zondag 14 maart 2010

Emmanuel boodschappen door Langa 15 januari 2010

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


Vraag: Ik kreeg veel emails van lezers die vroegen waarom je nog niet over de 2012 zaak gesproken hebt?

Emmanuel: Geliefde Broeders en Zusters van Aarde, wij uit de Hogere Rijken zijn erg blij te zien dat de nieuwe Gaia wordt geboren. Dit is de eerste keer dat een hele planeet poogt zichzelf te dupliceren naar een hoger level van bestaan in jullie zonnestelsel. Verdubbeling is de eerste stap in Gaia’s ascentie proces en alhoewel dit nog niet is voltooid, denken we dat dit spoedig voltooid is.

De tweede stap is de scheiding van de twee planeten; deze stap kan vergeleken worden met cel reproductie. In het geval van cellen, heet het proces Mitosis, en dan deelt de originele cel zichzelf in twee compleet nieuwe cellen die identiek zijn aan de originele. In Gaia’s geval is het proces meer als Meiosis, waarbij cellen die door dit proces worden geschapen niet identiek zijn aan de originele cellen. In jullie dichtheid wordt dit ook toegepast bij vrouwen lichamen.

Het verdubbelingproces van een hele planeet heeft ongeveer 9 van jullie jaren nodig om zich te voltooien, terwijl de scheiding zelf in een split seconde gebeurt. Aan het eind van de Galactische cyclus zal Gaia een heel kleine periode hebben waarin de scheiding moet gebeuren. Als dit proces eenmaal is voltooid, zal de nieuwe Gaia in de 5de dichtheid zijn, terwijl de oude Gaia in de 3de dichtheid zal blijven. Daarom is er zoveel verwarring over wat er in het jaar 2012 staat te gebeuren. Sommige mensen zeggen rampen, anderen zeggen ascentie en weer anderen zeggen dat er niets zal gebeuren. En ze hebben allemaal gelijk.

Het jaar 2012 kan niet worden begrepen als je dat alleen vanuit een driedimensionaal gezichtspunt bekijkt omdat het in feite een multi-dimensionale verbinding is die allemaal op bewuste niveaus gebeuren, van waaruit de verspreiding van een stroom elektronen enz. zal plaats vinden vanwege hun onderlinge elektrostatische repulsie/afstoting. De totale hoeveelheid van flux/stroming die zich verspreid is van een oneindig volume op een punt van het vector veld en de manifestatie of het resultaat ervan wordt bepaald door het netwerk van bewustzijn in een bepaald gebied van het vector veld.

Dit betekent dat er veel verschillende resultaten zullen zijn die uit hetzelfde gebeuren komen. Alles hangt af van de trillingssnelheid van jullie bewustzijn, dat betekent dat ieder mens een ander resultaat ervaart.

Sommigen zullen een ramp beleven, sommigen zullen ascentie ervaren, en anderen zullen helemaal niets beleven. Twee mensen zullen alleen dezelfde manifestatie beleven als hun bewustzijn op de zelfde snelheid vibreert, omdat als twee mensen hun bewustzijn focussen op hetzelfde deel van het bewuste energetische spectrum, ze gelijktijdig worden, dan zijn ze niet langer afgescheiden door de illusie van ruimte en tijd.

Om dit concept te begrijpen, moet je ten eerste begrijpen dat je een multi-dimensioneel wezen bent die simultaan leeft in duizenden super gebruikte (superimposed) parallelle niveaus van bestaan.

Velen van jullie zijn in staat om die aan te voelen, maar velen denken dat zij een “hoofd-zelf” (en dat is degene die dit nu leest) hebben en dat al de “andere-zelven” minder werkelijk zijn terwijl je bewustzijn in feite gelijkelijk is verdeeld over al je-zelven, en die allemaal je “hoofd-zelf” maken.

Met ieder enkelvoudig besluit dat je neemt, herstuur je je bewustzijn in een van je duizenden- zelven. Als dit gebeurt voel je helemaal niks, maar –letterlijk – ben je dan in een andere wereld gegaan. Alles zal er net zo uit zien als het tien minuten geleden was, je zult in hetzelfde huis wonen, getrouwd zijn met dezelfde persoon, op dezelfde plek werken enz, maar vanuit een andere uitzicht trillingspunt, al deze dingen zijn totaal nieuw, daar je nu in een nieuwe wereld leeft.

Het superimposed model van parallelle universums werd door de Schepper ontworpen met de bedoeling om de ervaring van je ziel te verrijken en het is nu aan jullie vrije wil om te besluiten welk van jullie-zelven de 2012 verschuiving met volledig besef bij zal wonen.

Bijvoorbeeld, jij en jouw buur zullen niet dezelfde ervaring hebben. Ieder van jullie zal voortdurend wonen op verschillende Aarde’s. Iedereen die niet dezelfde trillingssnelheid heeft als die van jou zal gewoon uit je werkelijkheid verdwijnen. En daarom gebeuren de meeste van de ‘massa-voorspellingen’ die de laatste tijd gedaan zijn, niet. Omdat een voorspelling gemaakt is vanuit een specifiek punt in het vectorveld, waar het bewustzijn van de voorspeller geïntegreerd is met zijn/haar bewustzijn, maar een seconde later heeft hij/zij, en het allerbelangrijkste, heb jij je bewustzijn verschoven naar een ander-zelf en nu leef je in een volgende parallelle tijdslijn waarin het voorspelde resultaat niet gebeurt.

Jullie bewustzijn is het dat bepaalt in welke tijdslijn je precies nu bestaat, en wat je gelooft is wat het bewustzijn in een bepaald deel van de tijdslijn vastlegt.

Als je gelooft/denkt dat het jaar 2012 het eind van de mensheid markeert, dan zul je een soort van beëindiging ervaren. Aan de andere kant, als je gelooft dat in 2012 de oogst van ascentie begint, dan zul je een soort van begin merken.

Denk eraan, jullie gedachtepatroon schept gevoelens, je gevoelens scheppen emoties, en jullie emoties scheppen je werkelijkheid.

Vraag: Je hebt ons vaak gezegd dat we angst achter ons moesten laten, een lezer uit Australië vroeg: Hoe zet je Liefde in de plaats van Angst?

Liefde is een geschenk van de andere zijde en bestaat buiten de dualiteit. Er is geen manier om de een voor de ander in de plaats te zetten, dit moet heel intens begrepen worden. Vrees en Liefde zijn geen twee verschillende dingen; het zijn andere kwaliteiten van dezelfde energie. Vrees is een negatief aspect van Liefde. Als de hoogste vibraties van de oorspronkelijke energie niet door je energieveld stromen, dan wordt die energie Vrees. Als het hoogste deel van het frequentie spectrum toegestaan is te stromen, dan verdwijnt vrees en blijft Liefde over.

Het idee dat Vrees en Liefde twee verschillende dingen zijn is door de eeuwen heen in het collectieve denken geworteld met maar een bedoeling om de mensheid in slavernij te brengen, omdat een mens niet tot slavernij kan worden terug gebracht als hij/zij begrijpt dat Vrees en Liefde dezelfde energie zijn en alles hangt af van op welk deel hij/zij de aandacht richt. Omdat als twee mensen zich richten op hetzelfde deel van het energetisch spectrum, zijn ze niet langer meer gescheiden, dan zijn ze een. Liefdes trillingen helpen je om met anderen op te lossen/samen te smelten.

Vraag: Je hebt gezegd dat onze DNA geactiveerd wordt door stralen van hoge trillingsenergie die op de Aarde stromen, een lezer uit Frankrijk wil graag weten hoeveel van de 12 DNA strengen geactiveerd kunnen worden in de huidige staat van het menselijk bewustzijn?

Derde-dichtheid menselijke wezens zijn potentieel in staat om talloze DNA strengen te activeren, maar, op het huidige moment in de menselijke evolutie zijn er 144 strengen die actief moeten worden om wakker te worden voor jullie volledig menselijk potentieel. De Grote Goddelijke Bestuurder (Great Divine Director) en de Raad van Lords of Karma hebben het aantal strengen bepaald die nodig zijn op dit specifieke punt in de evolutionaire lijn tot 144. Bovendien is er bij deze 144 strengen op dit moment een upgrade pakket van 144.000 ‘galactische’ DNA strengen beschikbaar.

Vraag: Een lezer uit Rusland vroeg: Hoe meer ik op het spirituele pad zit, hoe onzekerder ik me voel, wat doe ik verkeerd?

Je doet niks verkeerd, je merkt gewoon dat werkelijke zekerheid niet bestaat. Zekerheid betekent niks anders dan voldoening over de omstandigheden van je werkelijkheid. Het is louter een idee dat ingeplant is in je denken om je te bedotten het onbekende te vrezen. Als jullie in het bekende blijven dan is er geen groei. Als je het onbekende binnengaat en de onzekerheid omhelst, dan heb je een quantum sprong genomen door deuren te openen naar je werkelijke zelf en jouw deel in het Goddelijke Plan.

Geliefde Broeders en Zuster van Aarde, jullie leven in een verbazende tijd!

De energieën die naar beneden stromen in de Aarde nemen iedere dag enorm toe, de nieuw geboren babies bevatten DNA met genetische informatie die nog nooit eerder op Aarde is gezien, en jullie wetenschappers kunnen de aanwezigheid bevestigen van een nieuwe actieve DNA streng in veel nieuwgeborenen. Jullie hemelen zijn vol met ‘lichten’ die door duizenden dagelijks worden gezien. Het collectieve bewustzijn schept nieuwe verbindingen tussen

mensen die behoren bij dezelfde “zielengroep”, ondanks de afstand die er tussen hen is. Telepathische gaven zijn bijna voor iedereen beschikbaar. Jullie energetisch lichaam begon zich zijn potentieel te herinneren en activeert zijn zelf-helende capaciteiten.

Meer en meer mensen begrijpen dat ze een levens-contract hebben die ze moeten vervullen en ze veranderen hun houding tegenover het leven, veranderen de wereld waarin ze leven. Velen, velen zijn uit hun conditionering gestapt en kunnen de vrijheid zien die maar een paar stappen verder weg ligt. Het grootste deel van jullie collectief laat alle starre ideeën vallen uit het verleden en een nieuw paradigma is aan het geboren worden.

Het idee van afscheiding tussen individuen van jullie collectief is sneller aan het vervagen dan jullie je kunnen voorstellen, jullie zielen beginnen zich te herinneren dat scheiding alleen maar bestaat op de oppervlakte, en diep van binnen zijn jullie(wij) allemaal een. De cyclus van beperking staat aan zijn eind te komen.

Verbazende tijden voor de Mensheid, werkelijk!

Maar de nieuwe gelegenheden brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Kijk om je heen, wat je gedaan hebt, het schijnt nu niet genoeg te zijn. Het wordt tijd om er iets nieuws in te brengen, een nieuwe start in de reis, een nieuw begin. Jullie hebben je vele levens lang voorbereid op dit moment, mis het niet.

Het is tijd voor een weloverwogen mede-schepping van jullie toekomst. Het geheim van co-creatie (mede-schepping) van een geheel nieuwe werkelijkheid is om gewoon grote doelen af te breken naar een serie kleintjes. Met elk bereik ervan zal het uiteindelijke doel dichter bij komen. Wees een persoon van actie, alleen op actie georiënteerde individuen laten dingen gebeuren. Wacht niet tot morgen. Vandaag is een goede dag om te beginnen.

Begin met vertrouwen in jezelf te hebben, in jouw potentieel, in jouw verbinding met het Alles-Dat-Is en in jouw volslagen onvervangbare deel in het Goddelijke Plan. Als je oprecht op jezelf vertrouwt zal je bewustzijn je leiden om een leven te leiden dat eervol en betekenisvol is!

I AM Emmanuel

(door Langa) www.emmanuelmessages.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten