donderdag 29 september 2011

Arcturian Corridor, Voorbereiding op Ascentie. Leven op een Sterrenschip

September 26, 2011
Arcturian Corridor, Voorbereiding op Ascentie
Leven op een Sterrenschip
Door Suzan Caroll
INTRODUCTIE
Ergens midden in de jaren negentig had ik mijn eerste ervaring van samensmelting met een vijf dimensionale uitdrukking van mijn Multidimensionale ZELF die ik Kepier noem. Ongeveer anderhalf jaar geleden begon ik mijn communicaties met Kepier te vernieuwen en ontdekte dat zij dient op het Arturische Sterrenschp Athena. Athena is deel van een grote armada van Schepen die om de Aarde cirkelen in de vierde en vijfde dimensies om Gaia te helpen bij Haar ascentieproces. (je kun hieronder klikken maar het laadt zich heel langzaam op.) http://spaceweather.com/swpod2011/22sep11/media.mp4?PHPSESSID=hovjq1jkv64ovp7d99rdb3u2q7
Het eerste deel van mijn hervereniging met Kepier maar ook met de samensmelting van ons bewustzijn, is gedocumenteerd in mijn boek The Return, en die kun je gratis downloaden op:

Toen ik samensmolt met Kepier had ik een paar belevenissen waarin ik op het Sterrenschip was. Maar ik had niet veel ervaringen meer op het Schip tot aan februari 2011. Ik denk dat dit kwam omdat ik Kepier zich volledig moest laten verenigen met mijn bewustzijn en mijn stoffelijke vorm. De laatste ervaring die ik op het Schip had was toen ik in de Regeneratie Kamer zat, waarvan ik denk dat daar een hele grote inwijding begon. Sedert die inwijding kon ik mezelf waarnemen op het Sterrenschip als Kepier op een zeer toegenomen levendige manier. Ik schrijf deze bezoeken in de eerste persoon, in het heden, omdat ik die op die tijd zo beleefde.
LOPEN DOOR DE CORRIDORS
Ik loop door de hal van het Arcturische Sterrenschip Athena en begroet mijn vrienden die ik daar op weg tegenkom. Ik ben me bewust dat deze vrienden in staat zijn om achter het feit te komen dat mijn vijf dimensionale en drie dimensionale werkelijkheden zijn samengesmolten, omdat ze kunnen zien dat mijn gegronde zelf bij/met Kepier is, mijn vijf dimensionale uitdrukking. Die vrienden groeten me en feliciteren me. Velen van hen praten met me over hun proces van herverbinding en samensmelting met hún gegronde uitdrukkingen van het ZELF. Het lijkt dat veel van de Galactische Wezens die gekozen hebben voor de Missie om rond de Aarde te cirkelen en om Haar te helpen met Haar ascentie, oók gekozen hebben om hun bewustzijn in de drie dimensionale vormen van hun gegronde, derde dimensionale uitdrukking te projecteren.
Ik maak de gesprekken af en loop langs de buitenkant van de romp, waarvan ik me herinner dat het een biologisch Schip is. Terwijl ik de muur aanraak, VOEL ik hoe deze levend is. Voor mijn drie dimensionale geest lijkt het dat ik leef binnen in een dier. Maar, voor mijn multidimensionale geest zou “dier” niet een juist woord zijn. Het Sterrenschip is werkelijk een levend wezen, een collectieve creatie van alle leden aan boord van het Sterrenschip. De leden van Athena’s Thuiswereld ‘Arcturus’, helpen ook bij de creatie van het Schip. Ze zijn ook voortdurend in communicatie met het Schip en de hele bemanning.
Terwijl ik een moment neem om intens het Schip te ervaren, voel ik het collectieve bewustzijn van al haar bemanningsleden. Daar we resoneren met Eenheid is het niet onbekend om in staat te zijn om af te stemmen op het collectieve bewustzijn en om je samen te smelten met alles dat gedacht, gevoeld en beleefd wordt. Als ik nog wat meer in mijn ervaring ga, ben ik me bewust van alle technische aspecten van het Sterrenschip. Ik zie controle mechanismen van Licht Taal, die geactiveerd worden door gedachten van hen die zich verbonden hebben met dat component van de operatie van het Sterrenschip.
Op dit moment ben ik niet in staat om iets te begrijpen van deze letters, omdat mijn stoffelijke brein deze beelden niet kan begrijpen. Maar ik ga in mijn Hoge Hart en ik merk dat ik een gevoel heb over wat de beelden zijn, wat ze betekenen en hoe ik ze moet activeren ten gunste van het Sterrenschip en allen die erop zitten.(Ik realiseer me dat ik op dit moment begin te spreken in de eerste persoon als Kepier, meer dan vanuit mijn stoffelijke zelf op planeet Aarde). Ook al hebben we onze toegewezen taken, wij zijn ook allemaal in staat om alle taken uit te voeren, als het nodig is en dat is mogelijk door de eenheid van ons collectieve bewustzijn.
Ik wil dat mijn andere werkelijkheid als Kepier op het Sterrenschip Athena niet wegglipt uit mijn bewustzijn. Het schrijven over mijn multidimensionale ervaringen en ze delen met anderen helpt mij mijn echte ZELF te herinneren. Drie dimensionaal leven kan ons gevangen zetten en ons laten geloven dat dit werkelijkheid is. Ik vertegenwoordig mijn alternatieve werkelijkheden omdat velen van jullie gelijksoortige werkelijkheden hebben, zelfs als je je die niet herinnert. Misschien, door het lezen van mijn inter-dimensionale werkelijkheden kun je je die van jou herinneren.
DIENST DOEN OP HET SCHIP
In ons collectieve bewustzijn kunnen we ons verbinden met alle informatie van ieder persoon die in dat gebied deskundig is. Op deze manier zijn we allemaal in staat om iedere functie uit te voeren van het vliegen op een Sterrenschip. Het gaat om de ervaring van samenwerking waarom we onze individuele taken zijn toegewezen en omdat die in gebieden zitten van onze grootste bekwaamheid. Mijn gebied van bekwaamheid op het Schip is gelijk aan mijn bekwaamheid van mijn stoffelijke werkelijkheid. En daarom dien ik als raadgever, maar de meeste van mijn taken hebben te maken met het afgevaardigd zijn naar bewoners van andere culturen, planeten, galaxies en dimensies.
Ik heb opeens een andere visie waarin ik mezelf terugvind in een kleine vergadering. Er zijn ongeveer tien van ons die rond de tafel zitten. We hebben nog steeds individuele vormen op dit niveau van de vijfde dimensie, maar zoals ik eerder zei, ons bewustzijn is samengesmolten en we verkiezen nog steeds onze stem te gebruiken bij veel gelegenheden omdat we op regelmatige basis raakvlakken hebben met onze gegronde mensen en met andere galactische wezens. Voordat we ieder onze presentatie geven raken we het tafelblad aan, de specifieke informatie van onze presentatie is in het bewustzijn gedownload van iedereen rond de tafel.
In werkelijkheid is iedereen aan boord van het Schip in staat om zich met die informatie te verbinden omdat het Schip veel lijkt op een enorme computer. Het verschil is dat drie dimensionale computers buiten je bestaan terwijl onze computer in ons bestaat. Zoals jij naar een zoekmachine zou gaan om informatie te krijgen, gebruiken wij onze gedachten om in onze innerlijke computers te zoeken om de informatie te krijgen die we willen ontvangen.
Ik wil nu praten over het rapport dat ik geef. Deel van mijn taak aan boord van het ruimteschip is om in constante communicatie te zijn met de energievelden van de mensen en andere levensvormen op planeet Aarde. Daar er grote downloads van licht geweest zijn sinds het tijd van de Aarde vanaf mei 2011, ben ik gevraagd om mijn rapportage te geven betreffende de effecten van dit licht op het menselijk bewustzijn. Ik spreek in termen van menselijk bewustzijn omdat Aarde’s niet menselijke levensvormen leven in een staat van eenheidsbewustzijn die veel verder is dan de eenheid van mensen zelf. Aan de andere kant neemt de eenheid van bewustzijn bij de mensen iedere dag enorm toe.
Onze conversaties aan boord van ons vijf dimensionale sterrenschip zijn niet beperkt tot individuele woorden die in een opeenvolgende manier van een zin worden gezet. In plaats hiervan spreken we in beelden die onze telepathische communicaties vergezellen of welke uitdrukking we ook kiezen om met anderen te delen. Daarom stuur ik mijn rapport betreffende het effect van licht op het bewustzijn van de mensheid via beelden in mijn geest. (Op het Schip stuur ik alleen beelden en we praatten daarover later.)
MIJN RAPPORTAGE
Ik zie de mensheid in termen van haar collectieve bewustzijn. Dit collectieve bewustzijn ziet er uit zoiets als onze oceanen. Bovenaan in de oceaan is het grootste licht en daar zit het hoogste niveau van bewustzijn. Verder naar de oceaanvloer verminderen licht en liefde enorm maar ook het niveau van bewustzijn. In jullie werkelijkheid zijn er essentieel drie groepen: multi-dimensionaal bewustzijn “bovenaan de oceaan”, drie/vier dimensionaal bewustzijn in de “middengebieden van de oceaan”en bewustzijn dat gebaseerd is op dienst aan het zelf, “onderin de oceaan”.
Aan het top niveau van de oceaan, het multi dimensionale bewustzijn, zijn degenen die in staat geweest zijn om het licht in hun bewustzijn en in hun stoffelijke vorm te integreren. Ik zie die wezens in staat zijn om het licht te ontvangen in hun steeds wijder wordend bewustzijn. Maar, hun lichamen lijden aan symptomen van transformatie. Die transformatiesymptomen gebeuren omdat de frequentie van licht veel verder is dan de frequentie van het Aardevoertuig. Gelukkig is dit licht 98% van hun”junk DNA” aan het activeren in de hard-drive om in het Lichtlichaam te transformeren. Deze transformatie van Aarde voertuig naar Lichtlichaam is een ommekeer van dichtheid van stoffelijke moleculen in het aardevoertuig naar de kristallijnen moleculen die het wakker wordende Lichtlichaam samenstellen.
Dit Lichtlichaam heeft lang gewoond in de Kern van jullie ruggenmerg, je brein, chakra’s, hart en jullie Hoger hart. Het is een uitdaging aan jullie, gegronde mensen, om het Licht in je stoffelijke lichaam binnen te laten en om het in de Kern te sturen waar ik net over sprak. Daar de Kern jullie grondende kracht is die je Lichtlichaam verbindt aan je stoffelijke lichaam, kan het makkelijk de hogere frequenties van energie accepteren. Als eenmaal deze energieën opgeslagen zijn in je Kern, kan die langzamerhand worden losgelaten in het stoffelijke, aarde voertuig, en aldus de symptomen van transformatie verminderen. Maar deze transformatie is immens en de symptomen zullen gevoeld worden.
De tweede groep, het drie/vier dimensionale bewustzijn is het licht dat nog steeds om de mensen heen is, maar ze hebben nog niet geleerd/zich herinnerd hoe ze dat moeten accepteren. Voor deze mensen kunnen veel veranderingen in hun buitenste wereld ervoor gezorgd hebben dat ze in zichzelf kijken en om leiding vragen van de hogere frequenties van werkelijkheid. Als zij hun aandacht willen richten naar deze innerlijke wereld, waardoor ze toegang krijgen tot de hogere frequenties van de geest, zijn ze steeds meer in staat om het licht in hun bewustzijn te accepteren. Als eenmaal het licht hun bewustzijn binnenkomt, is het ook in staat om langzamerhand de cellen van hun lichaam binnen te gaan.
Ieder mens heeft toegestemd om op een bepaald kritiek punt, een aan de aarde gebonden tijdstip, te ontwaken voor hun Multi-dimensionale ZELF. Het is op dit kritieke punt dat ze in staat zullen zijn om het proces van transformatie, langzamerhand of in een keer, te beginnen. Hoe dan ook, de groep van Lichtwerkers op het bovenste niveau heeft het meeste deel van hun leven het pad voorbereid voor degenen die nog niet zijn wakker geworden. Door hun bijdrage zal het makkelijker zijn voor de groep van het midden-niveau om het Licht te accepteren als ze klaar zijn en/of als het hun “tijd” is.
De derde groep van bewustzijn, die overeenstemt met de bodem van de oceaan, de egoïstische, het zichzelf dienend bewustzijn, is samengesteld uit mensen die zich in afscheiding hebben verheugd en op macht-over-anderen van het 3D spel en die dit niet willen beëindigen. Maar sommige van de leden van deze groep realiseren zich plotseling dat ze niet langer in angst en door overheersing willen leven. Dezen kijken omhoog, omdat ze niet in staat zijn om naar binnen te kijken, in de hoop om meer licht en liefde te vinden in hun leven. Dit licht en deze liefde zullen hun harten openen. Terwijl hun harten zich openen, voelen ze ook zichzelf beginnen te transformeren.
De andere leden van deze groep hebben een soort van kleine parasieten. Het gevecht dwingt deze myriaden kleine parasieten om hun gastheer/vrouw te verlaten en ze zwemmen zo snel als mogelijk weg. En met die kijk is er een visie dat deze parasiet wezens geen leden van de Aarde zijn. Omdat de Aarde naar een hogere vibratie gaat, zitten deze parasieten in het proces om jullie werkelijkheid te verlaten op zoek naar weer een andere werkelijkheid.
Daar ik in het proces zit van samensmelting met mijn gegronde mens, is het deel van mijn taak om deze gegevens te delen met degenen die open staan voor dit soort informatie. Ik realiseer me dat er veel gegronde mensen zijn die deze informatie niet prettig vinden. Aan hen stuur ik mijn vijf dimensionale liefde.
SLAPEN OP HET STERRENSCHIP
Het slapen hier op de Athena lijkt meer op een multidimensionale reis. Bewustzijn knipt niet uit zoals het doet bij de drie dimensionale slaap. In plaats hiervan is ons bewustzijn enorm verbreed. We hoeven alleen maar eens per week, in aardetijd, te slapen. Maar de tijd is hier heel anders. Daarom meten we onze tijd die nodig is om te “slapen” niet in tijd maar in plaats hiervan in ‘een van binnen weten’ dat ons vertelt dat we inter-dimensionaal moeten reizen om hogere uitdrukkingen te bezoeken van ons ZELF om te verkwikken en te leren.
Daar we voorbij tijd en ruimte zijn, hoeven we niet te “vertrekken”. In plaats hiervan draaien we alleen onze focus weg van de werkelijkheid van het Sterrenschip en focussen we ons in plaats daarvan op de hogere dimensionale werkelijkheden. Maar opnieuw, als we voorbij tijd en ruimte functioneren is het moeilijke om die ervaring van een inter-dimensionale reis te beschrijven. Ik zeg dat het beste voorbeeld zou zijn dat een moment in het NU, die in de derde dimensie als enkele seconden gemeten zou worden, we niet beschikbaar zouden zijn voor de taken van de bemanning; in plaats hiervan bezoeken we en beleven we de hogere frequenties van werkelijkheid. Net zoals jullie wakker worden voor iets waar je aandacht opeens moet liggen als je slaapt, kan ons bewustzijn terugkeren naar het Schip, als dat nodig zou zijn.
Ik realiseer me dat ik spreek als degene die ik ben in de vijfde dimensie. Voordien was het als ergens anders of naar iemand anders, waar ik naar toe ging. Maar, meer en meer voel ik dat ik tegelijkertijd werkelijk in twee realiteiten leef. Ik weet dat ik veel werkelijkheden heb die met het ENE resoneren van geen tijd en geen ruimte, maar terwijl ik nog steeds een stoffelijk lichaam heb is het leven in twee werkelijkheden tegelijk, meer dan genoeg.
LICHAAMSVERANDERINGEN
In feite, sedert ik begon met dit proces, de essentie van mijn vijf dimensionale ZELF te integreren in mijn stoffelijke bewustzijn, heb ik veel veranderingen meegemaakt in mijn stoffelijke lichaam. Gisteren had ik extreme rillingen waarbij ik zo koud was dat ik ervan schudde. Dit gebeurt me nooit. Ik ben altijd zo warm. Wat ik kon doen was alleen om naar bed te gaan en te slapen. Slapen is wat ik veel doe in de derde dimensie. Ik voel dat ik daar veel slaap nodig heb omdat mijn aardse voertuig iedere dag meer en meer verandert.
Ik voel alsof mijn lichaam oude niveaus van dichtheid afwerpt. Ik heb gewicht verloren, dus misschien laat me dat ook eerder koud dan warm worden. Er is ook de sensatie van duizeligheid, die nogal vaak voorkomt. Het is geen duizeligheid waar de wereld ‘om en om’ gaat. Het is meer een duizeligheid wat een onduidelijke sensatie geeft. Het is net als mijn hoofd vol watten zit. Het is meer en meer moeilijk om je dan scherp te richten in de derde dimensie. Wereldse taken van de stoffelijke wereld schijnen zich dan als door modder heen te slepen.
Ik kan mijn Kern voelen en het omhoog gaan van de Kundalini die op en neer gaat met praktisch geen inspanning nu. Maar ik schep deze ervaring om het Lichtlichaam te worden niet te vaak, omdat ik weet dat het mijn transformatie proces versnelt. Ik ben er niet zeker van dat mijn stoffelijke lichaam sneller kan gaan met haar transformatie dan dat het dat nu doet. Meer en meer zie ik mijn stoffelijke lichaam als een vorm waarin ik leef. Ik ben mijn stoffelijke lichaam niet, maar mijn stoffelijke lichaam is wel van mij, net zoals mijn huis van mij is. Ik kan mijn huis uitgaan en dat zal er nog zijn als ik weer terug kom. Maar, ik ben er niet zo zeker van dat mijn stoffelijke lichaam er nog is als ik het te vaak verlaat. Het voelt alsof ik nog veel meer te leren heb over tegelijkertijd in twee werelden zijn, zodat ik de gezondheid van mijn stoffelijke vorm kan handhaven.
Er zijn veel elementen van mijn ZELF die in mijn stoffelijke lichaam wonen en al die elementen werken samen als de bemanning van mijn stoffelijke lichaam in het drie dimensionale leven. Op dezelfde manier werken de bemanningsleden van ons Sterrenschip als een wezen samen door het dagelijkse leven heen, in het biologisch lichaam van het Sterrenschip. Terwijl ik hierover spreek beleef ik een grote doezeligheid in mijn hoofd. Ik moet mijn ogen sluiten en voel een uitstroming op en neer mijn ruggengraat gaan. Net of mijn stoffelijk lichaam aan de rand van een grote transformatie staat, ik weet dat ook Gaia’s lichaam aan de rand staat van Haar transformatie..
Het schijnt dat het drie dimensionale leven zich begint te ontknopen. De leugens, het bedrog en veel onbezonnenheden komen aan de oppervlakte om gekend te worden door degenen die de derde dimensie willen laten transformeren. En verder, terwijl we transformeren realiseren we ons dat wij mensen een effect hebben op onze omgeving. Net als we misschien voelen dat ons lichaam zich aan het veranderen is buiten onze bewuste controle, voelen we ook dat onze stoffelijke wereld buiten onze controle aan het veranderen is. Tegelijkertijd voelen we de verantwoordelijkheid van onze invloed over verschuivingen in ons dagelijkse leven. Als we eenmaal verantwoordelijkheid op ons nemen voor de veranderingen in onszelf, kunnen we makkelijker accepteren, en zelfs vieren dat het moment waar we myriaden levens op gewacht hebben, NU gebeurt.
Terwijl ik hier zit op dit moment, kan ik de twee realiteiten waarin ik leef voelen. Ik weet dat leven in deze twee realiteiten mijn bewustzijn uitbreidt tot aan het moment dat de activering van mijn Lichtlichaam enorm wordt versneld. Er zijn veel manieren waarop we ascentie kunnen scheppen. Planeet Aarde heeft altijd myriaden uitdrukkingen gehad van de mensheid die als een wezen op Haar lichaam wonen. Net zoals wij worstelingen in onszelf hebben, heeft de mensheid gevechten met anderen.
Gelukkig hebben we ontdekt dat als we proberen te vechten, als we proberen weerstand te bieden, dat ons proces van transformatie veel onprettiger wordt. Daarom realiseren we ons dat leven in overgave de beste oplossing is voor de onprettige en opwindende transformaties die we voelen in onze vorm en in ons dagelijkse leven. Op deze manier is het makkelijker om je te herinneren dat we aan het veranderen zijn omdat we in het proces zitten van ascentie.


DE BOODSCHAP
Ik wil deze boodschap afsluiten door een moment te nemen om het Sterrenschip opnieuw te bezoeken. Onmiddellijk voel ik opwinding en voorbereiding voor iets dat spoedig gaat beginnen. Ik neem enige ogenblikken om mijn bewustzijn te verbinden met het Schip en zie de bemanningsleden rondrennen op vlugge maar georganiseerde wijze. Een van mijn vrienden grijpt mijn arm en zegt: “Vlug! Er zal een vergadering zijn met de hele Federatie. We kunnen dat zien op het computer-scherm in de Lounge.”
Ik snel met haar voort, vraag me af hoe ze me zag toen ik dacht dat ik zuiver bewustzijn was. Maar, als ik naar mezelf kijk, zie ik dat ik mijn vorm als Kepier draag. Ik hoor mijn menselijke deel zich afvragen of ze/ik zal kunnen zien, begrijpen en de boodschap vertalen die naar het Schip wordt gezonden. Ik zeg tegen haar dat ze het Ego moet loslaten want dat is het enige deel van haar bewustzijn dat aan haarzelf twijfelt op die manier.
Op dat moment ben ik mijn menselijke zelf weer. Ik kan een soort van “verlangen naar resultaat” voelen over of ik die boodschap wel of niet kan ontvangen. Dus, daar ik dit nu meedeel, voel ik een verantwoordelijkheid om “de boodschap juist te ontvangen”.
“Kom op, haast je.” Ik voel mijn vriendin aan mijn (Kepier’s) arm trekken. We zijn bij de ingang van de Lounge van het Schip, die groter is geworden omdat er opeens zoveel mensen binnen zijn. En daarom is er zat ruimte voor ons allemaal als we gaan zitten om de boodschap te horen.
“Leden van het Sterrenschip Athena, we zijn zo blij om jullie deze boodschap te kunnen geven. Ik ben Xyston, een van de Ambassadeurs voor de Opstijgende Aarde. Terwijl ik spreek projecteer ik veel plaatjes van de Aarde, zodat jullie kunnen zien hoe de frequentie van de collectieve leden van Haar lichaam omhoog aan het gaan is. We zijn zo verrukt over de plotselinge toename van het Licht Quotiënt op de planeet dat we deze informatie wilden delen met jullie allemaal die zo onvermoeid gewerkt hebben om jullie grond uitdrukkingen te doen ontwaken.
Er zijn velen die nog sluimeren in hun illusies maar iedere Aardse dag worden er meer wakker voor het bewustzijn dat er meer moet zijn. Ze weten nog niet wat dat “meer” is maar hun nieuwsgierigheid is ontstoken en hun reis is begonnen. In feite nodigen we jullie uit om in deze ruimte rond te kijken om te zien hoe velen van de bemanningsleden in staat zijn geweest om hun gegronde mensen genoeg te wekken om deze bijeenkomst bij te wonen. Willen jullie al die ontwaakte mensen feliciteren?
Op dat moment voel ik een stroom van liefde, aanvaarding en felicitaties. Ik ben me volledig bewust dat ik dit gebeuren opschrijf maar ik ben me ook bewust van mijn aanwezigheid op het Schip. Dat betekent, ik mens MOET geloven dat deze ervaring waar is want IK ben het die altijd diep, diep in mijn Ziel is geweest. Ik kijk naar de andere ontwaakte mensen en zie het zelfde mengsel van beslistheid om te geloven, samen met restanten van twijfel. Enkelen van ons kijken elkaar in de ogen en we glimlachen. Sommigen van ons zijn humanoïd en anderen niet. Dan wordt mijn aandacht weer naar het scherm getrokken (eigenlijk is het een Holografische Projectie) als de Ambassadeur verder gaat met spreken.
Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten