zondag 5 juni 2011

AA Michael - Ronna Herman (31 mei 2011)


Boodschap van Aartsengel Michaël op 31 mei ‘11
HOUD DE SLEUTEL VAST VAN JE EIGEN PRACHT”
Doorgegeven door Ronna Herman

Vertaling: Winny

Geliefde meesters, vergeet nooit dat angst je kracht afpakt. Angst en vrees zullen een gevangenis scheppen van onhandigheid en traagheid. Om de massa bevolking te beheersen hoef je alleen maar hen af te stemmen op de beperkende frequenties van de lagere dimensies in een staat van angst, wat verzekert dat ze uit evenwicht en ineffectief blijven. Maya, of de grote illusie, is de verschijning van dingen zoals je ze waarneemt, niet zoals ze werkelijk zijn. Er zijn massale en machtige mentale, emotionele en etherische gedachtevormen in de astrale lagen van bewustzijn. De massa’s worden voornamelijk geregeerd door emoties en door bekrompen, mentale levensopvattingen. Het brede spectrum van liefde en angst houdt de mensheid af van het evenwicht net als een slinger van populair geloof heen en weer gaat overeenkomstig de meest invloedrijke theorieën of informatie van die tijd. De massa’s die opgesloten zitten in het duister van de tempel (ook slaap)van het stoffelijk voertuig, worden gewelddadiger als ze ontwaken voor de innerlijke drang naar vrijheid en als de hogere golflengtes van Licht langzaam beginnen in hun bewustzijn te infiltreren.
Mijn moedige krijgers van het Licht, de beste manier om niet door deze machtige, indringende gedachtevormen te worden beïnvloed is om je verbinding met je Ziel/Hoger Zelf te versterken en te handhaven. Nu als nooit eerder, moeten jullie, STERREZAAD EN WERELD DIENAREN, standvastig blijven en constant trachten te leven en te functioneren van binnenuit jullie HEILIGE HARTCENTRUM, wat jullie CENTRUM VAN KRACHT/MACHT is. Jullie wordt een gelegenheid gegeven om je pas verdiende spirituele talenten te testen terwijl je leert gebruik te maken van de kwaliteiten, deugden en vermogens van de hoger dimensionale omgeving waar jullie nu toegang toe hebben en die je integreert. Elk hoger dimensionaal sub niveau dat je wint geeft toegang tot verbrede informatie en ontwikkelde talenten en vermogens, en die zullen je kracht vergroten voor de problemen en testen van de evolutionaire verandering, met gemak en genade. Jullie vermogen om gefocust te blijven en gecentreerd op het PAD zal buitengewoon groeien terwijl jullie God-bewustzijn toeneemt.
Jullie zitten in het proces om spirituele gevoeligheid en afstemming te ontwikkelen waarbij je bewustzijn zich zal verbreden om een steeds wijder wordende stralingscirkel in te sluiten. Langzamerhand zullen jullie afgestemd worden op en vanaf een hoger voordeliger punt kunnen observeren wat er steeds aan het gebeuren is – wat er plaats vindt in alle drie stoffelijke werkelijkheden op het zelfde moment – mentaal, emotioneel en bij welk spiritueel niveau je ook bent aangepast. Jullie moeten steeds alert zijn op de fluisteringen van jullie Ziel Zelf en ook zijn afgestemd op de stem van inspiratie van jullie hemelse leraren en gidsen. Jullie moeten gewend raken aan de stilte in je innerlijke en uiterlijke werelden. Het is ook vitaal dat jullie je gevoeligheid/afstemming ontwikkelen voor de innerlijke stem van de meester met wie je werkt. Als je eenmaal van het constante gebabbel van geest en ego meester bent geworden, zul je klaar zijn om in het aura te wonen van een meester leraar, en het Licht van je Ziel zal uitstromen in de wereld.
Groepsbewustzijn is een belangrijk facet van Zelfmeesterschap. Het is belangrijk dat je de wens ontwikkelt om te dienen en om je individuele wensen te onderwerpen ten goede van de groep. Jullie Ziel en Hoger Zelf bieden de meest juiste leiding en instructies betreffende de beste manier om Zelf meesterschap te verkrijgen en hoe jullie je aardse opdracht vervult. Terwijl je een intieme relatie ontwikkelt met deze Lichtere facetten van het Zelf, zul je langzamerhand groter Ziel bewustzijn ontwikkelen, en nieuwe velden van gelegenheid zullen zich ontvouwen. Je moet aspiraties van de innerlijke wereld met jullie daden in de buitenste wereld in balans brengen. Jullie moeten je eigen uniekheid ontdekken en streven naar het beste dat voor JOU mogelijk is.
Het bewustzijn naar binnen keren is een reis van ware Zelf ontdekking. Jullie door God gegeven vermogens van wilskracht, creativiteit en inspiratie samen met de brandstof om alle goede dingen te scheppen zijn opgeslagen in je Heilig Denken en Heilig Hart. Jullie hebben de sleutel tot je eigen pracht. Jullie moeten bewust tappen uit je innerlijke vermogens en de wijsheid van je Heilig Denken praktisch gaan gebruiken. Jullie moeten je Goddelijke Wil gebruiken om in je GodsKracht te stappen. Door dit te doen, zullen jullie steeds diepere niveaus van Zelf- en Kosmisch gewaar zijn verkrijgen.
Vraag: Zoals je weet, maakt de nucleaire straling de mensen over de hele wereld angstig, laat staan de Japanse bevolking. Ik vroeg me af of er een manier is om jezelf of je omgeving te beschermen tegen de straling? Als AE Michaël ons wat inzicht kan geven en leiding, zou dit prachtig zijn.” H.O. Tokyo, Japan.
AARTSENGEL MICHAEL: JULLIE MOETEN EEN MAGNETISCH CENTRUM WORDEN VOOR HET LICHT. DIT IS DE VOORNAAMSTE PRIORITEIT VOOR DEGENEN VAN JULLIE DIE WERELD DIENAREN WILLEN WORDEN.
Het is tijd voor jullie, STERRENZAAD om de volle inhoud te integreren van kwaliteiten, deugden en talenten van het Gods-bewustzijn voor deze galaxy. Jullie zijn al een heel lange tijd voorbereid en een veelvoud van jullie is klaar om voorop te gaan en de maximum hoeveelheid van Schepper Licht op te eisen dat jullie stoffelijk lichaam kan vasthouden. Jullie Diamanten Kern God Cel laait schitterend op en de straling van jullie auraveld en jullie invloed breiden zich snel uit. Velen van jullie hebben bijna het maximum niveau bereikt van Licht frequenties die je kunt bevatten en blijven nog steeds op het aardse plan. Een Goddelijke Dispensatie is gevestigd zodat ontwikkelde spirituele leiders bij de massa’s zullen blijven om stralende voorbeelden te zijn om hun Licht en wijsheid te verspreiden, maar ook om hoop en bemoediging te geven aan degenen die proberen wakker te worden en om hun GodsKracht te herclaimen. In het verleden trokken de meesters zich terug uit het openbare zicht en gingen met hun missie verder van achter de schermen, want zij die klaar waren om de roep te beantwoorden en die de moeilijke reis begonnen van Ziel ontwaking, waren zeldzaam.
We moedigen jullie aan om de wil, kracht, bescherming en initiatief van de EERSTE STRAAL VAN GOD jullie te laten inspireren en te motiveren. We vragen jullie liefde, medeleven, verlichting en wijsheid van de TWEEDE STRAAL VAN GOD uit te stralen, terwijl je de kwaliteiten, attributen en deugden van de DERDE STRAAL VAN GOD, opnemen, samen met de wens om een bedreven mede-schepper te worden in harmonie met de Goddelijke Wil van onze Vader/Moeder God. Het is van vitaal belang dat jullie je bestaan overlichten met de prachtige Violette Vlam van de ZEVENDE STRAAL. Zie deze oplaaien van onder je voeten en je totaal omhullen in het Goddelijke Vuur van transmutatie, en dat zal je de kwaliteit van energie laten veranderen met je wil. Word een magnetisch centrum voor Spirit zodat het wonderbaarlijke geschenk van Liefde/Licht vanuit de hartskern van de Opperste Schepper door jullie heen mag stralen de wereld in.
Wees je er bewust van dat er beperkte toegang is tot de kracht en de magische transformatieve eigenschappen van de Violette Vlam in de balans van dualiteit van de lagere dimensionale omgeving. Maar als je een niveau bereikt van harmonieuze trillingspatronen die je afstemmen op de midden-vierde dimensie en hoger, zul je volledig toegang hebben tot de Goddelijke alchemie van de Violette Vlam en zul je ook het vermogen hebben om de Adamantine Partikels van Schepper Bewustzijn tevoorschijn te halen. Terwijl je leeft in de lagere dimensies van beperking en chaos, is het bijna onmogelijk om voortdurend ongeconditioneerde liefde vanuit je hart centrum uit te stralen. Zoals jullie hebben geleerd moeten de Schepper Partikels van leven worden geactiveerd via jullie altruïstische, liefdevolle intentie. Wees je er bewust van geliefden, dat voor jullie bij ieder hoger niveau van God Licht dat je bereikt, de kracht van de Violette Vlam en de kwantiteit van de Witte Vuur Partikels van Schepping die voor je beschikbaar zijn, buitengewoon toenemen.
De Violette Vlam bestaat uit de iriserende blauwe vlam van onze Vader God’s Goddelijke attributen: Wil, Kracht, Bedoeling en de iriserende Roze Vlam van onze Moeder God’s Goddelijke attributen: Liefde, Compassie, Verlichting en Wijsheid. Samen scheppen deze twee stralende kleuren een iriserende Violette Vlam die een van de Powers is van de “IK BEN” die geschonken werd aan de mensheid. Maar, die moet worden opgeroepen om zijn transformatieve krachten te activeren. De Heilige Violette Vlam is zuivere Goddelijke Energie, een integraal component van de Adamantine Partikels van Schepper Licht/Liefde.
Jullie moeten je realiseren hoe belangrijk het is om het grootste deel van je zelf-gecreëerde, dis-harmoniërende energie op te ruimen. Dan moet je constant je Energie Veld bekijken zodat je het maximum aan Adamantine Partikels van Licht kunt integreren en toegang krijgt tot de volle kracht van de transformerende Violette Vlam. Jullie moeten een behoorlijk helder en gefocust denken hebben zonder misvormde trillingspatronen om je heen hebben om je scheppingen te verstoren. Jullie moeten een helder, standvastige instroming zoeken van Schepper Energie en je moet deze brandstof van Schepping activeren met je altruïstische, liefdevolle bedoeling. Daarna moeten jullie je kern/zaad gedachten sterk, zuiver en gefocust zenden met een Oneindige Symbool straal van Licht.
Jullie, het STERRENZAAD hebben nu grotere en grotere hoeveelheden Kosmische Levens Kracht Energie, Adamantine Partikels van Licht, voor jullie beschikbaar. Voor degenen van jullie die toegang hebben verkregen, en overeen stemmen met de frequenties van de midden-vierde dimensie en hoger, het is tijd voor jullie om volledig gebruik te maken van jullie co-creatieve gaven. Jullie zijn degenen die de mogelijkheid hebben om een veiligheidsnet van Licht om jullie zelf te scheppen, die na een tijd zich zal vergroten tot het opnemen van steeds wijder worden cirkels van Licht bescherming in de hele wereld. De Adamantine Partikels van Licht bevatten de magische formule die de gevaarlijke afval en giftige chemtrails kunnen neutraliseren en die bescherming geeft aan degenen van jullie die resoneren met de hogere frequenties van Licht.
Jullie moeten ook stevig gegrond zijn op de Aarde als je hoger en hoger reikt in de verfijnde dimensies van uitdrukking, en het is van groot belang voor jullie stoffelijk welzijn dat je leert je energie roosterstelsel (dat je aurisch veld wordt genoemd of je Adam/Eve Kadmon, volmaakte lichaam van Licht) in evenwicht te brengen en te harmoniseren. Je kunt zo veel Essentie trekken uit de Goddelijkheid als je kunt bevatten, maar, nadat je het geïntegreerd hebt wat je persoonlijk nodig hebt, moet je het restant doorsturen in de wereld van de vorm. Jullie kunnen Gods Licht niet hamsteren, lieve mensen; het is bedoeld om gebruikt te worden en om ten gunste van allen te delen.
Jullie moeten begrijpen dat er velen zijn die, door de keuze van de bestemming, zullen kiezen om de Aarde te verlaten en door te gaan met hun Reis van Spirit in andere rijken van ervaring. Jullie kunnen niet “god” spelen en vergeet dus nooit dat jullie altijd moeten vragen om het grootste goed voor allen. We hebben jullie gevraagd om te pogen je denken te veranderen over dood. Velen van jullie hebben het besef gekregen dat het leven op Aarde alleen maar een kort bestaan is in de rijken van de materie. Als jullie huidige aardse ervaring gaat eindigen, zullen jullie terugkeren naar je ware status in de hogere rijken van God-bewustzijn. We bedoelen hier niet mee het verkleinen van pijn en verdriet door een geliefde te verliezen. Maar, als jullie eenmaal hopelijk een glimp krijgen van wat de toekomst in petto houdt voor de hele mensheid, zal het jullie helpen om een pijnlijke ervaring te overstijgen door een geliefd mens te verliezen zodat jullie mogen Terugkeren naar het Centrum en ons jullie laten troosten. Iedere Ziel zal geëerd worden voor de keuzen die zij maakt betreffende de toekomst. Zij die het Pad van Licht niet kiezen in dit leven zullen dat zeker doen, ergens in de toekomst. Denk eraan dat we gezegd hebben: “Jullie hebben het geschenk gekregen van de Vrije Wil; maar jullie uiteindelijke bestemming is al verzekerd. Alle Zielen zullen terugkeren naar het Licht, ieder op zijn/haar eigen tijd.”
Lieve mensen, als jullie willen, kun je voor je gaat slapen, in je persoonlijk Piramide van Licht gaan. Smelt samen met je Etherisch Replica, die de trillingsfrequenties bevat van het volgende niveau van je Hoger Zelf. Roep de Violette Vlam op en zeg tegen jezelf:
IK LAAT HIERBIJ DE OORZAAK, KERN EN HERINNERING EN INDRUK LOS VAN ALLE DISHARMONISCHE ENERGIE DIE IK GESCHAPEN HEB, IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST, IN DEZE OF IN EEN ANDERE REALITEIT, ZO ZIJ HET EN ZO IS HET!
IK ZIE DE VIOLETTE VLAM OPLAAIEN VAN BENEDEN ONDER MIJN VOETEN (EN ROND MIJN LICHAAM ALS IK LIG, ) IK ZIE DE VIOLETTE VLAM MIJ BADEN IN ZIJN TRANSFORMEREND LICHT DOOR MIJN HELE LICHAAMSVORM HEEN TOT IN DE MEEST INNERLIJKE KERN, EN DAN DOOR MIJN INTENTIE, VIA DE ONEINDIGE ADEM ZEND IK DE VIOLETTE VLAM NAAR BENEDEN IN DE KRISTALLIJNEN GROTTEN IN DE AARDE, DIE DE EEUWIGE VIOLETTE VLAMMEN BEVATTEN, IK ZIE DIT HEILIGE VUUR ZICH DOOR DE LABYRINTEN VERSPREIDEN DIE DE AARDE OMGEVEN EN TEN SLOTTE IN HET HARTCENTRUM OF KERN VAN DE AARDE GAAN.
ALS IK DE VIOLETTE VLAM OPROEP ZAL DEZE VAN BOVEN AF NAAR BENEDEN STRALEN IN MIJN KRACHTVELD EN HIJ ZAL OMHOOG LAAIEN VANAF ONDER MIJN VOETEN, TERWIJL HIJ EEN WERVELWIND CREËERT VAN LEVEND LICHT OM MIJ HEEN.
Jullie moeten een heldere instroom van Schepper energie zoeken en jullie moeten de brandstof van Schepping activeren met je onbaatzuchtige, liefdevolle intentie. Jullie moeten dan je kern/zaad gedachten uitzenden, sterk, zuiver en gefocust op een Oneindige Symbool straal van Licht. Alle energie, positief of negatief, straalt uit vanaf jullie Zonne Krachtcentrum in een Oneindig Symbool en dat wordt uiteindelijk naar jullie teruggekeerd in dezelfde vibraties.
Mijn moedige mensen, het is vitaal belangrijk dat jullie je spirituele harnas versterken met de kwaliteiten en deugden van de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Power - integriteit, waarde, waarheid en standvastigheid, als we samen gaan als Wereld Dienaren. Ik doe de belofte de weg te leiden en ik zal jullie beschermen tot aan de grenzen die de universele wet toestaat. Als Wereld Dienaren onder de leiding van de Kosmische Raad van Licht, kunnen we samen niet falen. In jullie, vinden wij ons behagen.
IK BEN Aartsengel Michaël.
Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten