zondag 16 oktober 2011

Steve Beckow met een boodschap via Suzanne Lie

Steve Beckow met een boodschap via Suzanne Lie  


14 oktober 2011 


Steve Beckow:
 
Zoals met veel materiaal dat heden uitkomt, kan ik niet instaan voor de accuraatheid  van Suzanne Lie’s (Suzan Carrol’s) voorspelling dat de duistere buitenaardsen die ondergronds leven op 11-11-11  gaan vertrekken. Maar Matthew Ward heeft gezegd dat de “niet-verlichte wezens uit andere beschavingen die op de planeet leven, spoedig gaan vertrekken omdat hun lichamen de trilingsniveaus, waar de planeet naar toe reist, niet kunnen overleven” (1)

Zoals we van SaLuSa weten dat “jullie een grote golf van liefde en vreugde zullen zien die over de wereld veegt.”  Op 11-11-11.  (2)  Hij voegt er aan toe:

“11-11-11 zal een grote sprong voorwaarts brengen die velen werkelijk zullen ervaren. Het zal het begin zijn van een nieuwe periode die meer verandering zal brengen in jullie niveaus van bewustzijn. Het zal verder gaan en jullie goed op pad naar Galactisch Bewustzijn zetten”(3)

Dit past ook goed bij de gedwongen sluiting pas geleden van diverse Illuminati diepe bunkers, een daad die, net als enkele anderen, illustreert dat de kliek is overweldigd. Op die basis, voeg ik Suzanne’s gesprek over 11-11-11 hierbij.

Footnotes  voetnoten:
(1) Matthew’s Message, Oct. 10, 2011.
(2) SaLuSa, Jan. 28, 2011.
(3) SaLuSa, Sept. 14, 2011.Bij het Ontwaken      

12 oktober 2011   door Suzanne Lie:


Dierbare Arcturiërs, 

Help me mijn visies van vanmorgen over ontwaking te begrijpen.

Eerst zag ik een enorm Portaal, wat ik nu probeer uit te leggen. Het midden van dat Portaal had een heldere roze opening, met wat energie die eruit kwam Het portaal was een volmaakte cirkel met veel kleuren die naar buiten uitstraalden.
T
oen hoorde ik iets als: “Het is begonnen, de oorlog is over, of HET is over.”

Toen zag ik mensen uit de top van iets komen. Dat had een dekselachtige opening van een duikboot en ze hadden een soort van ruimtepakken of diepzee duikpakken aan. Ik zag de eerste mensen, van wie ik wist dat het er veel waren, en ze hadden hele grote glimlachen op hun gezicht en ze waren allemaal buitengewoon blij.

Mijn eerste indruk toen ik dat zag, was dat degenen die in de ondergrondse steden waren die de Iluminati creëerden, verdwenen waren toen de grotten werden vernietigd en dat die nu voor de eerste keer in tientallen jaren aan de oppervlakte kwamen. Ik merkte dat deze mensen vanuit de diepe ondergrond omhoog kwamen en voor de eerste keer in ‘eeuwen’ het natuurlijke daglicht zagen.
Het voelde dat de “oorlog”  die over was, waarvan de meeste mensen niet eens wisten dat die gevochten werd.

Liefste Suzille,

Ja, we sturen je deze morgen een boodschap om aan je lezers vrij te geven en om aan het eind te zetten van je volgende nieuwsbrief. Het “schoonmaken” van de overtredingen van de duistere mensen is bijna voltooid en zal op tijd beëindigd worden voor de myriaden Portaal openingen op 11-11-11. Deze Portaalopeningen zullen, natuurlijk, alleen door hen waargenomen worden die deze vrijwillig wilden “zien” en dat zal door ieder persoon overeenkomstig zijn persoonlijke neiging worden waargenomen. Vanwege de grote variëteit aan inwoners op Aarde moet dit altijd zo zijn. En verder, de walvisachtigen (en meer, cetaceans) zullen zeer behulpzaam zijn bij de Poortopening in de grote oceanen en grote waterwegen.

De opening van deze Portalen zal in het minst niet beangstigend zijn want ze resoneren van de vierde dimensie en reizen naar de vijfde. Daarom, alleen zij die hun multidimensionale waarnemingen hebben hersteld zullen weten dat ze daar zijn. We sturen deze boodschap aan jullie zodat jullie dit kunnen uitdelen via jullie communicatiesystemen. We weten dat jij je best zal doen om de visie van het Portaal dat je deze morgen zag, te herhalen. (Er staat een plaatje van bovenaan/onderaan deze boodschap..)

Je indruk over de mensen die vanonder de grond omhoog kwamen was gedeeltelijk juist, dat een grote groep van hen die eens in de ondergrondse grotten/steden van de duisteren woonden,  kort geleden zijn ontsnapt. Het was een enorme heimelijke missie waar iedereen al enige tijd aan gewerkt heeft. Als deze mensen zich eenmaal veilig voelen, en als eenmaal de mensen de informatie kunnen tolereren die ze zullen meedelen, dan zullen ze hun verhaal doen. Dit zal waarschijnlijk zijn na de opening van de vele Portalen, als de flits van buitengewone hoge frequentie licht en liefde BINNEN komt door deze Portalen, zal dienen om velen die nog slapen te wekken.

De Portalen konden niet eerder opengaan omdat hun hoge frequentie immens de gedachten, emoties en multidimensionale vermogens zullen doen vermenigvuldigen van degenen die ze kunnen ontvangen. Aan de andere kant, ze zullen ook angst en boosheid vermenigvuldigen van degenen die de werkelijkheid niet willen opgeven waarin ze macht en controle hadden over anderen. Om deze laatste reden hebben we de opening van deze Portalen vertraagd tot aan de volgende maand. Uiteindelijk is er genoeg Licht en Liefde om de angst in evenwicht te brengen die geprojecteerd is door de duistere mensen en die geaccepteerd werd door de verloren mensen.

Sommige van onze Lichtwerkers en leden van het Planetaire Ascentie Team zullen in staat zijn om de naar binnen gerichte beweging van de geopende Portalen waar te nemen en erin/mee te reizen. Aan de andere kant, zij die dat niet zijn, maar toch zijn voorbereid op die ervaring zullen de zegening van die uitgebreide frequentie winnen van licht en liefde die UIT de geopende Portalen stromen. Natuurlijk zullen velen van deze groep nu weten wat er aan het gebeuren is maar dat is “business as usual” voor hen. Degenen die stijf vast houden aan de oude manieren van de werkelijkheid zullen spoedig door hun zelfgenoegzaamheid onaangenaam verrast worden, maar dit zal alleen op een liefdevolle manier gebeuren. Omgekeerd, zullen velen onmiddellijk geactiveerd worden in een hogere frequentie uitdrukking van zichzelf en niet eens weten waarom.

Zoals je nu al hebt verondersteld, zij die uit het binnenste van de Aarde komen zijn niet alleen degenen uit de grotten. Nadat de Portalen zich hebben geopend en gesloten, of tijdens de opening, komen veel leden van de Binnenste Aarde die vrijwillig zijn gekomen naar boven om de veiligheid van hun hogere vierde tot vijfde dimensionale werkelijkheid te verlaten en ze hebben hun resonantie verlaagd om de oppervlakte van Gaia te bezoeken. Als jullie je daar op afstemmen voel je hun voorbereiding nu. Zij moeten de vooraf gangers zijn van onze Disclosure en Landing, omdat ze Aardeleden zijn net zoals die van de bovenkant. Jullie kunnen in je visie zien hoe gelukkig ze zullen zijn om hun menselijke familie weer te ontmoeten. Jij dacht aan diepzee duikers omdat ze zich langzaam aan moeten passen aan jullie omgeving en ze zullen waarschijnlijk speciale pakken moeten dragen totdat ze zich hebben aangepast.

Zoals je nu hoort, zullen deze gebeurtenissen het splijten symboliseren van werelden tussen degenen die klaar zijn om de Waarheid te ontvangen en zij die dat niet zijn. Deze waarnemingen zitten allemaal op een frequentie van het midden tot aan de top van de vierde dimensie en zelfs tot aan de grens van de vijfde dimensie. Om deze reden hebben we gevraagd om zo veel mogelijk mensen door het proces mee te nemen van het door onze Arcturische Corridor gaan.

Zoals we zeiden, voor de meeste leden van jullie werkelijkheid, zullen de Portalen zich openen in jullie stoffelijke werkelijkheid om hun geschenk van multidimensionaal licht en ongeconditioneerde liefde te delen. Om in en door de Portalen te reizen, daarvoor moet je je totaal overgeven aan je Multidimensionale ZELF., die makkelijk de doorgang naar binnen kan vinden en zich de fijne kunst kan herinneren van Portaalreizen. Een van de vele geheimen die voor de massa’s bewaard is gebleven is dat jullie militairen de Stargates hebben gebruikt, door mensen gemaakte Portalen, al tientallen jaren. Verder, een van de vele ‘patenten’ die spoedig zullen worden vrijgegeven zijn de kleine Transport Portalen die de last van reizen zullen gaan beëindigen en iedere bestemming maar een paar minuten verderop zullen maken.

Sommigen die deze informatie misschien lezen zullen dit allemaal als onmogelijk zien. Gelukkig zullen zij die bang zijn bij deze gebeurtenissen omdat hun hechting aan het oude en hun angst voor het nieuwe hun bewustzijn in bedwang houdt in een niveau zijn waarop ze niet in staat zijn om deze gebeurtenissen waar te nemen.
We laten jullie er aan denken dat de vijfde dimensie niet een “plaats” is die ver weg of hoog boven is. Vijfde dimensionale Nieuwe Aarde is precies HIER-NU maar zij resoneert op een frequentie die niet kan worden waargenomen door driedimensionale waarnemingen. We dringen er bij jullie op aan om je “voorstelling” te vertrouwen en in de boodschappen van je “dromen” te geloven, want dromen zijn jullie vier dimensionale ervaringen en jullie voorstelling is je vijf dimensionale gedachte.

Als jullie ontwaken en voor en door de vele Portalen reizen, sta jezelf dan toe om je alles te herinneren dat je geleerd hebt door het hele proces heen van je ontwaken en luister met het Hoger Hart. Laat de informatie binnen komen door je Kruin, neem dit waar met je geopende Derde Oog en begrijp de betekenis van jullie waarnemingen met je Hoger Hart. Op deze manier zijn jullie beschermd van alle fenomenen, die je misschien bang maken en je resonantie verlagen. In de veiligheid van deze bescherming, kun je je “koers bewaren” van je ervaring met ongeconditioneerde liefde en verrukkelijke vreugde. 

(vertaler raadt aan, bij mensen te zijn met wie je contact hebt, je meditatie of gesprekgroepen op 11 november en om gezamenlijk buiten te zijn in het veld)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten