maandag 2 april 2012

James McConnell - Adama


James McConell met Adama: 
“ Verlangen om weer samen te zijn.”


Bron: Adama - Longing To Be Together Again 30 mrt 2012

Dit is Adama, Hogepriester van Telos. Het is prachtig om in deze tijd bij jullie te zijn, mijn broeders en zusters. Het is altijd een plezier dat we in deze tijd met jullie kunnen delen, wetend dat spoedig, heel spoedig de tijden zullen gaan veranderen. Begrijp dat in een lange periode veel is gebeurd, veel op de oppervlakte maar ook onder de oppervlakte. Wij hebben een heel lange tijd gewacht om weer met jullie samen te zijn, mijn broeders en zusters van planeet Gaia. We verlangen zo naar deze tijd waarin we weer kunnen opduiken op de oppervlakte. Maar dit kan niet gebeuren voordat het bewustzijn genoeg is veranderd om dat proces te laten plaatsvinden. Maar begrijp dat het bewustzijn aan het veranderen en evolueren is en dat heel spoedig het bewustzijn op de planeet zelf voldoende zal zijn veranderd dat we opnieuw onze gang naar de oppervlakte kunnen maken.

Lang, lang geleden bevonden jullie, die in deze kamer zijn en zij die deze woorden lezen, zich met ons in het geliefde Lemuria en we deelden een kameraadschap dat nooit door ons of ook door jullie niet kan worden vergeten. Diep in jullie bewustzijn heeft ieder van jullie die verbinding niet verloren, dat nooit kan worden tenietgedaan omdat wij broeders en zusters van de Ene zijn en dat we de Ene samen zijn.
Wij hebben nu enige tijd in de diverse roosters op de planeet gewerkt. Lang geleden waren de roosters, de Bewuste, de Kristallijne en de Christus roosters allemaal werkzaam en door de vele dingen die zijn gebeurd in de vele duizenden jaren, zijn ze geblokkeerd geworden en op veel verschillende manieren uit elkaar gegaan. Deze roosters worden nu opnieuw verbonden en heel spoedig zullen ze weer online zijn en zullen ze verbindingen maken met alle meridianen over de planeet en met alle heilige verbindingspunten. Als dit gebeurt zal dit de sterrenpoorten en portalen openen die interdimensionaal verkeer in het verleden toestond maar ook het reizen van de ene plaats op de planeet naar de andere en in de planeet zelf of zelfs naar schepen en naar andere planeten.

Dit alles komt eraan voor de mensheid in de toekomst, maar nu, weet dat die tijd gaat komen waar jullie voor voorbereid worden en om je plaats in te nemen tussen degenen die de ontwaakten zijn, zij die anderen zullen helpen om te ontwaken, zij die niet zo snel zijn om wakker te worden, niet zo snel zijn om te weten wie zij zijn en waarom ze hier zijn. Velen zijn nog in het duister, zijn niet zeker dat iets aan het veranderen is maar ze hebben toch een flauw vermoeden, een weten diep in hen dat er iets aan het veranderen is, dat er iets gaande is. Terwijl de veranderingen doorgaan zullen ze doorgaan dat weten diep in hen te hebben dat hen zal doen ontwaken en dan zullen ze weer anderen kunnen helpen wakker worden en zo voorts. Zo verspreidt het Licht zich, zo groeit het Bewustzijn en zo is het hoe het gegroeid is en we dit over de hele planeet zien gebeuren. Heel spoedig zullen zij die deze verbindingen  kunnen maken met het Kristallijnen rooster, dat werd voorbereid en dat aan het wachten is op  de laatste verbinding en dan zullen jullie dit rooster kunnen gebruiken om in staat te zijn je te verbinden met dat weten diep in jullie dat al zo lang in slaap werd gehouden en ook omdat DNA her-activatie moet gebeuren.

Al deze dingen gebeuren nu, terwijl we spreken, iets achter de schermen maar spoedig zullen ze op de voorgrond komen en zullen allen weten wat er voor jullie is voorbereid. Ieder van jullie is belangrijk bij je proces van ontwaken om te weten wie je bent en waar je voor bent. Weet dat terwijl deze veranderingen doorgaan en zich ontwikkelen naar een hogere en hogere frequentie van voorvallen die gaan gebeuren, jullie voorbereid zijn om een deel van die frequentieveranderingen  te zijn door te weten wat je moet doen als die tijden komen.

Wij zijn zeer opgewonden over de komende bewegingen van het Bewustzijn om in staat te zijn ons weer bij jullie te voegen, onze broeders op de oppervlakte. Wij verlangen er zo naar omdat velen van ons hier wachten om zich opnieuw te verenigen met jullie allemaal en om je opnieuw te verbinden en om jullie armen om ons heen te voelen en die van ons om jullie heen. Wij zijn zo verlangend naar die tijd en we hopen dat jullie dat ook zijn. Mijn vrede en liefde zijn altijd met jullie terwijl we dichter en dichter bij de tijd komen waarin we samen zullen zijn. Dit is Adama.

Channeled by James McConnellwww.meetup.com/ancient-awakenings

Vertaling: Winny 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated

Geen opmerkingen:

Een reactie posten