donderdag 31 maart 2011

7 maart 2011 (Meg Blackburn NL)

Boodschap van de Meesters
door Meg Blackburn


7 maart 2011


“Antui, Anshallah! Ensi, Asi, Asi, Asi
Gegroet iedereen uit het licht, in het licht en van het licht!
In deze tijd begint de vierde van de zeven sterrenpoort systemen zich te openen, na millennia lang slapend gesloten te zijn geweest. Het is dat we over deze gebeurtenissen eerder hebben gesproken: … Dit is een veelvoudig systeem van niveaus, en dat betekent dat dit het tijd-ruimte continuüm doorkruist en over dimensionale drempels gaat en het is onderling verbonden met een grote serie van wormholes stelsels. Deze stelsels worden gereguleerd door iets dat lijkt op een ventielsysteem die, door gebrek aan een betere beschrijving in jullie taal, een soort van vacuüm-systeem werking heeft, en die laat op zijn beurt weer de doorvoer door van geschikte materie in een specifieke vorm.

Tegelijkertijd houden deze ventielen die de sterrenpoorten zijn, positieve en negatieve druk/pressure drempels vast tussen de doorvoer stations en houden hoekvormige veranderingen vast binnen het systeem. Deze series van sterrenpoort stelsels werd door de voorlopers van de Atlantiërs gebruikt, die wezens waren van een intergalactisch soort. Die stelsels zijn de Um, de Lenhe, de Aetnalin, de Urnallum, de Renari, de Leioni en de Dendor. Zeven stelsels – het aantal van waarheid.
De opening van die sterrenpoort stelsels begon op 3 oktober 2009.

De combinatie van de sterrenpoort stelsels en de astronomische gebeurtenissen zullen aan jullie wereld het bewijs brengen van bezoekers van andere werelden, omdat jullie wereld opnieuw weer toegankelijk zal worden voor verre reizigers.
Een gebied van dit stelsel bleef open in de tijd van het oude Egypte en het opende zich naar onderaardse kamers. Het stelsel sloot zich weer in 624 voor Chr. en is sedert die tijd niet operationeel geweest. Dat zal spoedig weer wel zo zijn.

Als de opening plaats zal vinden, zullen er een bepaalde hoeveelheid ‘doorbloedingen’ van een dimensionaal soort zijn. Sommigen van jullie zullen wezens uit andere werkelijkheden zien of horen als die kortstondige doorbloedingen gebeuren. Dit is niets anders dan energie, herinnering dat in licht is bewaard, en het is ook niets om te vrezen. Tegelijkertijd zullen energieën de scheidslijnen vervagen en jullie dimensie binnengaan op een zodanige manier dat er korte en intense veranderingen kunnen zijn, zoals een wind die van richting verandert voordat het weer verandert. Deze veranderingen zul je in je voelen alsof iets van licht juist door je binnenste gegaan is.

Het Renari sterrenpoort stelsel is begonnen met de heropening. Met deze opening zal deze iedere dimensie en parallel universum omvatten in de multi universums op zo’n manier alsof de schepping een oneindige geeuw beleeft. Want als dit systeem zich heropent schept het een tijd harmonieus de vereniging van alle werkelijkheid, alle niveaus van schepping.
Als dit gebeurt zullen de energieën beginnen als een kleine spleet in de constellatie van Libra en die wordt breder met een steeds wijder wordend pad. Dit pad zal kortstondig lijken alsof het in brand staat omdat de intensheid van zijn energieën veroorzaakt wordt door coronale massa injecties van jullie zon (zonnevlekken)
Het zal zwaartekracht verstoringen brengen die kunnen leiden tot bewegingen van de aarde met seismische gebeurtenissen. Deze opening begint op 13 maart van jullie huidige jaar en gaat door tot aan 19 oktober.
Als dit gebeuren escaleert zullen jullie je voelen alsof jullie kosmisch in onbekende gebieden getrokken worden, het gevoel in je van komende veranderingen zal buitengewoon escaleren. Wat jullie intuïtieve gaven zijn zal overeenkomstig toenemen, als je dat laat gebeuren. Er zullen elektromagnetische gebeurtenissen zijn in de vorm van grote beweging en de vertoning van wat jullie je noorderlichten noemen zal nieuwe en andere kleuren hebben als de harmonische energieën over je planeet vegen.

Als dit gebeurt, zal er binnen in jullie een kosmische oproep zijn tot vereniging, tot een curieus naar onderzoek bezig zijn als ziel, individueel en collectief. Er zal de onthulling zijn van meer waarheden op jullie planeet die verborgen zijn voor jullie en er zal verder bewijs onthuld worden over jullie sterre voorouders, dat wordt opgeroepen.

De hemelen zullen weerklinken van een nieuw en ander lied van collectieve harmonisatie terwijl ze een tijdje letterlijk uit elkaar gaan terwijl de verbredende stormloop van de energie erdoor heen gaat.
Hoe dit jullie zal beïnvloeden is dat jullie je voelen alsof je buiten jullie beheersing gedragen wordt. De tijd voor aarzeling, voor besluiteloosheid, voor onbelangrijke verstrooiing is er niet langer mee. Jullie zullen leren om, uit noodzaak, meer volledig aanwezig te zijn. Terwijl je dat bent, zul je ook meer in aanraking komen met jullie grotere aspecten, de delen van je die jullie hebben ontkend of waarvan je gedacht hebt dat die niet mogelijk waren. Het vermogen om je te verbinden met het groter bewustzijn zal komen in een vervaging van je aandacht. Jullie wezen zal schoongeveegd worden van onwaarheden en ook jullie denken om hun verstrooiende activiteiten te kunnen handhaven. Jullie zullen je wereld met onschuldige ogen beginnen te zien maar jullie zullen helemaal geen tijd hebben om je dat af te vragen omdat het tempo van al die veranderingen sneller en sneller zal komen omdat dit sterrepoort stelsel zich met jullie verbindt en herverbindt en dan zich nog meer verbindt.

De actualiteit van dit gebeuren is dat werelden die afgekoppeld waren, hun verbindingen weer met elkaar gaan leggen, de een met de ander en als een geheel. Terwijl dit gebeurt zo gaat het met jullie en met degenen in jullie wereld. Jullie zien nu al de voorlopers van die veranderingen terwijl het nest van jullie aanvang in het Midden Oosten omhoog stijgt en om rechtvaardigheid roept, om waarheid en om rechten voor de menselijke wezens die buiten beheersing zijn. De illusies zijn aan het verdwijnen en daarmee komt grote waarheid. Er zijn mensen die gebrek hebben. Er zullen in deze gebieden steeds meer opstanden komen in de volgende maanden want als de mensheid in zijn oorsprong begint in deze gebieden, komen de herinneringen van vroegere tijden naar voren.

Wat was er vroeger, wat slaagde en wat niet. Op veel manieren komen jullie in een volle cirkel met je geschiedenissen, jullie wortels. Er waren er vóór jullie waar geen opgeschreven herinneringen van zijn overgebleven. Op veel manieren slaagden ze wel en op andere manieren zat de wortel van hun vernietiging al in. Hierin kunnen jullie nu jullie resultaat kiezen.

Hierin zit het massabewustzijn dat jullie zijn en jullie samen zijn ver uitgestegen boven wat er vroeger was. Jullie hebben gecreëerd door het aspect van je innerlijk besef en jullie bemoeiingen, dat jullie ras de volgende tijd mee ingenomen wordt en om dit in vrede en waarheid te doen met het grotere wezen dat je kent wat mogelijk is. Jullie hebben geen massa vernietiging meer nodig in deze tijd om de kracht van je bedoelingen te realiseren. Jullie hebben alleen het besef nodig dat er nieuwe en andere mogelijkheden bestaan en om er dan ten eerste door bedoeling mee te handelen en dat dan op ieder moment met je daden.

Jullie bijdragen als individu voegen zich bij de collectieve inspanningen van het wezen en de vrije wil van ieder van jullie als een geheel en jullie scheppen letterlijk de werkelijkheid voor de komende tijd. Aspecten van God komen samen als nieuwe en positieve scheppers van de komende tijd.
Als jullie de trek van de kosmische rivier voelen, kijk dan niet terug. Heb geen spijt van wat er was, wat er moest zijn of wat er had kunnen zijn. Kijk in plaats ervan naar het nu naar wat er is en er altijd is geweest. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat jullie de vrijheid van wil hebben en de voorstelling van mogelijkheden gecombineerd met de gave om op elke moment te handelen, brengt jullie een resultaat van ver buiten je voorstelling.

Als de Renari sterrenpoort doorgaat met haar onstuimige heropening, zullen haar vuren het pad helder en schoon maken door de hele werkelijkheid heen. Dit is de tijd van verschuivende dimensies. Wat jullie je niet realiseren is dat terwijl je wacht op de verschuiving die er voor je komt, gebeurt het in en om je heen.
Jullie dimensie is al aan het veranderen, hij is in zijn oneindige positie aan het rollen naar een nieuwe en andere set van harmonieën. Het kan de wereld gaan worden die jullie voor ogen hebben gehad. Als een dimensie verschuift wordt die geheel gebouwd op de energieën van zijn innerlijke bewustzijn om die verandering te leiden. Jullie zijn het bewustzijn in jullie dimensie. Maak nu je intenties. Handel ernaar. Waar jullie verschuiving belandt en her-harmoniseert, dat is geheel afhankelijk van jullie als individu en jullie als collectief. Aspecten van God die nieuwe resultaten dicteren.

Degenen vóór jullie werden gevangen in egoïstische en zichzelf dienende vallen die de oorzaak werden van massale en grote verwoesting van de wereld zoals die toen was. Een deel van jullie wereld in dit nu is gevangen in het zelfde soort bestaan/zijn. Het groter deel van jullie wereld beweegt verder en is de oorzaak van jullie huidige dimensionale verschuiving. Jullie zijn daar, op het kruispunt van alle toekomstige gebeurtenissen op jullie planeet. Trek de golf over de top heen in de werkelijkheid waar jullie zo enorm naar hebben gestreefd om die te bereiken. Jullie zijn aangekomen. Stop nu niet meer.

Als er een dimensionale verschuiving plaats vindt, onderbreekt die niet noodzakelijkerwijs de elektromagnetische dynamica van het innerlijk van die dimensie. In plaats daarvan vindt er verduidelijking plaats, statisch is verzachting en helderheid van bewustzijn wordt voorgrond. Dit schept geen verschuiving van tegengestelde polen en in feite kan dat ze stabiliseren.

Wat zal de weg zijn van jullie toekomst? Hoe ver zal jullie dimensie verschuiven in een nieuwe en grotere werkelijkheid? Samen zijn jullie de loodsen van jullie oneindige werkelijkheid. Hoe ver willen jullie gaan? Welke beperkingen zullen jullie voor jezelf opzetten of zullen jullie je realiseren dat beperkingen zelf-opgelegd zijn en zelf dienend zijn. Wat kunnen jullie worden in de richting van het groter zijn van allen? Alleen jullie weten dat. Alleen jullie kunnen kiezen.

Wij zijn dankbaar om van dienst te zijn voor jullie in dit nu. Wees in vrede.

Einde van de transmissie.

Vertaling: Winny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten