vrijdag 19 maart 2010

De afscheiding is begonnen. (16 maart 2010)

Translated by Winny DijkstraTranslated by Winny Dijkstra


De afscheiding is begonnen. (16 maart 2010)

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, de afscheiding is begonnen.
Gaia is het 8ste deel van transformatie ingegaan; ze is nu op het punt van geen terugkeer meer.

Verdeling is begonnen op het drie-dimensionale niveau, en de groepen van frequenties die in jullie niveau van bestaan aanwezig zijn, worden gehergroepeerd.

Vanaf nu zullen jullie veel tekenen zien van verdeling/scheiding en van hergroepering die zich in jullie werkelijkheid aan het manifesteren is. Zaken, gezelschappen, maatschappijen (hij zegt companies) zullen uiteen gaan, vrienden zullen ophouden elkaar te ontmoeten, families zullen uiteen gaan, groepen zullen verdeeld worden, enz. En tegelijkertijd zullen jullie getuige zijn van het absolute tegendeel; jullie zullen bij nieuwe groepen gaan, jullie zullen je dichter dan ooit bij je geliefden voelen, familie en vrienden.

Deze verandering is noch positief noch negatief. Het is essentieel.

Dit is een natuurlijke stap in het proces van de massa-ascentie.

Het bestaan bestaat slechts uit trillingen, en als de trillingen veranderen die jullie wereld vormen zal jullie hele werkelijkheid overeenkomstig veranderen.

Op zielenniveau weten jullie dat op het moment dat je je inscheepte op deze reis, je toen bekrachtigd werd door het Oneindige Bewustzijn om de architect te zijn van je bestemming. Gewoon door het tekenen van je blauwdruk zet je krachtige energiestromen door je systeem heen in werking die je zullen leiden naar bewustzijnsuitbreiding.

Als je de frequentie verandert van je bewustzijn naar een hogere graad, verbind je je wezen met hogere vibraties, veranker je ze in je stoffelijke werkelijkheid en dan help je daarmee Gaia op haar reis naar de vijfde dichtheid. Denk eraan, geven en ontvangen gebeuren tegelijkertijd, dus als jullie Gaia helpen, dan worden jullie ook geholpen.

Als zij haar ascentie doet, zal er een monumentale verandering plaatsvinden in het universum, en jullie zullen er deel van zijn. De laatste keer dat er een verandering gebeurde in de derde dichtheid wereld van deze magnitude, was 21 miljard jaren geleden in jullie tijd.

Het goddelijke plan voor het geheel kan niet doorgaan zonder jullie, jullie individualiteit werd aan jullie gegeven ten goede voor het geheel, en jullie rol is uiterst onvervangbaar.

Als jullie dit eenmaal begrijpen, kun je beginnen om anderen te helpen om hun verantwoordelijkheid te zien die ze hebben op dit kritieke punt in de menselijke geschiedenis. Iedereen in jullie wereld heeft goddelijke macht waarvan ze zich niet realiseren dat ze die bezitten. De goddelijke krachten komen van binnenuit aan de oppervlakte als hij/zij zich bewust gaat richten, of de aandacht gaat leggen om die te wekken vanuit de innerlijke kern van zijn/haar bewustzijn.

Help hen en help Gaia door het best van jezelf te maken, til je persoonlijke trillingsfrequentie naar boven naar het Creatieve Principe van Liefde. Dit heeft een transformatie nodig van je wezen, van je zijn, een bewuste houdingsverandering van jouw kant.

Aan het eind van het proces/afscheiding van Gaia’s ascentie, zullen er twee interdimensionale poorten open gaan, de een die naar de vijfde dichtheid voert en de ander die eindigt in de derde dichtheid, jullie bewustzijn zal je verbinden met de poort die het best de frequentie ondersteunt van je meest dominante bewustzijn.

De Re√ľnie is begonnen. Beetje bij beetje zal je zielengroep bijeen komen. In het proces kun je afgescheiden worden van anderen, maar de gedeelde momenten en de lering die gewonnen werd in gezelschap van anderen zal altijd blijven in jullie als een geschenk van de andere kant.

I AM Emmanuel

©2009 Langa http://www.emmanuelmessages.com

Permission is granted to copy and share this information only in its entirety, including this copyright notice and without altering content information.

Source:
http://www.emmanuelmessages.com/?page_id=449

Geen opmerkingen:

Een reactie posten