zondag 13 november 2011

Steve Beckow met AEMichaël

 

 

Steve Beckow met AEMichaël

 

Bron: Archangel Michael to Ascenders and Starseeds on 11-11-11  

Ik heb een gesprek met Aartsengel Michaël gehad over 11/11/11, op 10 november, dankzij Linda Dillon. Ellen heeft de tape in recordtijd uitgeschreven en ze krijgt mijn grootste dank daarvoor.
Hier is dan de audio en het interview zelf, wat de mensen helpt te weten hoe het beste gebruik te maken van de prachtige energieën van deze 11/11/11, of ze nu willen vertrekken en terugkeren als Poort Bewakers of hier blijven als Lichtwerkers. Wat Aartsengel Michaël (verder AEM genoemd) hier zegt geldt duidelijk niet alleen voor 11/11/11 maar voor de overblijvende tijd die zich opbouwt voor onze collectieve Ascentie.
Hier is het interview van Aartsengel Michaël via Linda Dillon:
Linda Dillon: Dit is een ‘reading’ met Steve Beckow op 10 november 2011.
AEM: Gegroet, ik ben Michaël.
St.B: Gegroet Lord. Dank u dat u gekomen bent.
AEM: Welkom mijn vriend.
SB: Dank u.
AEM: Nou het is een opwindende tijd boven en beneden. En ik zeg ook innerlijk en uiterlijk! Ja, we hebben heel verschillende vormen, nietwaar? Maar toch, het lijkt dat het menselijk collectief op lichtsnelheid vooruit gaat, in feite, ze gaan vooruit met de snelheid van liefde. En in alle rijken en werkelijkheden is dat zeer opwindend/verblijdend.
Ja, er zijn sommigen die racen naar de deur, en terwijl ze naar de deur racen maken ze een heel snel u-bochtje, en slippen en glibberen wat. Dus we zien het ook humoristisch. Want er is geen noodzaak om er op een bepaalde tijd doorheen te gaan, op een bepaalde dag, op een bepaald moment. Ja, er is een neiging en een vroegere overeenkomst in termen van het zielencontract van iemand. Maar er is geen noodzaak aan onze kant. Wij hebben niet zo’n soort regeling.
We weten dat er veel is waarover je wilde praten vandaag.
SB: Ik ben blij dat u dat vóór die tijd weet, Lord! Ja. Hoe moeten we er mee om gaan? Misschien is het beste om met uw boodschap te beginnen aan de mensen die naar deze reading luisteren of hem lezen. Wat kunnen we verwachten op 11 november, welke veranderingen kunnen ons gebeuren, hoe kun je je het best op deze dag oriënteren?
AEM: Er zijn instructies, ja, specifiek voor 11 november 2011, maar het zijn ook instructies die je verder mee kunt nemen tijdens het hele proces. Dus zeg ik tegen jullie, welkom, mijn geliefde vrienden. Welkom vrienden en hybriden van de Aarde! Engelen en ET’s, menselijke wezens, poortbewakers – jullie die allemaal zijn bijeengekomen voor deze belangrijke gelegenheid!
Zoals jullie weten is dit portaal van 11/11/11 belangrijk – ja, het is natuurlijk een energetisch portaal, het is een opening door het Universum heen – maar het is ook een heel belangrijk portaal voor het menselijk collectief. Nu, we hebben tegen jullie gezegd dat Gaia al heel goed onderweg is met haar proces. Zij draait, sneller en sneller de nieuwe dimensionale werkelijkheid in waarin zij wil wonen. En de koninkrijken, zoals jullie over koninkrijken denken – de deva’s, de dieren, de bomen, de rotsen/stenen – die zijn allemaal ook heel goed verbonden en die zijn ook met Gaia verankerd.
Boodschap aan de vroege Ascentie makers die als PoortBewakers zullen terugkeren.
Dus wat brengt het ons? Het brengt ons deze stralende zielen, het menselijke ras. En dit is specifiek een opening om het menselijk collectief te ontvangen, om erin te gaan, om een anker van waarheid te worden van wat ze altijd geweest is – en dat is liefde. Dat is het weefsel, het is de essentie, het is de microkosmos van hun wezen.
Zij gaan een werkelijkheid hierboven binnen, van veel verder. Je kunt niet denken over een dimensionale verschuiving als het gewoon door een poort naar het volgende te gaan. Wat jullie doen is dat je de werkelijkheid verschuift die je verkoos te bewonen, naar wat beschikbaar en open voor jullie is. En dus is deze poort opening voor degenen die er voor kozen om er doorheen te gaan in liefde, en in een weten van – geen denken, maar een weten – van hun heelheid. Dit is de tijd van de voltooiing van dit hele systeem.
En het is een systeem dat de behoefte aan evenwicht, innerlijk en uiterlijk, nodig heeft, om dit te laten plaats vinden. En daarom plagen we en zeggen dat er enkelen zijn die racen naar de deur en die een snelle u-bocht maken, gewoon omdat zij zich hebben gerealiseerd dat ze innerlijk en uiterlijk nog geen balans hebben bereikt. Ze kunnen dat werk innerlijk misschien al wel hebben gedaan, en als we zeggen innerlijk bedoelen we alle lichamen – het spirituele zelf, het geïntegreerde zelf waarover we met jullie eerder hebben gesproken. Maar er is ook de noodzaak om een balans te vinden en om de uiterlijke werkelijkheid van de Derde Dimensie los te laten.
Nu, er zijn velen - en ja, ik spreek over jullie die de schaduw van twijfel voelen in je hart. Twijfel niet aan jezelf. Oordeel jezelf niet. Laat mijn blauwe vlam van waarheid sterker branden. Omdat zij er zijn die twijfel hebben over het loslaten van wat jullie denken dat de Derde Dimensie of werkelijkheid is. Jullie laten de schoonheid van Gaia niet los. Jullie laten niet de schoonheid van een zonsopgang los, ofschoon dit anders kan lijken. Jullie laten los waarvoor je geschopt en geschreeuwd hebt, de dualiteit en de polariteit, de ouderwetse geloofstelsels/denkstelsels. Dus jullie laten de oude Aarde achter.
Mijn geliefde vrienden, laten we even zeer duidelijk zijn. Jullie laten niets in de steek. Jullie laten Gaia niet in de steek. Jullie laten je gemeenschap niet in de steek, je familie en je vrienden niet. Zelfs het tegendeel: jullie helpen om de vibratie omhoog te brengen. Terwijl jullie door dit portaal gaan, door deze poort, deze verschuiving, verlichten jullie letterlijk de lading/last. En ja, jullie kunnen handelen als een poort bewaker. Van sommigen van jullie zal dit jullie rol zijn. Of je kunt energie terugzenden naar degenen die er behoefte aan hebben, in deze periode van overgang. Maar het is belangrijk voor jullie om je te realiseren dat jullie de Wegwijzers zijn, en dat jullie de last verlichten. Jullie ondersteunen Gaia op deze reis. Jullie vergezellen haar.
Dus, terwijl jullie dat doen is het heel belangrijk dat jullie in je meditaties – en we begrijpen dat sommigen van jullie solitair zullen zijn, maar velen van jullie zullen dat in groepen doen. Dat maakt niet uit. Er zijn enkele essentiële ingrediënten waarvan we willen dat je even de aandacht legt. En dat is, voor alles uit, het verankeren in je hart, dieper dan je dacht dat mogelijk was. Voel alle koorden. (1) Ik zal bij jullie zijn om ze zeer snel door te snijden. En wat je moet doen is gewoon zeggen ja. “Ja, ja, ja”. Alle koorden naar de oude Aarde, inclusief jouw idee, enkele geloof/denkstelsels die je misschien gehad hebt over het oude zelf – laat dit allemaal los. Het zal voelen alsof je door een douche heen gaat, een lichtdouche.
Veranker je stevig. Laat je koord diep vallen in het hart van Gaia. Nadat wij die koorden hebben doorgesneden, veranker je, grond je. Jullie zullen dit Ascentie proces niet willen doen zonder dat je aan haar verankerd bent, anders ga je draaiend de ruimte in. Dat is niet de bedoeling van dit proces. Als je je volledig verbonden voelt, gekoesterd door Gaia, laat jezelf dan omhoog gaan de heilige spiraal op naar de plaats van vereniging, van Een, naar het hart van allen.
Vraag je niet af of je in staat bent om dit te doen. Dit is geen mentaal proces. En als je op een bepaald moment denkt dat je struikelt, keer je dan tot ons, omdat wij allemaal aanwezig zijn. Ja, wij allemaal. Dus veranker je dan in het hart van Een, en voel jezelf dan alsof je mee stroomt naar de heilige spiraal, er binnenin blijft, naar de Vijfde. Dus veranker je, stijg op en stroom verder. Kom niet terug naar de Derde. (2) Het is voorbij daar, en over.
Wat zal er anders zijn? We hebben jullie voorgesteld dat je een gevoel van afsnijden, van uitschakelen krijgt (en wij willen jullie – wat is jullie uitdrukking daarvoor? – een high five! geven – dat jullie zijn aangekomen); dat jullie zullen voelen dat er een andere sensatie is in wat jullie denken dat je vijf zintuigen zijn, dat jullie anders horen, zien, merken. Probeer niet om direct in je nieuwe werkelijkheid te navigeren. Laat jezelf even verankeren terwijl je weet dat Gaia jullie aan het gronden is en er voor koos om jullie dit geschenk te geven zoals jullie het aan haar geven.
Laat jezelf verankeren om te voelen – nou, we zouden zeggen een zin van vastigheid onder je voeten te voelen, ook al sta je jezelf toe om te kijken, je zult de dingen anders zien. Jullie kunnen het een vaste vorm geven als je dat wilt, maar je zult ook de moleculaire, subatomische patronen zien van wat het ook is waar je naar kijkt. En wat nog meer is, zullen jullie heel helder beginnen te zien – niet in overweldigende zin, omdat we heel voorzichtig zullen zijn met deze afstemming, maar – jullie zullen beginnen om velen van ons te zien.
Nee, dat is niet jullie fantasie, lieve vrienden. We zijn hier altijd al geweest. En we hebben jullie al een lange tijd geleden verteld dat zelfs in de Derde Werkelijkheid de sluier al was verwijderd, maar in de Vijfde is die nooit uitgevonden. Daar was die nooit geconstrueerd. Dus zal er een grotere visie zijn. Jullie zullen naar dingen kijken – of het nu de natuur is, vogels, dieren, tafels – en je zult ze gewoon anders gaan zien. En jullie zullen de levenskracht gaan zien, de heiligheid, niet alleen in jullie naaste menselijke wezens, ja, die met jullie aankomen. Jullie zijn niet op een solitaire reis gestuurd. Dus zal er een verschil zijn in waarneming. Het grootste geschenk is helderheid, en het is de helderheid die niet alleen van het geïntegreerde hart is, maar van het geïntegreerde wezen, de verdieping van de verbinding met iedereen.
Dus als jullie naar dingen kijken, zullen ze anders lijken. Je zult zeggen, ik heb nooit die boom, die berg op die manier gezien. Maar de grootste verschuiving, mijn lieve harten, is hoe jullie je zullen voelen. Jullie zullen voelen dat je genoeg energie hebt om de Olympus te beklimmen. Je zult merken dat veel van je pijnen en kwalen die je in de Derde hebt meegedragen gewoon aan het verdwijnen zijn. Je zult ze vergeten.
Nu, jullie vergeten niet wat je achter je hebt gelaten. En jullie die de Wegwijzers zijn, bij de eersten, is het belangrijk, want zelfs als je niet een Poort Bewaker bent, bewaar je de energie voor zo velen. Jullie nemen niet langer deel aan de energie van de Derde Dimensie. Dat is voorbij en gedaan. Maar dat betekent niet dat je niet merkt wat er gebeurt. Maar je zin van betrokkenheid, en zeker je emotionele betrokkenheid, die zal er gewoon niet meer zijn. En dat is ook niet de bedoeling dat die er is. Het is niet wat jullie – het is geen deel van die dimensie of van die belevenis. Dat kan niet zo zijn.
Dus is het een loslaten, maar het is ook een herinnering, of een visie, en een vasthouden van de hogere waarheid van wat er wordt bewerkstelligd. En als je die energie vasthoudt, energetisch, ben je een baken of wenk je naar miljoenen. Ja, ieder van jullie. Is dit een grote taak? Ja. Is het een avontuur? Ja. Is het doenlijk? Zonder enige schaduw van twijfel.
Dus geef die twijfel aan mij. Als je vanavond gaat slapen, laten we dan dit proces van koorden doorsnijden en loslaten beginnen. (3) Blijf in liefde. Blijf in de waarheid van wie je bent. Niet alleen mijn legioenen, maar alle legioenen van licht zullen bij je zijn. Door alle Universums heen heeft dit impact en invloed, en effect – wat jullie denken dat effect is. Want jullie zijn heel bewust van deze “oorzaak en gevolg.”(4)
Laat jezelf niet in paniek raken. Er is een aanpassing die enkele dagen kan duren, maar het is niet onprettig, het is gewoon het naar een nieuwe plaats gaan. Dus laat dit gebeuren, wetend dat alle hulp beschikbaar is voor je.
Het is reeds begonnen. En het begon al lang geleden. Het zou heel ongelukkig zijn als jullie je hadden voorbereid en voorbereid en voorbereid op deze reis, dit feestje, en dan op het laatste moment zeiden: “Oh, ik wil niet gaan. Ik kan niet gaan.” Natuurlijk kunnen jullie dat! En ik houd de deur voor jullie open, net zo als Yeshua dat zal doen, en Maitreya, Kuthumi en Shiva. We zullen er allemaal zijn. Kom en voeg je bij ons.
Boodschap aan Sterrenzaden en Lichtwerkers voor wie het dienstcontract vereist dat jullie blijven.
SB: Lord, dit is voor zover u zich richt aan mensen die zullen ascenderen. Wat zegt u tegen de mensen die gewoon alleen van de energie kunnen genieten? Kunt u hen zeggen wat ze morgen misschien kunnen verwachten?
AEM: Het is absoluut een energieopening voor het vermogen van jullie in menselijke vorm, zelfs als je heel stevig in de Derde – of de Vierde voor sommigen - bent verankerd – om je naar een groter, een grootser, een wijder, meer uitgebreid gevoel te begeven, niet alleen van liefde, maar specifiek is de opening voor co-creatie. Dus denk erover als een triade van liefde, co-creatie en evenwicht. En natuurlijk zijn ze allemaal gelijk en zijn ze van elkaar afhankelijk.
Dus als jullie op je plaats blijven, als het ware, zul je toch een verandering in jezelf voelen, energetisch, en ja, een lichtheid van wezen, een ongelooflijke lichtheid van wezen. Vergeet het niet – we hebben met dit kanaal hier heel veel over gesproken maar we zullen het herhalen – jullie begonnen 11-11 jaren geleden. En toen kwamen jullie in de periode waar je over gedacht hebt als de 12-12. Wat jullie vergaten is dat je nog steeds in die fase van 12-12 zit en dat jullie nu aan het eind ervan komen.
En het is een periode geweest van uitbreiding en van het verankeren van evenwicht en hogere frequenties. En wij weten dat er tijden geweest zijn waarop de frequenties zo’n sterke aard hadden dat het soms moeilijk is geweest om evenwicht te bewaren. En toch hebben jullie sterrenwerk gedaan, en hebben jullie volgehouden bij enkele, heel, heel ruwe zeeën.
Als jullie blijven, is wat jullie gaan beginnen te zien en daar getuige van zijn – want, vergeet het niet, dit is Gaia die transcendeert – jullie gaan dus grotere openingen beginnen te zien, grotere vrijheid, ja, een vernietiging en verwijdering van veel oude stelsels – maar dat is al onderweg. Dus in die zin zal het niet een afbraak zijn, een element van verwoesting, maar veel meer een opheffing, en een schepping en mede-schepping van het nieuwe.
En wij stellen jullie voor dat het sneller en sneller gaat gebeuren. Ook velen van jullie die in de Derde Dimensie blijven, hebben me gevraagd – velen van jullie hebben me dat gevraagd – naar Aarde veranderingen. En wij willen jullie verzekeren dat als Gaia transcendeert, dat dan de noodzaak voor Aarde veranderingen vermindert, niet toeneemt. Dus hoe meer zij zich ondersteund en vergezeld voelt – en dat is vitaal belangrijk voor hen die blijven om ook stevig verankerd in haar hart te zijn, en in het hart van de Ene, zodat jullie niet heen en weer geslingerd worden door wat jullie zien als verandering, hele snelle verandering.
Jullie visie begint ook te veranderen, dus zal het niet zijn als een flits in de ogen – maar jullie zullen merken dat je dingen anders gaat zien, dat je dingen al anders aan het zien bent. Maar sta klaar, mijn lieve harten, het is sneller aan het veranderen, voor degenen van jullie die kiezen om te blijven en om het collectief te vergezellen op deze reis.
Degenen van jullie die blijven, doen dit uit liefde, niet alleen voor Gaia, maar voor de mensheid. Jullie doen dit om te helpen, om het collectief opnieuw te wekken zodat zoveel mogelijk als er kunnen komen, gaan opstijgen, gaan veranderen. Want de deur is open en de welkom-mat ligt klaar. Ja, het spijt me, mijn vriend, ik onderbrak jou.
SB: Oh, nee, dat is goed. U bent de bron van informatie. De mensen die er voor kozen om te blijven, Lichtwerkers en Sterrenzaden die weer anderen zullen helpen, wat zal hun ervaring zijn na morgen? Wat zullen ze in zichzelf gaan merken en hoe moeten ze daarop antwoorden?
AEM: Het zal voelen – dat is zeer mogelijk, en we willen niets programmeren – maar we vragen en moedigen alle Sterrenzaden, alle Lichthouders, alle Lichtwerkers aan, feitelijk alle wezens, om tijd te nemen voor gebed en meditatie morgen, zodat het portaal voor hen ook open is. Ze kunnen best een lichte druk voelen, bij de bredere resultaten van wat er bezig is, in je hart en in je solar plexus, een licht gevoel van ongerustheid, dat de mensen soms hebben als ze voelen dat er iets gaande is, of ..”dat ik bijna wat moet doen, maar ik weet nog niet wat dit is.” Het is een soort voorkennis.
Denk dus niet dat je collectief hartaanvallen krijgt, of indigestie of iets anders. Het is gewoon een stoffelijke reactie op de verbreding die je voelt. Maar er zal ook een grotere zin van ruimtelijkheid in je stoffelijk lichaam zijn. Je neigt over jezelf te denken op een bepaalde manier: “Oh, ik ben 1 m. 60 en ik weeg een en zeventig kilo en ik heb die maat.” En dan stel je dat vast en dan ben je dat letterlijk. De zin die je hebt is dat je meer bent geworden en dat je meer ruimte hebt, dat je wat groeide. En natuurlijk is het gewoon een veranderend besef van de grootheid van je veld. Maar dat is een zeer duidelijk verandering voor de meesten van jullie.
Verhoogde gevoeligheid en sommigen van jullie zullen zeggen : “Oh, ik voel nu al dat ik gebombardeerd wordt. Alsjeblieft Lord, doe ons dit niet aan.” Het spijt me, dit zal ook deel zijn van het geschenk. Het is verhoogde gevoeligheid, in termen van stoffelijke zintuigen, maar ook in termen van je ultieme zintuig, je zintuig van verbinding, je zintuig van besef, je zintuig van onderlinge verbondenheid.
Dus zullen jullie je zelf meer bewust vinden, niet alleen voor wat je denkt, voelt, aanvoelt, maar wat anderen denken, voelen, beleven. En het zal juist een weten zijn, een zeer diep weten. En vanuit deze uitgebreide soort van verbinding is het dat de grootheid van veranderingen, de snelheid van veranderingen, werkelijk plaats beginnen te vinden.
Als dat grotere zintuig/gevoel er is – en dat zal doorgaan zich uit te breiden in het komende jaar – in dat gevoel van verbinding, praktisch en wat je als etherisch kan zien of spiritueel, dat gevoel van gemeenschap wat samenkomt in een verenigde gedachte of begrijpen, het zal gaan groeien. Dus het gevoel van “wij en hen” of “hij of ik” zal verwijderd worden. En dat neemt helemaal niets weg van jullie unieke, prachtige zelf.. Maar als jullie je ogen opendoen en je heilige praktijken volgt dan zul je die zin van ruimtelijke verbinding voelen.
SB: En wanneer kunnen we beginnen in onze heilige praktijk binnen te gaan? zullen die veranderingen te middernacht beginnen?
AEM: Dat is allang begonnen. Maar ja, we zullen echt beginnen – dat zal rond elf uur vannacht zijn, waar je woont.
SB: All right. Okay.
AEM: Het is een goede nacht om te slapen. Laat los. Laat ons de koorden weghalen. Het is niet alleen van degenen die vertrekken waarvan de koorden moeten verwijderd worden. Het is van iedereen. Dus nodigen we iedereen uit om hieraan deel te nemen.
SB: All right, Lord. Is er een manier die u ons kunt geven over hoeveel mensen verwacht worden om in die 11-11-11 periode gaan opstijgen?
AEM: Dat zal niet enorm zijn. Dat zal ongeveer een miljoen zijn.
SB: All right. Een miljoen. En de meesten van hen, denk ik, hebben hun relaties voltooid, dus hoe weten we dat iemand is opgestegen? Ik bedoel niet dat we hen persoonlijk kennen, maar als we hen niet persoonlijk kennen is er dan een manier waarop we kunnen ontdekken dat ze opgestegen zijn, of moeten we tevreden zijn met het niet weten?
AEM: Ja, jullie moeten daar meest mee tevreden zijn [met het niet te weten] . Alhoewel er veel verslagen zullen zijn van: “Herinner jij je die en die? Hij schijnt er niet meer te zijn. Weet jij waar hij naar toe ging?” Maar wij willen niet zoiets scheppen waar je van kan denken als een publiek tumult. We willen geen verhalen van ontvoering –
SB: Right.
AEM: die door de media heen zweven.
SB: Um-hmm. All right, dus moeten we –
AEM: Jullie zullen weten –
SB: - behoedzaam…..
AEM: Ja. En in veel gevallen zullen je vrienden die verschoven/veranderd zijn via mensen zoals Linda of gewoon zelf in een droomstaat gaan zeggen: “Hallo. Ik heb het gedaan.”
SB: Um-hmm. [gniffelt]
AEM: Omdat het belangrijk is. Dit gaat niet over sterven. Dit gaat niet over dood – zelfs tegengesteld daaraan. Dit gaat over leven en verder doorleven. Ja, in een andere vorm. Maar desondanks, doorgaan met leven.
Weet je, lang geleden, toen St. Germain naar Amerika reisde (5) – of neerder van die reizigers voor die zaak, maar ik heb gewoon een heel nauwe relatie met deze lieve vriend – waren er velen die dachten, nou, dat ze gewoon waren gestorven of van de rand van de Aarde waren afgevallen, want ze kwamen nooit meer terug. (6) En natuurlijk dachten ze jaren lang dat zij dood waren. En dus waren ze dood. Maar ze waren helemaal niet dood. Ze hadden een ander avontuur. Dus denk erover alsof je naar een ander continent gaat. (winny: zoals bekende mensen als Steve Fossett, of Antoine de Saint Exupéry)
SB: Dus, veel zal nieuw gaan worden.
AEM: En het grootste deel daarvan is om geen regels, ideeën, geloofstelsels van de Derde Dimensie mee te nemen en op een of andere manier uit te proberen, ze te vormen of ergens anders toe te passen. Dat zal niet werken.
SB: Um-hmm. Dat is heel duidelijk. Nou, Lord, ik denk dat ik het publieke deel van de tape hier ga eindigen.
[de goodbyes werden later gezegd]
EINDE
Voetnoten:
(1) Met koorden bedoelt AEM iets dat ons bindt aan de Derde-Dimensionale werkelijkheid – de hechtingen die we ermee hebben en de onafgemaakte zaken die weerstand kunnen oproepen voor Ascentie.
(2). Dat betekent, verlaat niet direct de Vijfde dimensie voor de Derde omdat de Derde je startpunt is. De Vijfde is niet je startpunt, alhoewel velen kunnen kiezen om terug te keren naar de Derde om als Poortwachter te dienen.
(3) Dit zou kunnen lijken te wijzen op dat Ascentie zal beginnen of gebeurt nadat mensen naar bed gaan voor de nacht.
(4) Van de Wet van Karma wordt gezegd de Wet van Oorzaak en Gevolg en Effect te zijn.
(5) Een mogelijk referentie naar St. Germaine’s verblijf in het Continental Congress waar hij bekend was als “de Professor”. Bekijk “St. Germaine’s Addresses the Continental Congress.” Op 22 oktobber 2011, op http://stevebeckow.com/2011/10/st-germain-addresses-the-continental-congress/
(6) Als ik het me goed herinner was St. Germaine tot aan die tijd aan het Hof geweest Lodewijk XVI van Frankrijk.Geen opmerkingen:

Een reactie posten