dinsdag 31 mei 2011

Acturian Group - 30 mei 2011


Arcturian Group, May 30, 2011


Vertaling: Winny

Gegroet lieve mensen. Wij zijn hier opnieuw om jullie te vertellen van het grote licht dat we steeds krachtiger zien worden op jullie aarde. Jullie doen een goed werk om licht in het duister van oude energie te brengen. Het kan misschien lijken alsof er niets veranderd wordt, alsof de wereld in plaats daarvan erger wordt door al die chaos die jullie zien, maar we kunnen je verzekeren dat de chaos deel is van het reinigende en opruimende proces.

Het is tijd voor velen om hun prioriteiten te her-evalueren en om verder te gaan. Iedereen wordt in deze tijd die gelegenheid gegeven om te veranderen; om de starre manieren van zien, zijn en doen te veranderen en om in het proces zichzelf te bevrijden van het oude denken, het oude geloof dat hen vasthield in de slavernij van “dat is wat we altijd gedaan hebben, dus zo moet het gedaan worden.”

Velen van hen die alles verloren hebben ervaren nu een leegte. Ze hebben alles verloren waar ze afhankelijk van waren om zichzelf en hun leven mee te omschrijven en nu merken ze dat ze rondzweven in een ruimte van “nietsheid” – een psychologische leegte. Het menselijke denken heeft een moeilijke tijd om deze leegte in te schatten omdat het denken werkt met wat het weet. Jullie noemen dit schrik, of shock of schok en dat is het ook; de schok om plotseling te ontdekken dat alles wat je vasthield als definitie van wie je bent, plotseling is veranderd of verdwenen. Zij die hun voordeel doen met deze ervaringen om te groeien en te evolueren zullen rijkelijk worden beloond door een sprong in diepere en meer ware staten van bewustzijn. Zij die eenvoudig aan het oude vasthouden en al hun inspanningen zetten op het re-creëren van precies zoals ze altijd geweest zijn, zullen merken dat dit niet zo werkt als ze hoopten. Men kan niet teruggaan, het zijn geen stoffelijke ervaringen, maar spirituele. Jullie klimmen als individuen omhoog en in groepen. Gebeurtenissen kunnen akelig zijn maar dit is de enige manier waarop veel mensen kunnen leren hun denken en wat ze geloven kunnen veranderen. Alles zit op koers. Stuur wit licht naar geliefden die in shock zijn door zo veel te verliezen omdat het Licht alle kleuren en energieën in zich bevat van healing en dat verandert in wat nodig is voor ieder mens.

We gaan door met zeggen dat jullie goed werk doen ondanks hoe het soms schijnt te zijn, en we zeggen erbij dat jullie spoedig zullen zien dat wij verschijnen. Tijd komt dichterbij voor de onthulling van veel Galactische Groepen die klaar staan om de aarde stoffelijk maar ook spiritueel te helpen opstijgen (ascenderen). Velen van jullie zien en kennen ons maar er zijn ook veel mensen die met grote ontkenning en angst hierop zullen reageren. Als jullie diegenen die niet in ons geloven, rustig kunnen helpen om minstens een idee te krijgen van dat er goedwillende wezens kunnen zijn van andere planeten, dan zal dit een zaadje in hen leggen en als er onthulling is, zullen ze niet zo erg angstig worden. De duistere elementen zijn nog steeds aan het werk om vrees bij jullie te veroorzaken wat betreft de aanwezigheid van mensen van andere planeten.

Wij zeggen jullie lieve mensen dat jullie spoedig meer aardeveranderingen zullen zien die een noodzakelijk onderdeel zijn van Gaia’s ascentie proces. Zij probeert om druk vrij te maken in gebieden die makkelijker moeten meestromen met de heilige energieën die zij binnen brengt.

Er zijn veel nieuwe energieën die in deze tijd naar de Aarde stromen; hoog frequente energieën die resoneren met licht en liefde, energieën die zich nog nooit vóór deze tijd op aarde hebben kunnen uitdrukken vanwege de dichtheid van de aarde. Deze nieuwe energieën helpen om zelfs de meest on-ontwikkelde staten van bewustzijn te doen ontwaken krachtens hun hoog resonerende lichtfrequenties. Terwijl om die mens heen energie stroomt, lost die en tilt die deze dichtere energieën op die aanwezig zijn in het energieveld van het individu door de aard van Licht om te verlichten. Nieuwe ideeën en informatie komen nu naar veel mensen toe en zijn niet gewoon vàn die individuen zoals ze denken, maar komen nu uit de hogere rijken mee op deze nieuwe stroming van lichtenergie. Deze nieuwe frequenties konden tot nu toe niet in de zware drie dimensionale energie binnen komen. De meeste mensen kunnen de dingen waarover we spreken niet zien, maar kunnen ze wel voelen, dus wees open en besef dat het Licht nu nieuwe ideeën en nieuwe manieren van leven in de wereld manifesteert. Dit is evolutie lieve mensen, en hoe meer licht er binnenkomt, hoe hogere en betere manieren zich kunnen manifesteren. Hou het pad open, er komt nog meer, want Genade is oneindig. Dat is wat wij zien.

Eer de schijnbaar radicale veranderingen in jullie eigen denken; wees open en wijs ze niet af als niets. Velen zijn zo bang om los te laten wat hen geleerd is en wat ze geloofden vanuit hun jeugd en toch merken ze nu geleid te worden om zich te openen naar een dieper, een ander, totaal nieuw bewustzijn. Dit is evolutie, lieve mensen. Evolutie is niet iets dat eonen geleden gebeurde en uitgewerkt is; jullie beginnen er nog maar net mee. Het heeft de mensheid veel tijd gekost om hier te komen vanwaar ze nu naar hogere frequenties kan opgaan die al beschikbaar zijn voor veel mensen op andere planeten. We kunnen niet genoeg het belang benadrukken om alle oude en starre concepten en geloofjes los te laten die niet langer resoneren met jullie, ondanks wat jullie ook voor vooroordelen of kritiek kunt krijgen van degenen om jullie heen die nog steeds vast zitten in diezelfde starre geloofstelsels (of in wat ze denken) 

Dit is een van de doelstellingen van die dramatische weerspatronen; deze gebeurtenissen dienen om starheid weg te halen en werken om een ingang te forceren naar het nieuwe. Met nieuw bedoelen we niet alles wat anders is dan oude manieren; families, vrienden, huisdieren en de individuele keuzes waar iemand van geniet, maar bedoelen we nieuw in termen van het beleven van die dingen vanuit een niveau van waarheid en besef. Hogere manieren van zien, weten en geloven zijn gebaseerd op de verwerkelijking van de Eenheid van alle leven die zich dan manifesteert als ongeconditioneerde liefde en medeleven. Starheid, doctrine, structuur en de bijbehorende regels zijn geen deel van het Goddelijke; deze zaken zijn interpretaties van waarheid van de mens, gebaseerd op niet ontwikkelde concepten en denken over waarheid. 

Alles dat werkelijk is stroomt met liefdevolle energie en met een rustige gang van vrede, liefde en licht. Alles draagt een frequentie, alles is energie. In de hogere rijken vibreren muziek, kleuren en geluiden met vloeiende, vredige en prachtige energie. Zoveel van wat onder het kopje muziek staat op aarde is ruw en niet opheffend. De energie van alles kan in de hogere frequenties stromen van licht en liefde (wat dichter staat bij de Bron energie), of afzakken naar de lagere, langzamere en zwaardere frequenties, wat het verhaal is van aarde en van de mensheid op hun reis naar verlichting. Jullie als bevolking, gaan nu opnieuw omhoog nadat jullie in zeer zware, dichte energie zijn geweest.

Jullie doen een fijn werk zelfs als dat niet zo lijkt. Als een mens eenmaal kiest om spiritueel te evolueren, dan “verlaat de trein het station”. De hele mensheid voelt het nieuwe, zelfs als sommigen hier makkelijker dan anderen op reageren. Ieder van jullie die dit leest heeft er voor gekozen om in deze machtige tijd op aarde te zijn en zelfs als jullie je dat niet realiseren: jullie gaan op het doel af. Wees nooit bang voor verschijningen want de waarheid is dat niets jullie ooit kan afscheiden van je eigen Goddelijke Zelfzijn of dit nu op Aarde is of niet. Rust daarin. 

We are the Arcturian Group. 5/30/11 
Wij zijn de Arcturische Groep

Geen opmerkingen:

Een reactie posten