zondag 17 april 2011

Steve Rother met de Groep - 15 april 2011


Steve Rother, met ~Her-inneringen van Thuis ~


Steve & RotherPhotos by Sanne
 
Lichtbakens 15 april 2011
Van Steve:
Deze boodschap praat over wat de groep in de volgende maanden verwacht te zien gebeuren. Ze vertelden me het verhaal hoe alles aan deze kant van de sluier vibreert, en net als sneeuwvlokken heeft ieder van ons een unieke kenmerkende vibratie. Ze gingen verder ons te tonen hoe dat kenmerk begint te veranderen in ieder van ons en ook de vaak emotionele consequenties ervan. Ze zeiden dat het echte onmiddellijke probleem is dat dit naar zelf-twijfel voert en als een schepper zelf-twijfel heeft kan dat het pad belemmeren.
Ze gingen ook verder met praten over de recente aardeveranderingen en de tragedies in Japan, New Zealand, Thailand en de Ring van Vuur in het algemeen. Deze gebeurtenissen staan gelijk aan Moeder Aarde die aan het baren is. Ze zeiden dat op dit moment er nog twee meer “groten” te verwachten waren om de verschuiving compleet te maken. Ze wezen er ook op dat de schuine stand van de Aard opnieuw is verschoven, en dat verandert feitelijk de kenmerkende vibratie van de Aarde terwijl Zij een nieuwe dimensie binnen gaat. Net als wij.
Persoonlijk gesproken: Onze harten gaan uit naar alle deelnemers die meespelen in deze reeks gebeurtenissen in hun persoonlijke leven terwijl de Aarde deze bewegingen maakt. We sturen onze gedachten, onze bronnen en onze liefde naar hen die ons dit geschenk gegeven hebben.
Grote omhelzingen,
Steve Rother
De volgende boodschap is opmieuw gechammeld en verbeterd met behulp van de groep voor dit formaat.
De Groeten van Thuis
Synchroniserend Ritme
Op deze dag willen we graag dat je een momentje, ja nu, je hart voelt kloppen. Voel je zinnen terwijl je hart bloed pompt door het hele lichaam heen; voel het ritme en de timing van je lichaam. We zeggen je dat het tempo van je hart niet alleen bepaald wordt door de noodzaak van het lichaam door je systeem. Het zendt ook je eigen unieke kenmerk/signatuur de wereld in. Dat kenmerk, die handtekening, die unieke vibratie die jij compleet bent, gaat het universum in en schept een exact duplicaat, en brengt terug wat je wenst, creëert, mee werkt en waardoor heen uitdrukt. Het moment waarop je iets uitdrukt naar het universum toe, manifesteert het universum dat voor jou en brengt het je terug. Het grootste probleem die de meeste van jullie hadden was dat je er niet bewust van was dat het denken feitelijk een creatie proces is. Jullie waren niet bewust van je gedachten en dat je denken iedere gedachte manifesteerde.
Wat er nu plaats vindt is heel interessant. Ten eerste, de tijd tussen je gedachten en je scheppingen is bijna compleet verdwenen. Dit is nieuw voor mensen, omdat er vroeger altijd een veiligheidsmarge was of een vertraging in tijd. Het was mogelijk voor jullie om negatieve gedachten te hebben zonder ze altijd in jullie wereld te scheppen, maar dat is niet langer meer mogelijk, deels door jullie eigen vorderingen en door het collectieve stijgen van de vibratie van de mensheid. Ten tweede is er nu iets aan het gebeuren dat nog nooit eerder op Aarde is gebeurd of met een van jullie. Dat is dat jullie unieke kenmerk – jullie uniek vibratiepatroon aan het veranderen is. Dat is aan het evolueren om jullie van de ene dimensie in een andere te kunnen laten stappen. Wat er gebeurd is zal in de volgende drie of vijf jaren plaats vinden, en jullie allemaal op deze planeet zullen heel snel gaan verschuiven/veranderen. Natuurlijk, degenen onder jullie die zich Lichtwerker noemen zitten direct vooraan bij de deur en wachten dat die open gaat. Jullie zijn normaal het eerst om binnen te snellen en hier leer je hoe je dit moet doen.
Herpositionering van Planeet Aarde
Elke mens – maar ook persoonlijkheid, een lichaam, een sneeuwvlok – is anders. Ieder apart stukje moet Thuis creëren. Jullie dragen ieder een van de unieke stukjes die zeer cruciaal zijn voor de puzzel van alles die jullie nu samenvoegen op de nieuwe planeet Aarde. Het is zo prachtig om te zien hoe Aarde zich aanpast aan deze beweging van jullie. Laten we dit uitleggen op enkele andere niveaus, zodat je dat misschien begrijpt. Letterlijk verandert de Aarde en evolueert naar het volgende niveau, met de aardbevingen, tsunami’s, vulkaan erupties en seismische activiteit. Niets ervan is nieuw voor jullie, want jullie hebben dat al 80 jaren zien gebeuren. De Aarde verandert nu in een andere positie, deels door haar eigen herpositionering. Zoals we jullie vertelden in de laatste sessie, worden velen van jullie ook ge-her-positioneerd in dit jaar op een bepaalde manier. Sommigen van jullie merken dat je baan stopt, terwijl weer anderen plotseling moesten verhuizen. Misschien merkten sommigen van jullie dat je ergens anders moest zijn, en plotseling zonder planning of er veel over na te denken ben je aan het verhuizen. Die verhuizing is een herpositie om je op je hoogste potentieel te zetten voor wat er in de volgende stap zal gebeuren, in de volgende dimensie. Heel veel mensen weerstaan deze veranderingen, en sommigen van jullie denken zelfs dat je iets verkeerd deed en dat het daarom is dat dit gebeurt. Wij houden van jullie menselijk zijn. Jullie brengen altijd alles in de polariteit, of goed of kwaad zonder een grijs gebied. De werkelijkheid is dat het niet alleen jullie gebeurt maar ook met de Aarde. Daarom zien jullie dat de geboorte weeën van de Moeder groeien en intenser worden. Het geboorteproces is begonnen. Zij baart nu. Daarom zijn jullie getuige van de evolutie van wat jullie de Ring van Vuur noemen. Die Ring van Vuur staat nu eigenlijk in brand; daar is geen twijfel over. Dat zijn de longen van jullie planeet, want zonder de Ring van Vuur en alle energie die uit de Stille Oceaan kwam, zou planeet Aarde geen koolstof dioxide nodig gehad hebben om jullie leven op deze planeet tot een succes te maken. Daar kwam dat vandaan en nu is zij zich aan het aanpassen om energie vrij te laten om portalen te openen om een nieuwe planeet Aarde te creëren voor bekrachtigde mensen.
Jullie eigen fysiologie begint te veranderen, zoals je hebt gezien. Het effect van jullie zelf in de wereld begint te veranderen en we waarschuwen je hiervoor omdat het iedereen zal gaan gebeuren op een bepaald moment. We waarschuwen jullie omdat je soms zult denken dat je iets fout doet. Heel vaak, in zo’n geval, zal er iets zijn dat je altijd al doet, en dan opeens werkt het niet meer en weet je eigenlijk niet waarom niet. Jullie doen alles precies op dezelfde manier maar het heeft niet hetzelfde resultaat of het verbindt zich niet op de zelfde wijze. Er kan een probleem komen als je aan jezelf twijfelt, dus vragen we jullie om je af te houden jezelf te veroordelen in deze tijd van overgang omdat het jullie proces enorm belemmert. Zelf-twijfel zet alle energie aan de kant die hier is voor jullie om van het ene naar het andere niveau te gaan; de energie verdwijnt op het moment dat je aan jezelf twijfelt. Vertrouw niet op de buitenste wereld over hoe je jezelf waarneemt, omdat de buitenste wereld net zo snel aan het veranderen is als jullie dat doen.
Dus wat gebeurt er? Wat zou er gebeuren als je op een morgen wakker wordt en je een boek opendoet, en een hoofdstukje leest dat je hele leven zinnig maakt? Als die woorden jou een sleutel gaven die je plotseling voorzag van kennis om te weten waar je was, en je alles meteen begreep over planeet Aarde in dat ene moment, wat zou er gebeuren als je de straat op liep? Mensen die je kennen en je iedere dag zien zouden onmiddellijk zien dat er iets anders met je was, omdat je je oorspronkelijke vibratie ‘handtekening’ had veranderd door dat ene grote ongelooflijk “aha” moment. Dat veranderde alles aan jou wie je bent. Jullie ervaren typische evolutionaire stappen op die manier maar nu wordt dat ook weerspiegeld in de Aarde. Dat gebeurt hier. Deze verbindingen en aanpassingen van de energetica van planeet Aarde zullen doorgaan. Er zijn minstens twee meer “groten” zoals jullie die noemen die zullen plaatsvinden om deze aanpassing tot een einde te brengen. Makkelijk te zien waar die op Aarde zullen gebeuren, omdat de meeste van jullie activiteit rond dit portaal zit van de ´Pacific Plaat´. Dus wat gebeurt er? Laten we nog een ander perspectief verklaren dan de Ring van Vuur, door met jullie te delen wat er op de Aarde is gebeurd bij deze recentste aardbevingen.
De Nieuwe Schommeling van Aarde
De Aarde heeft weer zijn schuine stand veranderd door een volgende aardbeving en de Aarde wordt opnieuw gepositioneerd net zo als jullie. Nu, wat is het effect dat de Aarde wordt ge-her-positioneerd? Jullie planeet draait in het rond, dat is duidelijk maar jullie moeten nu weten dat je nu feitelijk ongeveer 1500 km per uur reist op de oppervlakte van de Aarde. De oppervlakte draait niet alleen maar zit ook op een ovale rondgang om de Zon heen; hij zit op een schommelende rondgang en die schommeling is nu weer voor de tweede keer veranderd. De eerste keer was dit bij de Chileense aardbeving, en de tweede was Japan. Het zal een acclimatisering proces kosten om dit geschenk te ontvangen en te gaan gebruiken. De Aarde heeft haar signatuur veranderd om ruimte te maken voor de mensheid. Dit is het proces dat precies nu plaats vindt.
Jullie allemaal weten dat het ging gebeuren, omdat jullie al vele jaren over deze gebeurtenissen gesproken hebben. Jullie wisten niet dat het behoorlijk “in je aangezicht” zou zijn, maar hier is het. Moet je je er zorgen over maken? Nee. Het is feitelijk iets om te vieren, alhoewel we begrijpen dat het heel moeilijk is als er een tragedie plaats vindt. We weten dat het moeilijk is zelfs voor degene die niet betrokken is bij het drama om dit te zien gebeuren, omdat jullie zo veel willen doen om te helpen. Vanuit een groter perspectief was het een geschenk dat gegeven werd door de mensen die hun leven, hun huizen, en hun wijze van leven verloren. Het was een geschenk aan de wereld om een nieuw vibratie signatuur te beginnen, een nieuwe schommeling in de rotatie van planeet Aarde. Alles dat aan deze kant van de sluier bestaat, is in beweging. Energie bestaat niet als het stopt met bewegen. Jullie zijn allemaal energie; in feite is alles dat je waarneemt energie en bestaat alleen in jullie wereld omdat die energie beweegt.
Door die beweging, heeft de Aarde een nieuwe trillingssignatuur. Jullie hebben een stukje karpet die een uniek trillingssignatuur heeft, ook voor de rest van het karpet dat maar enkele centimeters verder ligt. Wat er met de mensheid gebeurt is dat jullie allemaal beginnen te veranderen maar ook de planeet. Als de planeet deze nieuwe schommeling uitzendt, verandert ze feitelijk de dimensies omdat die schommeling is wat uitgaat en uitwisselt met de universele energie om de illusie te scheppen van de stoffelijke planeet. Zo begon het hele proces. Het idee was een gedachte van God, geschapen als een hologram die jullie nu beleven als planeet Aarde, en jullie bestaan. Ieder deel hiervan zet nu een stap voorwaarts. Hoe gebeurt dat, waar lijkt het op, en hoe kunnen we dat pad makkelijker voor jullie maken? Die vragen moeten nog worden beantwoord want jullie hebben die nog niet gesteld.
Het Harmoniseren van de Trilling Signaturen
We vragen jullie om naar manieren te zoeken om het voor ieder persoon om je heen makkelijker te maken om hun trillingskenmerk te veranderen. Als je naar iemand kijkt die je heel bekend is, dan zeg je: “Ik ken jou. Kom mee en laten we plezier maken en doen wat we altijd deden.” Wat we jullie nu vragen is om hier in de plaats van op een nieuwe manier te kijken naar iedereen. Beschouw het potentieel van waar ze naar toe beginnen te evolueren, in plaats van dan gewoon jouw concepten te zien van wie ze vroeger waren. Nu zul je de mensheid net zo snel zien veranderen als de Aarde heeft gedaan. Als je je naar het nieuws keert, kun je de veranderingen zien gebeuren die op Aarde plaats vinden. Alhoewel het niet zo makkelijk is om in de spiegel te kijken en de veranderingen in jezelf te zien, zeggen we je dat die ook gebeuren. Jullie zenden een uniek signatuur uit dat je nooit eerder hebt uitgezonden. Daarom krijg je vaak ongewone antwoorden op je signatuur. Soms bedoel je een signaal uit te zenden en neemt de ontvanger waar dat het iets anders is. Jullie passen je hier bij je eigen magnetica en nieuwe energie aan en de makkelijkste manier om dat te doen is om je mond open te doen en je woorden met hen om je heen te delen. Vertel ze over je angsten, je ongerustheid, of gewoon de problemen die je hebt om je er bij aan te passen. Als je een techniek gevonden hebt die goed werkt, dan deel die. Je zult veel nieuwe healers ontdekken en manieren die opkomen op regelmatige basis vanaf nu. Waarom? Is de Aarde echt zo ziek? Zijn alle mensen zo ziek dat je al deze healers nodig hebt? Nee, daarom ben je niet hier. Jullie zijn hier, lieve mensen, omdat jullie degenen zijn die hebben toegestaan om zo ver te gaan. Tijd na tijd hebben jullie vaak geworsteld omdat je niet gehoord werd of in staat was je boodschap uit te zenden, omdat de vibratie van de mensen niet hoog genoeg was om zelfs daar naar te luisteren en om die nog minder te bevatten. Nu zijn jullie hier en sommigen van jullie zeggen: “Nou ik ben geen healer. Ik doe niks.” We zeggen je om dit opnieuw te bedenken. Denk opnieuw, lieve mensen Kijk naar wat je gedaan hebt, niet alleen in dit leven, maar in diverse andere levens achter je. Velen van jullie zijn hier om gewoon te kijken naar dat dit wonder gaat gebeuren, want jullie hebben al die tijd in het verleden geholpen om dit op te bouwen.
Het Veranderen (Verschuiven) van de Signature
Nou, wat doen jullie en waar gaan jullie naar toe vanaf dit moment? Vier je nieuwe signatuur. De volgende keer dat jullie naar een prachtige zonsondergang kijken, zie dan de nieuwe vibratie. Zie de nieuwe kleuren die doorkomen die er nog nooit eerder geweest zijn. Jullie zullen zoveel informatie krijgen dat die zal beginnen door te komen via je hart, niet via je hoofd. Jullie zullen dit veel schoner kunnen filteren op die manier en jullie zullen je niet hoeven af te vragen of iets goed of fout is. Jullie zullen dit gewoon in je wezen opnemen, wat in harmonie met je is assimileren en vrijlaten wat dat niet is. Het is gewoon geen kwestie van goed/slecht, of juist/fout; het is een kwestie van de stukken ontdekken uit het hele universum die jullie zullen voeden. Liefde is het enige stuk.
Alle energie moet bewegen om te bestaan. We zeggen je dat er universele energie is die de basis is van alle energie in alle vormen die jullie energie noemen, en dit wordt in het menselijk lichaam gevoeld als liefde. Dat vragen we jullie te doen: Beoefen die liefde. Houdt van alles. Als je in angst bent, houd ervan. Als je iemands huis ziet de straat afstromen, houd ervan. Stuur liefde en laat je hart zich uitbreiden en samentrekken, als je zo werkt kan de hele mensheid die verbinding voelen. Dit is het enige stuk dat de nieuwe trilling signatuur kan verankeren in ieder mens. Het moment waarop je een nieuwe uitdrukking ontdekt van liefde, zul je begrijpen waar dit over gaat. We zeggen je niet dat je alle oude ideeën of verbindingen gaat loslaten, maar wat we je vertellen is dat je er naar zult kijken op een nieuwe manier. Alles zal een beetje nieuw voor je worden.
Vrees dit niet. Loop er trots naar binnen en boven alles, vrees niet wat jullie fouten noemen. Er zijn er geen en er zijn geen verkeerde draaiingen. Dit is niet eerder beschreven. We zijn gewoon hier om naar jullie te kijken, om van jullie te houden, je te bemoedigen telkens als je een nieuw pad neemt. De nieuwe Aarde komt eraan, lieve mensen. Jullie hebben die geschapen en jullie zullen die naar het nieuwe niveau brengen, terwijl je je eigen signatuur uitdrukt binnen de nieuwe signatuur van planeet Aarde. Geniet van deze rit en geniet van elk deel van wat jullie gaan beleven, want het is nooit ergens anders gebeurd. Espavo, lieve mensen. Goed gedaan. Geniet van deze reis.
Met de grootste eer verlaten we jullie met drie kleine herinneringen. Behandel elkaar met het diepste respect want jullie kijken in de ogen van god. Voed elkander en help ze langs het pad, telkens als je de kans krijgt, want jullie helpen jezelf als je dat doet. Her-inner je dat het een prachtig spel is en speel wel samen.
The group 

Vertaling: Winny 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten