vrijdag 20 april 2012

AE Michael - Ron Head - 17 april 2012


Ron Head met AE Michaël17 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/17/allow-your-imaginations-to-run-free-and-play-michael-channeled-by-ron-head /

(vertaling winny)

Onze boodschap vandaag is van hoop en vreugde. Harten die gevuld zijn met liefde, licht en blijdschap tillen alles om hen heen hoog op. Laat jullie glimlach en je glinsterende ogen je zware artillerie zijn bij deze laatste stoot.

Velen van jullie genieten er nog van je honger te voeden met nieuwe feiten, met nieuws van allerlei informatie en dat is in orde maar vergeet niet dat jullie werkelijke vooruitgang zit in je hart. Velen zijn bijna verslaafd aan het nieuwe dat zij zien en zien niet de onderliggende waarheid of de waarheid. Het punt van alles dat er gebeurt is de evolutie van de mensheid naar een geheel nieuw soort wezen, een mens die nooit eerder op deze planeet werd gezien. Alles van jou, inclusief je lichaam, zal weerspiegelen wie je bent geworden en werkelijk bent.

Een groot deel van wat jullie verteld werd lijkt nu op een fantasie of op science fiction. We verzekeren jullie dat dit niet zo is. Er is gezegd dat als jullie je het kunnen voorstellen dan is het mogelijk. Wij wijzigen dit. Als jij je het hebt voorgesteld dan heb je het al gecreëerd. In deze tijd, hebben jullie jezelf een tijd toegestaan op je aardeschool, om je scheppingen aan te passen of ze allemaal te veranderen. Maar een van de effecten van jullie binnengaan in de eenheid is de verdwijning van de vertraging in tijd. Jullie beginnen meer en meer te zien dat wat jullie denken en geloven je werkelijkheid wordt met steeds toenemende snelheid. Dit zal vreugde en genoegen brengen in sommige gevallen en in andere verslagenheid, maar het is alleen maar het laatste examen in jullie lange, lange series lessen. Heb beheersing/controle over jullie voorstellingsvermogen en jullie zullen de resultaten beheersen. Dit is de hoofdreden voor ons voortdurend aandringen op dat jullie je focussen op je dromen en aspiraties.

Dit focus is jullie controle. We bieden je twee beelden aan waar je bekend mee zult zijn. Bij het ene is jullie focus intens en vermoeiend. Jullie studeren tot laat in de nacht en hopen dat je klaar zult zijn voor een examen over een onderwerp waar je je niet op voorbereid voor voelt. Bij het andere beeld, dagdroom je over de vakantie die je zo spoedig zult nemen als je kunt. Beide zijn gericht, gefocust. Beide zullen resulteren in een graad van schepping. Zie je, het hoeft helemaal niet veel te vergen. Vind waar je van houdt in je leven en geniet terwijl je dit creëert met je hele hart. Daar ga je nu naar toe. De overlevingsbehoeften die het vroeger soort focus veroorzaakt zal verwijderd zijn. Het focus op het scheppen van je hoogste waarden is alles dat je nodig hebt van af deze tijd naar voren. Ontspan in dit nieuwe weten en laat jullie ware zelf naar voren komen en met volle zeilen varen na zijn lange slaap. Laat jullie verbeelding vrij lopen en speel. Het is tijd om uitbundig te creëren. Stel je dat voor!

Goedendag mijn lieve vrienden. Tot morgen.

Vertaling: Winny


Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

woensdag 18 april 2012

Tom Kenyon - 1 april 2012


Tom Kenyon met de Hathors: 

Het binnengaan(komen) van de ZonneStormenEen Hathor Planetaire boodschap door Tom Kenyo.

(Met een latere correctie van Tom bij de Micro Wormgaten)


1 april 2012


Bericht : Deze boodschap heeft te maken met het KA lichaam (een term uit de oude Egyptische Alchemie) en spreekt over hoe je dit unieke energie-lichaam kunt gebruiken om ascentie energieën uit de toegenomen zonne activiteit naar je toe te trekken. Voor degene die niet bekend is met de KA : je KA lichaam is een “onzichtbaar” tweede lichaam dat dezelfde maat en vorm heeft als je stoffelijke lichaam. Dit energielichaam omvat het stoffelijke lichaam en is er ook doorheen gedrongen. Naar dit lichaam wordt soms verwezen als het etherisch dubbel of de spirituele tweeling. De KA is eveneens hetzelfde als het Chi lichaam in sommige tradities (Taoïsme) en het prana lichaam of het etherisch lichaam bij bepaalde yoga tradities. Door zijn aard kan de KA zeer gunstige energieën naar zich toe trekken en dan in het stoffelijke lichaam trekken en dit versnelt iemands spirituele evolutie.


Hathors: Zoals we in een vroegere boodschap hebben gezegd, die van 3 januari 2011, zijn jullie al enige tijd een periode ingegaan van toegenomen zonneactiviteit. We dringen er sterk bij je op aan dat je die boodschap leest: Partaking From the Solar Winds, (Nederlands: ‘HathorsTomKenyon11jan03’ dat gaat over de deelname aan de zonnewinden) om de diepere niveaus te begrijpen van waar we over zullen praten.


Jullie gaan nu een meer verhoogde periode binnen van zonne- en galactische activiteit waarin de magnetosfeer van jullie Aarde wordt geraakt door grillige en toenemend sterke stromen van zonne-energie.


Jullie zullen een toenemend aantal van zonnevlammen en fluctuaties zien die zeer ongewoon zijn. Die fluctuaties van de zon worden aangedreven door krachten van binnen uit maar ook door stromen van energie uit de centrale zon van jullie galaxy. Bij deze complexiteit gevoegd zijn er nog interacties van energiestromen uit de diepe ruimte met zeer hoge intensheid. Het magnetisch veld van jullie zon wordt beïnvloed en eigenlijk ook gedraaid, verdraaid en dit allemaal heeft een effect op het magnetisch veld van jullie Aarde en de magnetische velden van jullie lichamen. Met de toegenomen zonneactiviteit van dit soort zullen jullie een steeds toenemende intensheid zien van weersonregelmatigheden maar ook van toegenomen aardbevings- en vulkanische activiteit.


Het focus van onze boodschap hier ligt niet op die stoffelijke aspecten maar op de emotionele en spirituele aspecten van die zonneactiviteit. Zoals we in onze boodschap Partaking From the Solar Winds, zeiden versterken deze soorten zonnefluctuaties emotionele vluchtigheid en irrationeel gedrag. Velen van jullie merken zonder twijfel dat je geïrriteerd raakt zonder bepaalde reden. Slaap verstoringen zijn ook een algemeen aspect van deze verandering in zonneactiviteit.


Terwijl jullie deze verhoogde zonnestorm fase binnengaan hebben wij twee suggesties die je door deze toegenomen niveaus van energie heen laten navigeren. De eerste is de eenvoudigste en werd intens besproken in onze boodschap: Partaking From Solar Winds, dus daar spreken we nu niet over. Een tweede methode laat jullie stoffelijke lichaam kalmeren door het waterelement. We doelen hier op een andere vorige boodschap, die genoemd werd Medicijnen van Licht. (Nederlands: ‘HathorsTomkeny11mrt16’) Bij deze methode laad je water op met een intentie uit je BA of Hemelse Ziel. De oorspronkelijk boodschap gaat over het jezelf beschermen tegen virussen, bacteriën en radioactiviteit. We wijzen je op die boodschap zodat je die methode duidelijk begrijpt.


Bij dit gebruik van de Medicijnen van Licht zul je het water opladen met de bedoeling om je stoffelijk lichaam rustig te maken zodat het in staat is om zich meer efficiënt en met grotere gratie aan te passen aan de grillige aard van de zonne-energieën. Een ideale tijd om dit soort Medicijn van Licht te scheppen is vlak voor je gaat slapen. Dan zal het Medicijn van Licht via het waterelement, communiceren met de intracellulaire en intercellulaire stromingen van je lichaam, die dan een kalm en evenwichtbrengend effect brengen.


Het introduceren van dit Medicijn van Licht voordat je gaat rusten zal een zeer gunstig effect hebben op je terwijl je rust voor de volgende cyclus van activiteit. We zeggen liever “rust cyclus” in plaats van slaapcyclus want voor de meesten van jullie is slaap een zeer twijfelachtige activiteit, omdat de verstoring en ontwrichting hierin steeds groter worden. We stellen voor dat jullie in die rustcycli je hechting aan slaap zoals jullie die gekend hebben, loslaten. Als jullie meer in vrede komen met de situatie zullen jullie merken dat je jezelf kunt regenereren in kortere periodes van diepe ontspanning.


Als jullie ‘s nachts wakker worden of als jullie rusten, stellen we voor dat je de methode gebruikt die we voorstelden in Partaking from the Solar Winds, om je KA lichaam op te laden. Daar je wakker bent kun je net zo goed die gelegenheid gebruiken om je KA op te laden.


Terwijl jullie hiermee werken zul je merken dat je jezelf kunt regenereren en opnieuw met energie opladen in korte tijdsperioden dan je in het verleden kon.


Er is nog een derde methode die ik wil aanbieden aan degenen van jullie die een ontwikkeld begrip hebben van jullie KA.


Micro Wormgaten


Jullie KA lichaam dringt ook geheel door in je stoffelijke lichaam en heeft dezelfde vorm en maat als je stoffelijke vorm. Er is geen stukje stoffelijk lichaam dat buiten je KA zit en door zijn aard komt het dat als je je KA oplaadt met energie, de overstroom van de overdaad aan energie naar de organen van je stoffelijke lichaam gaat, en daardoor neemt je gezondheid en vitaliteit toe.


Jullie KA lichaam is samengesteld uit talloze deeltjes etherisch licht, en in het lichtlichaam zitten er schakel of verbindingspunten (Nexus). Deze nexuspunten in je KA zijn verbonden met de mitochondria van je cellen. Mitochondria zijn energie producenten, de elektrische centrales van je cellen. Er zijn diverse aantallen mitochondria afhankelijk van het soort cel, welke horen bij de organen en komen voor in het cytoplasma buiten de kern van de cel. De enige cellen die geen nucleus (kern) hebben zijn jullie rode bloedcellen. (dit laatste gedeelte werd door Tom verbeterd)


Het is mogelijk om je bewustzijn naar dit niveau van je lichaam te brengen zodat je bewust bent van jullie mitochondria en je de wormgaten kunt merken in je KA. Deze wormgaten zijn intracellulaire portalen van de hogere trillingsaard en werkelijkheid van jullie KA. Door deze portalen te openen door intentie kun je enorm aangeraakt worden door de flow van uitstromende energie uit je KA in het stoffelijke lichaam.


Dit laat je stoffelijke lichaam zich makkelijker afstemmen op de snellere trillingswerkelijkheid van je KA. Het komt door de KA dat je ascendeert naar de hogere trillingswerkelijkheden. Door de portalen van jullie mitochondria kun je je stoffelijke lichaam helpen om zich makkelijker aan te passen aan deze rappe versnelling.


Wij willen nu je aandacht verleggen naar het emotionele dilemma van jullie situatie. Door zijn aard zuivert je versnelling van tijd en de toename van de trillingswerkelijkheden jullie onbewuste denken.


Zoals we eerder zeiden, zullen jullie een algemene toename merken in de emotionele vluchtigheid en je impulsieve irrationele gedrag. Als je zelf deze effecten niet beleeft, heb je, zonder twijfel die bij je naaste mensen wel gemerkt.


Jullie leven in een paradoxale dualiteit. Terwijl de oude energetische werkelijkheden uiteen vallen, worden er nieuwe energetische werkelijkheden geboren. Maar het gaat om de menselijke aard van mensen omdat ze vast zitten aan de manier zoals ze gewend waren, de manieren die zij verwachten. Toch veel van de dingen komen aan zijn eind. De wereld zoals jullie die gekend hebben is aan het eindigen en een nieuwe wereld wordt geboren.


Het Dilemma van het Menselijke Hart.


Een van de grootste ongevallen in dit proces is het menselijke hart. We erkennen en voelen een diepe droefheid en wanhoop in het menselijke hart. Deel ervan komt door de desintegratie van werkelijkheden en jullie hechtingen eraan. Want uiteindelijk, waar bouw je je dromen op als de funderingen van je wereld ineenstorten?


Nog een aspect van dit probleem in het hart heeft te maken met de giftige aard van de emotionele atmosfeer van jullie planeet. Terwijl de zonne-energieën toenemen wordt de druk tussen de polariteiten steeds meer duidelijk. De polarisatie van het menselijk bewustzijn tussen degenen die de menselijke spirit wil vastzetten en die deze wil bevrijden worden duidelijker en duidelijker.


We geven twee suggesties als middelen om met deze uitdagingen in jullie hart om te gaan.


Het is door jullie hart dat nieuwe werkelijkheden worden geboren – hierdoor, bedoelen we werkelijkheden die het waard zijn om te leven. Onze eerste suggestie kan misschien al te simplistisch zijn, en zoals vaak het geval is, de eenvoudigste dingen zijn frequent de meest krachtige. Maar hoe je dit nou doet is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je een emotionele antidood creëert in jezelf tegen de toxische vergiftiging van de emotionele atmosfeer van jullie planeet.


Als haat en intolerantie toenemen moeten jullie een doorgang vinden door deze duisternis. De eenvoudigste en meest efficiënte manier die we kennen voor jullie is om de kleinste dingen in jullie leven te vinden die jullie waarderen en om enige momenten overdag te nemen om in die gevoelens van waardering te wonen. Het maakt niet uit hoe klein deze gevoelens van waardering misschien zijn. Uit de kleinste zaadjes van waardering kunnen grote dingen oprijzen. De trillingsstaat van waardering, of dankbaarheid, is een buitengewone antidood tegen emotionele vergiftiging. We stellen sterk voor dat jullie deze bondgenoot cultiveren terwijl je door de volgende cyclus gaan van de zonne stormen.


Tenslotte bieden we jullie een geluidsmeditatie aan gebaseerd op het hartchakra. Dit komt uit een vorige Hathor Intensief. De eerste fase van deze geluidsmeditatie draait rond/rouleert en activeert energieën in het hartchakra met de bedoeling om op te ruimen. De tweede fase van de meditatie is rustig makend en koesterend. We denken dat jullie deze geluidsmeditatie weer een nuttige bondgenoot vinden.


Terwijl jullie deze nieuwe fase van zonnestormen ingaan begrijp dan dat dit buitengewone gelegenheden zijn voor evolutionaire ontwikkeling. Ze zijn ook, paradoxaal genoeg, bezwangerd met gevaar voor devolutie (het omgekeerde van ontwikkeling) vanwege hun intense aard. Als je je tegen de energieën van versnelling verzet zul je grote problemen ervaren bij deze passage. Als je die energieën omhelst en er meester van wordt – een manier vindt om erdoor heen te navigeren met waardering en een goeie dosis humor – zul je grotere vrijheid ontdekken. Deze vrijheid waarover we spreken is een vrijheid van de menselijke geest, denken en hart. Deze woont in een niveau van bewustzijn die onaangeraakt is door de dualiteiten van jullie aardse bestaan.


The Hathors

April 1, 2012
Tom’s Gedachten en Observaties


Ten eerste wil ik graag zeggen dat er een tijdje zat tussen de twee laatste Hathor boodschappen . Toen ik naar hen toeging en vroeg naar dit gebrek van een nieuwe boodschap zeiden ze dat ze alles al hadden gecommuniceerd dat moest gezegd worden tot aan dat moment. En als het daar zou zijn – bedoeld werd dat er weer een volgende verschuiving klaar stond – zouden ze een nieuwe boodschap geven.


Het feit dat ze nu een nieuwe boodschap geven in deze tijd betekent voor me dat het opnieuw gaat beginnen. (Hij zegt, ‘dat de spreekwoordelijke stront de ventilator opnieuw gaat raken’)
Medicijnen van Licht


Ik vond hun methode om Medicijnen van Licht te scheppen om het stoffelijke lichaam tijdens de slaap te kalmeren en in evenwicht te brengen, of zoals zij het noemen: slaap cycli, best nuttig was. En hoe meer ik deze Medicijnen voor mezelf creëer, hoe beter ik dat kan. Ik veronderstel dat het net zo is voor velen van ons. Deze methode is zeker de inspanning waard en als ik de toon van de Hathor’s juist lees, zal dit Medicijn van Licht enorm belangrijk worden terwijl we dieper in de volgende fase van de zonnestormen gaan..


Micro Wormgaten


Ik was nogal geïntrigeerd door hun commentaar over het bestaan van micro-wormgaten tussen de microchondria van onze cellen en de nexus punten van licht in onze Ka. Ik vroeg hen er naar, na de channeling sessie en ze zeiden dat dit een zeer complex en rijk veld van informatie was die zij in toekomstige boodschappen verder willen bespreken.


Ik wilde echter meer informatie, eerder vroeger dan later en verwachtte dat veel lezers dat ook wilden. Toen ik aandrong, zeiden mijn mentors dat deze micro-wormgaten bruggen zijn tussen dimensies van vibratie, wat betekent tussen de dichtheid van stof (onze lichamen) en de minder dichte rijken van onze Ka’s.


De Hathors ervaren alle dimensies als een continuüm. Met andere woorden, de lagere trillingswerkelijkheden van onze stoffelijke lichamen zijn grondig verbonden met de hogere trillingswerkelijkheden van ons bewustzijn. De grenzen tussen stof en bewustzijn zijn grotendeels een zelfbeperkend concept volgens hen. Door te werken met onze eigen mitrochondriale micro-wormgaten, kunnen we bewuster de dimensies overbruggen zoals die zich uitdrukken in ons lichaam.


Ten slotte, volgens de Hathors door het vasthouden van het bewustzijn van die mitrochondriale wormgaten terwijl je in een staat van waardering of dankbaarheid bent, zal enorm hun energetische effecten vermenigvuldigen.


Het Dilemma van het Hart


Ik ontdek dat ik vaak midden tussen conflicterende emotionele staten zit in de loop van de dag, of zelfs na verloop van een uur…. Soms binnen minuten, om eerlijk te zijn.


Op de ene minuut kan ik surfen op de golven van een kosmische energie met ongehecht plezier en soms, zelfs gelukzaligheid. Het volgende moment kan ik over de kop slaan in de “golven” van zelf geschapen emotionele opwinding.


Ik heb gemerkt dat mijn emotionele “uitschakelingen” gebeuren als ik mijn centrum ben verloren en het is me kristalhelder geworden dat het niet komt door wat er om me heen gebeurt, als dat het mijn reactie is op wat “ik denk” dat er gebeurt, wat mijn emotionele staat bepaalt.


Het punt dat de Hathors maken betreffende de toenemende toxische aard van onze planetaire emotionele atmosfeer voelt als waarheid, in mijn opinie. Hun simpele raad om een emotionele antidood te cultiveren tegen deze collectieve giftigheid door de tijd te nemen om kleine dingen te waarderen in het leven, is ontwapenend effectief. Ik heb deze suggestie bij talloze gelegenheden beproefd en ik kan eerlijk zeggen dat het buitengewoon goed werkt.De Geluids Meditatie van het Hart Chakra


De hartchakra geluidsmeditatie waar zij naar verwijzen is gepost in het Sound Gifts deel van de website. (www.tomkenyon.com)

Als je klikt op een van de soundlinks beneden, zul je naar de Listening Agreement worden meegenomen in de Sound Gifts sectie van de website (www.tomkenyon.com)

Nadat je dat hebt gelezen en klikt op het Agreement zul je toegang hebben tot alle vrije audio files in de Sound Gifts sectie. Oh, ja, ik heb drie nieuwe uittreksels van verhandelingen toegevoegd aan de Sound Gifts sectie inclusief een die is getiteld: Mijn Eerste Ervaring Met de Hathors.


De meditatie waar de Hathors op wijzen in deze boodschap is getiteld Heart Chakra Sound Meditatie: Een Sjamaanse Hathor Geluids Exploratie (A Shamanic Hathor Sound Exploration) Er zijn soms luister suggesties in het voornaamste stuk van de tekst, en aan het eind van die kopie is een link naar de audio file, waar je naar kunt luisteren en of hem downloaden.


Voor degenen van jullie die de Hathor Planetaire boodschappen al enig tijd hebben gevolgd, is deze sound meditatie energetisch heel anders dan de Heart Dimensional Attunement die zij in een vorige boodschap gaven (zie de Sound Gifts). Die hart afstemming (Attunement) werd gecreëerd om het Hart “af te stemmen” op toekomstige mogelijkheden en tijdslijnen.


Maar, deze specifieke Heart Chakra Sound Meditatie werd geschapen om bewustzijnspatronen van emotionele respons in het bewustzijn te brengen die je in je eigen hart bewaart. Vanuit dit perspectief, rijst emotionele vrijheid omhoog vanuit helderheid, en niet vanuit ontkenning. Dus is het eerste deel van deze geluidsmeditatie nogal katalytisch (van katalisator) omdat die gesloten energiepatronen laat vibreren en ronddraaien in je hartchakra. Voor sommige mensen kan deze fase een beetje zijn als het doorbreken van de bewapening terwijl het voor anderen een vrijwel zacht proces van loslaten kan zijn. Die laatste fase van de geluidsmeditatie verleent kalme, helende en herstellende energieën aan het nieuw gereinigd hart. Ik vind persoonlijk deze geluidsmeditatie een nuttige bondgenoot en ik luister er op regelmatige basis naar, speciaal als ik me emotioneel overweldigd of geblokkeerd voel.


Als je tijd hebt en de neiging om je hartchakra meer intens te onderzoeken, kun je experimenteren door twee of drie keer te luisteren naar deze geluidsmeditatie in dezelfde luistersessie. Ik heb persoonlijk ontdekt dat als je er twee of drie keer achter elkaar naar luistert dit diepere niveaus van inzicht onthult en soms ook een dieper niveau van healing.


Volgens mijn Hathor mentors is het in het algemeen geen goed idee om in achtereen volgende sessies naar de twee meditaties te luisteren, (De Hart Chakra geluid meditatie en de Heart Dimensional Attunement) behalve als je voorbereid bent om met grote emotionele en energetische fenomenen om te gaan.


Verbindingen/links naar de vorige Hathor boodschappen die in deze boodschap genoemd worden, worden hieronder ook vermeld. Als je dit online leest hoef je het alleen maar aan te klikken. Als je deze boodschap op papier kreeg kun je de Hathor postings vinden bij de Hathor Archives van de website (www.tomkenyon.com) De audio files staan op de website onder de sectie: Sound Gifts.Vertaling: Winny

________________________________________________Click here for the Heart Chakra Sound Meditation (located in Sound Gifts)

Click here for Partaking From the Solar Winds (located in the Hathor Archives)

Click here for Medicines of Light (located in the Hathor Archives)

Informatie die niet hoort bij deze boodschap : Dit jaar zijn er drie Hathor Workshops gepland. – een Hathor Intensive in München, een een=daags Hathor Intensive in Wenen, en een drie daagse Hathor Intensive in Seattle. Ook doe ik een eendaagse geluid exploratie workshop in Zürich. Als je de organisators wilt bereiken klik dan direct op de gebeurtenissen in Europa, klik hieronder of zet ze in je internet browser.
Zurich: admin@crystalsun.ch or book this event directly online:
For information about the Seattle Hathor event, The Art of Seeding New Realities, go to the Calendar at www.tomkenyon.com or email tomkenyonoffice@yahoo.com


© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.comYou may make copies of this message and distribute it in any format you desire so long as you include the entire message, do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice.If you wish to receive future Hathor Planetary Messages go to the website (www.tomkenyon.com) and click on Contact. Follow the directions to have your name added to our Hathor email list, or to receive updates on Tom’s calendar, or both. We do not share email information with anyone.

vrijdag 13 april 2012

AE Michael - Ron Head - 12 april 2012


AE Michaël: ‘Het resultaat zal de wereld zijn waar je al deze jaren over gedroomd hebt en voor gebeden hebt.’

Ron Head


12 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/12/the-outcome-will-be-the-world-you-have-dreamed-and-prayed-for-all-these-years-michael-channeled-by-ron-head/

Onze boodschap van vandaag gaat over het onderwerp van jullie vermogen om de effecten te verzachten van wat jullie aardeveranderingen noemen. Het gebeuren gisteren van diverse grote aardbevingen (rond Sumatra en in zd Mexico, vertaler) bracht geen massief verlies aan levens noch schade aan gebouwen enz.

Dit kwam niet geheel door de inspanningen van jullie om liefde en licht naar die gebieden te sturen; maar begrijp dat zelfs de inspanningen van jullie sterren broeders en zusters een antwoord waren op jullie vraag. Wij vonden het aangenaam om het grote en onmiddellijke antwoord te zien van zo velen van jullie bij het nieuws van deze gebeurtenissen. Het was exact het beste en meest effectieve antwoord dat jullie gemaakt konden hebben. Jullie zijn je niet bewust van het aantal van jullie dat op deze manier reageerde, maar we zeggen je dat het vele tien duizenden waren. Wees voorbereid om door te gaan met jullie inspanningen op deze manier. Die gebieden zijn ook vandaag nog steeds actief en andere gebieden zullen ook nog meer verschuivingen meemaken.

Houd jullie dierbare planeet in je liefdevolle licht omdat zij de veranderingen maakt die zij moet maken om de druk vrij te laten die nodig is voor haar ascentie. Veel dat negatief is wordt bij dit proces getransformeerd. Vele jaren zijn er miljoenen gebeden, meditaties, ceremonies en bedoelingen geboden voor het soort aarde waar jullie op wilden wonen en het soort gemeenschappen waar jullie in wilden leven. Velen die dit proces begonnen zijn verder gegaan, en vele anderen zijn gekomen om het proces door te zetten. De klim naar de top is lang en zwaar geweest. We zeggen jullie dat jullie nu de race zijn begonnen naar de finish. Het is vanaf hier allemaal heuvelaf. De stuwkracht neemt toe en die heeft het punt bereikt om niet meer te stoppen. De aardemens zal naar beneden vallen en zijn knieën krassen. Hij kan blauwe plekken hebben. Maar hij zal niet wegsterven.

Alles dat er nu gebeurt zal niet door ieder van jullie verwelkomd worden. Maar jullie zullen stevig in je hart de verzekering vasthouden dat het resultaat de wereld zal zijn waar jullie al die jaren van gedroomd en voor gebeden hebben. Als jullie terugkijken naar dit jaar, zal het maar een kleine prijs zijn die je betaald hebt voor wat jullie erbij hebben gewonnen. Alle boodschappen, alle beloftes, zijn nog niet eens begonnen om het leven te beschrijven dat jullie spoedig zullen gaan leven. Wij zullen op deze reis iedere stap bij jullie zijn zoals we dat tot op deze dag geweest zijn. Reik uit naar ons zo vaak als jullie nodig hebben. We verwelkomen de veranderingen om dichter bij jullie te komen.

Tot morgen dan. Vrede, licht en vreugde moge van jullie zijn.

vertaling: Winny

woensdag 11 april 2012

AE Michael - Ron Head


AE Michaël: “Jullie zijn hier werkelijk de verandering makers!”

 Ron Head9 april 2012

Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/09/you-truly-are-the-change-makers-here-michael-channeled-by-ron-head/Wij voelen deze morgen dat jullie het opduiken van de veranderingen meer moeten voelen. Velen vragen: “Ja, maar wanneer dan? Wanneer?”

Jullie hebben je al zo lang verlaten op je vijf stoffelijke zintuigen dat je de veranderingen misschien niet zo sterk merkt als jullie kunnen. En jullie zijn, behalve onze boodschappen, heel weinig gegeven om door te gaan,. De verslagen die jullie zien, komen niet uit bronnen die door de meesten mensen uit de gemeenschap worden ‘geaccepteerd’. Dit betekent echter niet dat ze niet waar zijn. Verscheidene van die bronnen geven informatie die grotendeels juist is en ze doen hun best om waarheidsgetrouw en accuraat te zijn. Daar zij slechts rapporteren wat ze krijgen uit ‘echte’ bronnen, hebben ze ook te maken met een beperkt aanbod van informatie en moeten ze heel veel verkeerde informatie uitzoeken (uitsorteren). Dat is goed. Opnieuw vertellen we jullie dat wij geen nieuwsdienst zijn. Onze boodschappen zijn bedoeld om jullie te inspireren en te bemoedigen. Ze dienen ook om de dynamiek te veranderen van jullie collectieve bewustzijn.

Dit is in overeenstemming met jullie hogere zelf en jullie bedoeling. Wij kunnen en willen het niet anders doen. Maar, we zeggen jullie wel dat er meer en meer tekenen beschikbaar zijn dat er iets groots aan het gebeuren is. We begrijpen dat het woord ‘spoedig’ een van jullie minst favoriete woorden is geworden. Maar ‘spoedig’ is niet langer meer accuraat. Zachtjes, rustig, langzaam en verborgen zijn betere termen die het nu beschrijven. Jullie gaan heel ‘spoedig’ onmiskenbare bevestiging ontvangen. Dáár, we zeiden het. Op dat moment zal de dam van de media censuur worden doorbroken. En spoedig daarna zal de behoefte aan veiligheid veel minder zijn. Als de informatie grens is overwonnen dan zullen jullie wensen dat de stroom weer langzamer gaat.

Ga in de tussentijd door om jullie visies voor een nieuwe wereld in je hart vast te houden. Jullie zijn hier werkelijk de verandering makers, zagen jullie het maar. We zullen doorgaan om jullie bij alles te helpen wat jullie doen. Goeden dag mijn lieve vrienden.

zondag 8 april 2012

AE Michaël “De laatste dagen van de Illusie zijn er.” - Ron Head -


AE Michaël
“De laatste dagen van de Illusie zijn er.”

- Ron Head -
Bron: http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/07/illusions-last-days-are-here-michael-channeled-by-ron-head/

7 april 2012

Het is nu tijd om te praten over jullie nieuwe bewustzijn. Jullie merken je vermogen om dingen te voelen/merken die een tijdje geleden veel verder weg waren dan wat je toen kon. Sommigen van jullie hebben kleine veranderingen, sommigen hebben enorm grote, maar ieder van jullie voelt die veranderingen nieuw en verbazend zijn.

Zij die deze dingen niet volgen ontvangen dezelfde opwaarderingen, maar ze voelen vermoedelijk niets anders dan een ongemakkelijk verschil, iets dat ze niet begrijpen. Dit zal voor hen over een tijdje veranderen. Iedereen moet vanaf de plek beginnen waar ze staan. Degenen die dit nu kunnen voelen, jullie hebben jezelf wegwijzers genoemd, die doen er goed aan om je pad te markeren. Er zullen velen zijn die spoedig jullie liefdevolle leiding nodig zullen hebben.

Opnieuw zeggen we, geef alleen waar je om is gevraagd en dat liefdevol, omdat deze dingen compleet nieuw voor die dierbare zielen zullen zijn, en dat ze geneigd zijn om alles te ontkennen wat jullie hen vertellen. Als dit gebeurt, en dat zal soms zo zijn, laat ze dan met je zegen los. Ze zullen terug komen, misschien bij jullie, misschien bij een ander. Maar allen die willen ascenderen, zullen dat doen. Dit is een beweging die door goddelijk bevel een hele lange tijd geleden in jullie telling aan de gang is gebracht, en niet een wat in de laatste paar jaren is bevolen door jullie Schepper. Ieder van deze zielen is ver gereisd, heeft veel verdragen en beloofde terug te keren, net als jullie gedaan hebben.

Geniet ondertussen naar tevredenheid van je hart van jullie nieuw gevonden vermogens en zij zullen doorgaan zich uit te breiden. Besteed iedere dag aan het onderzoeken van je geschenken en als je verbeelding nog andere mogelijkheden ziet, dan probeer die uit. Het is waarschijnlijk jullie Hogere Zelf of je gids die je aanspoort. Dit is, na alles, het meest belangrijke waarom jullie hier zijn, om te ontdekken wie en wat jullie werkelijk zijn. Deze dingen zullen jullie brengen naar het begrijpen van waar je toe gebracht bent om over jezelf te geloven en wat niet waar is en nooit waar was. Jullie worden door iedereen als waardige en verdienstelijke scheppingen gezien van de Eenheid, behalve door jezelf. En degenen die jullie het andere wel hebben verteld deden dat omdat ze wisten dat dit waar was.

Spreid nu jullie vleugels uit en test ze. De dag om uit je nest te vliegen is gekomen. De laatste dagen van de Illusie zijn hier. Als je onze woorden begrijpt, zul je niet verwachten dat iedereen op Aarde morgen tot complete verlichting zal ontwaken. Maar sommigen zijn dat al en meer zullen volgen. De tijd waarop het bewustzijn verandert is nu hier en het vindt plaats. Je kunt dit zien als een sneeuwbal die de heuvel afrolt en die genoeg stuwkracht en grootheid heeft gekregen om niet meer te kunnen stoppen. We kijken naar jullie en helpen je op iedere manier. Jullie zijn nooit alleen. Goeden dag, dierbare harten. 

vertaling: Winny

zaterdag 7 april 2012

Ron Head met AE Michael - 5 april 2012Ron Head met AE Michael

‘Spoedig zal de statische interferentie uitsterven.’


Bron: http://aquariuschannelings.com/2012/04/05/archangel-michael-through-ron-head-soon-the-static-of-interference-will-die-out/ 

http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/04/05/soon-the-static-of-interference-will-die-out-michael-channeled-by-roen-head/

5 april 2012

Onze belofte aan jullie was om blijere onderwerpen naar jullie te brengen, en dus zullen we dat doen. Laten we spreken over het steeds dichterbij komen van onze dimensies.

Jullie die in de derde dimensie zitten, schetsen dit waarschijnlijk als twee plekken die dichter bijeen komen. Dat is het product van de mentale constructie die jullie geschapen hebben. In feite, omdat alles energie is, is het meer een verschillen in frequentie maar daar zitten geen scherpe lijnen tussenin. Denk aan de oude radio tuners die jullie of je vrienden bouwden toen jullie kinderen waren. Toen je de afstemnaald bewoog, ontving je een andere frequentie, maar er tussen in was een gebied dat interferentie kreeg van beide zenders. Jullie zitten nu in zo’n gebied.

Jullie tuners zijn zich aan het aanpassen naar de hogere maatstaf met een wonderbaarlijke snelheid en spoedig zal het evenwicht (of het statische) van de interferentie uitsterven en alleen een prachtig heldere ontvangst geven. De lagere frequentie zal niet ophouden, jullie zullen je gewoon op een hogere hebben afgestemd. Zoals jullie je kunnen voorstellen, is ieder van de zeven miljard van jullie zich met hun eigen radio aan het afstemmen. Als meer en meer zich afstemmen op de hogere frequenties, zullen degenen om jullie heen ze ook beginnen te zoeken. Jullie bereiken een punt waarop de muziek het statische zal overstemmen. Jullie kunnen zelfs denken aan onze boodschappen en aan ons voortdurend innerlijke aandringen naar jullie als een bekendmaken van het nieuwe radiostation. Op die manier dringen we bij jullie aan op het draaien van jullie afstemnaalden.

Ieder van jullie is afgestemd op een ander station en ieder moet verschillende aanpassingen doen, maar ieder is zich nog aan het afstemmen. Het delen/doorgeven van wat jullie geleerd hebben door het afstemmen van je set, als je dat gevraagd wordt, zal iedereen helpen. Dit meedelen als je dat niet gevraagd wordt, zal meer dan waarschijnlijk niet zo goed als je verwacht, ontvangen worden. Iedereen moet vanuit de unieke plek waarop hij staat dat gaan doen. Maar klaar staan om een helpende hand uit te steken is inderdaad prijzenswaardig.

Misschien is het volgende dat je kunt verwachten het bewegen van de interferentie uitzending buiten het bereik van jullie ontvangers. Met een gniffel zeggen we”Blijf afgestemd hiervoor… goede morgen Aarde!”

Vertaling: Winny

maandag 2 april 2012

James McConnell - Adama


James McConell met Adama: 
“ Verlangen om weer samen te zijn.”


Bron: Adama - Longing To Be Together Again 30 mrt 2012

Dit is Adama, Hogepriester van Telos. Het is prachtig om in deze tijd bij jullie te zijn, mijn broeders en zusters. Het is altijd een plezier dat we in deze tijd met jullie kunnen delen, wetend dat spoedig, heel spoedig de tijden zullen gaan veranderen. Begrijp dat in een lange periode veel is gebeurd, veel op de oppervlakte maar ook onder de oppervlakte. Wij hebben een heel lange tijd gewacht om weer met jullie samen te zijn, mijn broeders en zusters van planeet Gaia. We verlangen zo naar deze tijd waarin we weer kunnen opduiken op de oppervlakte. Maar dit kan niet gebeuren voordat het bewustzijn genoeg is veranderd om dat proces te laten plaatsvinden. Maar begrijp dat het bewustzijn aan het veranderen en evolueren is en dat heel spoedig het bewustzijn op de planeet zelf voldoende zal zijn veranderd dat we opnieuw onze gang naar de oppervlakte kunnen maken.

Lang, lang geleden bevonden jullie, die in deze kamer zijn en zij die deze woorden lezen, zich met ons in het geliefde Lemuria en we deelden een kameraadschap dat nooit door ons of ook door jullie niet kan worden vergeten. Diep in jullie bewustzijn heeft ieder van jullie die verbinding niet verloren, dat nooit kan worden tenietgedaan omdat wij broeders en zusters van de Ene zijn en dat we de Ene samen zijn.
Wij hebben nu enige tijd in de diverse roosters op de planeet gewerkt. Lang geleden waren de roosters, de Bewuste, de Kristallijne en de Christus roosters allemaal werkzaam en door de vele dingen die zijn gebeurd in de vele duizenden jaren, zijn ze geblokkeerd geworden en op veel verschillende manieren uit elkaar gegaan. Deze roosters worden nu opnieuw verbonden en heel spoedig zullen ze weer online zijn en zullen ze verbindingen maken met alle meridianen over de planeet en met alle heilige verbindingspunten. Als dit gebeurt zal dit de sterrenpoorten en portalen openen die interdimensionaal verkeer in het verleden toestond maar ook het reizen van de ene plaats op de planeet naar de andere en in de planeet zelf of zelfs naar schepen en naar andere planeten.

Dit alles komt eraan voor de mensheid in de toekomst, maar nu, weet dat die tijd gaat komen waar jullie voor voorbereid worden en om je plaats in te nemen tussen degenen die de ontwaakten zijn, zij die anderen zullen helpen om te ontwaken, zij die niet zo snel zijn om wakker te worden, niet zo snel zijn om te weten wie zij zijn en waarom ze hier zijn. Velen zijn nog in het duister, zijn niet zeker dat iets aan het veranderen is maar ze hebben toch een flauw vermoeden, een weten diep in hen dat er iets aan het veranderen is, dat er iets gaande is. Terwijl de veranderingen doorgaan zullen ze doorgaan dat weten diep in hen te hebben dat hen zal doen ontwaken en dan zullen ze weer anderen kunnen helpen wakker worden en zo voorts. Zo verspreidt het Licht zich, zo groeit het Bewustzijn en zo is het hoe het gegroeid is en we dit over de hele planeet zien gebeuren. Heel spoedig zullen zij die deze verbindingen  kunnen maken met het Kristallijnen rooster, dat werd voorbereid en dat aan het wachten is op  de laatste verbinding en dan zullen jullie dit rooster kunnen gebruiken om in staat te zijn je te verbinden met dat weten diep in jullie dat al zo lang in slaap werd gehouden en ook omdat DNA her-activatie moet gebeuren.

Al deze dingen gebeuren nu, terwijl we spreken, iets achter de schermen maar spoedig zullen ze op de voorgrond komen en zullen allen weten wat er voor jullie is voorbereid. Ieder van jullie is belangrijk bij je proces van ontwaken om te weten wie je bent en waar je voor bent. Weet dat terwijl deze veranderingen doorgaan en zich ontwikkelen naar een hogere en hogere frequentie van voorvallen die gaan gebeuren, jullie voorbereid zijn om een deel van die frequentieveranderingen  te zijn door te weten wat je moet doen als die tijden komen.

Wij zijn zeer opgewonden over de komende bewegingen van het Bewustzijn om in staat te zijn ons weer bij jullie te voegen, onze broeders op de oppervlakte. Wij verlangen er zo naar omdat velen van ons hier wachten om zich opnieuw te verenigen met jullie allemaal en om je opnieuw te verbinden en om jullie armen om ons heen te voelen en die van ons om jullie heen. Wij zijn zo verlangend naar die tijd en we hopen dat jullie dat ook zijn. Mijn vrede en liefde zijn altijd met jullie terwijl we dichter en dichter bij de tijd komen waarin we samen zullen zijn. Dit is Adama.

Channeled by James McConnellwww.meetup.com/ancient-awakenings

Vertaling: Winny 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated