Verschuiving van Eeuwen. Dat soort reiniging was gedacht een noodzakelijke factor te zijn om de omgeving te scheppen voor Aarde’s Ascentie, zodat de oude Aarde kon weggaan, sterven. En nu stemmen mensen zich af op die verouderde voorspellingen en vermelden dat alsof ze nog steeds moeten plaats vinden. Maar dat is niet het geval.
Alles is veranderd. Deze oude voorspellingen zijn niet langer uitvoerbaar, en die enorme aardeveranderingen zijn niet langer noodzakelijk. Er is nu een machtig plan in werking van onvoorziene omstandigheden en dit werd geco-creëerd in de laatste 30 jaren door Lichtwerkers van over de hele wereld die in vereniging werkten met het Gezelschap van de Hemel.
De oude Aarde gaat niet weg! De twee Aarde’s zijn EEN geworden, en ELKE mens die op deze planeet evolueert heeft een bewuste keuze gemaakt, via zijn of haar IK BEN Aanwezigheid, om te doen wat noodzakelijk is om hun karmische verplichtingen te reinigen en om in de 5de Dimensie te Ascenderen. Dit is een wonder buiten ieder begrip, maar het is een intense Waarheid die onthuld is aan de Mensheid door het Gezelschap van de Hemel.
Sedert de monumentale instroom van Goddelijk Bewustzijn die tijdens de Harmonische Concordantie plaats vond in november 2003, heeft de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid een grotere toegang tot ons hart en denken. Dit glorieuze aspect van onze eigen Goddelijkheid kan nu door ons heen werken op vroeger onbekende manieren, als we vrijwillig helpen bij het healingproces dat zich nu op Aarde ontvouwt.
Onze gedachten en gevoelens zijn creatief, dus is het vitaal dat Lichtwerkers samen gaan om de negatieve voorspellingen te transmuteren die gaan over verwoesting en dood die via de media en het internet worden uitgestoten. Mensen die deze rampzalige gebeurtenissen rapporteren tappen in de verouderde, etherische vermeldingen die niet langer het hoogste goed dienen voor deze planeet. De onderliggende bedoeling is om de Mensheid verlamd te houden door angst dat we niet in staat zullen zijn om onze NIEUWE planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde, Eenheid en Eerbied voor het Leven te assimileren en te integreren.
De Aarde is een levend, ademend organisme en zij gaat zichzelf reinigen en zuiveren van de wreedheden die de Mensheid aan haar heeft toegebracht. Het belangrijke ding om te begrijpen is dat deze zuivering gedaan kan worden door Licht en door een instroom van Goddelijke Liefde, en dat dit eerder zo is dan door verwoestende aardeveranderingen.
Daarom komen de Lichtwerkers nu in het plaatje. Wij worden nu opgeroepen tot een nieuw niveau van Goddelijke Dienst.
In de tijd tussen 21 december 2010, de Winter Zonnewende en de Maan Eclips van de Volle Maan die op die dag ook plaats vond, en de Nieuwe Maan Zonne Eclips op 4 januari 2011, gingen honderdduizenden Lichtwerkers over de hele wereld samen om hun Hart Vlammen te verbinden en zij schiepen een Nieuwe Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde in de Rijken van Oorzak. Deze krachtige instroom van Licht laait nu door de Hart Vlammen van geïncarneerde Lichtwerkers en priemen nu langzamerhand in de kern van zuiverheid van elke elektron van kostbare Levensenergie op Aarde. Alles dat tegenstrijdig is met Goddelijke Liefde wordt nu met versnelde gang aan de oppervlakte gedrukt om te worden geheeld en terug getransmuteerd naar Licht. Dit veroorzaakt heel veel stress in het lichaam van Moeder Aarde en zij heeft het nu nodig dat jullie en ik en ieder bewust persoon op de wereld zich tot haar richten.
Op dit moment is een radicale, revolutionaire, plotselinge verandering meer mogelijk dan ooit eerder. De collectieve verschuiving van de Mensheid naar een bewustzijn van Goddelijke Liefde, Eenheid en Eerbied voor ALLE Leven is nu niet alleen uitvoerbaar maar is een erg werkelijke en tastbare optie. Wonderbaarlijke veranderingen zijn dagelijks en per uur aan het gebeuren in iedere man, vrouw en kind. Terwijl wij ieder met duidelijke bedoeling ons focussen op onze persoonlijke en planetaire Transfiguratie (=Gedaanteverandering), Her-Geboorte en Vernieuwing, is onze zege verzekerd.
Met de toegenomen instroom van Gods Goddelijke Liefde, worden de Spirituele Hersencentra van de Mensheid geactiveerd. Terwijl Goddelijke Liefde nu in ons uiterlijk denken filtert, laat onze IK BEN Aanwezigheid nieuwe visies van mogelijkheden vrij in ons waarin Eenheid van Leven, Vrede, Overvloed en Vrijheid verkrijgbare werkelijkheden zijn en Eerbied voor het Leven is de orde van de Nieuwe Dag.
Onze pas geactiveerde Zonne Chakra’s van de 5de Dimensie stellen de fysiologische aspecten van de 3de en 4de Dimensies in staat om opgetild te worden in, en om samen te smelten met de multidimensionele aspecten van de Oneindige Stoffelijke Volmaaktheid in de 5de Dimensie. Dit proces geeft een nieuw bevel aan ons DNA voor nieuwe uitdrukkingen van eeuwig jeugd, levende gezondheid, en oneindige perfectie. Deze uitdrukkingen zijn een natuurlijke afspiegeling van onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele Zonne LichtLichamen. Dit gebeuren creëert een diepe beroering en verandering in ieder van ons. Plotseling en wonderbaarlijk, niets is meer het zelfde.
Nu is het tijd voor ons om onze nieuwe, heilige geschenken van transformatie te gebruiken ten gunste van de Mensheid en alle Leven die op deze gezegende planeet evolueren. De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid roepen onze bijstand op in nog een vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan. Ga naar binnen en kniel voor het altaar van Goddelijke Liefde die in jullie hart laait. Luister naar de kalme, kleine stem van je innerlijke leiding en antwoord op deze Oproeping volgens de aanwijzingen van je eigen God Zelf.
De sleutel factoren in de uiteindelijke ontwaking van de Mensheid houden de herinnering in van onze Eenheid met ALLE Leven en de healing van de wreedheden die we hebben toegebracht aan Moeder Aarde. Jullie hartsverplichting en je toewijding aan het Licht zijn vitaal belangrijke factoren bij het helpen om de afscheiding van de Mensheid en het lichaam van Moeder Aarde.met God te helen. Als dit niet het geval was, zou je IK BEN Aanwezigheid niet deze informatie in je sfeer van bewustzijn gemagnetiseerd (gebracht) hebben.
De NOODZAAK VAN HET UUR is voor ontwaakte Lichtwerkers om harten en denken samen te brengen terwijl wij een levend, steeds groter wordend Krachtveld van de Violette Vlam co-creëren die de aan de oppervlakte komende negativiteit zal transmuteren en de kwetsbare gebieden in het lichaam van Moeder Aarde opnieuw versterken. De reden dat het Gezelschap van de Hemel ons verzekerd heeft dat de rampzalige aardeveranderingen die oorspronkelijk voorspeld werden niet langer noodzakelijk zijn is, omdat zij zich bewust zijn van de hartsverplichtingen van jou en mij en van de miljoenen mensen over de hele wereld die graag de Violette Vlam willen aanroepen namens de Mensheid en Moeder Aarde. Ja, werkelijk! Wij ZIJN Degenen waar we op gewacht hebben.
Weet dat Licht oneindig krachtiger is dan angst. EEN Lichtwerker die zich effectief richt op het Licht kan genoeg positieve energie vrijmaken om de gefragmenteerde, op angst beruste, met haat gevulde gedachten en gevoelens van letterlijk honderdduizenden mensen tenietdoen. Bij deze zegening hebben de Wezens van Licht hun Kosmische Dispensatie gegeven van onze Vader-Moeder God. Zij hebben toestemming gekregen om onze verenigde inspanningen duizend maal duizend keer te verveelvoudigen. Hieruit volgt dat de kritieke massa van Hemel op Aarde veel, veel dichterbij is dan het schijnt.
De volgende oproep is speciaal ontworpen om iedere recalcitrante ziel te helpen wakker worden en om iedere nieuweling en ontwaakte ziel bij te staan om de nieuwe frequenties van Goddelijke Liefde snel en moeiteloos te integreren. Dit is ook ontworpen om de kwetsbare gebieden in het lichaam van Moeder Aarde opnieuw te versterken om de mogelijkheid van rampzalige aardeveranderingen tegen te gaan.
Terwijl dit Krachtveld van Licht iedere dag door gedachten, woorden, daden en gevoelens van Lichtwerkers over de hele wereld wordt bekrachtigd, zal het effect ervan buitengewoon groot worden, en het Licht van Goddelijke Liefde en planetaire healing zal snel in ieder menselijk bewustzijn en onderbewust denken penetreren.
Laten we nu onze harten verbinden met de IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde, met het gehele Gezelschap van de Hemel en met de Legioenen van Licht die geassocieerd worden met de 5 Dimensionale Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie.
De Violette Vlam van 1000 Zonnen.
“IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, en IK BEN Een met de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde. IK BEN ook Een met mijn Vader-Moeder God en het gehele Gezelschap van de Hemel. Nu, als eén stem, als eén hartslag, éen ademhaling en eén energie, vibratie en bewustzijn van zuivere Goddelijke Liefde, roepen wij de meest intensieve frequenties op van Gods Violette Vlam van Oneindige Volmaaktheid waartoe de Aarde en de Mensheid in deze tijd in staat zijn om te ontvangen.
Wij openen de Sterrepoorten van ons Hart en wij zijn onmiddellijk de Open Deur voor de meest krachtige 5 Dimensionale frequenties van de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie die de Aarde ooit heeft ervaren.
De Violette Vlam pulseert door onze Hartsvlammen en laaien in, door en rond alle niet harmonieuze daden, alle lager menselijk bewustzijn en alle obstructies tegen het Licht die elke persoon, plek, conditie of ding ooit op het pad heeft gezet van de volmaaktheid van Leven.
Onmiddellijk Transmuteert de Violette Vlam deze disharmoniërende oorzaak van energie, kern, effect, registratie en herinnering terug naar zijn oorspronkelijke volmaaktheid.
Nu nemen Engelen van het Violette Vuur hun strategische posities in over ieder land, staat, stad, dorp en gehucht op de planeet. De onzelfzuchtige boodschappers van onze Vader-Moeder God strekken hun grootse liefdevolle armen uit en tillen een onbeperkt aantal mensen op in iedere locatie die graag willen deelnemen aan dit betrouwbare gebruik van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid. Ieder van deze mensen begrijpt het volle belang van de Violette Vlam die nu door onze Vader-Moeder God wordt aangeboden om de Mensheid te helpen bevrijden van alle menselijke benardheden.

Het bewuste gebruik van deze machtige kracht uit het Hart van God zal er voor zorgen dat in ieder van deze plaatsen grote brandpunten bewerkstelligd worden van de Violette Vlam, die voortdurend elke mens zal baden in elke buurt totdat de menselijke mis-craties van de Mensheid terug zijn getransmuteerd in Licht en het lichaam van Moeder Aarde is geheeld en hersteld naar haar oorspronkelijke volmaaktheid.
Nu, door de Oproep van de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid en de Legioenen van Licht door de hele oneindigheid, begint de Violette Vlam zich uit te breiden en nog meer uit te breiden. Hij smelt samen met de Onsterfelijke Zegenrijke Drievoudige Vlam die laait in ieder hart van de mensen en explodeert in een geweldige Sterren uitbarsting van Licht.
Deze wonderbaarlijk instroom van de Violette Vlam neemt in intensiteit en macht toe tot duizend Zonnen. …………
Geliefde Legioenen van Licht die horen bij de 5 Dimensionele Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie:
a) Laai het Licht van duizend Zonnen door de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata in de lichamen van Moeder Aarde totdat de elementen van aarde, lucht, water, vuur en ether gezuiverd zijn en herstel zijn tot in hun oorspronkelijke schoonheid.
b) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle kwetsbare gebieden in het lichaam van Moeder Aarde. Versterk met lichtflitsen van Violette Bliksems opnieuw alle breuken, scheuren, kloven, tektonische platen en wonden die in het lichaam van Moeder Aarde geschapen zijn door nucleaire proeven, door mijnacties, drillen naar olie, en elke ander menselijke aandoening.
c) Laai het Licht van duizend Zonnen door de gedachten, woorden, daden en gevoelens van ieder man, vrouw en kind die evolueert op de Aarde totdat ieder mens individueel de Eenheid van ALLE Leven erkent en accepteert, en tot iedere uitdrukking de Eerbied van ALLE Leven weerspiegelt.
d) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle binnenkomende baby’s, door kinderen, hun ouders, en bewaarders totdat ALLE jeugd is opgeheven in energie, vibratie en bewustzijn om de aanwijzingen te kunnen opvolgen van hun IK BEN Aanwezigheid.
e) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle jeugd centra en activiteiten, alle scholen, colleges en universiteiten, door alle leiders, leraren, instructeurs en professoren in elk soort ondernemen totdat de Vlam van Goddelijke Illuminatie en Verlichting manifest is en eeuwig wordt ondersteund.
f) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle godsdiensten en spirituele leringen, zodat Goddelijke Liefde, Waarheid, Tolerantie en Universele Zuster- en Broederschap zich snel zal manifesteren.
g) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle doktoren, verpleegsters, healers, hospitalen, verzekeringsagentschappen, farmaceutische conglomeraten, en elk instituut dat hoort bij ieder soort genezing totdat Goddelijke Genade, Healing, Medeleven, en Levende Gezondheid tastbare werkelijkheden zijn voor iedere evoluerende ziel.
h) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle bankwezen en financiële instituten, alle economische stelsels, alle geld, en door de mensen die horen bij monetaire uitwisselingen van elk soort totdat ieder mens op Aarde open demonstreert voor ware integriteit, eerlijkheid, genereusheid, gerechtigheid, overvloed en Goddelijke Voorziening van alle goede dingen.
i) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle plekken met gevangenneming en allen die daar werk hebben, door ieder correctie instituut, alle gerechtsdienaren, iedere rechter, jury en gerechtshoven totdat Goddelijke Gerechtigheid gemanifesteerd wordt en eeuwig wordt ondersteund.
j) Laai het Licht van duizend Zonnen door alle ruimte activiteiten door de wereld heen totdat iedere natie zich verenigt in coöperatieve dienst, zodat Gods Wil zich kan manifesteren bij onze zusters en broeders in het hele Universum.
k) Laai het Licht van duizend Zonnen door de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen van de Mensheid totdat alle ziekte en menselijke mis-creatie, hun oorzaak en kern, is opgelost en getransmuteerd is in levende gezondheid, eeuwige jeugd en stoffelijke volmaaktheid.
l) Laai het Licht van duizend Zonnen door voedsel en waterindustrieën en door alle voedsel en water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie totdat ieder partikeltje voedsel en iedere molecule water gevuld is met Licht. Bekrachtig deze Elementale substantie om de trillingsactie op te tillen van de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen van de Mensheid, totdat stoffelijke volmaaktheid een ondersteunde manifeste werkelijkheid wordt voor ieder Menselijk Wezen.
m) Laai het Licht van duizend Zonnen in, door, en rond ieder nog restende elektron van kostbaar Levensenergie totdat het Onbevlekte Concept van de Nieuwe Aarde manifest is, en alle Leven die hier evolueert geheel is geAscendeerd en VRIJ is. En zo zij het.


New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
http://eraofpeace.org               
       
FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is not altered and the proper credit line is included.
©2011 Patricia Diane Cota-Robles

Vertaling: Winny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten