dinsdag 17 mei 2011

Steve Rother - 15 mei 2011


Groeten van Thuis 
door Steve Rother en the Group


15 mei 2011
Vertaling: Winny
De toekomst veranderen.
Weet dat veel van je eigen structuur veranderd is. Vandaag willen we met jullie meer ideeën uitwisselen over wat er in het menselijk lichaam aan het gebeuren is, want de reuzensprongen die jullie nu maken veranderen jullie trillingsgraad zeer radicaal. Het pad van evolutie gaat typisch genoeg zeer, zeer langzaam en terwijl dat ten einde loopt, neemt het soms nogal drastische keerpunten. Zij die in het licht werken zitten op een speciaal pad.
Een tijdje geleden liepen we met jullie door de diverse fasen tot aan 12/12/12, maar de gebeurtenissen zijn zo erg versneld zodat we er al voorbij aan het werken zijn. We beginnen aan jullie mee te delen wat nodig zal zijn om in deze nieuwe energie te wandelen en die te scheppen op de manier dat je dat hoopte te doen. Om energie te creëren zodat het niet alleen jullie huidig stoffelijke wezen kan ondersteunen maar jullie nieuw energetica. De nieuwe vermogens gaan al behoorlijk verder dan jullie stoffelijk wezen en energiestructuur. Jullie hebben erg hard gewerkt om, om te beginnen het menselijk sjabloon dat je gehad hebt, los te laten. Velen hebben dat bewust gedaan, enkelen hebben dat onbewust gedaan en weer anderen kleven nog vast aan hun sjablonen. Het is geen race, want dit gaat niet om wie dit het snelste kan doen. Laten we jullie nu vertellen wat er vervolgens gebeurt, omdat we een beetje vaag geweest zijn over dat deel.
Laat de beheersing los
We hebben jullie gezegd dat het heel belangrijk is om te beginnen om de energiestructuur los te laten die je energie in het stoffelijk lichaam heeft gehuisvest. Ook al maak je het sjabloon niet vrij, je bent je er nu wel bewust van. Ieder van jullie heeft een heel specifiek lichaam gekozen, bijna net als je eigen huis, je kleedde het aan zoals jij dat wilde en je liet het werken zoals jij dat wilde. Jullie maakten dit lichaam van jezelf. Het lichaam draagt ook dit energetisch sjabloon met zich mee dat de energie in een bepaald framewerk houdt en uitwisselt op manieren waarbij jullie, als mensen, zich erg prettig voelen. Terwijl je dit sjabloon loslaat, heb je heel wat bekommernis omdat het vat jullie eigenlijk vorm geeft, of dat denk je. Met andere woorden, als je een glas water had en plotseling verdween het glas, dan zou al het water over de vloer vallen en daar neemt het zijn eigen vorm aan, in plaats van dat het de vorm van het glas vasthoudt. Net zo’n situatie vindt er nu bij ieder van jullie plaats. Nu draaien je hersenen terwijl je je voorstelt dat je hersenen op de vloer uitlopen. Dit is zo grappig…. we denken dat het heel apart is hoe jullie denken. Wat er gebeurt is dat jullie de grenzen weghalen van je verwachtingen. Jullie beginnen de verwachtingen los te laten van wat je lichaam verondersteld werd te doen, want nu zijn er mogelijkheden om veel verder te reiken dan wat je ooit gedroomd had. Het zal gewoon een nieuwe gedachte of idee zijn van de puzzel die zich door de hele mensheid heen gaat verspreiden, en die laat zien waar het op lijkt en hoe jullie iets bewust kunnen creëren.
De eerste stap is de buitenste schil laten vallen; het idee loslaten dat je zelfs een buitenste schil nodig hebt. De tweede stap is gewend te gaan raken aan de nieuwe contacten die je met mensen hebt. Jullie hebben allemaal deze intense verbindingen willen hebben, dit onmiddellijke contact waar je plotseling heel snel een niveau van communicatie met iemand kunt bereiken. Dat is nu mogelijk omdat je die sjablonen los laat. In het eerste begin is er angst, omdat dingen anders zijn. Je zult meer gaan voelen omdat al jullie filters in het sjabloon zitten; dat zijn de plekken waar je leerde om jezelf te beschermen tegen de binnenkomende energie. Plotseling voel je die binnenkomende energie en denk je: “Oh, ik moet dat sjabloon weer terug hebben. Ik moet mezelf beschermen!” Je realiseert je opeens dat het energie is – goede energie – omdat alle energie goed is, er is niet zoiets als slechte energie.
Dus nu beginnen we de energie binnen te laten, door te voeren en te voelen, je begint die te acclimatiseren en je begint te begrijpen dat dit de manier is waar wij eigenlijk voor bedoeld zijn. Is het een verandering? Ja, dat is een verandering. Is er een aanpassingsperiode? Ja, dat is zo. Wat gebeurt er en wat betekent dit? Wat is hier de bedoeling van en wat belangrijker is, wat is er vervolgens? En dat willen we vandaag met jullie delen. We weigeren dit een nieuw sjabloon te noemen, omdat jullie concept van wat je eerder gebruikt hebt in het lichaamssjabloon jullie een vorm heeft gegeven. Dat heeft jullie een manier gegeven om je energie mee uit te drukken als spirit door een menselijk lichaam heen en dat heeft goed gewerkt. Dat zal zelfs doorgaan te werken zelfs als je de sjablonen weghaalt, maar wat er zal gebeuren is dat je geen beperkingen meer zult hebben die je eerder had.
Perceptie lus/bocht
De sjablonen hield jullie grenzen op hun plek en jullie wisten waar je verondersteld werd te zijn. Dus, iets ervan zal in het eerste begin problematisch zijn voor je, als je de eerste stap zet buiten je sjabloon. Je begint om de dingen heel intens te voelen. Dan is het eerste dat er gebeurt als je begint te voelen dat je denkt dat je niet zoveel zou moeten voelen. Je zegt tegen jezelf: “Dit heb ik nog nooit eerder gevoeld dus moet er iets verkeerd zijn.” En nu vragen we jullie om je besef en je gedachteproces te gebruiken. Word je bewust maar probeer dat niet te beheersen omdat wij weten dat dit niet zal werken. We vragen jullie om je gewoon bewust te worden van wat er door je hoofd heen gaat. Let elk moment op je reacties en gedachten over iets. Bij dit specifieke gebeuren scheppen je gedachten over je menselijk lichaam de nieuwe energie structuren die je sjabloon vervangen. Als je heel sterk energie voelt binnenkomen, denk je dat er iets fout is, maar dat is niet juist. Je schept precies waar je bang voor bent, dus maak je het probleem om dit sjabloon los te laten nog moeilijker en langer dan dit hoeft te zijn. Wat we jullie vragen is om je te ontspannen. Weet dat het geen race is. Niemand moet een sjabloon loslaten. Jullie zijn geen wezens met een lage vibratie als je nog je sjabloon hebt; het betekent alleen dat je dat niveau van onbehagen nog niet bereikt hebt waar je dat zult loslaten. Er is hier geen race en geen noodzaak om met je zelf te wedijveren. Neem je tijd en ontspan je.
Afstemmen op de Pijnappelklier.
Laten we jullie iets meer vertellen over iets dat heel opwindend is en wat plaats vindt. We spraken al over de pijnappelklier en spraken over het feit dat tussen de 80 – 90 % van de mensen kristallen hebben die gevormd werden rond hun pijnappelklier. We spraken over die kristallisatie, ook al is dat een tijdelijk proces, dat de mensheid feitelijk voert naar een kristallijnen structuur. Terwijl jullie deze sjablonen loslaten beginnen zij de nieuwe kristallijnen structuur te vormen door het lichaam heen. De pijnappelklier, waar je over kunt denken als jullie antenne, heeft al de weg gewezen, met veel redenen. Jullie krijgen daar nu informatie doorheen waar je nog niet van op de hoogte bent, omdat je nog niet geleerd hebt om je radio af te stemmen. Jullie krijgen al die dingen in een keer en het lijkt veel op witte ruis, maar heel spoedig zullen jullie leren om je op een specifieke trillingsreeks af te stemmen. Al deze dingen zijn mogelijk vanwege het feit dat jullie die buitenste schillen loslaten. Jullie laten de filters los die je in de eerste plaats afhielden van het voelen.
Wat gebeurt er als jullie je vorm verwijderen? Val je op de grond zoals het waterglas doet, zonder dit vat dus? Nee, jullie vormen je ware natuur. Wat er nu zal plaats vinden is dat de liefde in jullie wezen een nieuwe energetische structuur zal scheppen die zal helpen om je lichaam te beheersen, en de nieuwe energetische structuur zal helpen om een nieuwe lichaam te huisvesten. Dit gebeurt allemaal heel snel voor de mensheid in de volgende 50 tot 100 jaren. Dit gebeurt ook voor hen die kozen om dit vroeg te doen, zij die deze stap wilden nemen en verder wilden gaan. Opnieuw, er is hier geen race; er is geen noodzaak om je menselijke sjabloon los te laten. Het gaat gewoon over een van de vele dingen waar jullie als Lichtwerkers zijn ingesprongen om dat te doen. Jullie zijn hier aan het wachten op die volgende stap. Jullie zijn hier om veel van deze dingen te ervaren en zelfs als wij jullie zeggen dat je dat niet hoeft te doen, zullen velen van jullie er direct inspringen en het sowieso doen. Waarom? Omdat jullie degenen zijn die erin hebben toegestemd om dit als eerste te proberen, om de deur open te doen en om die open te houden voor iedereen na jullie. Als je denkt aan diegenen die zijn weggegaan, zij die aan de kant zijn gegaan zodat jullie op die plek kunnen zitten waar je nu in zit, weet dat zij jullie toejuichen. Zij zijn zo trots op jullie voor het werk en de energie die jullie nu hier op Aarde hebben. Ze zijn bij jullie. Zij zijn jullie supporters en zullen je helpen om veel van deze energie te scheppen waar jullie nu in stappen.
Scheppers in het verborgene.
Wat we jullie nu vragen is dat je in deze nieuwe energieën gaat, schrijf je ervaringen ermee op. Ontdek wat er gebeurt zelfs als je denkt dat het vreemd is, want wat er met alle mensen gebeurt lijkt op elkaar. Jullie zullen iets nieuws vinden, zoiets als wat in je lichaam gebeurt en het eerste dat je doet is om te zoeken naar iets daar buiten dat het zelfde is als jij beleefde. Wat we jullie vertellen is dat er misschien helemaal nog geen zelfde belevenissen zijn daar buiten voor veel waar jullie doorheen gaan. Om hen te helpen die na jullie komen, documenteer dus wat er gebeurt. Praat erover, schrijf het op, en deel het mede. Door dat te doen, beginnen jullie een collectieve bewuste uitwisseling die laat zien dat er een manier is, het is mogelijk dat verandering door de hele mensheid heen rimpelt en die begint met een enkele gedachte. Als eenmaal die gedachte geplant is en daarna groeit, dan verzamelen jullie je er omheen en scheppen precies wat die gedachte is. Interessant proces. Wij dachten niet op die manier, maar jullie deden dat beslist wel. Veel van wat jullie overkomt werd door jezelf verborgen en dat is dat jullie god zijn – verborgen ook dat jullie feitelijk scheppen wat je voor je ziet. Waarom? Dat is de grootste vraag. Waarom zou god een spel spelen op die manier? Waarom zou god verstoppertje spelen met zichzelf?
De groeiende god.
De simpele reden is dat ook god evolueert. Jullie denken aan jezelf of je stelt jezelf een plaatje als god of het hoger wezen voor, als een stationair voorwerp, en wij zeggen jullie dat dit niet zo is. Jullie laten juist nu god groeien, in deze ruimte. Daarom kwamen jullie vroeg binnen om de grenzen weg te duwen, dat is een deel van de reden dat jullie hier zijn. Alle informatie die jullie verzamelen op je prachtige reis in dit stoffelijke lichaam is gebruikt om god te evolueren, om god te laten groeien, zoals je wilt. De collectieve vibratie van jullie allemaal is die energie waarnaar jullie verwijzen wat god is, als dat anker. Jullie hebben veel meer effect dan je ooit zult weten, omdat dit deels altijd voor jullie zal zijn verborgen. Het is de manier waarop jullie de energetische structuur hebben ontworpen voor deze reis. Jullie kunnen deze ideeën horen en je kunt bekrachtigd worden door veel gedachten of energie om je heen, maar om dat naar buiten te brengen en dat te gebruiken dat is een evolutionair proces. Dit wordt iedere dag gedaan en het wordt op individuele basis gedaan, dus vragen we jullie om je veranderingen te documenteren. Deel zaken die met je gebeuren. Velen hebben een verhaal te vertellen waar je op dit moment nog niet eens bewust van bent, maar het zal heel spoedig duidelijk worden.
Eerder bij deze uitzending… vroeg iemand over de mensen die voor jullie achter bleven om naar Aarde te komen. We zijn zo trots op jullie! Jullie hebben geen idee van hoe trots jullie hen maken zelfs met je fouten, zelfs als je je alleen voelt, verloren voelt of pijn hebt, hoe jullie dan ook denken dat het je fout is. Lieve mensen, jullie zijn hier deels om pijn te voelen, want pijn is waar veel van jullie schoonheid vandaan komt. Beoordeel dit niet als goed of slecht. Ga gewoon door die ervaring heen als een fiere spirit die een stoffelijk, menselijk lichaam draagt. Maar weet dat iedere keer als je glimlacht, dat die spirit er een beetje uitlekt. Jullie veranderen de mens waar je tegen lacht, de mens die jullie licht ontvangt, omdat je hen herinnert aan Thuis en aan een deel van zichzelf. Daarvoor zijn jullie hier om dat te doen. Daarom wendt god voor om afgescheiden te zijn van zichzelf, daar gaat deze explosie over. God groeit en jullie zijn de tuinmannen. Jullie doen een geweldig werk. Ga door met je buitengewone werk.
Weet dat wij altijd met jullie zijn. Denk en wij zitten op je schouders. Vraag en je krijgt antwoord. Je moet nog wel beslissen of dat antwoord bij je past, maar we zeggen je dat jullie allemaal een directe verbinding hebben met iedereen. Wij zitten in jullie hart en jullie in het onze. We danken jullie hiervoor.
Het is met de grootste eer dat we jullie achterlaten met drie kleine aandenkens.
Behandel elkaar met de grootste eerbied
Koester elkaar bij elke kans die je krijgt.
Speel goed samen.
The group

Geen opmerkingen:

Een reactie posten