woensdag 19 oktober 2011

James Gilliland: Jullie gaan grote veranderingen zien tussen nu en november


James Gilliland:  Jullie gaan grote veranderingen zien tussen nu en november 

Een Plejadische boodschap.     

13 oktober 2011  


“Jullie gaan grote veranderingen zien gebeuren tussen nu en November.”

Er zijn veel vergaderingen geweest; Ze waren multidimensionaal van aard in een consortium van ontwikkelde wezens die spraken over verstoringen in de kracht die Aarde wordt genoemd. Er is een verenigd veld waarin we allen wonen en ons uitdrukken en men heeft de Aarde toegesproken vanwege haar miljoenen zielen die roepen om rechtvaardigheid, en een einde aan de tirannie en bedrog. Er zijn raden en consortiums die allemaal over deze zaak praten. In oude tijden waren de laatste grote kolonies Atlantis en Mu, of Lemurië van oorsprong Plejadisch. Als je met inheems Amerikaans Ouderen praat, met Zuid Amerikaanse Ouderen, Indonesische Ouderen, Hawaiiaanse Ouderen zeggen ze allemaal dat de Plejaden hun antieke oorsprong is. De Plejadiërs hebben de grootste genetische familie of investering op Gaia, en niet alleen menselijk maar ook van planten en dieren. Zij waren de aardevormers (teraformers) van lang geleden. Er waren ook andere Sterrennaties die kwamen en zich voegden bij dit experiment en enkelen ervan waren mindere zielen die het experiment kaapten.

Er zijn ook ongeziene entiteiten, waar vaker naar werd verwezen als Archons die ook een rol speelden bij het kapen en doen ontsporen van de evolutie van de Mensheid en van Aarde. Dit zijn laag-vierde dimensie wezens die vele namen hadden. Niet alleen deze galaxy maar ook andere galaxies hadden te maken met deze geziene en ongeziene negatieve invloeden. De Elite (kliek) roepen deze invloeden op bij hun rituelen voor macht over anderen maar door dit te doen hebben ze hun zielen verloren en werden ze bezeten door deze entiteiten. Waar we ons niet bewust van zijn is dat deze ongeziene negatieve invloeden geschoond worden, boven zoals beneden. Het rooster en de machtsbasis waar de wereldelite afhankelijk van is, is aan het verdwijnen en ineenstorten. Gods werk op ongeziene manieren. Voordat je nu vraagt waarom God ‘meervoudig’ is, wist je dat Elohim meervoudig is en de juiste vertaling van Genesis is “In het begin schiep de Vader van alle Vaderen de Goden die de hemelen schiepen en de Aarde.”  Het juiste begrijpen is dat God noch mannelijk noch vrouwelijk is in het meest onbeperkte begrijpen, het is een frequentie en een kracht, goddelijke intelligentie; die alomtegenwoordig is op alle lagen en in alle dimensies door het multiversum heen. Het beeld van de bebaarde mannelijke God kwam van de Annunnaki, zij die naar de Aarde kwamen vanuit de Hemel van de skies/ luchten, technologisch ontwikkelde Godachtige wezens. Sommigen waren goedwillend die de Schepper dienden in de hele Schepping, anderen waren slechtwillend en zichzelf dienend, en daar is het waar de afdelingen van godsdiensten vaak plaatshadden. In het meest antieke begrip was God vrouwelijk, het centrum van deze galaxy is het zwarte gat van waaruit alles oprees, alle leven is onderling verbonden en familie. Dit is meer verbonden met het scheppingsproces. En wat wetenschappers de big bang noemen waren heel veel bangs.

De vele mannelijke beelden die van God afgescheiden zijn en van de Mensheid en de Aarde, die het vrouwelijke kleineerden en onderdrukten samen met ongeziene negatieve invloeden hebben de ernstige onbalans en mis-sturing geschapen van de evolutie. Dit is bezig om gecorrigeerd te worden. Alle raden en consortiums op het hoogste niveau zijn overeengekomen dat de Plejadiërs de meest menselijke en genetische familie zijn maar ook de verantwoordelijkheid hebben om deze onbalans te corrigeren en om de evolutie van de Mensheid en de Aarde terug te brengen naar hun oorspronkelijke koers. Dit is een multidimensionale inspanning van de hoogste niveaus inclusief de bron zelf om te corrigeren en opnieuw te sturen.
De Andromedanen, de Siriërs, Arcturiërs, de Orion Raad van Licht, Plejadiërs en een leger anderen, te talrijk om ze op te noemen, hebben te maken gehad met de controleurs van de hoogste en hebben nu met hen op Aarde te maken. Hoe we zullen zien hoe het op dit niveau gaat hangt vaak af van hoe ingewikkeld we vastzitten  aan het negatieve systeem en hoe verschanst we zitten om in harmonie te leven met elkaar en met de Aarde. De Plejadiërs zeggen dat we hier zijn om het verleden vrij te laten, healing komt naar de Aarde. Ze doen dit spiritueel en energetisch helemaal naar beneden in het stoffelijke. Het bewustzijn en de energieroosters van tirannie en afscheiding zullen gaan afsluiten. De negatieve ondersteuningstelsels voor de elite die gekozen hadden om de ongeziene negatieve invloeden op te roepen en er mee te werken komen ook tot hun einde. Wat eens was verborgen zal worden onthuld voor ieder om te zien en eens gezien, zullen de massa’s snel ontwaken en handelen vanwege de toegenomen ontwaking en healingsenergieën die naar de Aarde komen. Jullie antieke voorouderen komen terug, zij zijn welwillend en zijn hier om een nieuwe koers uit te zetten. De oorlogen, ziekte, ongebreidelde hebzucht en winsten ten koste van de mensheid en de Aarde komen ook ten einde samen met profiteurs van oorlog en ziekte. Zij worden ontmaskerd op ieder gebied. Dit betekent niet dat ze rustig zullen gaan, wat wel voor hun hoogste en beste goed zou zijn. Het betekent dàt ze zullen gaan, ze hebben geen keus, noch de Aarde noch het Universum ondersteunt hun werkelijkheid. Direct weten, telepathie, gevoeligheid voor trilling zal hen isoleren van het ontwaken van de massa’s die niet langer zullen deelnemen aan hun agenda’s. Omdat ze geen respect hebben voor de mensheid, de natuur en het lichaam van de Aarde, zullen hun eigen lichamen falen. Geen drug, machine of negatieve invloed zal hen rechtop houden.

Jullie gaan grote veranderingen zien tussen nu en november, tijd om een nieuwe wereld te creëren, een die in harmonie leeft met alle facetten van de mensheid en de natuur. De oude wereld is snel aan het kleiner worden in een tijdsdruk waarover gesproken werd in de Maya Kalender. Toch zal diezelfde versnelling de manifestatie ondersteunen van een nieuwe wereld in vrede en welzijn voor iedereen. Eenheidsbewustzijn is de toekomst. Rijd op de golf. Laat het verleden los en vertrouw op de toekomst zogoed als de God in je jullie reis leidt. Neem niet meer deel aan de oude wereld of handel niet meer op elke wijze die schadelijk is voor mensheid en Aarde. De toekomst van de Aarde is neergezet, hoe jullie ook verkiezen of je met de toekomst mee stroomt of er tegen in te gaat, dat is aan jullie. Jullie keuzes zullen je volgende morgen vaststellen.
Je hebt toestemming om dit ver en wijd te verspreiden; 

James Gilliland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten