donderdag 23 juni 2011

Steve Beckow in gesprek met AEngel Michaël via Linda Dillon

   
Michael_by_Inertiak

Steve Beckow in gesprek met AEngel Michaël  
via Linda Dillon


16 juni 2011

Vertaling: Winny
Dit is een transcript van een deel van mijn reading met AE Michaël op 16 juni 2011, via Linda Dallon
Dit is het deel dat gaat over de diverse overwegingen rond Disclosure(Onthulling). AEM is erg voorzichtig in het verschil maken tussen Disclosure, Decloaking en Eerste Contact. Hij geeft ons overwegingen die de spirituele hiërarchie en de galactici (de Stellars) hebben over de zaken die gaan over Disclosure.
Niet vaak hebben we de gelegenheid om vragen te stellen en om grondig over een zaak te praten. Gewoonlijk moeten we accepteren wat er wel of niet gezegd wordt. Dus de gelegenheid om in detail over deze zaken te gaan is iets dat ik heel erg waardeer.
Jullie merken dat het niet AE Michaël was die onwillig was om de datum aan te halen. Ik ben bang dat ik dat was. Maar het gaat gauw gebeuren.
----------------------------------------------------------
Aartsengel Michaël: Gegroet. Ik ben Michaël.
Steve: Gegroet Lord/Heer. Dank dat u gekomen bent.
AEM: Genoegen is aan mijn kant. Het is een genoegen om te worden uitgenodigd. En ook is het een genoegen, dierbaar hart, om me vandaag bij velen te voegen [hij bedoelde mijn gidsen] en ik spreek tegen jouw hart, je geest en tegen je binnenste kern en je wezen.
Ja, het is een tijd van verbergen en er zijn mensen die nog steeds voor chaos kiezen. [waarschijnlijk wees hij op mijn conversatie met Linda Dillon, voordat we begonnen, over hockeyfans die in Vancouver in oproer waren] Maar er zijn er velen meer, beste, die het licht gekozen hebben, die het pad van liefde en eenheid en van opengaan kiezen.
Heel vaak weten zij niet wat de keuze om open te gaan betekent. Maar ze weten alleen dat ze het moeten doen, dat ze moe zijn van de oude manier van zijn, dat ze smachten naar een diepere liefde en dat ze vurig verlangen naar een diepere manier van zijn in hun leven dan wat zij dagelijks meemaken.
Er zijn maar weinig mensen in het collectief en op de planeet die gewoon voelen dat ze hier zijn voor geen enkele duidelijke reden, dat ze gewoon hier zijn als een energetisch toeval.
De meeste mensen verlangen er naar te weten wat die reden is en om in staat te zijn om op zo’n manier aan het collectief bij te dragen wat voor hen betekenisvol is, zodat ze aan het eind van hun leven, of dat nu morgen is of hierna over duizend jaar, ze er over na kunnen denken en weten dat zij een verschil uitmaakten.
Iedereen heeft nu niet dat gevoel van verschil aan het eind van hun leven, maar dat komen ze wel te weten als ze eenmaal hier zijn [spiritwereld of Vijfde Dimensie], als ze eenmaal op een ander niveau of in een andere dimensie zijn.
Nu, lieve vriend, je hebt met je hoofd geschud en een deel van je schudt met zijn hoofd en zegt: “Lord, wat is er aan de gang?”
Steve: Ja, inderdaad.
AEM: En een deel van jou heeft zijn hoofd geschud maar op en neer, als een knikken: “Ja, we zijn klaar om te gaan.” We kennen jullie gevoelens en als ik zeg jullie gevoelens, bedoel ik jullie intellect maar ook wat je emotioneel waarneemt. Het kan twee kanten uitgaan. En dat is iets waar we echt nog niet klaar voor waren om in detail te bespreken want het is niet een zaak waarvan we willen dat mensen zich daar meester van maken.
S: Wat bedoelt u Lord, dat: het twee kanten kan uitgaan. Wat is “het”?
AEM: We bedoelen niet dat de verschuiving of de Ascentie of de komst van jullie sterrenbroeders en zusters niet zal gebeuren. Dat is al vastgelegd, als je wilt.
Maar de belofte en de overeenkomst met de sterrenwezens en de raden is dat het op een vredige manier zal gebeuren omdat we anders weer hetzelfde staan te doen in het oude paradigma. Dus werken we ijverig en proberen alles op schema te houden – ons schema niet dat van jullie – om naar voren te brengen wat er nodig is voor de mensheid om deze sprong te maken.
Dus wat ik bedoel is niet òf het zal gebeuren maar een vraag van timing – de menselijke timing.
S: Dus is het mogelijk dat er [op de datum die werd gegeven] geen Disclosure zal zijn. Is dat zo?
AEM: Dat is mogelijk. Het is niet ons besluit. Wij zijn al voorbij het gó-moment gegaan.
S: De goddelijke deadline, Lord? Is dat wat u bedoelt?
AEM: De goddelijke deadline in termen van dat alles op zijn plek zit voor de Sterrenbroeders en zusters om te komen.
S: Bedoelt u Disclosure, de Decloaking of het Eerste Contact, Lord?
AEM: Wij bedoelen Eerse Contact en Disclosure.
S: Dus zijn we de goddelijke deadline al gepasseerd. Goed. Alright.
AEM: Disclosure is iets dat er aan komt. Ik weet wat jij hiermee bedoelt. Maar ik wil ook dat je nadenkt over Disclosure als iets dat in fasen komt. Er is nu al een lange tijd Disclosure aan de gang geweest.
S: Ja.
AEM: Dus waar jij aan denkt is de openbare Disclosure, en dat moet hand in hand gaan, heel nauw samen gaan met het krimpen van de grenzen met Decloaking.
S: Ik weet niet wat u nou zegt, Lord.
AEM: Zodat de krachten eenvoudig naar voren komen en zeggen: “We hebben contact en communicatie en in feite een relatie met jullie sterbroeders en zusters” – dat is Disclosure.
S: Dank u.
AEM: Dat is het begin van wat wij voelen dat een voortdurende conversatie wordt met jullie sterbroeders en zusters maar zeker ook tussen jullie over wat dit betekent.
Het plan is altijd geweest, of het was zo, om eerst een Disclosuretijd te hebben en dan een periode met aanpassing en dan een die we ‘Decloaking’ noemen en dat zijn dan zichtbare waarnemingen en een aanwezigheid van schepen en wezens. De reden waarom wij deze timing gepland hadden, is geweest, en is altijd geweest dat jullie broeders en zusters niet in een situatie van paniek, ontreddering, of van angst willen binnenkomen en zeker niet in een toestand die pogingen zou creëren ter voorkóming of van vergelding. Nou daar zijn jullie je bewust van.
Steve: Ja.
AEM: Dus er is altijd een vooruitlopen geweest over dat er een Disclosure zou zijn en daarna een periode voor de bevolking om zich daarbij aan te passen.
S: Nu is er een boodschap van Sheldan Nidle, een boodschap van Sananda op Lightworkers.org [XX] in [YY] die zegt dat Suzanne Spooner die datum heeft gegeven, weet u waarom iedereen over die datum praat[datum]?
AEM: Omdat dat het plan is.
Steve: Dat is het plan. Okay.
AEM: Dat is het plan.
Steve: En hoe waarschijnlijk is het dat dit plan doorgaat?
AEM: Zoals we er vandaag over spreken, is het op schema.
Steve: Alright.
AEM: Nu waar ik mee was begonnen om tegen je te zeggen was, dat we normaal gedacht hadden dat er een Disclosure zou zijn en daarna zouden er een paar maanden gegeven worden of zelfs weken, en daarna zou er een Decloaking zijn.
S: Ja.
AEM: Wat we vandaag aan je voorstellen is dat de tijdspanne tussen Disclosure en Decloaking – met andere woorden, de zichtbaarheid van schepen – heel waarschijnlijk veel dichterbij elkaar moet liggen omdat er enkele pogingen voor Disclosure op zich hebben laten wachten. Niet dat er veel over is gesproken, want dat is wel zo, maar er is nog geen groen licht gegeven of de keus om het de gehele bevolking te laten weten.
S: Alright.
AEM: Nu is er, zullen we zeggen, een integratieproces geweest met veel van jullie sterbroeders en zusters – meer dan normaal, laten we het zo zeggen – dat aan het eind van mei is begonnen. Dus zijn er al velen die op de grond zijn en in positie zijn. En dat zal helpen. Dat zal enorm veel helpen.
Er is geen kwestie van sabotage. Het gaat ook niet om spioneren, of iets dat je op die manier kunt zien. Denk erover als mensen die naar binnen gaan en de mensen rustig maken nadat er een roofoverval op een bank is geweest. Dit is een therapeutisch team dat de bedoeling heeft om de mensen rustig te maken, ze te bemoedigen, blij en geopend te maken.
S: Dit is dus een team van galactici, is dat juist? (van Stellars?)
AEM: Dat is juist.
S: Dus waar komt dit groene licht vandaan, Lord? Ik weet dat dit een moeilijke vraag is om te beantwoorden omdat er niveaus en niveaus in de hiërarchie zijn. Maar is dit Sanat Kumara die het groene licht zal geven, of Sananda?
AEM: Nee, het is een combinatie maar voornamelijk is het de uiteindelijke beslissing van Sanat Kumara.
S: Alright. Dank u.
AEM: En hij heeft een vreselijk lange tijd gewacht.
S: Ha ha ha . Ik weet zeker dat dit zo is.
AEM: En dus zijn we allemaal verlangend naar dit brengen van de vrede. Dat is de hele bedoeling. Het is de uitbreiding van het menselijke rijk, ja, en hand in hand met de verschuiving van dimensies en bewustzijn, maar het is werkelijk een vrede brengen, een herstel van vrede. En daarom zijn we zo terughoudend geweest om iets te doen dat op een andere manier geïnterpreteerd kan worden.
S: Dat kan ik zien.
AEM: Maar voor zover wat betreft de datum, ja, je hebt het juist en zo voelen velen dat dit de openingsdag is.
S: En als de dingen die op deze datum [gezegd] gebeuren, wat voor… Herinnert u zich toen het niet gebeurde in oktober 2008, of in nov/dec van 2009, toen moesten we heel lang wachten. Gebeurt dat nu weer?
AEM: Nee.
S: Alright, dus als het niet dan [datum] gebeurt dan zal het spoedig daarna gebeuren. Is dat juist?
AEM: Het gaat domweg gebeuren voor het eind van dit jaar.
S: Nou, ik ben er niet zeker van of veel mensen het prettig vinden bij de gedachte van weer een zes maanden wachten. Dat wordt een moeilijke…
AEM: Het is heel onwaarschijnlijk dat het zes maanden zullen worden.
S: Goed.
AEM: Niet omdat wat er gebeurt omdat we observeren en klaar gaan staan, maar omdat we zien dat de menselijke bevolking, in hun innerlijk wezen, en zelfs in hun bewustzijn, klaar zijn. Zij zijn heel erg klaar. En als zij zien… Je hebt tegen dit kanaal vandaag gezegd dat er velen zijn die ontmoedigd zijn [hij doelt op mijn conversatie met Linda over de redenen achter de rellen in Vancouver op 15 juni, na het laatste spel van de Stanley Cup] en die het juk voelen van de last die ze dragen door de financiën of hun omstandigheden van wat ze ook maar doen voor werk, werk dat in ieder geval niet betekenisvol voelt.
Als zij de openingen beginnen te begrijpen die door de landing word geschapen, door de opening en door de coalitie, door de volle deelname van Aarde in het galactische panel, dan zullen ze er met hun hart, hun ziel en hun lichaam in meegaan. Dus het niveau van informatie word gehanteerd op een zeer positieve manier en dat is waar we met mensen voor gewerkt hebben zodat de angst aanzetters {triggers van angst} er gewoon niet zijn.
S: Alright.
AEM: Daarom zijn er interventie teams. Daarom zijn velen die op aarde in hun leven geplaatst zijn, die hierop hebben gewacht. Zoals jij geliefd zelf…
S: Ja.
AEM: Dus, als het niet [datum] is, wat onze datum is, zal het heel snel hierna zijn, maak je daar geen zorgen om. S: Alright.
AEM: Het gaat niet om de vraag òf, maar over wanneer.
S: Alright. Dank u, Lord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten