dinsdag 19 juli 2011

Suzan Caroll (Suzan Lie) met Kepier - 18 juli 2011

Suzan Caroll (Suzan Lie) met Kepier 

18 juli 2011
“Ik Ben Kepier,
We spreken met jullie vanaf het Sterrenschip Athena. Wij maken ons klaar voor onze eerste officiële bezoek met jullie werkelijkheid. We spreken met julie vanuit onze vijf dimensionale resonantie. En dus gebruik ik de meervoudige term ‘wij’. Omdat wij resoneren buiten de tijd, heeft ons bezoek als plaats gehad. Om deze reden is het dat wij WETEN dat we elkaar spoedig zullen ontmoeten. “Spoedig” is een term die we vaak gebruiken als we met onze aan tijd gebonden mensen praten om hen opnieuw te verzekeren van komende gebeurtenissen. Maar, jullie ervaring van een gegeven gebeurtenis waarover wij spreken hangt niet van de tijd af maar van jullie frequentie van bewustzijn. Met andere woorden, als jullie frequentie van bewustzijn met de vijfde dimensie resoneert, dan zul je in staat zijn om onze bijeenkomst waar te nemen en te beleven.
Wees niet bezorgd of ieder van jullie deze bijeenkomsten op een iets andere manier beleven, omdat jullie nog steeds je stoffelijke, individuele vormen hebben. Daarom zul je ieder je eigen percepties hebben die beïnvloed worden door de gedachtevormen en emoties die in je aarde voertuig bevat zijn. Deze situatie is een ontwerp. Jullie allemaal gingen het experiment van het leven binnen in een gepolariseerde werkelijkheid om de vele verschillenden individuele uitdrukkingen van de ENE te beleven. Het is deze individualiteit die jullie aan de ENE zullen geven bij jullie ascentie in de werkelijkheid van Eenheid.
Wij willen meer meedelen over jullie overgang met jou. Je ziet nu hoe je aarde voertuig iedere dag meer verandert. Ook wordt het nieuwe over ons Eerste Contact meer en meer gewoon. Zoals we jullie verteld hebben, zal ons Eerste Contact met onze mensen op de grond eerder van binnen dan in jullie buitenste, stoffelijke realiteit zijn. We beginnen ons contact op deze manier om je er aan te laten herinneren dat het Pad naar Ascentie niet buiten je ligt maar in je. Daarom om met je in je hart te spreken, zoek je onze communicaties door je af te stemmen, en niet bij het drie dimensionale nieuws, maar in je eigen Innerlijke Waarheid.
Om deze innerlijke waarheid te vinden stem je je af op je Multidimensionale Bewustzijn waarvoor je wakker bent geworden. Dan, door de zalige gevoelens en lichamelijke sensaties die onze communicaties vergezellen, kan je rationele denken deze interdimensionale communicaties makkelijker accepteren. Ja, het is de uitbreiding van je bewustzijn dat ons voornaamste doel is als voorbereiding van onze “landing”.
Opnieuw willen we je er aan laten herinneren dat het jullie staat van bewustzijn is die je deze landing zal laten beleven, niet de plek waar je zal zijn of de tijd waarop je er zult zijn. Als je eenmaal je bewustzijn verbindt met dat van ons, of van een ander lid van onze Galactische Vloot, zul je op onze “email-lijst” staan. Met andere woorden, als eenmaal jouw bewustzijn verenigd is met dat van ons zul je Weten hoe je kunt deelnemen aan dit grote transformatie moment van het Eerste Contact.
We zeggen Eerste Contact, omdat dit een goed bekend staande term is geworden. Maar, er zijn velen van onze grond mensen van al onze Galactische en Hemelse Families die contact met ons meemaakten en momenteel contact met ons ervaren. Velen van jullie hebben ons bij een naam gekend die al in jullie vocabulaire zat als een vorm van godheid. Jullie kozen deze namen voor ons omdat de gevoelens van heerlijkheid die onze communicaties in jullie opriepen heel erg leken op je gevoelens tijdens meditatie en gebed.
Wij willen je er opnieuw aan herinneren, dat we op geen enkele manier godheden zijn. In feite zijn wij JULLIE op een hogere frequentie. De heerlijkheid die jullie beleven is de ongeconditioneerde liefde die altijd verborgen is gebleven in je eigen aardse voertuig. Deze ongeconditioneerde liefde verenigt ons weer met onze grond mensen en kan alleen worden geactiveerd door een hogere staat van bewustzijn. Het component van deze Eenheid waar onze grond mensen de meeste moeite hebben is het begrip dit deze ongeconditioneerde liefde het best wordt in gang gezet als jullie jezelf ongeconditioneerd kunt liefhebben.
Gelukkig, door met ons te communiceren, gewoonlijk wat jullie meditatie noemen, kun je die ongeconditioneerde liefde je bewustzijn voelen binnentreden. Daar ongeconditioneerd liefde geven een zeldzame ervaring is in jullie dimensie, moet je het misschien eerst beleven uit wat een aparte bron schijnt te zijn. Een van de meest belangrijke dingen die we vandaag aan jullie willen doorgeven is dat WIJ NIET zijn afgescheiden van onze grond mensen.
Wij zijn EEN! En in dat ENE zullen jullie opstijgen. Om onze grond mensen voor te bereiden op onze aanstaande eenheid van bewustzijn van persoonlijke en planetaire ascentie zal ik, Kepier jullie communicaties zenden via jullie YouTube:
Preparing for Ascension Releasing Time and Space

Geen opmerkingen:

Een reactie posten