vrijdag 1 juli 2011

Suzy Spooner met God en Gabriël 17 / 18 / 19 juni 2011Suzy Spooner met God en Gabriël 

17 / 18 / 19 juni 2011


Vertaling: Winny

17 juni

Suzy: Hallo God en Gabriël

G&G: Hallo Suzy. We zijn hier om je deze boodschap te brengen. Het is nu officieel bevolen dat de tijd voor de leiders van de Aarde voorbij is om de aankondiging van Onthulling te beginnen. In aanmerking nemend dat alleen een juiste vibratie en frequentie een eerste vereiste is, hebben Wij universeel het besluit genomen om contact te beginnen met de Galactische Federatie met de Aarde bewoners. Het proces begint spoedig en jullie zullen weten wanneer Obama een speech houdt bij de Verenigde Naties, de aankondiging is onderweg. Met alle ontwikkelingen (betekent bij de Aardebewoners) zijn jullie klaar om te beginnen aan dit glorieuze proces van ascentie. Wees zorgvuldig in je voorstelling van de Goddelijke Liefde. Bij de eerste aankondiging is alleen het grondwerk gelegd. Dit is zo zodat alles met groter gemak en voor het groter goed kan worden gedaan. In meer aankondigingen direct daarna, zal een ontwaken van liefde geactiveerd worden zodat allen die kiezen om te ascenderen dan hun DNA zullen activeren zodat ze hun GodsBewustzijn op gang zullen brengen. Als men denkt niet te willen kiezen om te ascenderen, zal een verlichting van licht hen naar een nieuwe frequentie van liefde brengen zodat ze hun spirituele pad kunnen vervolgen. Alles is in Goddelijke orde en we verlaten je met deze boodschap als een begrip van Gods liefde voor iedereen. We houden van je Suzy en zijn altijd met je.

S: Ik houd ook van jullie, dank jullie 


 ***********************

17 juni 2011

GOD:

S: Hallo God.

G: Hallo Suzy. (de pendel gaat terug voor een extra download) Een extra download voor deze boodschap. OK. Een vooraf-onthulling is nu aan de gang.
De regeringen van China, USA & Rusland zijn aan het vergaderen voor volledige resultaten van onthulling. Bij deze vergadering zijn de regeringsvertegenwoordigers van de UN. Die mensen zijn zich heel bewust van de galactische onderhandelingen. Bij dit gesprek zullen leden van de Galactische Federatie zijn. Op tafel zal het uiteindelijke concept van de Verenigde Galactische Constitutie van de Regeringen liggen. Dit zal het document zijn dat het Ascentie Akkoord zal bewerkstellingen. In dit document zullen de laatste stappen staan van vóór de onthulling voor het gemak van de mensheid en voor Gaia. Zij die het aan de gang brengen, de snelheid van onthulling zijn de galactische leiders van Sirius & Lemurië samen met anderen en veel energetische wezens van licht. Alle deelnemers stemden overeen met dit onthullingsprotocol. Beginnend bij de aankondiging van universeel contact zal de aankondiging zijn van alle naties die in overeenstemming zijn met het akkoord. Dit is nieuw, en dat staat een verenigde proclamatie toe in verbinding met de Goddelijke orde. Allen die aanwezig zijn, zijn lichtwerkers die vele levens geleden hun rol in de ascentie al aanvaardden.
 
Mannen en vrouwen van opmerkelijke aard zijn er bij betrokken. Door de mensen van deze vergadering wordt een gezamenlijk begrijpen zeer goed geaccepteerd. Alleen als de constitutie wordt uitgeroepen en bekrachtigd is, zal de aankondiging publiek gemaakt worden. Dit is een verenigde overeenkomst en zal totale harmonie en samenwerking betekenen met alle vertegenwoordigers die aanwezig zijn.


 ***********************


18 juni 2011

God

Suzy: Hallo God.

God: Hallo Suzy. Laten we beginnen Suzy met wat gedacht wordt. Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats met de UN vergadering. Veel leden organiseren een uitnodiging voor ontvangst alleen voor de laatste Illuminati die weigeren om zich te schikken in de eisen van de vergadering voor onthulling. Dit zal de laatste kans zijn die de Illuminati hebben om hun kijk te geven over ascentie. In deze ontvangst zullen regeringsbeambten zijn die de constitutie hebben geschreven of het Ascentie Akkoord. Zij zullen niet langer meer afdwalen van hun tijd die eerder gegeven werd. Illuminati geloven dat zij het ascentieproces kunnen managen zodat zij er financieel wel bij kunnen varen. Om hen die waarschijnlijkheid te geven geeft dit de boodschap af dat ze nog steeds aan de macht zijn. Leden van de vergadering hebben hen een tijdelijke overeenkomst gegeven, unilateraal (eenzijdig) om hierin toe te stemmen, zodat de Illuminati dan van hun verdere rechten afstand doen van alles wat er verder uit voortspruit. 
 
Dit verzekert hen van hun financiële levensonderhoud maar alleen voor een korte tijd. Universele stellingname van wereldgeld zit op hun plek voor gelijke distributie aan de hele mensheid. Daarom hebben jullie gezien dat regeringen rustiger waren dan gewoonlijk over de wereldeconomieën. Bij het gebeuren zullen de Illuminati die weigeren er in mee te stemmen, vast worden gehouden in een oorlogstribunaal voor misdaden tegen de mensheid. Hun opties worden steeds minder terwijl we spreken. Dit begrip heeft de zegening van de Schepper, God, onze Galactische broeders en zusters en de wereldleiders. De mens staat nu op de rand van een nieuwe dageraad.


  ***********************


18 juni 2011

God

Suzy: Hallo God.

God: Hallo Suzy. Zullen we verdergaan?

S: Ja, graag.

G: Vind in je hart de liefde voor de hele mensheid. In de ruimte tussen de moleculen zit de grote IK BEN. Ik woon in deze ruimte van oneindige liefde met jou en de hele mensheid. In deze verbazende tijd houd ik van iedereen die op Aarde leeft. Heb alleen lief en weet in deze tijd van ascentie dat ik met jullie ben en ik zend Mijn engelen van vrede om iedereen te helpen. Hoor Mij, in die liefde van goddelijke ervaring, en weet dat jullie beschermd zijn en worden voorgesteld als de Goden en Godinnen die jullie zijn. Leer degenen in jullie familie en in je gemeenschap om hun instincten te vertrouwen. Nieuwe ontwikkelingen over onthulling zijn nu aan het gebeuren.


 ***********************

18 juni 2011

God en Aartsengel Gabriël


Suzy: Hallo God en Gabriël

G&G: Hallo Suzy, we zijn klaar om je een update te geven. De aankondiging van Onthulling staat voor de deur. De UN opende zijn deuren voor de Illuminati en er werd een overeenkomst gemaakt. Dit laat de galactische mensen verder gaan met hun aankondiging van Gods plan voor ascentie. Vele losse eindjes worden nu beëindigd. In de waarschijnlijkheid dat de datum van het doel veilig is gesteld, zullen plannen (of de constant ge-update plannen) worden afgerond. De praktische details zullen georganiseerd worden voor de universele vergadering van de Galactische Federatie en de Generale Vergadering (Assembly General). Als dit eenmaal gedaan is, zal er een wereld aankondiging naar buiten komen. Dit zal worden gedaan met kinder -handschoentjes. Het openen van het portaal naar liefde en waarheid zal de enige doelstelling van alles zijn.
Het was maar een tijdje geleden ondenkbaar, wat nu in het groter goed al gecentreerd is: de ascentie van Gaia en haar geliefde bewoners. Tussen de derde en vijfde dimensie zal de connectie liggen van verlichting. In deze overgangstijd zullen nieuwe wetten van vrede en menselijke waardigheid komen/zijn. De nieuwe wetten zullen niet zijn zoals jullie huidige wetten maar meer zoals verklaringen van Gods liefde, die de zonde van hebzucht, haat en oorlog beëindigen. Dit zal het werkelijke begin van ascentie zijn. Rust nu Suzy.

S: Er is nog zo veel om op te nemen. Dank jullie voor de update.

Leef Liefde.

S: Leef Liefde.


 ***********************


19 juni 2011

God en Gabriël

Suzy: Hallo God en Gabriël.

G&G: Hallo Suzy, weer een update voor Disclosure. De overeenkomst van disclosure tussen de galactische en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, is nu getekend. Spoedig zal de nieuwe constitutie ondertekend worden door alle leiders van de Galactische Federatie en de Aarde. Bij deze monumentale ondertekening zitten de verklaringen van NESARA. De mensheid is maar een oogwenk af van ascentie. Alleen de verwijdering van de macht tussen de Illuminatie zelf is nog onafgewerkt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten