woensdag 1 juni 2011

Ruth Ryden - juni 2011

     Nieuwsbrief no 105 van Ruth Ryden en de Meesters van Licht juni 2011
Vertaling: winny
Ruth:
De vreselijke tornado’s van de maand mei hebben ons allemaal veel verdriet gebracht vanwege allen die familieleden, hun huis en persoonlijke bezittingen heeft verloren in enkele minuten van verwoestende windhozen. Ons hart gaat naar hen uit en naar de vele mensen die hun huis en bezittingen verloor in de overstromingen van de rivier. De atmosferische onregelmatigheden die we beleven komen nu meestal zonder waarschuwing en wat er de komende maanden en jaren gebeurt kan niet geheel worden voorspeld, zelfs niet door de spirituele wezens die ons monitoren terwijl de positie van de Aarde en de frequenties ieder uur veranderen. Het is nu aan ons om alert te blijven en om op alles voorbereid te zijn. Onze families hier gaat het goed, alleen is er hier en daar koude zomer kou, samen met seizoensallergieën. Tuinen doen het goed dit jaar – dat kunnen de hogere frequenties zijn! Ik wenste dat ik jullie in het hele land het prachtige Arizona weer kon sturen. Houd vol iedereen – denk eraan om je innerlijke sterkte en liefde door te laten stralen!
*******************************
Meesters, wat willen jullie ons deze maand vertellen? Er gaat zoveel droefheid over de hele wereld, en de aarde die meer transformaties ondergaat.
MEESTERS: Hou je hoed op – juni komt eraan! Vanaf de top van de wereld tot aan de verre reikwijdtes van Antartica zullen atmosferische frequenties over de Aarde stromen en resulteren in geweldige en traumatische veranderingen en het maakt niet uit waar jullie wonen. Deze maand en de rest van de maanden van dit jaar zullen geschiedenis maken. Niet alleen geweldige stormen enz, maar veranderingen die jullie planeet nieuw land zal geven, nieuwe velden die eens droog waren zullen nu gevuld worden met nieuwe bladplanten, klaar om bebouwd te worden. Woestijnen die in eeuwen met zand gevuld werden, zullen veranderen en laten ondergrondse wateren opnieuw omhoog siepelen tot in nieuwe rivieren en meren. Waar het land breekt door grote aardbevingen zullen nieuw landen en rivieren verschijnen. Overstromingen door de smeltende gletsjers zullen water brengen en naar landen slibben die overwerkt waren en onvruchtbaar werden, en dat zal resulteren in goed nieuw bouwland voor alle landen. Zelfs in de landen van het Midden Oosten waar kleine stammen van plek naar plek moesten verhuizen om voedsel en water te vinden zullen ze spoedig nieuwe bronnen en vruchtbare valleien vinden. Dit is geen tijd van verwoesting maar een tijd van schepping en vernieuwing voor planeet Aarde. Terwijl jullie moeilijke dagen van gevaarlijke tornado’s, aardbevingen en overstromingen moesten ervaren, wees ook nu voorbereid zo goed als jullie kunnen, gebruik je innerlijke kracht en wijsheid om op jezelf te passen en op wat jullie bezitten. Weet dat de toekomst gecreëerd wordt, niet geëindigd wordt.
Het spijt ons te zeggen dat we meer sporen van vernielingen door tornado’s zien die deze maand langs het Noord Amerikaanse continent trekken. De gebieden die getroffen kunnen worden zitten verder noordwaarts in Canada en in landen die naar beneden gaan bij de Golf van Mexico. De atmosfeer om de wereld heen gaat snel in nieuwe stromingen die constant regenval zullen betekenen en winden en orkanen scheppen die opeens zullen ontstaan en schijnbaar zonder de natuurlijke waarschuwingen die jullie altijd kenden. De wateren van de oceaan zullen machtig worden opgestuwd en zullen stortvloeden van water, door winden opgeduwd, naar de kusten van veel landen sturen. Azië zal deze woeste aanval ook voelen evenals de continenten die hen omringen Deze weersvoorspelling reikt tot in de volgende vijf maanden. Windstormen en tornado’s zullen op plaatsen gevoeld worden die ze eerder niet kenden.
Ja, de aarde is aan het bewegen en her-maakt haar contouren; enige landen zullen wat dalen, en sommige heuvels zullen bergen beginnen te creëren. Bergen over de hele aarde heen zullen gaan schudden, oprijzen en wegvallen als de korst deze kant uitgaat en dan naar de andere. Bergbeklimmers zouden moeten wachten op een volgend jaar voordat ze plannen maken om de verlokkende hoogtes te beklimmen. Aardbevingen langs de Ring van Vuur zullen deze maand gaan toenemen, velen voorspellen weer een enorme aardbeving op de Japanse eilanden en dit is zeer waarschijnlijk, maar we zien daar de stralingsproblemen als nog veel gevaarlijker zijn. Sterke winden blazen over de kapotte atoom centrales en zullen straling verder het binnenland insturen en dat moet in overweging worden genomen. De eilanden van de Oeral en Alaska zitten nu al in een bevende toestand, de mogelijkheid van sterke bevingen zijn aanstaande. Bevingen langs de kanten van Centraal Amerika en Zuid Amerika zullen zeker bepaalde zware verwoesting brengen in deze maand juni of in juli. Zelfs wordt gezien dat de enorme eilanden van de Zuidpool (Antartic) gaan scheuren en van hun plaats verschuiven.
Er is toenemende bezorgdheid dat de Madrid breuklijn in midden Amerika rijp is voor een enorme aardbeving. Deze breuklijn is feitelijk een naad tussen twee continentale platen die vele eeuwen geleden te samen kwamen. Het wordt nu onaangenaam omdat de platen worden bestormd door de bewegingen in de aarde en ook door de hevige hoeveelheid water die in deze tijd langs de Mississippi rivier naar beneden stroomt. De waarschijnlijkheid van aardbevingen langs twee kanen van de breuklijn wordt heel wel mogelijk of deze maand of in juli. Daarna, als de rivier wegzakt zal de breuklijn rustig worden, minstens enkele jaren. We zien dit zich openen en dat nieuwe rivieren worden geschapen die in de komende jaren in de Golf gaan stromen.
Wij zien deze maand veel aardbevingen gebeuren in het Midden Oosten omdat de onderliggende platen beginnen te verschuiven. De geweldige frequenties die geschapen worden door boosheid en opstanden in deze landen dragen natuurlijk ook bij aan de aarde onder hun voeten. In sommige gevallen zullen de beangstigende omstandigheden de mensen samen brengen in plaats van hen apart te scheuren. Er zijn altijd redenen voor grote rampen die de mensheid nooit zal kunnen begrijpen.
Ga deze maand in een staat van voorbereiding binnen, voor weersafwijkingen en voor de prachtige zonnige dagen en briesjes van het seizoen in de noordelijke hemisfeer en voor de koele winden en seizoensveranderingen in de zuidelijke hemisfeer die verwelkomd zullen worden. Aardebewegingen van “down under” (Australië) zullen afnemen en dit zal voor hen een goede maand juni worden.
Begroet iedere nieuwe situatie met het weten, de wijsheid en kracht die jullie allemaal van binnen hebben. Velen van jullie verhuizen naar nieuwe woningen, nieuw land als je daar naar toe geleid wordt, en dat is goed. Als je voelt dat je moet blijven zitten, doe dat dan; volg je innerlijke leiding – die is er voor jullie. Kijk uit naar veranderingen terwijl jullie die gemaakt zien worden, omdat een nieuwe wereld wordt uitgevonden.
God zegene jullie allen, jullie zijn onze dierbaarste kinderen.

*********************************

Geen opmerkingen:

Een reactie posten